Lịch cúp điện Nam Đàn - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nam Đàn - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Nam Đàn - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nam Đàn - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nam Đàn - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Nam Đàn - Nghệ An

Lịch Cúp Điện Nam Đàn Nghệ An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm 3 Nam Xuân ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:30 - 12:00

30-09-2023

Trạm 3 Nam Thái ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:30 - 12:00

30-09-2023

Trạm 5 Nam Trung ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 17:00

29-09-2023

Trạm 3 Hùng Sơn NT ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 08:00 - 16:00

27-09-2023

Trạm 6 Nam Giang ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 06:00 - 11:30

23-09-2023

Trạm 8 Nam kim ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 06:00 - 11:30

23-09-2023

Lộ 2 Trạm 12 Kim Liên ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 15:00

19-09-2023

Lộ 1 Trạm Lòi Dâu ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 17:00

18-09-2023

TBA Cty Năng Lượng Mặt Trời Nam Xuân ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 15:30 - 17:30

13-09-2023

TBA Cty Năng Lượng Mặt Trời Nam Anh 1 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 13:30 - 15:30

13-09-2023

TBA Cty Năng Lượng Mặt Trời Nam Lộc ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 09:00 - 11:00

13-09-2023

TBA NM Nước Sông Lam ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 09:00

13-09-2023

Trạm Chế Biến Lâm Sản Nam Nghĩa ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 15:30 - 17:30

12-09-2023

Trạm Gạch 30/4 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 13:30 - 15:30

12-09-2023

Trạm Gạch Nam Thái ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 09:00 - 11:00

12-09-2023

Nhà Máy Nước Nam Đàn ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 09:00

12-09-2023

NR TRUNG ĐOÀN 80 - CẦU ĐÒN***LDA371-E15.15-35 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 06:00 - 12:00

09-09-2023

CT CP Năng Lượng Nghệ An ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 15:30 - 17:30

08-09-2023

TBA NM Gạch Không Nung Thuận Tiến ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 13:30 - 15:30

08-09-2023

Trạm Mộ Bà Loan ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 09:00 - 11:00

08-09-2023

Trạm 4 Nam Giang ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 09:00

08-09-2023

Trạm 2 Nam Lĩnh ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 09:00

31-08-2023

Trạm 7 Nam Nghĩa ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 15:00

31-08-2023

ĐD 371 E15.15 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 19:30 - 20:00

25-08-2023

RE 371/139 Kim Liên ĐZ 371 E15.15 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 19:00 - 20:00

25-08-2023

Trạm 1 Nam Lĩnh ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 16:00 - 17:30

25-08-2023

Trạm 2 Bơm Nam Lĩnh ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 14:00 - 16:00

25-08-2023

Trạm 3 Nam Thái ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 09:00 - 11:00

25-08-2023

TBA Vạn An - Vân Diên ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 09:00

25-08-2023

ĐD 371 E15.15 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 05:00 - 06:00

25-08-2023

RE 371/139 Kim Liên ĐZ 371 E15.15 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 05:00 - 06:00

25-08-2023

Trạm VinCom ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 15:30 - 17:00

24-08-2023

TBA Chăn Nuôi Đông Tiến ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 14:00 - 15:30

24-08-2023

Trạm Tâm Khoa Thịnh ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 09:00 - 11:00

24-08-2023

Gạch tuy nen Rú Bùi (Gạch Đồng Tâm ) ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 09:00

24-08-2023

Lộ 2 Trạm 1 Nam Lĩnh ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 02:00 - 10:00

22-08-2023

Trạm 7 Xuân Hòa ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 15:00

16-08-2023

TBA2 Đại Huệ - Hưng Đạo ĐZ 373 E15.43 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 06:00 - 17:00

11-08-2023

Trạm 12 Kim Liên ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 01:00 - 10:00

11-08-2023

Trạm 1 Nam Phúc ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 11:30

03-08-2023

Trạm 6 Kim Liên ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 14:00

02-08-2023

Trạm 6 Nam Thái ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 06:00 - 13:00

29-07-2023

Trạm 2 Nam Kim 1 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 16:00 - 17:00

28-07-2023

Trạm 1 Nam Kim 1 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 14:30 - 16:00

28-07-2023

Trạm 4 Nam Phúc ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 10:00 - 11:30

28-07-2023

Trạm 3 Nam Phúc ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 08:30 - 10:30

28-07-2023

Trạm 2 Nam Phúc ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 09:00

28-07-2023

Một phần xã Thượng Tân Lộc, xã Khánh Sơn ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:15 - 07:40

25-07-2023

Trạm 6 Nam Giang ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 14:00

25-07-2023

KH sau DCL373-7/163 Khánh Sơn ĐZ 373E15.15 Xã Khánh Sơn, Nam Kim, Trung Phúc Cường ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 05:30 - 07:30

25-07-2023

Một phần xã Thượng Tân Lộc, xã Khánh Sơn ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 05:30 - 05:45

25-07-2023

Sau LBS 373-7/02 LT371 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 12:30 - 13:00

23-07-2023

Sau RECL 371/139 ĐZ 371 E15.15 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 12:00 - 12:30

23-07-2023

ĐD 373 E15.43 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 06:00 - 12:30

23-07-2023

Sau RECL 371/139 ĐZ 371 E15.15 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 17:30 - 18:00

22-07-2023

DCl 373-7/01LT371 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 17:00 - 17:30

22-07-2023

Trạm 3 Nam Cường ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 16:30 - 17:30

15-07-2023

Trạm 3 Nam Cường ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 14:30 - 16:30

15-07-2023

Trạm 1 Nam Cường ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 10:00 - 11:30

15-07-2023

Trạm 6 Nam Cường ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 08:30 - 10:00

15-07-2023

Trạm 2 Nam Cường ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 08:30

15-07-2023

AB 3 TBA Hoàng Trù - Kim Liên ĐZ 371 E15.15 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 12:00

15-07-2023

Trạm 9 Khánh Sơn 2 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 16:00 - 17:30

14-07-2023

T1 Nam Lộc ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 14:30 - 16:00

14-07-2023

Trạm 13 Vân Diên ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 10:00 - 11:30

14-07-2023

Trạm 12 Vân Diên ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 08:30 - 10:00

14-07-2023

TBA Bắc Thung - Vân Diên ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 08:30

14-07-2023

Trạm 2 Nam Giang ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 06:00 - 11:00

14-07-2023

Trạm 10 Nam Giang ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 06:00 - 11:00

14-07-2023

Trạm 4 Nam Thái ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 06:00 - 16:00

12-07-2023

Trạm 1 Nam Thái ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 06:00 - 11:30

12-07-2023

Trạm 2 Thanh Dương ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 16:00

07-07-2023

Lộ 3 Trạm 6 Thanh Dương ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 10:00

07-07-2023

Trạm 6 Hồng Long ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 11:00

06-07-2023

Trạm 10 Nam Giang ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 06:00 - 15:00

06-07-2023

Trạm 5 Nam Lộc (TĐC) ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 08:00 - 10:00

01-07-2023

Xóm Hùng Lĩnh VD (414) ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 13:00 - 15:00

30-06-2023

Trạm Vạn An 2 ĐZ 373 E15.43 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 12:00

30-06-2023

Trạm 11 Kim Liên ĐZ 371 E15.15 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 14:00 - 18:00

22-06-2023

Trạm 3 Nam Lĩnh ĐZ 371 E15.15 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 09:00 - 11:00

22-06-2023

Trạm 1AB Thị trấn NĐ ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 10:00

22-06-2023

TBA Quy Chính - Vân DiênĐZ 471 E15.15 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 06:00 - 14:00

22-06-2023

Trạm Bơm Nam Đông ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 16:00 - 18:00

21-06-2023

Lợn nái Nam Lộc ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 14:00 - 16:00

21-06-2023

Hệ Bơm HTX Vân Diên ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 09:00 - 11:00

21-06-2023

Trạm 3 Hùng Sơn NT ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 09:00

21-06-2023

AB Lộ 1Trạm 4 Thị trấn NĐ ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 06:00 - 12:00

20-06-2023

Sau LBS 371-7B/76 ĐD 371E15.15 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 05:30 - 17:30

17-06-2023

TBA Giã chiến Nam Thanh 2 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 16:00 - 18:00

16-06-2023

Trạm 6 Nam Hưng ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 14:00 - 16:00

16-06-2023

Trạm 5 Nam Thái ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 09:00 - 11:00

16-06-2023

Trạm 3 Thị trấn NĐ ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 09:00

16-06-2023

ĐZ 471 E15.15 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 05:30 - 12:00

16-06-2023

Trạm 6 Hồng Long ĐZ 371 E15.15 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 16:00 - 18:00

15-06-2023

Trạm 5 Nam Lĩnh ĐZ 371 E15.15 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 14:00 - 16:00

15-06-2023

Trạm 6 Thanh Dương ĐZ 471 E15.15 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 09:00 - 11:00

15-06-2023

)TBA 5 Khánh Sơn 2(Am Già ĐZ 373 E15.15 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 09:00

15-06-2023

Trạm 8 Thị trấn NĐ ĐZ 371 E15.15 ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 06:00 - 16:00

15-06-2023

Trạm 3 Xuân Hoà ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 17:00

14-06-2023

Trạm 5 Xuân Hoà ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 07:00 - 17:00

14-06-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật