Lịch cúp điện Anh Sơn - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Anh Sơn - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Anh Sơn - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Anh Sơn - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Anh Sơn - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Anh Sơn - Nghệ An

Lịch Cúp Điện Anh Sơn Nghệ An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA Long Sơn 4,5,8; Thị Trấn AS, Thạch Sơn, Đức Sơn, Hội Sơn, Hoa Sơn, Hùng Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 09:00 - 09:30

30-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA từ xã Khai Sơn đến xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 09:00 - 09:30

30-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA Hoa Sơn 3,5 ; Vĩnh Kim 1,2 Nhà máy sắn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 09:00 - 09:30

30-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện từ xã Hoa Sơn đến xã Đỉnh Sơn , Thành Bình Thọ thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 21:00 - 09:00

30-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện từ xã Hoa Sơn đến xã Đỉnh Sơn , Thành Bình Thọ thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:00 - 20:00

28-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA Long Sơn 4,5,8; Thị Trấn AS, Thạch Sơn, Đức Sơn, Hội Sơn, Hoa Sơn, Hùng Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:00 - 06:00

28-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA từ xã Khai Sơn đến xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:00 - 06:00

28-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA Hoa Sơn 3,5 ; Vĩnh Kim 1,2 Nhà máy sắn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:00 - 06:00

28-05-2023

Trạm 7 Khánh Sơn 2 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 06:00 - 15:00

25-05-2023

CÁC XÃ:THANH HƯƠNG,THANH SƠN,NGỌC LÂM,THANH MỸ,THANH ĐỨC,HẠNH LÂM,THANH NHO Điện lực Thanh Chương 11:00 - 16:00

19-05-2023

CÁC XÃ THANH HƯƠNG, NGỌC LÂM ,THANH SƠN,HẠNH LÂM, THANH ĐỨC,THANH MỸ,THANH NHO,Tổng Đội TNXP 2 Điện lực Thanh Chương 05:30 - 12:30

16-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA từ xã Khai Sơn đến xã Phúc Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 15:30 - 16:00

14-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA Số 4,5,8 Long Sơn , NM Chè AS, CTCP Gỗ MDDF ; Thị Trấn AS , xã Thạch Sơn , Đức Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 15:30 - 16:00

14-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA Số 4,5,8 Long Sơn , NM Chè AS, CTCP Gỗ MDDF ; Thị Trấn AS , xã Thạch Sơn , Đức Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 06:00

14-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA từ xã Khai Sơn đến xã Phúc Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 06:00

14-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA xã Lạng Sơn , huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 16:00

14-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA xã Lĩnh Sơn , Cao Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 16:30

13-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc xã Thạch Sơn , Đức Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 15:30 - 16:00

12-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc xã Thạch Sơn , Đức Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 06:00

12-05-2023

Các TBA Số 2,3,4,5,7,8 Đức Sơn thuộc xã Đức Sơn Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 16:00

12-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các xã Hội Sơn , Hoa Sơn , Hùng Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 16:00 - 16:30

10-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA Thị Trấn AS, xã Thạch Sơn, xã Đức Sơn Điện Lực Anh Sơn 16:00 - 16:30

10-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA Thị Trấn AS, xã Thạch Sơn, xã Đức Sơn Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 06:00

10-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các xã Hội Sơn , Hoa Sơn , Hùng Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 06:00

10-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA từ Hoa Sơn đến Cẩm Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 16:30

10-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA từ xã Khai Sơn đến xã Phúc Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 15:30 - 16:00

09-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA Thị Trấn AS, xã Thạch Sơn, xã Đức Sơn Điện Lực Anh Sơn 15:30 - 16:00

09-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA Long Sơn 4,5,8 ; CTCP Gỗ MDF ; TBA 750kVA Khải Hoàn ; TT Y Tế Dự phòng thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 16:00

09-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA Thị Trấn AS, xã Thạch Sơn , xã Đức Sơn Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 06:00

09-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA từ xã Khai Sơn đến xã Phúc Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 06:00

09-05-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA số 4,5,8 Long Sơn , NM Chè AS , các TBA Thị Trấn AS, xã Thạch Sơn , xã Đức Sơn thuộc Huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 16:30 - 17:30

15-04-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA số 4,5,8 Long Sơn , NM Chè AS , các TBA Thị Trấn AS, xã Thạch Sơn , xã Đức Sơn thuộc Huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 06:30

15-04-2023

Khách hàng sử dụng điện thuộc TBA TT Y Tế DP , TBA Cty Khải Hoàn Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 17:30

15-04-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA số 4,5,8 Long Sơn , NM Chè AS , các TBA Thị Trấn AS, xã Thạch Sơn , xã Đức Sơn thuộc Huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 16:30 - 17:30

14-04-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA số 4,5,8 Long Sơn , NM Chè AS , các TBA Thị Trấn AS, xã Thạch Sơn , xã Đức Sơn thuộc Huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 06:30

14-04-2023

Khách hàng sử dụng điện thuộc TBA TT Y Tế DP , TBA Cty Khải Hoàn. Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 17:30

14-04-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA số 2,7 Tràng Sơn , số 2,5,6 Bồi Sơn - Huyện Đô Lương . Các TBA số 2,5,6 Lạng Sơn , số 4,5,8 Long Sơn , NM Chè AS , các TBA Thị Trấn AS, xã Thạch Sơn , xã Đức Sơn thuộc Huyện Anh Sơn - NA. Điện Lực Anh Sơn 00:00 - 01:30

08-04-2023

Các TBA Tổng Đội 2 , Cty Cao Nguyên , Đá Hưng Phúc , Hưng Phúc 2 Điện Lực Anh Sơn 17:00 - 18:00

07-04-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA từ Thị Trấn AS đến xã Đỉnh Sơn , Thành Bình Thọ thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 17:00 - 18:00

07-04-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA của xã Đỉnh Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 18:00

07-04-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA từ Thị Trấn AS đến xã Đỉnh Sơn , Thành Bình Thọ thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 06:00

07-04-2023

Các TBA Tổng Đội 2 , Cty Cao Nguyên , Đá Hưng Phúc , Hưng Phúc 2 Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 06:30

07-04-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc TBA Tường Sơn 5 thuộc xã Tường Sơn huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 18:00

07-04-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA Thị Trấn AS, xã Thạch Sơn, xã Đức Sơn, xã Hội Sơn, xã Tường Sơn, xã Hùng Sơn, xã Cẩm Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 17:00 - 18:00

06-04-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA của xã Cẩm Sơn, Đỉnh Sơn, Thành Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 18:00

06-04-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA Thị Trấn AS, xã Thạch Sơn, xã Đức Sơn, xã Hội Sơn, xã Tường Sơn, xã Hùng Sơn, xã Cẩm Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 06:00

06-04-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA xã Hội Sơn , Hoa Sơn , Hùng Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 22:30 - 00:00

03-04-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA xã Hội Sơn , Hoa Sơn , Hùng Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 04:30 - 05:30

02-04-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA Hội Sơn 1,2,3,6 và Cty 495 thuộc xã Hội Sơn , huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 04:30 - 00:00

03-04-2023

Các khách hàng sử dụng điện từ sau dao 372-7/70AS thuộc ĐZ 372AS (lộ ĐZ 377E15.48) Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 18:00

30-03-2023

Các khách hàng sử dụng điện từ sau dao 372 - 7/70AS thuộc ĐZ 372AS (lộ ĐZ 377E15.48) Điện Lực Anh Sơn 17:00 - 18:00

29-03-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc Thị Trấn AS, xã Thạch Sơn, xã Đức Sơn - huyện Anh Sơn - NA. Điện Lực Anh Sơn 17:00 - 18:00

29-03-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc Các TBA thuộc xã Hội Sơn , TBA số 4 Thị Trấn AS, Cty 495 thuộc huyện Anh Sơn - NA Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 18:00

29-03-2023

Các khách hàng sử dụng điện thuộc Thị Trấn AS, xã Thạch Sơn, xã Đức Sơn - huyện Anh Sơn - NA. Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 06:30

29-03-2023

Các khách hàng sử dụng điện từ sau dao 372 - 7/70AS thuộc ĐZ 372AS (lộ ĐZ 377E15.48) Điện Lực Anh Sơn 05:30 - 06:30

29-03-2023

- Các khách hàng sử dụng điện từ xã Hội Sơn đến xã Đỉnh Sơn thuộc huyện Anh Sơn - Nghệ An. Điện Lực Anh Sơn 12:00 - 13:30

25-03-2023

- Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA số 2,7 Tràng Sơn , số 2,5,6 Bồi Sơn - Huyện Đô Lương . Các TBA số 2,5,6 Lạng Sơn , số 4,5,8 Long Sơn , NM Chè AS , các TBA Thị Trấn AS, xã Thạch Sơn , xã Đức Sơn thuộc Huyện Anh Sơn - NA. Điện Lực Anh Sơn 00:00 - 00:30

24-03-2023

TBA Xóm Mới Khánh Sơn 1 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 08:00 - 18:00

15-03-2023

Trạm 13 Khánh Sơn ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:30 - 15:00

27-02-2023

TBA 5 Khánh Sơn 2(Am Già) ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 15:00

27-02-2023

Các KH sử dụng điện thuộc xã Tường , Hùng , Hoa , Hội , Vĩnh Kim , NMtinh bột sắn Hoa Sơn Cty trường An , NM Đường Gluco Hoa Sơn - thuộc Huyện AS - NA Điện Lực Anh Sơn 13:00 - 14:00

26-02-2023

Các KH Sử dụng điện thuộc TBA Hội Sơn 1 , 2 ,3 6 , 495 xã Hội Sơn - Huyện AS - NA Điện Lực Anh Sơn 07:30 - 14:00

26-02-2023

Các KH sử dụng điện thuộc xã Tường , Hùng , Hoa , Hội , Vĩnh Kim , NMtinh bột sắn Hoa Sơn Cty trường An , NM Đường Gluco Hoa Sơn - thuộc Huyện AS - NA Điện Lực Anh Sơn 07:30 - 08:30

26-02-2023

TBA Giả chiến Khánh Sơn 1 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 15:00

23-02-2023

TBA 4 Khánh Sơn 2(Rú Bùi) ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 15:00

23-02-2023

Trạm 7 Khánh Sơn 2 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 11:00

23-02-2023

Trạm 3 Khánh Sơn 2 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 15:00

23-02-2023

Trạm 9 Khánh Sơn 2 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 15:00

23-02-2023

Trạm 6 Khánh Sơn 2 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 15:00

23-02-2023

Trạm 12 Khánh Sơn ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 15:00

23-02-2023

Trạm 8 Khánh Sơn 1 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 15:00

23-02-2023

Trạm 2 Khánh Sơn 2 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 15:00

23-02-2023

Trạm 1 Khánh Sơn 1 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 15:00

23-02-2023

Trạm 3 Khánh Sơn 1 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 15:00

22-02-2023

Trạm 2 Khánh Sơn 1 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 15:00

22-02-2023

TBA Khe Khế Khánh Sơn 1 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 09:00

22-02-2023

TBA Xóm Mới Khánh Sơn 1 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 15:00

22-02-2023

Trạm 10 Khánh Sơn ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 08:00 - 15:00

15-02-2023

CÁC TBA THUỘC CÁC XÃ:THANH HƯƠNG,THANH HƯƠNG,NGỌC LÂM,THANH SƠN,THANH MỸ,HẠNH LÂM,THANH ĐỨC,THANH NHO Điện lực Thanh Chương 07:00 - 12:00

29-12-2022

T1 Lữ Đoàn 414; Trạm 1 Nam Tân; Trạm 4 Nam Tân; Trạm 5 Nam Tân; Trạm 3 Nam Tân; Trạm 6 Nam Tân; Trạm 2 Nam Tân; Trạm 3 Nam Lộc; Trạm 7 Nam Lộc; Trạm 5 Nam Lộc (TĐC); Trạm 2 Nam Lộc; Lợn nái Nam Lộc; Trạm 4 Nam Lộc; Trạm 8 Nam Lộc; Trạm 6 Nam Lộc; T1 Nam Lộc; Trạm 3 Khánh Sơn 1; Trạm 2 Khánh Sơn 1; TBA Khe Khế Khánh Sơn 1; TBA Xóm Mới Khánh Sơn 1; Bơm Nam Đông; Trạm 1 Khánh Sơn 1; Trạm 8 Khánh Sơn 1; Trạm 2 Khánh Sơn 2; TBA Giả chiến Khánh Sơn 1; Trạm 6 Khánh Sơn 2; Trạm 9 Khánh Sơn 2; Trạm 3 Khánh Sơn 2; Gạch tuynen Rú Bùi; Trạm 2 Nam Kim 2; TBA 4 Khánh Sơn 2(Rú Bùi); TBA 5 Khánh Sơn 2(Am Già); Trạm 6 Nam Kim; Trạm 1 Nam Kim 2; Trạm 5 Nam Kim 3; Trạm UB Nam Kim 3; TBA Đồng Trại Nam Kim 3; Trạm 4 Nam Kim 3; Trạm 1 Nam Kim 3; Trạm 7 Khánh Sơn 2; Trạm 4 Nam Trung; Trạm 8 Nam Trung; Trạm 3 Nam Trung; Trạm 6 Nam Trung; Trạm 5 Nam Trung; Trạm 2 Nam Phúc; Trạm 1 Nam Phúc; Trạm 4 Nam Phúc; Trạm 2 Nam Kim 1; Trạm 1 Nam Kim 1; Trạm 5 Nam Cường; Chiếu sáng cầu Yên Xuân; Trạm 2 Nam Cường; Trạm 3 Nam Phúc; Trạm 3 Nam Cường; Trạm 6 Nam Cường; Trạm 1 Nam Cường; Trạm 7 Nam Cường; Trạm 4 Nam Cường; Trạm 7 Nam Trung; Trạm 2 Nam Trung; Trạm 1 Nam Trung; Hệ Bơm T1 Nam Trung; Trạm 9 Vân Diên; Trạm 10 Nam Trung; Trạm 9 Nam Trung ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 13:00 - 18:00

28-12-2022

- Các khách hàng sử dụng điện thuộc xã Cao Sơn và TBA Số 5 Lĩnh Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA. Điện Lực Anh Sơn 07:00 - 11:00

28-12-2022

- Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA Thị Trấn AS thuộc huyện Anh Sơn - NA. Điện Lực Anh Sơn 10:00 - 10:30

27-12-2022

- Các TBA Thị Trấn AS , các TBA xã Thạch Sơn và xã Đức Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA. Điện Lực Anh Sơn 07:00 - 07:30

27-12-2022

- Các khách hàng sử dụng điện thuộc các TBA 1,3,5,9 Thị Trấn AS, TBA số 1,2 khu ĐT, Khải Hoàn , NHNN , Chi Cục Thuế , các TBA xã Thạch Sơn , Đức Sơn thuộc huyện Anh Sơn - NA. Điện Lực Anh Sơn 07:00 - 10:30

27-12-2022

LỘ 3 Trạm 9 Khánh Sơn ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 17:00

22-12-2022

Các khách hàng sử dụng điện thuộc TBA Số 4 Hội Sơn - ĐZ 372AS thuộc xã Hội Sơn - huyện Anh Sơn - Nghệ An. Điện Lực Anh Sơn 07:30 - 12:00

15-12-2022

Các khách hàng sử dụng điện thuộc TBA Số 2 Vĩnh Phú thuộc xã Lĩnh Sơn - huyện Anh Sơn - Nghệ An. Điện Lực Anh Sơn 08:00 - 12:00

14-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật