Lịch cúp điện Quỳ Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quỳ Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Quỳ Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quỳ Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quỳ Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Quỳ Châu - Nghệ An

Lịch Cúp Điện Quỳ Châu Nghệ An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bản Kẻ Nính Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 13:00

27-09-2023

Chợ Kim Sơn Điện lực Quỳ Châu 14:30 - 16:30

26-09-2023

Chanh leo Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 09:30

26-09-2023

Bản Hội 1 Điện lực Quỳ Châu 14:00 - 15:00

25-09-2023

Bản Kẻ Nính Điện lực Quỳ Châu 10:00 - 11:00

25-09-2023

Khối Hạnh Khai Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 09:00

25-09-2023

Châu Bính 1 Điện lực Quỳ Châu 14:00 - 15:00

24-09-2023

Châu Thắng 2 Điện lực Quỳ Châu 10:00 - 11:00

24-09-2023

Hoa Tiến Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 09:00

24-09-2023

Mường Hin-Mường Nọc-QP Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 12:00

21-09-2023

Kẻ Bọn-Châu Hạnh-QC Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 12:00

21-09-2023

Châu Hạnh Điện lực Quỳ Châu 07:30 - 11:00

19-09-2023

Đồng Minh Điện lực Quỳ Châu 14:00 - 15:00

18-09-2023

Thị trấn Tân Lạc Điện lực Quỳ Châu 10:00 - 11:00

18-09-2023

Thị trấn Tân Lạc Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 09:00

18-09-2023

bình 3 Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 17:00

16-09-2023

Thôn 3 Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 11:30

15-09-2023

Tiền Phong Điện lực Quỳ Châu 10:00 - 11:30

14-09-2023

Châu Tiến Điện lực Quỳ Châu 09:30 - 12:00

14-09-2023

Châu Bình Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 09:30

14-09-2023

Châu Kim Điện lực Quỳ Châu 07:30 - 09:30

14-09-2023

Xóm Lâm Trường PP- Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 11:30

13-09-2023

Xã Châu Bính Điện lực Quỳ Châu 07:30 - 13:00

11-09-2023

Bản Xẹt 1,2; Chiềng Ban-Châu Thắng-QC Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 13:00

09-09-2023

Châu Thuận Điện lực Quỳ Châu 10:00 - 12:00

08-09-2023

Bản Chiềng Ban, Xẹt 1 Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 09:30

08-09-2023

Bản Huổi Cam Điện lực Quỳ Châu 09:30 - 11:00

06-09-2023

Bản Chiếng Điện lực Quỳ Châu 07:30 - 08:30

06-09-2023

Xã Đồng Văn Điện lực Quỳ Châu 09:30 - 11:00

05-09-2023

Xã Thông Thụ Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 09:00

05-09-2023

Bản Na Cày Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 09:30

27-08-2023

Huổi Sai Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 09:30

27-08-2023

Bản Quyn Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 12:00

25-08-2023

cụm xã đồng văn Điện lực Quỳ Châu 09:30 - 12:00

23-08-2023

huổi cam Điện lực Quỳ Châu 09:30 - 12:00

23-08-2023

bản chiếng Điện lực Quỳ Châu 07:30 - 09:00

23-08-2023

HIỆP AN-HIỆP PHONG Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 10:00

23-08-2023

Xã Châu Bình Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 14:00

22-08-2023

- Mất điện các khối 7,8,9 Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 11:00

19-08-2023

Điện lực Quỳ Châu 07:30 - 12:00

18-08-2023

32 Châu Bình-QC Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 13:00

16-08-2023

Bản Muồng Điện lực Quỳ Châu 09:30 - 11:30

14-08-2023

Bản Muồng Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 09:00

14-08-2023

Na Dến-Mường Nọc-QP Điện lực Quỳ Châu 09:30 - 11:30

12-08-2023

Bản Hăn-Mường Nọc-QP Điện lực Quỳ Châu 09:30 - 11:30

12-08-2023

Na Ngá-Mường Nọc-QP Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 09:00

12-08-2023

Mường Hin-Tiền Phong-QP Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 09:00

12-08-2023

Xoi Voi-Nhôn Mai Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 11:00

08-08-2023

32 Châu Bình-QC Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 11:00

08-08-2023

NA TỌC Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 12:00

07-08-2023

32 Châu Bình Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 14:00

02-08-2023

Bản Na Hỷ Điện lực Quỳ Châu 10:00 - 11:30

01-08-2023

Khối 1, khối 3 Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 13:00

01-08-2023

Bản Na Dến Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 08:30

01-09-2023

Na Lạnh Điện lực Quỳ Châu 10:00 - 11:00

29-07-2023

Bản Hăn Điện lực Quỳ Châu 09:00 - 11:00

29-07-2023

Bản Chiềng Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 09:00

29-07-2023

Hạnh Dịch 2 Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 09:00

29-07-2023

TT xã Đồng Văn Điện lực Quỳ Châu 09:00 - 10:30

28-07-2023

Bản Đỉn Đảnh Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 10:30

28-07-2023

Na Chảo Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 08:30

28-07-2023

BẢN MỨT Điện lực Quỳ Châu 06:00 - 12:00

28-07-2023

Bản Đai-QP Điện lực Quỳ Châu 16:00 - 17:30

27-07-2023

Phong Quang-QP Điện lực Quỳ Châu 14:30 - 15:30

27-07-2023

Kẻ Tằm-Châu Bình-QC Điện lực Quỳ Châu 10:00 - 11:00

27-07-2023

Bản Đô-Châu Kim-QP Điện lực Quỳ Châu 09:00 - 10:30

27-07-2023

Bản Lầu 2-Châu Bình-QC Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 09:00

27-07-2023

Bản Muồng-Châu Kim-QP Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 08:30

27-07-2023

NA LƯỚM Điện lực Quỳ Châu 09:00 - 11:00

26-07-2023

HUỔI SAI Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 10:00

26-07-2023

PHONG QUANG Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 17:00

26-07-2023

Khánh Tâm Điện lực Quỳ Châu 09:00 - 10:30

25-07-2023

Thủy Điện Châu Thôn Điện lực Quỳ Châu 07:30 - 09:00

25-07-2023

Châu Hạnh Điện lực Quỳ Châu 06:00 - 13:00

24-07-2023

BẢN BÔNG Điện lực Quỳ Châu 10:00 - 12:00

22-07-2023

KẺ NÍNH Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 10:00

22-07-2023

TT Kim Sơn Điện lực Quỳ Châu 08:30 - 10:30

21-07-2023

TT Kim Sơn Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 08:30

21-07-2023

Bản Đan Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 17:00

21-07-2023

Châu Bình Điện lực Quỳ Châu 09:30 - 12:00

20-07-2023

3/2 Châu Bình Điện lực Quỳ Châu 06:00 - 09:00

20-07-2023

HẢI LÂM Điện lực Quỳ Châu 06:30 - 12:00

14-07-2023

BẢN BÚN Điện lực Quỳ Châu 06:30 - 12:00

14-07-2023

NA CHẢO Điện lực Quỳ Châu 06:30 - 12:00

14-07-2023

Châu Thắng 2 Điện lực Quỳ Châu 10:00 - 13:00

13-07-2023

Mỏ Đá Lê Thắng Điện lực Quỳ Châu 09:30 - 11:00

13-07-2023

TĐ Châu Thôn Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 09:00

13-07-2023

Quỳ Châu 4 Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 10:00

13-07-2023

Khối Tân Hương-TT Tân Lạc-QC Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 17:00

11-07-2023

Na Công Điện lực Quỳ Châu 06:30 - 12:00

09-07-2023

Thịnh Phong Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 11:00

08-07-2023

Mường Piệt Điện lực Quỳ Châu 07:30 - 09:30

08-07-2023

Châu Hội 2 Điện lực Quỳ Châu 06:00 - 12:00

08-07-2023

Bản Đan Điện lực Quỳ Châu 06:00 - 08:00

08-07-2023

LT Phú Phương Điện lực Quỳ Châu 06:00 - 08:00

08-07-2023

K Tân Hương-Tân Lạc-QC Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 13:00

07-07-2023

PIÊNG LÂNG Điện lực Quỳ Châu 06:30 - 12:00

06-07-2023

BẢN PỤC Điện lực Quỳ Châu 06:30 - 12:00

06-07-2023

- Mất điện khối 3, Bản Dốn Điện lực Quỳ Châu 06:30 - 12:00

06-07-2023

- Mất điện Bản Phạm, Mường Hin, Na Dến, LT Phú phương Điện lực Quỳ Châu 05:30 - 10:00

01-07-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật