Lịch cúp điện Thanh Chương - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thanh Chương - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thanh Chương - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thanh Chương - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thanh Chương - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Thanh Chương - Nghệ An

Lịch Cúp Điện Thanh Chương Nghệ An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
CÁC XÃ ĐẠI ĐỒNG, THANH PHONG, THANH ĐỒNG, THỊ TRẤN, THANH NGỌC Điện lực Thanh Chương 11:45 - 12:00

12-09-2023

CÁC XÃ ĐẠI ĐỒNG, THANH PHONG, THANH ĐỒNG, THỊ TRẤN, THANH NGỌC Điện lực Thanh Chương 07:00 - 07:15

12-09-2023

ĐZ Và TBA Công ty cổ phần nông thủy sản nghệ an Điện lực Thanh Chương 07:00 - 12:00

12-09-2023

CÁC XÃ: THANH MỸ,HẠNH LÂM,THANH NHO,THANH ĐỨC Điện lực Thanh Chương 07:00 - 13:00

31-08-2023

CÁC XÃ: THANH YÊN,THANH KHAI,THANH LƯƠNG,THANH DƯƠNG,XUÂN TƯỜNG,NGỌC SƠN,THANH NGỌC,THANH LÂM,THANH XUÂN,THANH MAI,THANH GIANG,THANH TÙNG,THANH HÀ Điện lực Thanh Chương 17:00 - 17:30

08-08-2023

CÁC XÃ:THANH PHONG,THANH ĐỒNG,ĐẠI ĐỒNG,THANH NGỌC,THỊ TRẤN Điện lực Thanh Chương 20:30 - 00:30

11-06-2023

CÁC XÃ:THANH DƯƠNG,THANH LƯƠNG,THANH KHAI,XUÂN TƯỜNG,NGỌC SƠN,THANH NGỌC,THANH YÊN,THANH MAI,THANH XUÂN,THANH LÂM,THANH TÙNG,THANH HÀ,THANH GIANG,THANH MAI Điện lực Thanh Chương 20:30 - 00:30

11-06-2023

CÁC XÃ:THỊ TRẤN DÙNG VÀ CÁC XÃ:THANH LĨNH,ĐỒNG VĂN,THANH NGỌC,THANH CHI,THANH KHÊ,THANH THỦY,VÕ LIỆT,THANH LONG Điện lực Thanh Chương 13:30 - 20:30

10-06-2023

CÁC XÃ:THANH HƯƠNG,THANH THỊNH Điện lực Thanh Chương 13:30 - 20:30

10-06-2023

CÁC XÃ:THANH HƯƠNG,THANH SƠN,NGỌC LÂM,THANH MỸ,HẠNH LÂM,THANH ĐỨC,THANH NHO Điện lực Thanh Chương 05:30 - 13:30

10-06-2023

CÁC XÃ:THANH LĨNH,THANH TIÊN,THANH LIÊN,PHONG THỊNH,THANH HÒA,THANH NHO Điện lực Thanh Chương 05:30 - 13:30

10-06-2023

THỊ TRẤN DÙNG VÀ CÁC XÃ:THANH LĨNH,ĐỒNG VĂN,THANH NGỌC,THANH CHI,THANH KHÊ,THANH THỦY,VÕ LIỆT,THANH LONG Điện lực Thanh Chương 20:30 - 00:30

10-06-2023

CÁC XÃ THANH THỊNH, THANH AN Điện lực Thanh Chương 20:30 - 00:30

10-06-2023

CÁC XÃ:THANH HƯƠNG,THANH SƠN,NGỌC LÂM,THANH MỸ,HẠNH LÂM,THANH ĐỨC,THANH NHO Điện lực Thanh Chương 13:30 - 20:30

09-06-2023

CÁC XÃ:THANH PHONG,THANH ĐỒNG,ĐẠI ĐỒNG,THANH NGỌC,THỊ TRẤN Điện lực Thanh Chương 13:30 - 20:30

09-06-2023

CÁC XÃ:THANH DƯƠNG,THANH LƯƠNG,THANH KHAI,XUÂN TƯỜNG,NGỌC SƠN,THANH NGỌC,THANH YÊN,THANH MAI,THANH XUÂN,THANH LÂM,THANH TÙNG,THANH HÀ,THANH GIANG,THANH MAI Điện lực Thanh Chương 05:30 - 13:30

09-06-2023

CÁC XÃ:THANH LĨNH,THANH TIÊN,THANH LIÊN,PHONG THỊNH,THANH HÒA,THANH NHO Điện lực Thanh Chương 05:30 - 13:30

09-06-2023

CÁC XÃ:THANH PHONG,THANH ĐỒNG,ĐẠI ĐỒNG,THANH NGỌC,THỊ TRẤN Điện lực Thanh Chương 20:30 - 00:30

09-06-2023

CÁC XÃ:THANH DƯƠNG,THANH LƯƠNG,THANH KHAI,XUÂN TƯỜNG,NGỌC SƠN,THANH NGỌC,THANH YÊN,THANH MAI,THANH XUÂN,THANH LÂM,THANH TÙNG,THANH HÀ,THANH GIANG,THANH MAI Điện lực Thanh Chương 20:30 - 00:30

09-06-2023

THỊ TRẤN DÙNG VÀ CÁC XÃ:THANH LĨNH,ĐỒNG VĂN,THANH NGỌC,THANH CHI,THANH KHÊ,THANH THỦY,VÕ LIỆT,THANH LONG Điện lực Thanh Chương 13:30 - 20:30

08-06-2023

CÁC XÃ:THANH THỊNH,THANH HƯƠNG Điện lực Thanh Chương 13:30 - 20:30

08-06-2023

CÁC XÃ:THANH HƯƠNG,THANH SƠN,NGỌC LÂM,THANH MỸ,HẠNH LÂM,THANH ĐỨC,THANH NHO Điện lực Thanh Chương 05:30 - 13:30

08-06-2023

CÁC XÃ:THANH LĨNH,THANH TIÊN,THANH LIÊN,PHONG THỊNH,THANH HÒA,THANH NHO Điện lực Thanh Chương 05:30 - 13:30

08-06-2023

THỊ TRẤN DÙNG VÀ CÁC XÃ:THANH LĨNH,ĐỒNG VĂN,THANH NGỌC,THANH CHI,THANH KHÊ,THANH THỦY,VÕ LIỆT,THANH LONG Điện lực Thanh Chương 20:30 - 00:30

08-06-2023

CÁC XÃ:THANH THỊNH,THANH HƯƠNG Điện lực Thanh Chương 20:30 - 00:30

08-06-2023

CÁC XÃ:THANH THỊNH,THANH AN Điện lực Thanh Chương 20:30 - 00:30

08-06-2023

CÁC XÃ:THANH HƯƠNG,THANH SƠN,NGỌC LÂM,THANH MỸ,HẠNH LÂM,THANH ĐỨC,THANH NHO Điện lực Thanh Chương 13:30 - 20:30

07-06-2023

CÁC XÃ:THANH PHONG,THANH ĐỒNG,ĐẠI ĐỒNG,THANH NGỌC,THỊ TRẤN Điện lực Thanh Chương 13:30 - 20:30

07-06-2023

CÁC XÃ:THANH DƯƠNG,THANH LƯƠNG,THANH KHAI,XUÂN TƯỜNG,NGỌC SƠN,THANH NGỌC,THANH YÊN,THANH MAI,THANH XUÂN,THANH LÂM,THANH TÙNG,THANH HÀ,THANH GIANG,THANH MAI Điện lực Thanh Chương 05:30 - 13:30

07-06-2023

CÁC XÃ:THANH LĨNH,THANH TIÊN,THANH LIÊN,PHONG THỊNH,THANH HÒA,THANH NHO Điện lực Thanh Chương 05:30 - 13:30

07-06-2023

CÁC XÃ:THANH LĨNH,THANH TIÊN,THANH LIÊN,PHONG THỊNH,THANH HÒA,THANH NHO Điện lực Thanh Chương 16:30 - 23:00

06-06-2023

THỊ TRẤN DÙNG VÀ CÁC XÃ:THANH LĨNH,ĐỒNG VĂN,THANH NGỌC,THANH CHI,THANH KHÊ,THANH THỦY,VÕ LIỆT,THANH LONG Điện lực Thanh Chương 16:30 - 23:00

06-06-2023

CÁC XÃ:THANH DƯƠNG,THANH LƯƠNG,THANH KHAI,XUÂN TƯỜNG,NGỌC SƠN,THANH NGỌC,THANH YÊN,THANH MAI,THANH XUÂN,THANH LÂM,THANH TÙNG,THANH HÀ,THANH GIANG,THANH MAI Điện lực Thanh Chương 13:30 - 20:00

06-06-2023

CÁC XÃ:THANH HƯƠNG,THANH SƠN,NGỌC LÂM,THANH MỸ,HẠNH LÂM,THANH ĐỨC,THANH NHO Điện lực Thanh Chương 05:30 - 14:00

06-06-2023

CÁC XÃ:THANH AN,THANH THỊNH Điện lực Thanh Chương 05:30 - 14:00

06-06-2023

THỊ TRẤN DÙNG VÀ CÁC XÃ:THANH LĨNH,ĐỒNG VĂN,THANH NGỌC,THANH CHI,THANH KHÊ,THANH LONG,VÕ LIỆT,THANH THỦY Điện lực Thanh Chương 08:30 - 08:45

23-05-2023

CÁC TBA XÃ THANH THỦY Điện lực Thanh Chương 05:30 - 08:30

23-05-2023

TBA 7 ĐỒNG VĂN Điện lực Thanh Chương 05:30 - 08:30

23-05-2023

THỊ TRẤN DÙNG VÀ CÁC XÃ:THANH LĨNH,ĐỒNG VĂN,THANH NGỌC,THANH CHI,THANH KHÊ,THANH LONG,VÕ LIỆT,THANH THỦY Điện lực Thanh Chương 05:15 - 05:30

23-05-2023

CÁC XÃ THANH ĐỒNG, THANH PHONG,ĐẠI ĐỒNG,THANH NGỌC TBA5THỊ TRẤN,TBA8 THỊ TRẤN Điện lực Thanh Chương 16:00 - 17:30

20-05-2023

THỊ TRẤN DÙNG VÀ CÁC XÃ:THANH LĨNH,ĐỒNG VĂN,THANH NGỌC,THANH CHI,THANH KHÊ,VÕ LIỆT,THANH LONG,THANH THỦY Điện lực Thanh Chương 07:00 - 16:00

20-05-2023

CÁC XÃ THANH ĐỒNG, THANH PHONG,ĐẠI ĐỒNG,THANH NGỌC TBA5THỊ TRẤN,TBA8 THỊ TRẤN Điện lực Thanh Chương 05:30 - 07:00

20-05-2023

XÃ THANH NGỌC, TBA5THỊ TRẤN Điện lực Thanh Chương 05:00 - 17:30

20-05-2023

CÁC XÃ:THANH THỊNH,THANH HƯƠNG Điện lực Thanh Chương 11:00 - 17:00

19-05-2023

CÁC XÃ:THANH HƯƠNG,THANH SƠN,NGỌC LÂM,THANH MỸ,THANH ĐỨC,HẠNH LÂM,THANH NHO Điện lực Thanh Chương 11:00 - 16:00

19-05-2023

THỊ TRẤN DÙNG VÀ CÁC XÃ:ĐỒNG VĂN,THANH NGỌC,THANH CHI ,THANH KHÊ,THANH THỦY,THANH LONG,VÕ LIỆT,TBA 8 THANH AN Điện lực Thanh Chương 10:30 - 14:30

19-05-2023

CÁC TBA3, TBA6 XÃ THANH HÀ, Điện lực Thanh Chương 05:30 - 08:30

18-05-2023

CÁC XÃ THANH AN,THANH THỊNH Điện lực Thanh Chương 05:30 - 11:30

18-05-2023

CÁC XÃ THANH HƯƠNG, NGỌC LÂM ,THANH SƠN,HẠNH LÂM, THANH ĐỨC,THANH MỸ,THANH NHO,Tổng Đội TNXP 2 Điện lực Thanh Chương 05:30 - 12:30

16-05-2023

Các Xã Thanh Yên, Thanh Khai, Thanh Lâm, Thanh Xuân, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Tùng, Thanh Hà, Thanh Dương, Thanh Lương, Xuân Tường, Thanh Ngọc, Ngọc Sơn Điện lực Thanh Chương 14:00 - 15:00

06-05-2023

TBA 2 Gạch 30-4 Điện lực Thanh Chương 08:00 - 14:00

06-05-2023

Lưới 0.4kv TBA UBND huyện Điện lực Thanh Chương 07:30 - 11:30

06-05-2023

Các Xã Thanh Yên, Thanh Khai, Thanh Lâm, Thanh Xuân, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Tùng, Thanh Hà,Thanh Lương, Thanh Dương, Xuân Tường,Ngọc Sơn, Thanh Ngọc. Điện lực Thanh Chương 07:00 - 09:00

06-05-2023

Các TBA xã Thanh Phong Điện lực Thanh Chương 07:00 - 09:00

06-05-2023

CÁC XÃ: ĐỒNG VĂN ,THANH CHI,THANH KHÊ,THANH THỦY,THANH LONG,VÕ LIỆT,THỊ TRẤN Điện lực Thanh Chương 16:30 - 17:00

29-04-2023

CÁC XÃ:THANH ĐỒNG THỊ TRẤN 8,THANH PHONG,ĐẠI ĐỒNG Điện lực Thanh Chương 16:00 - 17:00

29-04-2023

THỊ TRẤN DÙNG VÀ CÁC XÃ: THANH LĨNH,ĐỒNG VĂN,THANH NGỌC,THANH KHÊ ,THANH THỦY,THANH CHI,THANH LONG,VÕ LIỆT Điện lực Thanh Chương 06:00 - 17:00

29-04-2023

CÁC XÃ: ĐỒNG VĂN ,THANH CHI,THANH KHÊ,THANH THỦY,THANH LONG,VÕ LIỆT,THỊ TRẤN Điện lực Thanh Chương 06:00 - 06:30

29-04-2023

THỊ TRẤN DÙNG VÀ CÁC XÃ:THANH LĨNH,ĐỒNG VĂN,THANH NGỌC,THANH CHI,THANH KHÊ,VÕ LIỆT,THANH LONG,THANH THỦY Điện lực Thanh Chương 16:30 - 17:00

26-04-2023

THỊ TRẤN DÙNG VÀ CÁC XÃ:THANH LĨNH,ĐỒNG VĂN,THANH NGỌC,THANH CHI,THANH KHÊ,VÕ LIỆT,THANH LONG,THANH THỦY Điện lực Thanh Chương 07:00 - 07:30

26-04-2023

CÁC TBA NHÀ MÁY SẮN,TBA 5 THỊ TRẤN VÀ CÁC TBA XÃ THANH NGỌC Điện lực Thanh Chương 07:00 - 17:00

26-04-2023

CÁC XÃ THANH ĐỨC ,THANH MỸ, HẠNH LÂM, THANH NHO Điện lực Thanh Chương 16:00 - 17:30

25-04-2023

XÃ THANH NHO Điện lực Thanh Chương 04:00 - 16:00

25-04-2023

CÁC TBA XÃ THANH NHO, THANH MỸ, THANH ĐỨC, HẠNH LÂM Điện lực Thanh Chương 04:00 - 06:00

25-04-2023

CÁC TBA XÃ THANH NHO Điện lực Thanh Chương 04:00 - 17:30

25-04-2023

CÁC XÃ THANH ĐỨC THANH MỸ HẠNH LÂM THANH NHO Điện lực Thanh Chương 17:00 - 17:30

23-04-2023

CÁC TBA XÃ THANH NHO, THANH MỸ, THANH ĐỨC, HẠNH LÂM Điện lực Thanh Chương 07:00 - 07:30

23-04-2023

CÁC TBA XÃ THANH NHO Điện lực Thanh Chương 07:00 - 17:30

23-04-2023

Xã Thanh Phong Điện lực Thanh Chương 15:30 - 17:00

25-03-2023

Các Khách hàng TBA 2 Thanh phong 1 Điện lực Thanh Chương 07:30 - 17:00

25-03-2023

Xã Thanh Phong Điện lực Thanh Chương 06:30 - 07:30

25-03-2023

Các Xã : Thanh Yên, Thanh Khai, Thanh Lâm, Thanh Xuân, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Tùng, Thanh Hà, Thanh Lương, Thanh Dương, Xuân Tường, Ngọc Sơn, Thanh Ngọc. Điện lực Thanh Chương 15:30 - 17:00

23-03-2023

Các Khách hàng TBA 1 Thanh Nam Điện lực Thanh Chương 06:30 - 17:00

23-03-2023

Thanh Yên, Thanh Khai, Thanh Lâm, Thanh Xuân, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Tùng, Thanh Hà, Thanh Lương, Thanh Dương, Xuân Tường, Ngọc Sơn, Thanh Ngọc. Điện lực Thanh Chương 06:30 - 07:30

23-03-2023

Các Xã Đại Đồng .Thanh Đồng . Thanh Phong. Thị trấn Điện lực Thanh Chương 09:30 - 10:00

17-01-2023

Thanh Văn . Thanh Tường. Thanhphong. Thanh Đồng TBA3 TBA8 Thị trấn Điện lực Thanh Chương 07:00 - 07:30

17-01-2023

TBA 6. TBA5. TBA 3 Thanh Hưng Điện lực Thanh Chương 07:00 - 10:00

17-01-2023

Một phần Thị Trấn Nam Đàn, Xã Nam Thái ,Nam Nghĩa , Nam Hưng Huyện Nam Đàn , Xã Thanh khai , Thanh Dương , Thanh Lương Huyện Thanh Chương ĐIỆN LỰC NAM ĐÀN 13:00 - 19:00

29-12-2022

CÁC TBA THUỘC CÁC XÃ:THANH HƯƠNG,THANH HƯƠNG,NGỌC LÂM,THANH SƠN,THANH MỸ,HẠNH LÂM,THANH ĐỨC,THANH NHO Điện lực Thanh Chương 07:00 - 12:00

29-12-2022

CÁC TBA THUỘC CÁC XÃ:THANH LƯƠNG,THANH DƯƠNG,XUÂN TƯỜNG,NGỌC SƠN,THANH YÊN,THANH KHAI,THANH GIANG,THANH MAI,THANH TÙNG,THANH HÀ,THANH XUÂN,THANH LÂM Điện lực Thanh Chương 07:00 - 12:00

28-12-2022

CÁC TBA THUỘC THỊ TRẤN DÙNG VÀ CÁC XÃ:THANH LĨNH,THANH NGỌC,ĐỒNG VĂN,THANH CHI,THANH KHÊ,THANH THỦY,THANH LONG,VÕ LIỆT Điện lực Thanh Chương 07:00 - 18:00

27-12-2022

CÁC TBA THUỘC XÃ: THANH THỊNH ,THANH AN Điện lực Thanh Chương 05:00 - 16:00

27-12-2022

CÁC TBA THUỘC XÃ: THANH LĨNH,THANH TIÊN,THANH LIÊN,THANH NHO,THANH HÒA,PHONG THỊNH Điện lực Thanh Chương 05:00 - 16:00

27-12-2022

CÁC TBA THUỘC XÃ: THANH THỊNH ,THANH HƯƠNG Điện lực Thanh Chương 05:00 - 16:00

27-12-2022

T.2 LỮ ĐOÀN 414, TÂM BÌNH MẠNH, LƯU QUỐC HÀO, DAI NGHIA, CTY GIAY PHAT PHU, GẠCH 30/4, T 2 GẠCH 30/4, T. BƠM RÀO GANG, T 2 THANH YÊN, T.2 THANH LƯƠNG, T.1 THANH LƯƠNG, T3 THANH LUONG, CÔNG TY ĐỨC NGA, T.5 THANH DƯƠNG, T 1 THANH DƯƠNG, T.TDC THANH DƯƠNG, T,2 XUÂN TƯỜNG, T.3 XUÂN TƯỜNG, T.1 XUÂN TƯỜNG, T.4 XUÂN TƯỜNG, T6 XUAN TUONG, T 2 THANH DƯƠNG, T.2 GẠCH R.GANG, T.1 GẠCH R.GANG, T.2 THANH KHAI, T.1 THANH KHAI, T.4 THANH KHAI, T.5 THANH KHAI, T. BƠM RÚ ĐỪNG, T.1 THANH YÊN, T.YÊN TRUNG, T.YÊN BÌNH, T.BƠM NAM THƯỢNG, T.2 THANH LÂM, T.1 LÂM THẮNG, T1 THANH XUÂN, T.2 THANH XUÂN, T.3 THANH XUÂN, T.4 THANH XUÂN, T5 THANH XUÂN, T.6 T. XUÂN, T7 T.XUAN, T. NGHI VĂN, T.LÂM THÀNH, T. TẦN HOÀ, T.PHƯỢNG HOÀNG, T.TRIỀU DƯƠNG, T.2 TÂN PHƯỢNG, T.KHO ĐẠN, T.TÂN PHƯỢNG, T 1 THANH GIANG, T. BÀU SEN(T3), T.BIÊN QUÀN(T4), T.2 THANH GIANG, T. BICH HÀO, T.4 THANH TÙNG, T.2 THANH TÙNG, T3 THANH TÙNG, T.1 THANH TÙNG, T.5 THANH HÀ, T.7 THANH HÀ, T.HÀ LĨNH(T2), T.4 THANH HÀ, T. HÀ SƠN(T1), T.BA XE(T3), T.6 THANH HÀ, T1 T.LONG, T3 T.LONG, T7 VO LIET, T2 T. MINH, T1 T. MINH, T2 T.CHI, T TAN TIEN, T6 VO LIET, T LIEN HUNG, T8 VO LIET, T CHO PHU, T2 LIEN HUNG, T9 VO LIET, VT RO, T4 T.LONG, T2 T.LONG, T5 THANH LONG, T 1 THANH MAI, T 2 THANH MAI, T 3 THANH MAI, T.6 THANH MAI, T.CHÈ THANH MAI, T. GỖ THÀNH PHÁT, T.7 THANH M,AI, T.CHÈ DŨNG QUÃNG, T.CHÈ ĐƯỜNG THÍCH, T.CHÈ MINH HẢI, T.4 THANH MAI, ST-HL-HN, T.CHÈ TRUYỀN THỐNG, T8 THANH MAI, T.5 THANH LÂM, BƠM THANH YEN. Điện lực Thanh Chương 06:00 - 14:00

23-12-2022

CÁC TBA XÃ: THANH LĨNH THANH TIÊN Điện lực Thanh Chương 10:00 - 10:30

16-12-2022

CÁC TBA XÃ : THANH LĨNH THANH TIÊN Điện lực Thanh Chương 07:00 - 07:30

16-12-2022

CÁC TBA XÃ: THANH LIÊN,THANH HÒA ,THANH NHO,PHONG THỊNH Điện lực Thanh Chương 07:00 - 10:30

16-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật