Lịch cúp điện Con Cuông - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Con Cuông - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Con Cuông - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Con Cuông - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Con Cuông - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Con Cuông - Nghệ An

Lịch Cúp Điện Con Cuông Nghệ An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KH xẵ Yên Khê, Lục Dạ ,Môn Sơn Điện lực Con Cuông 21:00 - 09:00

30-05-2023

KH xẵ Mậu Đức, Đôn Phục , Bình Chuẩn, Thạch Ngàn Điện lực Con Cuông 21:00 - 09:00

30-05-2023

KH Xã Chi Khê, châu Khê, cam Lâm Điện lực Con Cuông 05:00 - 20:00

28-05-2023

KH Thị Trấn Con Cuông Xã Bồng Khê Điện lực Con Cuông 05:00 - 20:00

28-05-2023

KH xẵ Mậu đức , Thạch Ngàn , Đôn Phục , Bình Chuẩn Điện lực Con Cuông 05:00 - 20:00

28-05-2023

KH xẵ Yên Khê, Lục Dạ ,Môn Sơn Điện lực Con Cuông 05:00 - 20:00

28-05-2023

KH xã Môn Sơn, Lục Dạ Điện lực Con Cuông 05:30 - 10:00

12-05-2023

KH sau CDPT 377-7/1 Bản Xằng Điện lực Con Cuông 05:30 - 13:30

12-05-2023

KH Thuộc xã Tam Sơn Điện lực Con Cuông 05:30 - 08:00

12-05-2023

KH các Xã thuộc ĐZ 371 E15.48 Điện lực Con Cuông 05:30 - 10:30

28-04-2023

KH các Xã thuộc ĐZ 375 E15.48 Điện lực Con Cuông 05:30 - 15:30

27-04-2023

KH sau DPT 377-7/1 Bản xằng Điện lực Con Cuông 06:00 - 18:00

14-03-2023

KH thuộc xã Môn sơn và xã lục dạ Điện lực Con Cuông 07:00 - 11:00

24-02-2023

KH thuộc xã Bình chuẩn Điện lực Con Cuông 07:00 - 16:00

11-01-2023

KH sauDCL 375 -7/1 Thạch tiến Điện lực Con Cuông 07:00 - 16:00

29-12-2022

KH sau ĐZ 371 E15.48 Điện lực Con Cuông 07:00 - 16:00

28-12-2022

KH sau DCL 375/1 N R Bình Chuẩn Điện lực Con Cuông 07:00 - 16:00

27-12-2022

KH thuộc ĐZ 371 E15..48 Điện lực Con Cuông 06:30 - 12:30

16-12-2022

KH sau DCL 377-7/57 Thác kèm Điện lực Con Cuông 06:30 - 12:30

15-12-2022

KH sau DCL 375-7/1 Thạch tiến Điện lực Con Cuông 06:30 - 12:30

14-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật