Lịch cúp điện Chương Mỹ - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Chương Mỹ - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Chương Mỹ - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Chương Mỹ - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Chương Mỹ - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Chương Mỹ Hà Nội những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Trần Phú Công ty Điện lực Chương Mỹ 22:30 - 22:45

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
HTX Đông Phương Yên Công ty Điện lực Chương Mỹ 22:30 - 22:45

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Hữu Văn, Hoàng Văn Thụ, Tốt Động, TRần Phú, Mỹ Lương Công ty Điện lực Chương Mỹ 21:30 - 21:45

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Hoàng Diệu, Lam Điền, Thượng Vực, Văn Võ, Phú Nam An, Hợp Đồng Công ty Điện lực Chương Mỹ 21:30 - 21:45

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TT Xuân Mai Công ty Điện lực Chương Mỹ 21:30 - 21:45

31-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TT Xuân Mai, Xã Hòa Sơn; Việt Yên ( Quốc Oai) Công ty Điện lực Chương Mỹ 22:00 - 22:20

30-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TT Xuân Mai, Xã Thủy Xuân Tiên, Tân tiến, Nam phương tiến. Công ty Điện lực Chương Mỹ 21:30 - 21:45

30-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
KCN Phú Nghĩa Công ty Điện lực Chương Mỹ 21:00 - 21:15

30-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TT Xuân Mai, Xã Trung Hòa, HTX Đông Phương Yên; XM Nam Sơn Công ty Điện lực Chương Mỹ 21:00 - 21:15

30-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TT Xuân Mai, Công ty Điện lực Chương Mỹ 22:00 - 22:15

19-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TT Xuân Mai Công ty Điện lực Chương Mỹ 22:00 - 22:15

19-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TT Xuân Mai, Xã Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến Công ty Điện lực Chương Mỹ 21:30 - 21:45

19-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Phú Nghĩa Công ty Điện lực Chương Mỹ 21:00 - 21:15

19-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TT Xuân Mai, Xã Thủy Xuân Tiên, Tân tiến, XMNS. Công ty Điện lực Chương Mỹ 21:00 - 21:15

19-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Trần Phú Công ty Điện lực Chương Mỹ 22:30 - 22:45

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Đông Sơn, Đông Phương Yên Công ty Điện lực Chương Mỹ 22:30 - 22:45

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Phú Nghĩa, TRường Yên, Tân Tiến Công ty Điện lực Chương Mỹ 22:30 - 22:45

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Lam Điền, Hoàng Diệu, Thượng Vực, Văn Võ, Quảng bị. Công ty Điện lực Chương Mỹ 21:30 - 21:45

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TT Xuân Mai Công ty Điện lực Chương Mỹ 21:30 - 21:45

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Hữu văn, Tốt động, Hoàng văn thụ, Mỹ lương, Trần Phú Công ty Điện lực Chương Mỹ 21:30 - 21:45

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Đông Phương Yên Công ty Điện lực Chương Mỹ 21:30 - 21:45

18-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
HTX DV ĐL Thủy Xuân Tiên Công ty Điện lực Chương Mỹ 10:00 - 12:00

13-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
HTX Đông Phương Yên Công ty Điện lực Chương Mỹ 10:00 - 12:00

13-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
HTX DV ĐL Thủy Xuân Tiên Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:00 - 10:00

13-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
HTX Đông Phương Yên Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:00 - 10:00

13-01-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Đài CK2; TT Đài CK2; Tân Tiến 20 Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:30 - 14:00

27-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TT Xuân Mai; CĐ Sư Phạm; TH Xuân Mai; Bưu điện XM, Sư 308; CTy TRung Anh, Thai Bình Dương Công ty Điện lực Chương Mỹ 09:00 - 11:00

23-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Quảng bị Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:30 - 14:00

23-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Tốt Động: Xóm Và, CTy Zet 30, NGuyễn Viết Tình Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:30 - 14:00

23-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Hợp Đồng Công ty Điện lực Chương Mỹ 09:30 - 14:30

22-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
HTX THủy Xuân Tiên; Thôn Xuân Linh; XN Thủy nông: Bơm Miếu Ông Công ty Điện lực Chương Mỹ 09:30 - 15:00

22-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Hợp Đồng, Xã Quảng bị Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:00 - 09:30

22-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Trần Phú; XN THủy Nông: bơm Đầm Buộm Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:00 - 14:00

22-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Đồng Lạc; NM A31 Công ty Điện lực Chương Mỹ 09:00 - 14:30

21-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Hồng Phong; Xã Đồng LẠc; HKD Lê Ngọc Thăng Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:00 - 10:00

21-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Đồng Lạc; NM A31 Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:00 - 13:30

21-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Ngọc Hòa; Xã Tiên Phương: Thôn cao sơn; Cty kyoyo, Nhựa nam anh, Việt nhật, Vĩnh thành, thịnh phát, Fusi. Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:30 - 14:30

20-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
1 phần Xã Thượng Vực, 1 phần Xã Hoàng Diệu; 1 Phần Xã Quảng Bị Công ty Điện lực Chương Mỹ 14:00 - 15:00

19-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
1 phần Xã Thượng Vực, 1 phần Xã Hoàng Diệu; 1 Phần Xã Quảng Bị Công ty Điện lực Chương Mỹ 09:30 - 15:00

19-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cty CP Gà ấp, Như Nguyệt, huy Hòa, Toàn Ngọc, Thăng Long; XN Thủy Nông: Bơm Tiến Ân; TT Xuân Mai: Khu đồi hương, Đồi Khương; HTX DV Điện lực Thủy Xuân Tiên; Cty Trường Thi; HTX Điện lực Đông Sơn; Xã THanh BÌnh. Công ty Điện lực Chương Mỹ 09:00 - 14:30

19-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Thượng Vực, 1 phần Xã Hoàng Diệu; 1 Phần Xã Quảng Bị Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:00 - 09:30

19-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
HTX Đông Sơn, HTX Đông Phương Yên Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:30 - 13:30

18-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
NM chế biến TAGS Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:00 - 15:00

18-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Lam Điền; XN THủy Nông: Bơm Chi Lăng Công ty Điện lực Chương Mỹ 09:00 - 14:30

17-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cty Phúc đại an, Nông sản lương sơn, Nguyễn Văn Hải, Gạch hồng hà; Xã Hoàng văn thụ: Khu cầu tây. Công ty Điện lực Chương Mỹ 09:00 - 14:30

17-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Lam Điền; XN THủy Nông: Bơm Chi Lăng Công ty Điện lực Chương Mỹ 09:00 - 14:30

16-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Tốt Đông; XN THủy Nông: Bơm Yên Duyệt; Nước sạch trung hòa Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:30 - 14:00

16-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Đồng Phú; XN THủy Nông: Bơm tuới Hạ dục Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:30 - 14:00

15-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TT Xuân Mai: Khu Xuân mai làng; Cty Phát hợi, NM Z119; HTX DV THủy Xuân Tiên. Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:30 - 14:00

15-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cty Thiên Phúc Công ty Điện lực Chương Mỹ 13:00 - 16:00

11-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TT HL Học viện quân y Công ty Điện lực Chương Mỹ 13:00 - 16:00

11-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Bơm Văn La Công ty Điện lực Chương Mỹ 13:00 - 16:00

11-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cty BB Ngọc Thúy Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:00 - 12:00

11-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cty Gia dụng châu âu Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:00 - 12:00

11-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cty Tiến Bảo Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:00 - 12:00

11-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
NM Xử lý nước thải Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:00 - 12:00

11-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cty Thái Hương Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:00 - 12:00

11-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
cty EH Việt Nam Công ty Điện lực Chương Mỹ 08:00 - 12:00

11-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phường Đồng Mai Công ty Điện lực Chương Mỹ 06:00 - 14:00

06-12-2022

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật