Lịch cúp điện Diễn Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Diễn Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Diễn Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Diễn Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Diễn Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Diễn Châu Nghệ An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Diễn Vạn 3 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 08:00 - 17:00

16-01-2023

Diễn Hồng 14 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 08:00 - 17:00

16-01-2023

Diễn Lộc , Diễn Phú ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 07:30 - 10:30

16-01-2023

Diễn Xuân 7 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 08:00 - 13:00

13-01-2023

Diễn Thắng 7 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 08:00 - 13:00

13-01-2023

Diễn Trường 1 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 08:00 - 17:00

12-01-2023

Diễn Yên 12 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 08:00 - 17:00

12-01-2023

Diễn Thịnh 5 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 08:00 - 17:00

12-01-2023

ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 07:30 - 17:00

07-01-2023

Diễn Ngọc, Diễn Kỷ ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:00 - 16:00

31-12-2022

Diễn Hồng, Diễn phong, Diễn Vạn, Diễn Kỷ, Diễn Mỹ, Diễn Hải, Diễn Kim ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:00 - 17:30

30-12-2022

Diễn Yên, Diễn Hoàng ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:00 - 17:00

30-12-2022

Diễn trường, Diễn đoài, Diễn yên; Diễn hoàng, Diễn Hồng, Diễn Phong, Diễn Kỷ, Diễn Vạn, Diễn Hải, Diễn Mỹ, Diễn Kim ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 17:00 - 17:30

29-12-2022

Diễn Đoài, ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 17:30

29-12-2022

Diiễn Đoài, Diễn Lâm ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 17:30

29-12-2022

Diễn trường, Diễn đoài, Diễn yên; Diễn hoàng, Diễn Hồng, Diễn Phong, Diễn Kỷ, Diễn Vạn, Diễn Hải, Diễn Mỹ, Diễn Kim ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 06:30

29-12-2022

Diễn Phúc, Thị Trấn, Diễn Thành, Diễn Kim ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:00 - 16:00

28-12-2022

Diễn Hoa 1 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 08:00 - 16:00

27-12-2022

diễn phúc thị trấn diễn thành .kỷ. hồng ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:00 - 16:00

27-12-2022

Diễn Phúc, Thị Trấn, Diễn Thành, Diễn Kỷ, Diễn Hồng ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:00 - 16:00

27-12-2022

Diễn Trung 6 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 13:30 - 17:00

07-12-2022

Diễn Trung 12 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 08:00 - 12:00

07-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật