Lịch cúp điện Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bản Khe Chống Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

06-02-2023

TBA số 5 Nghi Trường ĐZ 480E15.1 Điện lực Nghi Lộc 07:30 - 13:30

06-02-2023

Mai Lộc, Hưng Tây, Nghi Vạn, Nam Yên, Bắc Yên, Nghi Công Nam, Nghi Công Bắc, Nghi Diên, Nghi Hoa, Hưng Trung, Vạn Hồng, Nghi Lâm, Nghi Mỹ Điện lực Nghi Lộc 06:00 - 07:30

07-02-2023

TBA Nghi Thịnh 2 Đz 480E15.8 Điện lực Nghi Lộc 07:30 - 13:00

07-02-2023

TBA Nghi Long 11 Đz 480E15.8 Điện lực Nghi Lộc 07:30 - 13:00

08-02-2023

SAU RE 481/66 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 08:30 - 09:00

08-02-2023

KHU C KCN NAM CẤM Điện lực Thị Xã Cửa Lò 08:30 - 09:00

08-02-2023

PHƯỜNG THU THUỶ Điện lực Thị Xã Cửa Lò 09:30 - 10:00

08-02-2023

SAU DPT 471-7/4 TT Điện lực Thị Xã Cửa Lò 09:30 - 10:00

08-02-2023

Đ D474E15.8 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 09:30 - 10:00

08-02-2023

Đ D 471E15.16 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 09:30 - 10:00

08-02-2023

TBA Nghi Long 5 Đz 380E15.1 Điện lực Nghi Lộc 10:00 - 13:00

08-02-2023

SAU DPT 476-7/40.3 CẢNG CỮA LÒ Điện lực Thị Xã Cửa Lò 10:30 - 11:00

08-02-2023

TBA Nghi Trường 2 Đz 480E15.1 Điện lực Nghi Lộc 07:30 - 13:00

09-02-2023

TBA Hưng Tây 12 Đz 373E15.1 Điện lực Nghi Lộc 07:30 - 13:00

10-02-2023

TBA Quán Hành 1 Đz 471 TGQH (473E15.51 cấp nguồn) Điện lực Nghi Lộc 07:30 - 13:00

11-02-2023

Đ D 475 E15.16 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 07:00

12-02-2023

XÃ NGHI THẠCH ,NGHI XUÂN,NGHI HƯƠNG,NGHI THU Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 07:00

12-02-2023

Đ D 473 E15.8 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 07:00

12-02-2023

XÃ NGHI ĐỨC ,NGHI PHONG,PHÚC THỌ,NGHI THÁI,HƯNG LỘC Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 07:00

12-02-2023

XÃ NGHI ĐỨC,NGHI PHONG,NGHI THÁI, PHÚC THỌ, HƯNG LỘC Điện lực Thị Xã Cửa Lò 17:00 - 17:30

12-02-2023

Đ D 473 E15.8 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 17:00 - 17:30

12-02-2023

Đ D 475 E15.16 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 17:00 - 17:30

12-02-2023

XÃ NGHI THẠCH ,NGHI XUÂN,NGHI HƯƠNG,NGHI THU Điện lực Thị Xã Cửa Lò 17:00 - 17:30

12-02-2023

TBA Nghi Liên 15 Đz 380E15.1 Điện lực Nghi Lộc 07:30 - 13:00

13-02-2023

Lịch Cúp Điện Nghệ An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA số 9 Nghi Liên ĐZ 480E15.1 Điện lực Nghi Lộc 07:30 - 13:30

04-02-2023

Bản Lau,Bản Mác Điện lực Tương Dương 07:00 - 17:00

04-02-2023

TBA 03 Thuận Sơn Điện lực Đô Lương 07:50 - 17:10

03-02-2023

TBA Nghi Thịnh 2 Đz 480E15.8 Điện lực Nghi Lộc 07:30 - 13:30

03-02-2023

Nghĩa Đức Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa 07:30 - 17:30

03-02-2023

Nghĩa Long Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa 13:00 - 17:30

02-02-2023

TBA Nghi Long 7 Đz 380E15.1 Điện lực Nghi Lộc 07:30 - 13:30

02-02-2023

Khách hàng Sau AB lộ 1 TBA 06 Minh Sơn Điện lực Đô Lương 07:30 - 17:00

02-02-2023

Các KH sử dụng điện sau TBA số 5 Nam Sơn Điện lực Đô Lương 08:00 - 11:30

01-02-2023

Các KH sử dụng điện sau TBA số 1 Phong Lam Điện lực Đô Lương 08:00 - 11:30

01-02-2023

Các KH sử dụng điện sau TBA số 5 Tân Sơn Điện lực Đô Lương 08:00 - 11:30

01-02-2023

TBA Nghi Long 6 Đz 380E15.1 Điện lực Nghi Lộc 07:30 - 13:30

01-02-2023

KH sau TBA T5 HUNG XUAN Điện Lực Hưng Nguyên 11:30 - 12:00

31-01-2023

KH sau TBA T4 HUNG XUAN Điện Lực Hưng Nguyên 10:30 - 11:00

31-01-2023

KH sau TBA T2 HUNG XUAN Điện Lực Hưng Nguyên 09:30 - 10:30

31-01-2023

TBA 5 Trù Sơn Điện lực Đô Lương 07:50 - 17:30

31-01-2023

KH sau TBA T1 HUNG LAM Điện Lực Hưng Nguyên 07:30 - 11:30

31-01-2023

TBA Nghi Long 4 Đz 380E15.1 Điện lực Nghi Lộc 07:30 - 13:30

31-01-2023

Nghi Xá, Nghi Long, Nghi Thuận, Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết, Nghi Hưng, Nghi Đồng, Nghi Lâm, Nghi Mỹ, Nghi Phương Điện lực Nghi Lộc 06:00 - 06:30

31-01-2023

Hưng Phúc, Hưng Châu, Hưng Khánh, Hưng Phú, Hưng Thắng, Hưng Tiến , Xuân Lam Điện Lực Hưng Nguyên 17:00 - 17:30

19-01-2023

Hưng Phúc, Hưng Châu, Hưng Khánh, Hưng Phú, Hưng Thắng, Hưng Tiến , Xuân Lam Điện Lực Hưng Nguyên 11:30 - 12:00

19-01-2023

Xã nghi đức,nghi phong.nghi thái .phúc thọ Điện lực Thị Xã Cửa Lò 10:30 - 11:00

19-01-2023

Phường nghi tân,nghi Thuỷ Điện lực Thị Xã Cửa Lò 10:30 - 11:00

19-01-2023

Phường nghi Thu ,thu Thuỷ Điện lực Thị Xã Cửa Lò 09:30 - 10:00

19-01-2023

Xã.phúc thọ,nghi xuân,nghi hải Điện lực Thị Xã Cửa Lò 09:30 - 10:00

19-01-2023

Phường nghi Thu,nghi Hương,Nghi Thạch Điện lực Thị Xã Cửa Lò 08:30 - 09:00

19-01-2023

khu C KCN nam cấm Điện lực Thị Xã Cửa Lò 08:30 - 09:00

19-01-2023

Phường nghi Hải,nghi Hoà,nghi Hương Điện lực Thị Xã Cửa Lò 08:30 - 09:00

19-01-2023

KCN Nam cấm Điện lực Thị Xã Cửa Lò 08:30 - 09:00

19-01-2023

TBA Gortek, TBA Nakano, TBA Minh Phú Điện lực Nghi Lộc 09:30 - 10:00

18-01-2023

Quang Trung Điện lực Thành phố Vinh 08:00 - 10:00

18-01-2023

Nghĩa Khánh 3 Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa 07:30 - 18:00

18-01-2023

TBA só 1,2 Văn Sơn Điện lực Đô Lương 07:00 - 12:00

18-01-2023

Quán Hành, Nghi Vạn, Nghi Trung Điện lực Nghi Lộc 06:30 - 10:00

18-01-2023

Nghi Yên Điện lực Nghi Lộc 15:00 - 16:30

17-01-2023

Nghĩa Lộc 4 Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa 14:00 - 16:00

17-01-2023

Nghĩa Khánh 1 Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa 13:30 - 18:00

17-01-2023

Khách hàng các xã Phong lam, Cát Văn Điện lực Đô Lương 13:00 - 14:00

17-01-2023

Các TBA số 2,3,4 Mỹ Sơn;KDT Truông Bồn,Mỏ Đá Phả Ngọc,Mỏ Đá B&T,Mỏ Đá Lèn Thung Điện lực Đô Lương 11:30 - 12:00

17-01-2023

Trạm UB Hùng Tiến (T2) ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 10:00 - 14:00

17-01-2023

UBNDH Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa 10:00 - 12:00

17-01-2023

Các Xã Đại Đồng .Thanh Đồng . Thanh Phong. Thị trấn Điện lực Thanh Chương 09:30 - 10:00

17-01-2023

Khách hàng sau ĐD 372 E15.4 Điện lực Đô Lương 09:15 - 09:30

17-01-2023

Nghĩa Bình Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa 09:00 - 12:00

17-01-2023

Trạm 7 Thị trấn NĐ ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 08:00 - 11:00

17-01-2023

NT 1/5 Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa 08:00 - 10:00

17-01-2023

Hưng Phúc Điện lực Thành phố Vinh 08:00 - 11:00

17-01-2023

- Mất điện BẢN TẰN, BẢN XỚN Điện lực Quỳ Châu 07:30 - 14:00

17-01-2023

- Mất điện XÃ CHÂU BÍNH, CHÂU THUẬN Điện lực Quỳ Châu 07:30 - 14:00

17-01-2023

Nghĩa Khánh 12 Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa 07:30 - 12:00

17-01-2023

Điện Lực Hưng Nguyên 07:30 - 11:30

17-01-2023

KH sau TBA sô 4 Hưng Chính Điện Lực Hưng Nguyên 07:30 - 12:00

17-01-2023

KH sau TBA sô 6 Hưng Mỹ Điện Lực Hưng Nguyên 07:30 - 12:00

17-01-2023

TBA Nghi Mỹ 7 - ĐZ 373E15.1 Điện lực Nghi Lộc 07:30 - 13:00

17-01-2023

Thanh Văn . Thanh Tường. Thanhphong. Thanh Đồng TBA3 TBA8 Thị trấn Điện lực Thanh Chương 07:00 - 07:30

17-01-2023

TBA 6. TBA5. TBA 3 Thanh Hưng Điện lực Thanh Chương 07:00 - 10:00

17-01-2023

TBA Nghi Yên 11 Điện lực Nghi Lộc 06:30 - 16:30

17-01-2023

Nghi Yên Điện lực Nghi Lộc 06:30 - 07:30

17-01-2023

Khách hàng TBA 01 Cát Văn 2 Điện lực Đô Lương 06:00 - 14:00

17-01-2023

Khách hàng sau ĐD 372 E15.4 Điện lực Đô Lương 06:00 - 06:30

17-01-2023

Khách hàng TBA Hiệp Hoà, TĐC Cầu Dâu Điện lực Đô Lương 06:00 - 09:30

17-01-2023

Khách hàng các xã Trung Sơn, Thuận Sơn, TBA xưởng Z41, CK2 Điện lực Đô Lương 06:00 - 09:00

17-01-2023

Khách hàng các xã Phong lam, Cát Văn Điện lực Đô Lương 06:00 - 07:00

17-01-2023

Nghi Hưng, Nghi Đồng, Nghi Phương, Nghi lâm, Nghi Mỹ Điện lực Nghi Lộc 14:30 - 15:00

16-01-2023

Xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa 13:30 - 17:00

16-01-2023

Xã Quỳnh Hồng Điện lực Quỳnh Lưu 13:00 - 17:00

16-01-2023

Xã Quỳnh Hưng Điện lực Quỳnh Lưu 13:00 - 17:00

16-01-2023

Xóm C6 NT 19/5 Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa 08:30 - 12:00

16-01-2023

Diễn Vạn 3 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 08:00 - 17:00

16-01-2023

Diễn Hồng 14 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 08:00 - 17:00

16-01-2023

TBA số 4 Nghi Văn ĐZ 376E15.4 Điện lực Nghi Lộc 07:30 - 13:30

16-01-2023

Diễn Lộc , Diễn Phú ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 07:30 - 10:30

16-01-2023

- Mất điện các xã CHÂU PHONG, CHÂU HOÀN, DIÊN LÃM Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 14:00

16-01-2023

Phường Quỳnh Xuân Điện lực Quỳnh Lưu 07:00 - 11:30

16-01-2023

Xã Quỳnh Châu Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa 06:00 - 10:00

16-01-2023

TBA Nghi Đồng 2, Nghi Hưng 3, Sông Su Điện lực Nghi Lộc 06:00 - 15:00

16-01-2023

TBA CS đường N5 trạm 2 Điện lực Nghi Lộc 06:00 - 15:00

16-01-2023

Nghi Xá, Nghi Long, Nghi Thuận, Nghi Tiến, Nghi Thiết, Nghi Yên, Nghi Hưng, Nghi Đồng, Nghi Phương, Nghi lâm, Nghi Mỹ Điện lực Nghi Lộc 06:00 - 06:30

16-01-2023

Tà Lạnh-Châu Hạnh-Quỳ Châu Điện lực Quỳ Châu 10:00 - 12:00

15-01-2023

- Mất điện các xã CHÂU KIM, NẬM GIẢI, QUANG PHONG, CẮM MUỘN, TRI LỄ , CHÂU THÔN, NẬM NHÓNG và 03 xã huyện Tương Dương (Nhôn Mai, Mai Sơn, Hữu Khuông) Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 18:30

15-01-2023

Kẻ Bọn-Châu Hạnh-Quỳ Châu Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 10:00

15-01-2023

Quỳnh Thiện, Quỳnh Lộc, Trường Lâm Điện lực Quỳnh Lưu 06:30 - 15:00

15-01-2023

Quỳnh Thiện, Quỳnh Lộc, Trường Lâm Điện lực Quỳnh Lưu 06:00 - 15:00

15-01-2023

Xã Nghĩa Trung Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa 13:30 - 17:00

14-01-2023

Quỳnh Thiện Điện lực Quỳnh Lưu 13:30 - 14:00

14-01-2023

Quỳnh Thiện, Quỳnh Lộc, Trường Lâm Điện lực Quỳnh Lưu 13:30 - 14:00

14-01-2023

Xóm 14 Nghĩa Hội Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa 13:00 - 17:00

14-01-2023

Xã Nghĩa Hội Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa 13:00 - 17:00

14-01-2023

KH sau TBA số 5 Hưng Xuân Điện Lực Hưng Nguyên 11:00 - 12:00

14-01-2023

KH sau TBA số 4 Hưng Xuân Điện Lực Hưng Nguyên 10:00 - 11:00

14-01-2023

- Mất điện Bản Cắng, Lông Không, Pà Nạt Điện lực Quỳ Châu 10:00 - 12:00

14-01-2023

Xã nghi Thạch,,nghi thu ,nghi Hương Điện lực Thị Xã Cửa Lò 09:30 - 10:00

14-01-2023

KH sau TBA số 2 Hưng Xuân Điện Lực Hưng Nguyên 09:00 - 10:00

14-01-2023

Thị trấn Nghĩa Đàn Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa 08:30 - 12:00

14-01-2023

Xóm 6 Nghĩa Trung Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa 08:00 - 13:00

14-01-2023

Nghi Phú Điện lực Thành phố Vinh 08:00 - 10:00

14-01-2023

Vinh Tân Điện lực Thành phố Vinh 08:00 - 11:00

14-01-2023

TBA số 6 Nghi Hoa ĐZ 373E15.1 Điện lực Nghi Lộc 07:30 - 13:30

14-01-2023

KH sau TBA số 1 Hưng Lam Điện Lực Hưng Nguyên 07:30 - 08:30

14-01-2023

Xã hưng lộc,nghi đức, nghi phong,phúc thọ Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 08:00

14-01-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật