Lịch cúp điện Yên Thành - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Yên Thành - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Yên Thành - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Yên Thành - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Yên Thành - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Yên Thành - Nghệ An

Lịch Cúp Điện Yên Thành Nghệ An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Lăng Thành, Hùng Thành, Hậu Thành, Mã Thành, Tân Thành, Tiến Thành Điện lực Yên Thành 07:00 - 11:00

30-09-2023

Xã Mỹ Thành Điện lực Yên Thành 08:00 - 12:00

27-09-2023

Xã Công Thành Điện lực Yên Thành 08:00 - 12:00

27-09-2023

Xã Quang Thành Điện lực Yên Thành 08:00 - 15:00

27-09-2023

Xã Đồng Thành Điện lực Yên Thành 08:00 - 15:00

27-09-2023

sau AB tổng TBA NM nước YT Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

23-09-2023

Xã Phúc Thành Điện lực Yên Thành 08:00 - 15:00

22-09-2023

Xã Công Thành Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

22-09-2023

Xã Văn Thành Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

22-09-2023

ĐZ HT N1 TBA Minh Thành 7. Điện lực Yên Thành 08:30 - 12:00

21-09-2023

TBA Công Thành 2 Điện lực Yên Thành 08:00 - 13:00

21-09-2023

TBA Mỹ Thành 1 Điện lực Yên Thành 08:00 - 13:00

21-09-2023

TBA Mỹ Thành 4 Điện lực Yên Thành 08:00 - 13:00

21-09-2023

phía sau AB Nhánh 1 đz hạ thế TBA Thị Trấn 7 Điện lực Yên Thành 14:00 - 17:00

20-09-2023

sau CDCL TBA đô thành 1 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

19-09-2023

sau CDCL TBA phú thành 3 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

19-09-2023

sau CDCL TBA phú thành 4 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

19-09-2023

sau AB tổng TBA phúc thành 9 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

19-09-2023

Quang Thành, Kim Thành Điện lực Yên Thành 07:00 - 12:00

15-09-2023

Xã Phúc Thành Điện lực Yên Thành 08:00 - 15:00

14-09-2023

Xã Long Thành Điện lực Yên Thành 08:00 - 12:00

14-09-2023

Xã Viên Thành Điện lực Yên Thành 08:00 - 12:00

14-09-2023

Xã Bảo Thành Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

14-09-2023

Đz HT TBA DC Phúc Thành. Điện lực Yên Thành 08:00 - 15:00

12-09-2023

TBA Viên Thành 4. Điện lực Yên Thành 08:30 - 13:00

09-09-2023

Long Thành, Hoa Thành, Vĩnh Thành, Nhân Thành, Tăng Thành Điện lực Yên Thành 07:00 - 12:00

09-09-2023

sau AB Nhánh 1 TBA DC Phúc Thành . Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

08-09-2023

Xã Lý Thành Điện lực Yên Thành 08:00 - 15:00

06-09-2023

Xã Minh Thành Điện lực Yên Thành 08:00 - 15:00

06-09-2023

Xã Vĩnh Thành Điện lực Yên Thành 08:00 - 15:00

06-09-2023

Xã Trung Thành Điện lực Yên Thành 08:00 - 15:00

06-09-2023

TBA Tân Thành 3. Điện lực Yên Thành 11:30 - 13:00

05-09-2023

TBA Đô Thành 3. Điện lực Yên Thành 11:30 - 13:00

05-09-2023

TBA TĐC Đồng Trén. Điện lực Yên Thành 11:30 - 13:00

05-09-2023

Diễn Kỷ, Diễn Tháp, Diễn Liên, Diễn Thái, Diễn Quảng Điện lực Yên Thành 15:30 - 19:00

31-08-2023

sau CDCL TBA An hưng 1 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

28-08-2023

sau CDCL TBA An hưng 2 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

28-08-2023

Diễn Thái, Diễn Tháp, Diễn Liên, Diễn Quảng, Diễn Đồng, Diễn Hạnh, Diễn Xuân Điện lực Yên Thành 06:30 - 10:00

28-08-2023

sau CDCL TBA phúc thành 7 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

26-08-2023

sau CDCL TBA phúc thành 2 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

26-08-2023

sau CDCL TBA đồng thành 4 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

26-08-2023

Xã Minh Thành Điện lực Yên Thành 08:00 - 15:00

25-08-2023

Đz HT TBA Thịnh thành 7. Điện lực Yên Thành 09:00 - 13:30

24-08-2023

TBA Xuân Thành 3. Điện lực Yên Thành 09:00 - 13:30

24-08-2023

TBA Phúc Thành 5. Điện lực Yên Thành 09:00 - 13:30

24-08-2023

TBA Phúc Thành 12. Điện lực Yên Thành 09:00 - 13:30

24-08-2023

phần phía sau CC SI cao thế TBA Xuân Thành 3 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

24-08-2023

phần phía sau CC SI cao thế TBA Phúc Thành 5 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

24-08-2023

phần phía sau CC SI cao thế TBA Phúc Thành 12 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

24-08-2023

sau AB nhánh 2 TBA quang thành 2 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

22-08-2023

sau AB nhánh 1 TBA tây thành 2 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

22-08-2023

sau AB nhánh 2 TBA phúc thành 3 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

18-08-2023

Xã·Phúc Thành Điện lực Yên Thành 08:00 - 15:00

17-08-2023

TBA Bệnh Viện Huyện YT Điện lực Yên Thành 11:00 - 13:00

16-08-2023

sau CDCLTBA An hưng 1 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

14-08-2023

sau CDCLTBA An hưng 2 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

14-08-2023

sau AB tổng tba đức thành 7 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

14-08-2023

sau AB tổng TBA phú thành 5 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

14-08-2023

NM May YT1 Điện lực Yên Thành 08:00 - 14:00

12-08-2023

NM May YT2 Điện lực Yên Thành 08:00 - 14:00

12-08-2023

TBA Nam Thành 3 Điện lực Yên Thành 08:00 - 14:00

12-08-2023

TBA Trần Xuân Hiến Điện lực Yên Thành 08:00 - 14:00

12-08-2023

TBA Nam Thành 2 Điện lực Yên Thành 08:00 - 14:00

12-08-2023

Đz HT N1 TBA Bắc thành 2. Điện lực Yên Thành 07:30 - 13:30

12-08-2023

Sau CDCL cao thế TBA Tây Nghệ 2 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

11-08-2023

Sau CDCL cao thế TBA Bệnh Viện Yên Thành Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

11-08-2023

Sau CDCL cao thế TBA C/tY Đông Thành Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

11-08-2023

Sau CDCL cao thế TBA KS Hải Hà Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

11-08-2023

Sau CDCL cao thế TBA C/Ty TNHH - CP Đầu Tư PT Công Nghệ Thiên Minh Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

11-08-2023

Sau CDCL cao thế TBA MĐ Nam Thành Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

11-08-2023

sau AB tổng TBA dạy nghề Điện lực Yên Thành 07:00 - 12:00

10-08-2023

Bắc Thành Điện lực Yên Thành 05:00 - 09:00

08-08-2023

sau CDCL TBA đồng thành 4 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

29-07-2023

sau CDCL TBA đồng thành 8 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

29-07-2023

sau CCSI TBA viên thành 1 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

25-07-2023

sau CCSI TBA đồng thành 3 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

25-07-2023

sau CCSI TBA hùng thành 3 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

25-07-2023

sau CCSI TBA đô thành 9 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

25-07-2023

Xã Phúc Thành Điện lực Yên Thành 08:00 - 15:00

24-07-2023

Xã Vĩnh Thành Điện lực Yên Thành 08:00 - 12:00

24-07-2023

Xã Mỹ Thành Điện lực Yên Thành 08:00 - 12:00

24-07-2023

Thị Trấn Yên Thành Điện lực Yên Thành 07:00 - 12:00

20-07-2023

Xã Hoa Thành Điện lực Yên Thành 07:00 - 12:00

20-07-2023

Xã Bảo Thành Điện lực Yên Thành 07:00 - 12:00

20-07-2023

Xã Phúc Thành Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

20-07-2023

sau AB tổng TBA lăng thành 5 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

18-07-2023

sau AB tổng TBA tây thành 8 Điện lực Yên Thành 07:00 - 12:00

17-07-2023

sau CDCL TBA mỹ thành 6 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

17-07-2023

sau CDCL TBA liên thành 6 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

17-07-2023

TBA Liên Thành 1 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

14-07-2023

TBA Liên Thành 2 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

14-07-2023

TBA Mỹ Thành 6 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

14-07-2023

Sau AB Nhánh 1 TBA , Trung Thành 5 Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

14-07-2023

Xã Hậu Thành Điện lực Yên Thành 07:00 - 17:00

12-07-2023

tăng thành ,bệnh viện đồng thành Điện lực Yên Thành 08:30 - 09:00

08-07-2023

tăng thành ,bệnh viện đồng thành Điện lực Yên Thành 07:00 - 09:00

08-07-2023

tăng thành ,bệnh viện đồng thành Điện lực Yên Thành 06:30 - 07:00

08-07-2023

TBA Minh Thành 5. Điện lực Yên Thành 08:00 - 15:00

07-07-2023

TBA Minh Thành 6. Điện lực Yên Thành 08:00 - 15:00

07-07-2023

TBA Minh Thành DC. Điện lực Yên Thành 08:00 - 15:00

07-07-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật