Lịch cúp điện Mỹ Đức - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mỹ Đức - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Mỹ Đức - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mỹ Đức - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mỹ Đức - Hà Nội hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Mỹ Đức - Hà Nội

Lịch Cúp Điện Mỹ Đức Hà Nội những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Công ty Thiên Thành xã Phùng Xá Công ty Điện lực Mỹ Đức 11:00 - 11:45

19-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Đặng xã Hồng Sơn Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 11:00

18-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Nông Khê xã Hùng Tiến Công ty Điện lực Mỹ Đức 06:00 - 10:00

18-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Hạ Quất xã Hợp Tiến Công ty Điện lực Mỹ Đức 12:00 - 14:00

16-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn An Duyệt xã Hùng Tiến Công ty Điện lực Mỹ Đức 10:00 - 12:00

16-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Hiền Lương xã An Tiến Công ty Điện lực Mỹ Đức 06:00 - 10:00

16-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn An Duyệt xã Hùng Tiến Công ty Điện lực Mỹ Đức 10:00 - 14:00

15-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Đông Bình xã Hùng Tiến Công ty Điện lực Mỹ Đức 06:00 - 10:00

15-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Bơ Môi xã An Phú Công ty Điện lực Mỹ Đức 10:00 - 14:00

14-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Bơ Môi xã An Phú Công ty Điện lực Mỹ Đức 06:00 - 10:00

14-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn An Đà xã An Tiến Công ty Điện lực Mỹ Đức 10:00 - 14:00

13-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Hiền Lương và thôn Hiền Giáo xã An Tiến Công ty Điện lực Mỹ Đức 06:00 - 10:00

13-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Hợp tác xã Nông nghiệp An Mỹ (TBA An Mỹ 4) Công ty Điện lực Mỹ Đức 10:00 - 14:00

12-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Đoan Nữ xã An Mỹ Công ty Điện lực Mỹ Đức 06:00 - 10:00

12-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tư Phát triển Thuỷ lợi Sông Đáy (Bơm Hòa Lạc T3) Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 11:00

11-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần Thôn 6 và Thôn 7 xã Phù Lưu Tế Công ty Điện lực Mỹ Đức 10:00 - 11:00

06-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Hạ xã Phù Lưu Tế Công ty Điện lực Mỹ Đức 09:00 - 10:00

06-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Nhà Máy A31 (Tổ hợp tên lửa PK SPYDER) xã Đồng Tâm Công ty Điện lực Mỹ Đức 08:30 - 10:30

06-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Trù Cát xã Tuy Lai Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:30 - 08:30

06-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Kim Bôi xã Vạn Kim Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 08:00

06-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Đồi thị trấn Đại Nghĩa Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 11:00

06-09-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã An Tiến (thôn Vạn Thắng và một phần thôn An Đà), một phần xã Hợp Thanh (thôn Vân, Thôn Thọ, thôn Phú Hiền, TBA Hợp Thanh 1), Sản xuất An Phú, Bơm Bãi Giữa, Nguyễn Cao Sóng, Bơm Quán Mai, Bơm An Phú, Trại Lợn An Phú, Bơm Nam Hưng, Công ty CPXD và DL Xuân Trương và Xi Măng Mỹ Đức. Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 09:30

31-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Hạ xã Phù Lưu Tế Công ty Điện lực Mỹ Đức 06:30 - 07:30

31-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã An Phú (thôn Đồng Văn, một phần thôn Văn Đức, thôn Nam Hưng, thôn Đồi Dùng, thôn Bơ Môi, thôn Gốc Báng, Bắc Thanh Hà, khu tái định cư An Phú và UBND xã An Phú), Trại lợn An Phú, Công ty cổ phần xây dựng và du lịch Xuân Trương, Bơm Nam Hưng và Xi Măng Mỹ Đức. Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 13:00

30-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Phú La xã Hợp Tiến và Cty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Đáy (Bơm La Làng) Công ty Điện lực Mỹ Đức 08:00 - 11:30

29-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Áng Hạ xã Lê Thanh Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 10:00

29-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Thượng xã Xuy Xá và một phần thôn Đức Thụ xã Lê Thanh Công ty Điện lực Mỹ Đức 15:30 - 18:00

28-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Thượng xã Xuy Xá Công ty Điện lực Mỹ Đức 13:00 - 15:30

28-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Đức Thụ xã Lê Thanh Công ty Điện lực Mỹ Đức 13:00 - 15:15

28-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thôn Bơ Môi xã An Phú Công ty Điện lực Mỹ Đức 12:00 - 14:00

28-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Đốc Tín xã Đốc Tín Công ty Điện lực Mỹ Đức 09:00 - 11:00

28-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Đông Mỹ và thôn Hiền Giáo xã An Tiến Công ty Điện lực Mỹ Đức 06:30 - 09:00

28-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Đốc Tín xã Đốc Tín Công ty Điện lực Mỹ Đức 06:30 - 09:00

28-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Yên Vỹ xã Hương Sơn Công ty Điện lực Mỹ Đức 08:40 - 10:40

22-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Yên Vỹ xã Hương Sơn Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 08:30

22-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Khu Vực Thiên Trù - Thôn Yến Vỹ - Xã Hương Sơn Công ty Điện lực Mỹ Đức 09:00 - 11:00

21-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Đốc Tín xã Đốc Tín Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:30 - 11:00

21-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn An Duyệt xã Hùng Tiến Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 12:00

21-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Thượng xã Hồng Sơn Công ty Điện lực Mỹ Đức 06:00 - 14:00

21-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Đồng Mít xã Đồng Tâm Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 11:00

20-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Hoành xã Đồng Tâm Công ty Điện lực Mỹ Đức 06:00 - 11:00

20-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thôn Hạ Sở xã Hồng Sơn Công ty Điện lực Mỹ Đức 06:00 - 14:00

18-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn 5 và thôn 6 xã Phù Lưu Tế Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 12:00

17-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn 3 và thôn 4 xã Phù Lưu Tế Công ty Điện lực Mỹ Đức 13:00 - 17:00

16-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn 1 và thôn 2 xã Phù Lưu Tế Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 11:00

16-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Đốc Tín xã Đốc Tín Công ty Điện lực Mỹ Đức 08:30 - 10:00

15-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Đốc tín xã Đốc tín và Cty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Đáy (Bơm Đốc Tín) Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:30 - 10:00

15-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Hòa Lạc xã An Tiến Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 12:00

15-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Vạn Phúc xã Vạn Kim Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 11:00

15-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thôn Vài Mới xã Hợp Thanh Công ty Điện lực Mỹ Đức 11:30 - 12:30

14-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Kho K14 Miếu Môn Công ty Điện lực Mỹ Đức 09:30 - 10:30

14-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm (Bơm Trại Sở) Công ty Điện lực Mỹ Đức 08:00 - 09:00

14-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Yến Vỹ xã Hương Sơn Công ty Điện lực Mỹ Đức 09:10 - 11:10

10-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Đền Trình chùa Hương xã Hương Sơn Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 09:00

10-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Lai Xá xã Lê Thanh Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 11:00

10-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty TNHH Mỹ Thành xã Trần Phú Công ty Điện lực Mỹ Đức 08:30 - 10:40

09-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Đáy (Bơm Đồng Sổ) Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 09:00

09-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Hợp Tác xã Nông nghiệp xã An Phú (Bơm Quán Mai) Công ty Điện lực Mỹ Đức 10:30 - 11:30

08-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Vôi Đá Miếu Môn xã Trần Phú Công ty Điện lực Mỹ Đức 08:30 - 10:00

08-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Thiên Thành xã Phùng Xá Công ty Điện lực Mỹ Đức 08:10 - 09:30

08-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Toàn Thắng xã Phùng Xá Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 08:00

08-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Kim Bôi xã Vạn Kim Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 11:00

08-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thôn Bắc Bắc Thanh Hà xã An Phú Công ty Điện lực Mỹ Đức 08:00 - 09:00

07-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn 8 và thôn 10 xã Phù Lưu Tế Công ty Điện lực Mỹ Đức 09:00 - 10:30

02-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Hạ xã Phù Lưu Tế Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:30 - 09:00

02-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn 6 và thôn 7 xã Phù Lưu Tế Công ty Điện lực Mỹ Đức 15:30 - 17:00

01-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn 2, thôn 3 và thôn 4 xã Phù Lưu Tế Công ty Điện lực Mỹ Đức 14:00 - 15:30

01-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn 1 và thôn 2 xã Phù Lưu Tế Công ty Điện lực Mỹ Đức 09:10 - 10:30

01-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Vận Tải Hợp Tiến Công ty Điện lực Mỹ Đức 08:00 - 11:00

01-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn 1 và thôn 2 xã Phù Lưu Tế Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:30 - 09:00

01-08-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty TNHH thương mại và sản xuất sáng tạo việt hòa bình và Công ty Vận Tải Hợp Tiến xã Hợp Tiến Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 15:00

29-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Đức Thụ xã Lê Thanh và một phần thôn Thượng xã Xuy Xá Công ty Điện lực Mỹ Đức 06:00 - 14:00

27-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Lê Xá và thôn Đức Thụ xã Lê Thanh Công ty Điện lực Mỹ Đức 06:00 - 14:00

26-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trại Lợn xã Đồng Tâm Công ty Điện lực Mỹ Đức 10:00 - 11:30

25-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Hợp Thanh (TBA Hợp Thanh 3) Công ty Điện lực Mỹ Đức 08:10 - 10:10

25-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Quang Mỹ xã Xuy Xá Công ty Điện lực Mỹ Đức 08:00 - 09:30

25-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Hợp Thanh (TBA Hợp Thanh 2) Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 08:00

25-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Thượng xã Xuy Xá Công ty Điện lực Mỹ Đức 06:00 - 14:00

25-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
1 phần thôn Thượng, thôn Trung xã Thượng Lâm Công ty Điện lực Mỹ Đức 05:30 - 07:30

25-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Dệt Trường Thịnh xã Phùng Xá Công ty Điện lực Mỹ Đức 08:00 - 10:00

24-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Tân Độ xã Xuy Xá Công ty Điện lực Mỹ Đức 06:00 - 14:00

24-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Đục Khê xã Hương Sơn Công ty Điện lực Mỹ Đức 08:40 - 10:40

22-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Trụ sở UBND Huyện Mỹ Đức và Huyện Ủy Mỹ Đức Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 08:00

22-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty CP Thành Lập xã Trần Phú Công ty Điện lực Mỹ Đức 09:30 - 12:30

21-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Mê Ga xã Trần Phú Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:40 - 08:40

21-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cáp treo chùa Hương xã Hương Sơn Công ty Điện lực Mỹ Đức 09:30 - 11:10

20-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Đơn vị 789 xã Trần Phú Công ty Điện lực Mỹ Đức 09:30 - 11:00

15-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty TNHH Một Thành viên Xây dựng và Thương mại Hải Hưng xã Trần Phú Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:30 - 09:00

15-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần thôn Đốc Tín xã Đốc Tín và một phần thôn Bạch Tuyết xã Hùng Tiến Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 09:00

15-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Bơm Đồng Xa xã Đồng Tâm Công ty Điện lực Mỹ Đức 11:10 - 12:30

14-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Huy Toản xã Đồng Tâm Công ty Điện lực Mỹ Đức 09:20 - 10:50

14-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã Mỹ Thành Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:30 - 08:50

14-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Một phần xã An Mỹ Công ty Điện lực Mỹ Đức 09:40 - 11:30

13-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Bộ Tư Lệnh Thủ Đô xã Hồng Sơn Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:20 - 09:00

13-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Cơ sở sản xuất Gạch Phạm Văn Hoạt xã An Mỹ Công ty Điện lực Mỹ Đức 09:20 - 11:30

11-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Công ty Trường Thịnh xã Phùng Xá Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 08:40

11-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thủy Sản Mỹ Đức xã Hợp Tiến Công ty Điện lực Mỹ Đức 10:00 - 11:30

10-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thôn Vân xã Hợp Thanh Công ty Điện lực Mỹ Đức 08:20 - 09:30

10-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Thôn Thọ xã Hợp Thanh Công ty Điện lực Mỹ Đức 07:00 - 08:10

10-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện
Bơm nước sạch xã Hương Sơn Công ty Điện lực Mỹ Đức 08:30 - 11:00

03-07-2023

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật