Lịch cúp điện Phú Xuyên - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phú Xuyên - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Phú Xuyên - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phú Xuyên - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phú Xuyên - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Phú Xuyên - Hà Nội

Lịch Cúp Điện Phú Xuyên Hà Nội những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Xã Đại Thắng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

23-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Quang Lãng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 07:00 - 10:00

22-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Đại Thắng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

22-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Phú Yên, Xã Đại Xuyên Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:00

20-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Phú Yên Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:00

19-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Phượng Dực Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

17-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Phú Túc Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:00

16-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Hồng Minh, Tri Trung Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

15-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Phượng Dực Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

13-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Phượng Dực Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:00

12-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Đại Thắng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

10-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Đại Thắng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

09-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Phú Yên, Xã Vân Từ Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:00

07-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần Xã Hồng Minh Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

30-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần xã Tân Dân, Xã Vân từ Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 14:00

29-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần xã Chuyên Mỹ Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 13:00

28-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần xã Hoàng Long Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 14:00

26-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần xã Hoàng Long Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

25-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần xã Chuyên Mỹ Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 14:00

24-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần xã Châu Can Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 13:00

24-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần xã Chuyên Mỹ Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 14:00

22-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một Phần xã Chuyên Mỹ Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 14:00

22-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần Xã Tân Dân, Văn Hoàng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 14:00

21-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần xã Hoàng Long Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 14:00

19-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần Xã Hồng Minh Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

19-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA Gạch Hồng Thái Công ty Điện Lực Phú Xuyên 16:00 - 17:30

18-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA Hải Châu Công ty Điện Lực Phú Xuyên 14:30 - 15:30

18-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA Phú Tiên Công ty Điện Lực Phú Xuyên 10:30 - 12:00

18-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA Vân Đức Công ty Điện Lực Phú Xuyên 08:30 - 09:30

18-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần Xã Hoàng Long Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 14:00

18-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần Xã Tri Trung Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 14:00

17-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần Xã Tri Trung Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 14:00

15-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần Xã Hoàng Long Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 14:00

14-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần Xã Hồng Minh Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 14:00

12-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA TBA Ngải Khê Công ty Điện Lực Phú Xuyên 09:30 - 11:30

11-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA TBA Thượng Yên Công ty Điện Lực Phú Xuyên 07:00 - 09:00

11-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần Xã Văn Hoàng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 14:00

11-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA TBA Vĩnh Linh 2 Công ty Điện Lực Phú Xuyên 13:00 - 15:00

10-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA Bơm Mỹ Lâm Công ty Điện Lực Phú Xuyên 09:30 - 11:30

10-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA Cty Tùng Linh Công ty Điện Lực Phú Xuyên 07:00 - 09:00

10-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA Nhật Anh Công ty Điện Lực Phú Xuyên 15:30 - 17:30

09-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA Đại Phát Hoàng Hà Công ty Điện Lực Phú Xuyên 14:30 - 15:30

09-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA Việt Phúc Đức Công ty Điện Lực Phú Xuyên 10:00 - 11:30

09-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA Trường công nhân cơ điện 1 Công ty Điện Lực Phú Xuyên 08:30 - 10:30

09-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần Xã Đại Thắng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 14:00

09-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần xã Chuyên Mỹ Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 14:00

08-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần Xã Nam Triều, Thị Trấn Phú Xuyên Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

06-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần Xã Phúc Tiến, Nam Triều Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

05-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần Xã Châu can Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

04-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần Xã Châu can Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

03-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA Hưng Thịnh Công ty Điện Lực Phú Xuyên 10:00 - 11:30

02-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
TBA Phạm Quang Dũng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 08:30 - 10:30

02-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần Thị Trấn Phú Xuyên Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

02-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần xã Châu Can Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

01-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 phần xã Nam Phong Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

31-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Chuyên Mỹ Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

29-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Hoàng Long Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

28-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Tân Dân Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

26-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Văn Hoàng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

25-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Mất điện 1 Phần Xã Văn Hoàng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

25-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Phượng Dực Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

23-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trường Cao đẳng cơ điện, Cty linh ga Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 11:00

22-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Phượng Dực Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

22-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Đại Thắng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

20-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Văn Hoàng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 05:30 - 13:30

19-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Văn Hoàng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 13:00

17-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Văn Hoàng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 13:00

16-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Văn Hoàng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 13:00

15-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Đại Thắng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 13:00

13-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Hoàng Long Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 13:00

12-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Hoàng Long Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 13:00

11-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Nguyễn Văn Tuấn Công ty Điện Lực Phú Xuyên 16:00 - 17:30

10-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Thoát Nước Công ty Điện Lực Phú Xuyên 14:00 - 15:30

10-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Vật Liệu Xây Dựng Phú Xuyên Công ty Điện Lực Phú Xuyên 10:00 - 12:00

10-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Gạch Nam Thăng Long Công ty Điện Lực Phú Xuyên 08:30 - 10:30

10-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Gốm Sông Hồng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 08:30 - 10:30

10-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thị Trấn Phú Xuyên Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 14:00

09-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Hồng Minh Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 13:00

08-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Nam Phong Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 13:00

07-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thị Trấn Phú Xuyên Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 14:00

06-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Nguyễn Văn Đủ Công ty Điện Lực Phú Xuyên 15:00 - 17:00

05-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Hùng Nghĩa Công ty Điện Lực Phú Xuyên 13:30 - 15:30

05-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phụ tải sau TBA Đèn Đường Đại Xuyên Công ty Điện Lực Phú Xuyên 10:30 - 11:30

05-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Quang Lãng, Xã Tri Thủy Công ty Điện Lực Phú Xuyên 09:00 - 12:00

05-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Phụ tải sau TBA Đèn Đường Cầu Giẽ - Đại Xuyên Công ty Điện Lực Phú Xuyên 08:30 - 10:00

05-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Phúc Tiến Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 09:00

05-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Nam Tiến Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 13:00

04-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Đại Xuyên Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 09:00

04-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Đại Xuyên Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 13:00

03-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Xã Phúc Tiến Công ty Điện Lực Phú Xuyên 06:00 - 14:00

02-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cty Linh Ga, Trường cao đẳng cơ điện Công ty Điện Lực Phú Xuyên 07:00 - 11:00

01-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Đại Xuyên, Phú Yên Công ty Điện Lực Phú Xuyên 14:30 - 19:30

23-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thường Tín: Xã Văn Tự, Vạn Điểm, Minh Cường Phú Xuyên: Xã Quang Trung Công ty Điện Lực Thường Tín 14:30 - 19:30

21-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Văn Hoàng,Tân Dân, Phúc Tiến, Đại Thắng Công ty Điện Lực Phú Xuyên 14:30 - 19:30

21-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Chuyên Mỹ Công ty Điện Lực Phú Xuyên 14:30 - 19:30

21-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thôn An Khoái Công ty Điện Lực Phú Xuyên 14:30 - 19:30

21-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Phượng Dực Công ty Điện Lực Phú Xuyên 14:30 - 19:30

21-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Quang Trung Công ty Điện Lực Phú Xuyên 14:30 - 19:30

21-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Thị Trấn Phú Minh, Xã Nam Tiến, Hồng Thái Công ty Điện Lực Phú Xuyên 14:30 - 19:30

21-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Xã Khai Thái, Tri Thủy, Minh Tân ,Bạch Hạ Công ty Điện Lực Phú Xuyên 14:30 - 19:30

21-06-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật