Lịch cúp điện Diễn Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Diễn Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Diễn Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Diễn Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Diễn Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Sau AB lộ 4 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 07:00 - 17:00

02-10-2023

Lịch cúp điện Diễn Châu - Nghệ An

Lịch Cúp Điện Diễn Châu Nghệ An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
sau AB lộ 4 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 07:00 - 17:00

25-09-2023

Diễn Lâm ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 08:00 - 08:30

23-09-2023

Diễn Lâm ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 06:30

23-09-2023

KST Mường Thanh Diễn Lâm ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 08:30

23-09-2023

sau AB lộ 1 trạm Diễn Tân 7 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 07:00 - 17:00

21-09-2023

Diễn Tân, Diễn Thọ, Diễn Lợi ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 11:30 - 12:00

15-09-2023

Diễn Tân, Diễn Thọ, Diễn Lợi ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 06:30

15-09-2023

Diễn Thọ, Diễn Lợi ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 12:00

15-09-2023

Diễn Cát Minh Châu ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 08:00

09-09-2023

Diễn Lâm ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 14:30 - 15:00

05-09-2023

Diễn Lâm ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 06:30

05-09-2023

Diễn Lâm , KST Mường Thanh ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 15:00

05-09-2023

Diễn Phong, Diễn Vạn, Diễn Hồng, Diễn Kỷ, Diễn Bích, Diễn Ngọc ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 14:30

26-08-2023

Diễn Đoài, Diễn Yên, Diễn Trường, Diễn Lâm ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 16:00 - 16:30

24-08-2023

Diễn Hồng, Diễn Yên ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 16:00 - 16:30

24-08-2023

Một số khu vực: Thị Trấn Cầu Giát, Quỳnh Giang, Quỳnh Lâm, Quỳnh Diễn, Quỳnh Thọ, Sơn Hải, một số khu vực huyện Diễn Châu. Điện lực Quỳnh Lưu 15:00 - 16:30

24-08-2023

Một số khu vực: Thị Trấn Cầu Giát, Quỳnh Giang, Quỳnh Lâm, Quỳnh Diễn, Quỳnh Thọ, Sơn Hải, một số khu vực huyện Diễn Châu. Điện lực Quỳnh Lưu 06:00 - 07:30

24-08-2023

Diễn Hồng, Diễn Yên ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 06:00

24-08-2023

Diễn Đoài, Diễn Yên, Diễn Trường, Diễn Lâm ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 06:00

24-08-2023

sau TBA Diễn tháp 5 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 07:30 - 13:00

16-08-2023

Diễn Tháp ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 07:00 - 14:00

16-08-2023

Sau TBA Diễn Yên 3 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 07:30 - 13:00

09-08-2023

Thị trấn ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 07:00 - 17:00

05-08-2023

TBA Diễn Mỹ 3 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:30 - 16:00

01-08-2023

TBA Diễn Tháp 5 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:30 - 16:00

01-08-2023

Diễn Lâm, Diễn Yên Diễn trường, Diễn Đoài, ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 09:30 - 10:00

16-07-2023

Diễn Hoàng, Diễn Yên Diễn Hồng, ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 09:30 - 10:00

16-07-2023

Diễn Phong, Diễn Mỹ, Diễn Hồng, Diễn kỷ, Diễn Vạn ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 09:30 - 10:00

16-07-2023

Diễn Phong, Diễn Mỹ, Diễn Hải, Diễn kim, Diễn Vạn ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 09:30

16-07-2023

Diễn Phong, Diễn Mỹ, Diễn Hồng, Diễn kỷ, Diễn Vạn ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 06:00

16-07-2023

Diễn Hoàng, Diễn Yên Diễn Hồng, ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 06:00

16-07-2023

Diễn Lâm, Diễn Yên Diễn trường, Diễn Đoài, ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 06:00

16-07-2023

Diễn Ngọc 4 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 17:00 - 21:00

23-06-2023

Diễn Kim 6 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 12:00 - 17:00

23-06-2023

Diễn Cát ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 09:00 - 16:00

23-06-2023

Diễn Thắng ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 09:00 - 16:00

23-06-2023

Diễn Cát 5 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 07:00 - 17:00

23-06-2023

Diễn Thắng 3 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 07:00 - 17:00

23-06-2023

Diễn Ngọc ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:30 - 12:00

23-06-2023

Diễn Kim ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:30 - 12:00

23-06-2023

Diễn Liên ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 12:00

23-06-2023

Diễn Liên 1 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:00 - 17:00

23-06-2023

Diễn Liên 2 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:00 - 17:00

23-06-2023

Diễn Ngọc 3 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 07:00 - 12:00

21-06-2023

DiễnPhong,Diễn Mỹ, Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn Vạn ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 15:00 - 23:00

20-06-2023

Diễn Thành 1 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 17:00

20-06-2023

Diễn Tân 7 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 17:00

20-06-2023

Diễn Kỷ 8 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 17:00

20-06-2023

Diễn Thịnh 2 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 17:00

20-06-2023

Diễn Hồng ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 15:00 - 23:00

18-06-2023

Diễn Hồng, Diễn Phong, Diễn Vạn, Diễn Kỷ ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 15:00 - 23:00

17-06-2023

Diễn Phong, Diễn Mỹ, Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn Vạn ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 15:00 - 23:00

16-06-2023

Diễn Lâm ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 15:00 - 23:00

15-06-2023

Diễn Yên ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 12:00

15-06-2023

Diễn Lâm ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 12:00

15-06-2023

Diễn Phong, Diễn Hồng, Diễn Vạn, Diễn Kỷ Diễn Vạn ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 15:00 - 23:00

14-06-2023

Diễn Phong, Diễn Mỹ, Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn Vạn ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 15:00 - 23:00

13-06-2023

Diễn Lâm ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 15:00 - 23:00

12-06-2023

Diễn Trường ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 06:00 - 14:00

12-06-2023

Diễn kỹ, Diễn Hoa, Diễn Ngọc ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 22:00 - 02:00

11-06-2023

Diễn Mỹ, Diễn Phong, Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn Vạn ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

11-06-2023

Diễn Cát, Diễn Nguyên, Diễn Quảng, Diễn Hạnh, Diễn Phúc ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

11-06-2023

Diễn Kỹ, Diễn Vạn, Diễn Bích, Diễn Ngọc ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

11-06-2023

Diễn Phú, Diễn Lộc, Diễn An ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

11-06-2023

Diễn Yên, Diễn Hoàng ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

11-06-2023

Diễn Hồng ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

11-06-2023

Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn An, Diễn Lộc ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

11-06-2023

Diễn Trường, Diễn Đoài, Diễn Yên, Diễn Lâm ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 20:00

10-06-2023

Diễn Thành, Diễn Kim, thị trấn ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 20:00

10-06-2023

Diễn Phúc, Diễn Tân, Diễn Lộc, Diễn An, Diễn Thọ, Diễn Lợi ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 20:00

10-06-2023

Diễn Cát, Minh Châu ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 20:00

10-06-2023

Diễn Phong, Diễn Hồng, Diễn Vạn, Diễn kỹ ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 20:00

10-06-2023

Diễn Xuân, Diễn Đồng, Diễn Liên, Diễn Thái, Diễn Quảng, Diễn Hạnh ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 20:00

10-06-2023

ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 20:00

10-06-2023

TBA Diễn Phong 7 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 20:00

10-06-2023

TBA Diễn Phong 6 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 20:00

10-06-2023

TBA Diễn Mỹ 4 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 20:00

10-06-2023

TBA Diễn Mỹ 5 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 20:00

10-06-2023

TBA Diễn Mỹ 2 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 20:00

10-06-2023

Diễn Cát, Diễn Phúc, Diễn Nguyên, Diễn Quảng, Diễn Hạnh ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

10-06-2023

Diễn Kỷ, Diễn Vạn, Diễn Ngọc, Diễn Bích ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

10-06-2023

Diễn Lộc, Diễn Phú, Diễn An ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

10-06-2023

Diễn Xuân, Diễn Liên, Diễn Đồng, Diễn Quảng, Diễn Hạnh, Diễn Thái ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

10-06-2023

Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn An, Diễn Lộc ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

10-06-2023

Diễn Ngọc, Diễn Hoa, Diễn Kỷ ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

10-06-2023

Diễn Thành, Thị Trấn, Diễn Kim ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 09:00 - 23:00

09-06-2023

Diễn Cát, Minh Châu ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 20:00

09-06-2023

Diễn Phong, Diễn Hồng, Diễn Vạn, Diễn Kỷ, Diễn yên, Diễn Hoàng ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 20:00

09-06-2023

Diễn Phúc, Diễn Tân, Diễn Thọ, diễn Lộc, Diễn Lợi, diễn An ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 23:30

09-06-2023

Diễn Phong, Diễn Mỹ, Diễn Kim, Diễn Hải, Diễn Vạn ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 05:30 - 20:00

09-06-2023

xã Diễn Ngọc, Diễn Hoa, Diễn kỹ ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 22:00 - 02:00

08-06-2023

xã Diễn Phúc, Diễn Nguyên, Diễn Quảng, Diễn Hạnh, Diễn Cát ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

08-06-2023

xã Diễn Bích, Diễn Kỹ, Diễn Vạn, Diễn Ngọc ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

08-06-2023

Diễn Lộc, Diễn phú, Diễn Lợi, Diễn An ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

08-06-2023

xã Diễn Dồng, Diễn Xuân, Diễn Thái, Diễn Quảng, Diễn Hạnh ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

08-06-2023

xã Diễn Yên, Diễn Hoàng (TBA số 6+8) ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

08-06-2023

xã Diễn Hồng ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

08-06-2023

xã Diễn Ngọc, Diễn Hoa, Diễn kỹ ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

08-06-2023

xã Diễn Trung, Diễn Thịnh, Diễn An, Thị trấn trạm 10, Diễn Thành trạm 8, Diễn Lộc trạm 6 ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 18:00 - 02:00

08-06-2023

xã Diễn kim, Diễn Thành ĐIỆN LỰC DIỄN CHÂU 09:00 - 23:00

07-06-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật