Lịch cúp điện Hai Bà Trưng - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hai Bà Trưng - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hai Bà Trưng - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hai Bà Trưng - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hai Bà Trưng - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Hai Bà Trưng - Hà Nội

Lịch Cúp Điện Hai Bà Trưng Hà Nội những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương - Hà Nội (24 Hai Bà Trưng) 02:33 - 02:33

16-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương - Hà Nội (24 Hai Bà Trưng) 00:00 - 00:00

16-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương - Hà Nội (24 Hai Bà Trưng) 02:33 - 02:33

15-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương - Hà Nội (24 Hai Bà Trưng) 02:33 - 02:33

14-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương - Hà Nội (24 Hai Bà Trưng) 02:33 - 02:33

13-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số 4 đến số 18, Ngõ 28 và 30 phố Hai Bà Trưng , Từ số 23B đến số 23H phố Hai Bà Trưng, số 17 phố Hàng Bài, Từ số 27 đến số 29 phố Hai Bà Trưng, Từ số 32 đến số 38 phố Hai Bà Trưng, Từ số 21 đến số 23 phố Hàng Bài, Từ số 26 và ngõ 26 phố Hàng Bài 02:33 - 02:33

13-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số 4 đến số 18, Ngõ 28 và 30 phố Hai Bà Trưng , Từ số 23B đến số 23H phố Hai Bà Trưng, số 17 phố Hàng Bài, Từ số 27 đến số 29 phố Hai Bà Trưng, Từ số 32 đến số 38 phố Hai Bà Trưng, Từ số 21 đến số 23 phố Hàng Bài, Từ số 26 và ngõ 26 phố Hàng Bài 00:00 - 00:00

13-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương - Hà Nội (24 Hai Bà Trưng) 02:33 - 02:33

12-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương - Hà Nội (24 Hai Bà Trưng) 02:33 - 02:33

11-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương - Hà Nội (24 Hai Bà Trưng) 02:33 - 02:33

10-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương - Hà Nội (24 Hai Bà Trưng) 02:33 - 02:33

09-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương - Hà Nội (24 Hai Bà Trưng) 02:33 - 02:33

08-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương - Hà Nội (24 Hai Bà Trưng) 02:33 - 02:33

07-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương - Hà Nội (24 Hai Bà Trưng) 02:33 - 02:33

06-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương - Hà Nội (24 Hai Bà Trưng) 02:33 - 02:33

05-04-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
GẠCH NAM THẮNG 1 Phường Vĩnh tuy, Quận Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

30-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số 236 đến số 254 phố Hàng Bông ; số 27+30 phố Tống Duy Tân ; từ số 1 đến số 9, từ số 2 đến số 26 phố Đình Ngang ; từ số 2 đến số 32, từ số 1 đến số 3, từ số 8 đến số 10 phố Điên Biên ; từ số 2 đến số 4, từ số 7 đến số 27, số 29 phố Nguyễn Thái Học; Từ số 5 đến số 73 phố Cửa Nam ; từ số 2 đến số 8 phố Phan Bội Châu ; Số 90 và 92, từ số 79 đến số 83 phố Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

22-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Máy 1 :TT công an Vũ Trang, ngõ 41 Bùi Ngọc Dương, Ngách 184, 224 Ngõ Quỳnh, Từ 164 đến 204 và từ 185 đến 223 Ngõ Quỳnh Máy 2 : Từ A9+A10+A11 và từ M6+M 21 dẫy 3 tầng TT Mai Hương . Từ số 25 – 65 và 22 - 100, Phố Bùi Ngọc Dương ( Trung tâm dậy Nghề Hai Bà Trưng A2.4, phòng An ninh Công An Q. Hai Bà Trưng A2.5 , Trung tâm giáo dục tổng hợp số2 A2.4) (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngách 269 Ngõ Quỳnh, Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Dãy B1,B11, B2, B2b khu TT Trại Găng. Lô 4 đến lô 11 Trại Găng. Công an quận HBT . Trường PTCS Minh Khai (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

17-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ 570 – 660 Bạch Đằng. Từ số 831 - 879 Bạch Đằng . Dãy D1, D2, E2 TT Hồ Việt Xô . C2 – C4 – A4 – A5 - ngõ 1 Tây Kết (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số 4 - 36, từ 3 - 29 Trần Nhân Tông. Từ 41 - 81 và 54 - 102 Triệu Việt Vương. UBND Phường Bùi Thị Xuân số 10 Trần Nhân Tông . 30 Tuệ Tĩnh. (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

16-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Máy 1 :TT công an Vũ Trang, ngõ 41 Bùi Ngọc Dương, Ngách 184, 224 Ngõ Quỳnh, Từ 164 đến 204 và từ 185 đến 223 Ngõ Quỳnh Máy 2 : Từ A9+A10+A11 và từ M6+M 21 dẫy 3 tầng TT Mai Hương . Từ số 25 – 65 và 22 - 100, Phố Bùi Ngọc Dương ( Trung tâm dậy Nghề Hai Bà Trưng A2.4, phòng An ninh Công An Q. Hai Bà Trưng A2.5 , Trung tâm giáo dục tổng hợp số2 A2.4) (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 15:00 - 17:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngách 269 Ngõ Quỳnh, Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 14:00 - 15:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Dãy B1,B11, B2, B2b khu TT Trại Găng. Lô 4 đến lô 11 Trại Găng. Công an quận HBT . Trường PTCS Minh Khai (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13:00 - 14:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phố Đại La số chẵn từ số nhà 44 đến 94, ngõ 44, 52, 62, 66 ĐLa; số lẻ từ 89 đến 113. Toàn bộ ngõ Tân Lạc có UBND Phường Trương Định (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số 1 đến số 87, ngách 53, 77 Ngõ Trại cá; số chẵn từ số 2 đến số 62 ngõ Trại cá Trương Định, Từ số 87 đến số 129, ngách 87, 91 ngõ T.cá; (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
CV Thống nhất Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
52 Lê Đại Hành Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

15-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ 570 – 660 Bạch Đằng. Từ số 831 - 879 Bạch Đằng . Dãy D1, D2, E2 TT Hồ Việt Xô . C2 – C4 – A4 – A5 - ngõ 1 Tây Kết (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 15:00 - 17:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số 4 - 36, từ 3 - 29 Trần Nhân Tông. Từ 41 - 81 và 54 - 102 Triệu Việt Vương. UBND Phường Bùi Thị Xuân số 10 Trần Nhân Tông . 30 Tuệ Tĩnh. (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13:00 - 15:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
59 Nguyễn Du Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
79 Bà Triệu Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Chung cư 622 Minh Khai (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ ngõ 213 - số 347 Minh Khai. Ngõ 645 và 647 Đông Kim Ngưu (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cấp Chung cư Tràng Thi, Tập thể 381 Minh Khai, ngõ 349 ngoài, 349/7 và ngõ 349/15 ngõ 379 Minh Khai, ngõ 349/30 Minh Khai. (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngõ 559 Kim Ngưu từ SN 84 – 148, từ SN 75 – 139 ,TT Công trường 12 52/24 Yên Lạc. Ngõ 559 Kim Ngưu từ SN 129 – 205. Ngõ 559 /109 trong . Ngõ 52 Yên Lạc .Ngõ 559 /109 Kim Ngưu ngoài. (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

14-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phố Đại La số chẵn từ số nhà 44 đến 94, ngõ 44, 52, 62, 66 ĐLa; số lẻ từ 89 đến 113. Toàn bộ ngõ Tân Lạc có UBND Phường Trương Định (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 15:00 - 17:00

13-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số 1 đến số 87, ngách 53, 77 Ngõ Trại cá; số chẵn từ số 2 đến số 62 ngõ Trại cá Trương Định, Từ số 87 đến số 129, ngách 87, 91 ngõ T.cá; (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13:00 - 15:00

13-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cấp từ số 10 đến số 26 ngách 325/105/5. Từ số 68 đến số 108 ngõ 121 Kim Ngưu và các ngách 121/68, ngách 121/82, Ngách 121/69B, Ngách 121/95. (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

13-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số 1 đến số 11 Ngõ 230 Lạc Trung, Cấp TT Biển Pha Sông Ngách 230/19 Ngõ 230 Lạc Trung. Từ số 86 đến số 106 Ngõ 325 Kim Ngưu. Từ số 143 đến 169 đến Ngõ 325 Kim Ngưu. Từ số 30 đến số 58 Ngõ 230 Lạc Trung tiếp giáp với số 100F ngõ 325 Kim Ngưu. Ngách 184A/38. (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

13-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Chung cư 230 Lạc Trung (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 00:00 - 00:00

13-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Chung cư 622 Minh Khai (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 16:00 - 17:00

12-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ ngõ 213 - số 347 Minh Khai. Ngõ 645 và 647 Đông Kim Ngưu (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 15:00 - 16:00

12-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cấp Chung cư Tràng Thi, Tập thể 381 Minh Khai, ngõ 349 ngoài, 349/7 và ngõ 349/15 ngõ 379 Minh Khai, ngõ 349/30 Minh Khai. (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 14:00 - 15:00

12-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngõ 559 Kim Ngưu từ SN 84 – 148, từ SN 75 – 139 ,TT Công trường 12 52/24 Yên Lạc. Ngõ 559 Kim Ngưu từ SN 129 – 205. Ngõ 559 /109 trong . Ngõ 52 Yên Lạc .Ngõ 559 /109 Kim Ngưu ngoài. (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13:00 - 14:00

12-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cấp từ số 10 đến số 26 ngách 325/105/5. Từ số 68 đến số 108 ngõ 121 Kim Ngưu và các ngách 121/68, ngách 121/82, Ngách 121/69B, Ngách 121/95. (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 15:00 - 17:00

11-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số 1 đến số 11 Ngõ 230 Lạc Trung, Cấp TT Biển Pha Sông Ngách 230/19 Ngõ 230 Lạc Trung. Từ số 86 đến số 106 Ngõ 325 Kim Ngưu. Từ số 143 đến 169 đến Ngõ 325 Kim Ngưu. Từ số 30 đến số 58 Ngõ 230 Lạc Trung tiếp giáp với số 100F ngõ 325 Kim Ngưu. Ngách 184A/38. (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 14:00 - 15:00

11-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Chung cư 230 Lạc Trung (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13:00 - 14:00

11-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Máy 1( Đơn nguyên 1 nhà 21 Tầng, Khu nhà ở và làm việc 124 Minh Khai. Từ 134 – 176 Minh Khai ) Máy 2( Đơn nguyên 2 nhà 21 Tầng 124 Minh Khai. Từ 98 – 124 Minh Khai ) (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 15:00 - 17:00

10-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Lô 1 đến 11 Tân Lập. Từ 53 đến 113 ngách 295 ngõ Quỳnh (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 14:00 - 15:00

10-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ 273 – 303 Ngõ Quỳnh. Từ 238 – 306 Ngõ Quỳnh. Ngõ 85 Phố 8/3 (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Lịch cúp điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13:00 - 14:00

10-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
UBND Phường Bạch Đằng;Trường Mầm Non Bạch Đằng(B6 Đầm Trấu). (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13:00 - 14:00

09-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số 532 đến số 588 Bạch Đằng;Từ số 801 đến số 843 Bạch Đằng;Toàn bộ ngõ 532- ngõ 550-ngõ 570 Bạch Đằng;Đội CSGT số 4. (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 06:00 - 08:00

09-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Gồm các nhà K5 + K7 + K7b + K8 + K8b + K9 + K10b + K19 + K20. (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 15:00 - 17:00

08-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cấp toàn bộ khu vực ngõ 51 Lãng Yên ( Toàn bộ khu vực Hồ ATacke), toàn bộ ngõ 273 Nguyễn Khoái (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13:00 - 15:00

08-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số 236 đến số 254 phố Hàng Bông ; số 27+30 phố Tống Duy Tân ; từ số 1 đến số 9, từ số 2 đến số 26 phố Đình Ngang ; từ số 2 đến số 32, từ số 1 đến số 3, từ số 8 đến số 10 phố Điên Biên ; từ số 2 đến số 4, từ số 7 đến số 27, số 29 phố Nguyễn Thái Học; Từ số 5 đến số 73 phố Cửa Nam ; từ số 2 đến số 8 phố Phan Bội Châu ; Số 90 và 92, từ số 79 đến số 83 phố Hai Bà Trưng Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 09:00 - 11:00

08-03-2023

[Hoãn] Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số nhà 1 – 89 và từ số nhà 2 - 86 Phố Yên Lạc. Ngõ 4A + 4B + ngõ 26 + nghách 26/9 + nghách 26/25, ngách 52/2 ngõ 60 phố Yên Lạc. Ngõ 66 Yên Lạc từ số nhà 2 – 4 Yên Lạc, từ số nhà 1 – 3 Yên Lạc, ngõ 52 Yên Lạc từ số nhà 1 – 27 và từ số nhà 2 – 16 ngách 52/2 Yên Lạc. Ngõ 487Kim Ngưu( đã sửa ) (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 06:00 - 08:00

08-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số nhà 389 đến số nhà 403 Bạch Mai Từ số nhà 352 – 410 Bạch Mai,. Toàn bộ ngõ 403 Bạch Mai,ngõ 392 Bạch Mai từ số nhà 1 đến ngách 19. (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 15:00 - 17:00

07-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Dãy 39, 42A + 76 + F5 + F6 + F7 + F8 Bách Khoa; Ngõ 40 Tạ Quang Bửu; Từ số nhà 5 đến số nhà 17 Trường Lê Văn Tám, cụm dân cư số 2 phố Trần Đại Nghĩa. (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13:00 - 15:00

07-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số nhà 266 đến số nhà 352 và số nhà 259 đến số nhà 335 Phố Bạch Mai. Toàn bộ ngõ Hậu Khuông, ngõ 307, ngõ Thái Lợi, ngõ 300, ngõ 318 Bạch Mai) (Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 08:00 - 10:00

07-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Dãy K9 phụ + K10A + K11A + K11B + K12 + K12 phụ + K11 + K11 phụ + K16 + K17 + K18 TT Bách Khoa; Nhà 31 Bách Khoa; Dãy 23 + 24 + 25 Bách Khoa; chợ Bách Khoa.(Mất điện 4 phút trong thời gian chuyển tải hạ thế) Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 06:00 - 08:00

07-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng Nhà khách Bộ văn hóa (22 Hai Bà Trưng) Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 06:00 - 09:00

02-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khách hàng Sở Du lịch Hà Nội (38b Hai Bà Trưng) Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 06:00 - 09:00

01-03-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Không mất điện khách hàng (Phụ tải hạ thế chuyển sang máy phát) Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 08:00 - 11:30

26-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
684 Minh Khai Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 08:15 - 11:00

23-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
88 Lò Đúc Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 09:30 - 11:30

22-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
362 Trần Khát Chân Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 08:00 - 10:00

22-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
61 lạc Trung Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 09:30 - 11:30

21-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
4/153 ngõ 34 Vĩnh Tuy Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 08:00 - 10:00

21-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số 1 – 3B, từ số 2 - 2B Phố Thịnh Yên, từ 1 - 41, từ 2 - 42 Yên Bái 2. Toàn bộ ngõ 31,ngõ 37 phố Yên Bái 2. Từ 317 - 347 phố Huế Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 16:00 - 17:00

17-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số 136 – 172 Lò Đúc Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 15:00 - 16:00

17-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số 153- 199 Lò Đúc, và toàn bộ ngõ 199 Lò Đúc,) Trường Tiểu Học Đồng nhân , từ 218 – 246 Lò đúc Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 14:00 - 16:00

17-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cấp 130 - 214 Nguyễn Khoái , từ 201 - 229 Nguyễn Khoái,từ 51 Lãng Yên - 199 Nguyễn Khoái Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13:00 - 14:00

17-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
81 Lạc Trung Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 08:00 - 10:00

17-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngõ 34/56 Vĩnh tuy Cấp điện từ số nhà Từ số 2 – 108, từ số nhà 1 – số nhà 63. Ngách.ngách 34/56/57 phố vĩnh tuy. Cấp Trường tiểu học vĩnh tuy-đèn đường. Ngõ 34 phố Vĩnh Tuy: Từ số nhà 57 – số nhà 103, từ số nhà 30 đến số nhà 134. Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 16:00 - 17:00

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Ngõ 461 Minh Khai : từ số nhà 1 đến 21,Ngõ 461/2.ngõ 461/1 Minh Khai Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 15:00 - 16:00

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cấp cho tòa nhà No 2, No 3 chung cư 25 Lạc Trung. Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 14:00 - 16:00

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số nhà 1- 83 và từ số nhà 24 - 82 ngõ 19 phố Lạc Trung. Từ số nhà 3 - số nhà 59 ngõ 433 Kim Ngưu. Tập thể rau quả, ngách 487/1 Kim Ngưu. Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13:00 - 14:00

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
15A Tạ Quang Bửu Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 08:00 - 10:00

16-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Bên chẵn từ 84 đến 100 Trần Đại Nghĩa, cả ngõ 84, 94 Trần Đại Nghĩa, bên lẻ từ 215 đến 229 Trần Đại Nghĩa Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 16:00 - 17:00

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phố Lê Thanh Nghị từ số 206 – 266, Ngõ 256, 266 Lê Thanh Nghị; Số lẻ từ số 167 - số 171 Lê Thanh Nghị. Các tổ 4,7 phường Đồng Tâm Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 15:00 - 16:00

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cấp vào các ngách 15,35,35A, 35B,36 Ngõ Giếng Mứt Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 14:00 - 15:00

15-02-2023

[Hoãn] Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Bên lẻ Từ số 1 Đến số 15 Ngõ Giếng Mứt.Bên chẵn Từ số 2 đến số 34 Ngõ Giếng Mứt,Từ 439 đến 455 bạch Mai. Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13:00 - 14:00

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
67 Nguyễn Du Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 09:30 - 11:30

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
37 Trần Bình Trọng Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 08:15 - 10:00

15-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số nhà 48 đến số nhà 102 và từ số nhà 33 đến số nhà 51 phố Hồng Mai. Toàn bộ ngõ 94 phố Hồng Mai. Ngõ 37 Phố Hồng Mai, Công An Phường và UBND Phường Bạch Mai . Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 16:00 - 17:00

14-02-2023

[Hoãn] Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số nhà 337 – 389 phố Bạch Mai + ngõ 357 và ngõ 381 Bạch Mai. Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 15:00 - 16:00

14-02-2023

[Hoãn] Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số 91 đến 145 Đê Tô Hoàng, từ số 92 đến 136 đê Tô Hoàng, ngõ 101, 132 Đê Tô Hoàng, 98 đến ngõ 132 Đê Tô Hoàng, từ số 1 đến 15, 2 đến 8 ngõ Đỗ Thuận Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 14:00 - 15:00

14-02-2023

[Hoãn] Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Toàn bộ ngõ 219 Đê Tô Hoàng, Toàn bộ ngõ 15/15, 1/ 15 Tạ Quang Bửu, Tập thể 166 Đê Tô Hoàng, Tập thể B4B Bách Khoa. Ký túc xá sinh viên nước ngoài trường ĐHBK. Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13:00 - 14:00

14-02-2023

[Hoãn] Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khu 3 hàng - Dương Văn Bé Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 08:15 - 10:00

14-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ C5 đến C10 khu TT Quỳnh Lôi, ngõ 133 phố Hồng Mai Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 16:00 - 17:00

13-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ 171 – 191 Minh Khai, từ 250 – 254 Minh Khai . TT 189 Minh Khai . Ngách,250 Minh Khai. ( Trường tiểu học Quynh Lôi Ngõ 250 MK ) Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 15:00 - 16:00

13-02-2023

[Hoãn] Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ 2 – 12 đường Tam Chinh. Từ 256 - 296 Minh Khai, TT 254D Minh Khai. Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 14:00 - 15:00

13-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
684 Minh Khai Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13:15 - 15:45

13-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ 300 – 328 TT 308 Minh Khai. Ngõ 201 Minh Khai TT Rau quả 346, 356 Kim Ngưu. Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13:00 - 14:00

13-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
58 Lê Thanh Nghị Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 11:00 - 13:00

13-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Số 3 Nguyễn Thượng Hiền Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 08:00 - 10:00

11-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số 19 đến 69 Nguyễn Công Trứ;Toàn bộ ngõ 19-35-69 Nguyễn Công Trứ;Số 2 Đỗ Ngọc Du;Trường TH Ngô Thì Nhậm;Trường THCS Lê Ngọc Hân Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 14:00 - 15:00

10-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Từ số 10 đến số 42 phố Trần Xuân Soạn;Từ số 1 đến 27 phố Trần Xuân Soạn;Toàn bộ ngõ 27-24-30-36 phố Trần Xuân Soạn. Công ty Điện lực Hai Bà Trưng 13:00 - 14:00

10-02-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật