Lịch cúp điện Tương Dương - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tương Dương - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tương Dương - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tương Dương - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tương Dương - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trường nội trú thạch giám,trung tâm cai nghiện huyện tương dương Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

03-06-2023

Lịch cúp điện Tương Dương - Nghệ An

Lịch Cúp Điện Tương Dương Nghệ An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khối Hoà Đông,Khối Hoà Trung Điện lực Tương Dương 04:30 - 18:00

31-05-2023

Khối tây,khối hoà bắc Điện lực Tương Dương 04:30 - 18:00

31-05-2023

Khối Hoà Đông,Khối Hoà Trung Điện lực Tương Dương 04:30 - 18:00

30-05-2023

Bản Noóng mò Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

28-05-2023

Bản Nóong Mò 2(Piềng Ồ) Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

28-05-2023

Bản Noóng mò Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

27-05-2023

Bản Quang Yên Điện lực Tương Dương 06:00 - 17:00

26-05-2023

Các xã : Xá lượng,lưỡng minh,yên na,yên tịnh,hữu khuông,yên hoà,yên thắng,tam đình,nga my,xiêng my Điện lực Tương Dương 05:00 - 18:00

23-05-2023

Khối hoà trung,khối hoà nam,khối hoà bắc Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

21-05-2023

Khối hoà trung,khối hoà bắc,hoà tây Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

20-05-2023

Bản Quang Yên Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

13-05-2023

Khối hoà trung,khối hoà bắc,hoà tây Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

12-05-2023

Bản ngọn xã yên hoà và các xã yên thắng,tam đình,xiêng my Điện lực Tương Dương 07:00 - 18:30

11-05-2023

Bãi Sở Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

10-05-2023

Các xạ Yên Thắng,Tam Đình,Xiềng My Điện lực Tương Dương 07:00 - 19:00

05-05-2023

Bệnh Viện Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

25-04-2023

Khối tây,khối hoà bắc Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

23-04-2023

Khối hoà bắc thị trấn thạch giám Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

23-04-2023

Toàn bộ KH , Xã Lưu Kiền Huyện Tương Dương, Xã Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải,Mường Típ, Chiêu Lưu, Hữu Kiểm, Hữu Lập, Bảo Nam, Bảo Thắng, Huyện Kỳ Sơn – Nghệ AN Điện Lực Kỳ Sơn 00:06 - 14:00

23-04-2023

Bản Lườm Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

22-04-2023

Các xạ Thạch Giám,Tam Thái,Tam Hợp,Tam Đình,Tam Quang Điện lực Tương Dương 07:00 - 19:00

21-04-2023

Các xạ Xá Lượng,Lượng Minh ,Yên Na,Yên Tĩnh,Hữu Khuông,Yên Hoà,Yên Thắng,Tam Đình,Xiềng My,Nga My Điện lực Tương Dương 18:30 - 19:00

20-04-2023

Các xạ Xá Lượng,Lượng Minh ,Yên Na,Yên Tĩnh,Hữu Khuông,Yên Hoà,Yên Thắng,Tam Đình,Xiềng My,Nga My Điện lực Tương Dương 07:00 - 07:30

20-04-2023

Các xạ Xá Lượng,Lượng Minh ,Yên Na,Yên Tĩnh,Hữu Khuông,Yên Hoà,Yên Thắng,Tam Đình,Xiềng My,Nga My Điện lực Tương Dương 07:00 - 19:00

20-04-2023

Khối hoà nam,khối hoà bắc Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

19-04-2023

Bản Quang Phúc Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

19-04-2023

Bản bón Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

19-04-2023

Khối hoà trung,khối hoà nam,khối hoà bắc Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

12-04-2023

Khối hoà nam,khối hoà bắc Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

12-04-2023

Khối hoà trung,khối hoà bắc,hoà tây Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

12-04-2023

Bản Mon Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

12-04-2023

Bản văng lim Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

08-04-2023

Bản tạt Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

08-04-2023

Bản Chà Lúm Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

07-04-2023

Bản huồi pai Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

07-04-2023

Khối tây,khối hoà bắc Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

06-04-2023

Bản sàn Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

05-04-2023

Bản huội cọ Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

05-04-2023

Bản na cáng Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

05-04-2023

Bản cha hìa Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

04-04-2023

Bản phẩy Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

04-04-2023

Bản đình tài Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

04-04-2023

Bản Lườm xạ Yên Thắng Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

03-04-2023

Bản Cà Moong 1 xạ Lượng Minh Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

01-04-2023

Bản Cà Moong 2 xạ Lượng Minh Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

01-04-2023

Bản cặp chạng Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

31-03-2023

Bản hạt Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

31-03-2023

Bản huồi pai Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

31-03-2023

Bản Cạp Chạng xạ Yên Tĩnh Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

31-03-2023

Bản Hạt xạ Yên Tĩnh Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

31-03-2023

Bản Huồi Bai Yên Tĩnh Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

31-03-2023

Bản Pa Khốm xạ Yên Tĩnh Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

31-03-2023

Bản văng cuộm Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

30-03-2023

Bản pa tý Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

30-03-2023

Bản cánh toong Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

30-03-2023

Bản Văng Cuộm xạ Yên Tĩnh Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

30-03-2023

Bản Pa Tý xạ Yên Tĩnh Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

30-03-2023

Bản Cánh Toong xạ Yên Tĩnh Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

30-03-2023

Bản văng lim Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

29-03-2023

Bản tạt Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

29-03-2023

Bưu điện Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

28-03-2023

Bản xúp pu Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

28-03-2023

Bản Nóong Mò xạ Xiềng My Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

27-03-2023

Bản Khe Chống xạ Yên Na Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

27-03-2023

Bản Ngọn xạ Yên Hoà Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

25-03-2023

Bản Xốp Khấu xạ Yên Thắng Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

25-03-2023

Bản Tạt xạ Yên Thắng Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

25-03-2023

Bản Trung Thắng xạ Yên Thắng Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

24-03-2023

Bản Văng Lin xạ Yên Thắng Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

24-03-2023

Bản Cành Tạng xạ Yên Thắng Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

24-03-2023

Bản Pủng xạ Yên Thắng Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

24-03-2023

Bản Đình Thắng xạ Tam Đình Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

23-03-2023

Bản Đình Phong xạ Tam Đình Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

23-03-2023

Bản Đình Tiến xạ Tam Đình Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

23-03-2023

Bản Đình Hương xạ Tam Đình Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

23-03-2023

Bản TĐC Xốp Mạt 2 xạ Lượng Minh Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

22-03-2023

Bản Cửa Rào 1,Xiềng Hương xạ Xá Lượng Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

22-03-2023

Bản TĐC Xốp Mạt 1 xạ Lượng Minh Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

22-03-2023

Bản Pha Lõm Xã Tam hơp Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

21-03-2023

Làng Thanh Niên Lập Nghiệp Xã Tam hơp Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

21-03-2023

Bản Tái Định Cư Pha Lõm Xã Tam hơp Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

21-03-2023

Bản Huội Sơn Xã Tam hơp Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

21-03-2023

Đồn Biên phòng Xã Tam hơp Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

21-03-2023

Bản Khe Chống Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

20-03-2023

Khối Hoà Nam,Khối Hoà Bắc Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

19-03-2023

Bản Khe Quỳnh(Piềng Ồ) Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

17-03-2023

Bản Nóong Mò 2 Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

17-03-2023

Bản Nóong Mò Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

17-03-2023

Bản Bản Chon Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

17-03-2023

Bản Na Ca Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

16-03-2023

Bản Bản Bột Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

16-03-2023

Bản TĐC Văng Môn Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

16-03-2023

Bản Bản Đàng Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

16-03-2023

Bản Na Ngân Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

15-03-2023

Bản Canh Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

15-03-2023

Bản Xốp Kho Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

15-03-2023

Bản Na Kho Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

15-03-2023

Bản Thạch Dương Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

14-03-2023

Bản Cửa Rào 1,Bản Xiềng Hương Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

14-03-2023

Khối Hoà Nam Thị Trấn Thạch Giám Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

14-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật