Lịch cúp điện Cửa Lò - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cửa Lò - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Cửa Lò - Nghệ An

Lịch cúp điện Cửa Lò - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cửa Lò - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cửa Lò - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các KH TBA Phúc Thọ 4 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:30 - 11:00

01-06-2023

Các KH TBA Nghi Thái 2 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 11:00

02-06-2023

Xã Nghi thu,Nghi Hương,Nghi Thạch, Nghi Xuân Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 06:30

03-06-2023

Xã Nghi Xuân Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 11:30

03-06-2023

NGHI THU, NGHI HƯƠNG,NGHI THẠCH,NGHI XUÂN Điện lực Thị Xã Cửa Lò 11:00 - 11:30

03-06-2023

Các KH TBA Nghi Thạch 2 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 11:00

05-06-2023

Các KH TBA Nghi Thạch 9 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 08:00 - 11:00

05-06-2023

Lịch cúp điện Cửa Lò - Nghệ An

Lịch Cúp Điện Cửa Lò Nghệ An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các KH TBA Tân Nho Điện lực Thị Xã Cửa Lò 08:00 - 11:00

31-05-2023

Các KH TBA Lộc Mỹ Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 11:00

31-05-2023

Các KH TBA Nghi Thuỷ 8 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 11:00

30-05-2023

Các KH TBA Nghi Thuỷ 5 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:30 - 11:00

30-05-2023

Các khách hàng TBA Nghi Hòa 4 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 11:00

29-05-2023

Các khách hàng TBA Nghi Thủy 4 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 11:00

26-05-2023

Các KH TBA Nghi Phong 1 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 11:00

26-05-2023

Các khách hàng TBA TĐC Nghi Đức (Xuân Đồng) Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 11:00

24-05-2023

Các khách hàng TBA DC Nghi Phong 12 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 11:00

23-05-2023

Các KH TBA Nghi Thủy 4 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 17:00

22-05-2023

Các khách hàng TBA Nghi Khánh 1 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 11:00

22-05-2023

Các KH TBA Nghi Thu 3 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 11:00

19-05-2023

Các KH TBA Yên thịnh Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 12:00

18-05-2023

Các KH TBA Nghi Đức 2 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 12:00

16-05-2023

Các khách hàng TBA Nghi Xuân 13 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 17:00

15-05-2023

Các khách hàng TBA Nghi Tân 1 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 17:00

13-05-2023

Các khách hàng TBA Nghi thuỷ 4 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 17:00

12-05-2023

Các khách hàng TBA Phúc thọ 2 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 17:00

11-05-2023

Các khách hàng TBA Nghi Đức 2 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 17:00

10-05-2023

Khu CN nam cấm Điện lực Thị Xã Cửa Lò 11:00 - 12:00

19-04-2023

Khu CN nam cấm Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 07:00

18-04-2023

Khu CN nam cấm Điện lực Thị Xã Cửa Lò 11:30 - 12:00

15-04-2023

Sau D482-7/TPĐ1BM-3TM Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 13:00

12-04-2023

CÁC TBA SAU D471-7/5TT-PHCN Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 12:30

10-04-2023

Xẫ nghi Đức,nghi Thái,nghi Phong,phúc Thọ Điện lực Thị Xã Cửa Lò 13:30 - 14:30

07-04-2023

Xã Nghi Thái Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 17:00

07-04-2023

Xã ; nghi Đức ,nghi Thái, nghi Phong, Phúc Thọ Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 07:30

07-04-2023

Xã ; nghi thái ,nghi Phong, phúc Thọ , nghi Đức Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 13:30

07-04-2023

SAU CUNG CỘT SỐ 1 NR THU THUỶ 4 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 12:30

31-03-2023

NR THU THUỶ 4 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 12:30

28-03-2023

Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Thạch, Nghi Xuân Điện lực Thị Xã Cửa Lò 11:00 - 11:30

10-03-2023

Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Thạch, Nghi Xuân Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 08:00

10-03-2023

Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Thạch, Nghi Xuân Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 11:30

10-03-2023

XÃ NGHI ĐỨC,NGHI PHONG,NGHI THÁI, PHÚC THỌ, HƯNG LỘC Điện lực Thị Xã Cửa Lò 17:00 - 17:30

12-02-2023

Đ D 473 E15.8 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 17:00 - 17:30

12-02-2023

Đ D 475 E15.16 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 17:00 - 17:30

12-02-2023

XÃ NGHI THẠCH ,NGHI XUÂN,NGHI HƯƠNG,NGHI THU Điện lực Thị Xã Cửa Lò 17:00 - 17:30

12-02-2023

Đ D 475 E15.16 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 07:00

12-02-2023

XÃ NGHI THẠCH ,NGHI XUÂN,NGHI HƯƠNG,NGHI THU Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 07:00

12-02-2023

Đ D 473 E15.8 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 07:00

12-02-2023

XÃ NGHI ĐỨC ,NGHI PHONG,PHÚC THỌ,NGHI THÁI,HƯNG LỘC Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 07:00

12-02-2023

SAU DPT 476-7/40.3 CẢNG CỮA LÒ Điện lực Thị Xã Cửa Lò 10:30 - 11:00

08-02-2023

PHƯỜNG THU THUỶ Điện lực Thị Xã Cửa Lò 09:30 - 10:00

08-02-2023

SAU DPT 471-7/4 TT Điện lực Thị Xã Cửa Lò 09:30 - 10:00

08-02-2023

Đ D474E15.8 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 09:30 - 10:00

08-02-2023

Đ D 471E15.16 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 09:30 - 10:00

08-02-2023

SAU RE 481/66 Điện lực Thị Xã Cửa Lò 08:30 - 09:00

08-02-2023

KHU C KCN NAM CẤM Điện lực Thị Xã Cửa Lò 08:30 - 09:00

08-02-2023

Xã nghi đức,nghi phong.nghi thái .phúc thọ Điện lực Thị Xã Cửa Lò 10:30 - 11:00

19-01-2023

Phường nghi tân,nghi Thuỷ Điện lực Thị Xã Cửa Lò 10:30 - 11:00

19-01-2023

Phường nghi Thu ,thu Thuỷ Điện lực Thị Xã Cửa Lò 09:30 - 10:00

19-01-2023

Xã.phúc thọ,nghi xuân,nghi hải Điện lực Thị Xã Cửa Lò 09:30 - 10:00

19-01-2023

Phường nghi Thu,nghi Hương,Nghi Thạch Điện lực Thị Xã Cửa Lò 08:30 - 09:00

19-01-2023

khu C KCN nam cấm Điện lực Thị Xã Cửa Lò 08:30 - 09:00

19-01-2023

Phường nghi Hải,nghi Hoà,nghi Hương Điện lực Thị Xã Cửa Lò 08:30 - 09:00

19-01-2023

KCN Nam cấm Điện lực Thị Xã Cửa Lò 08:30 - 09:00

19-01-2023

Xã nghi Thạch,,nghi thu ,nghi Hương Điện lực Thị Xã Cửa Lò 09:30 - 10:00

14-01-2023

Xã hưng lộc,nghi đức, nghi phong,phúc thọ Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 08:00

14-01-2023

Xóm Xuân phúc,yên thịnh ,tiên động Xã nghi xuân Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:30 - 10:00

14-01-2023

Các khách hàng sử dụng điện trên đường dây 472E15.8 thuộc KCN Nam Cấm Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 19:00

30-12-2022

Các khách hàng sử dụng điện trên đường dây 474E15.8 thuộc KCN Nam Cấm Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 19:00

30-12-2022

Gồm các phường, xã: Hưng Lộc, Nghi Thái, Nghi Đức, Nghi Phong, Nghi Xuân, Phúc Thọ Điện lực Thị Xã Cửa Lò 06:00 - 18:00

28-12-2022

Các khách hàng sử dụng điện sau cung cột 12.22 nhánh rẽ khu C KCN Nam Cấm Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:00 - 13:00

14-12-2022

Phường nghi Thu,Nghi hương,thu Thuỷ, nghi Thuỷ Điện lực Thị Xã Cửa Lò 07:00 - 16:00

10-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật