Lịch cúp điện Quỳ Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quỳ Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Quỳ Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quỳ Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quỳ Châu - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Quỳ Châu Nghệ An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
- Mất điện BẢN TẰN, BẢN XỚN Điện lực Quỳ Châu 07:30 - 14:00

17-01-2023

- Mất điện XÃ CHÂU BÍNH, CHÂU THUẬN Điện lực Quỳ Châu 07:30 - 14:00

17-01-2023

- Mất điện các xã CHÂU PHONG, CHÂU HOÀN, DIÊN LÃM Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 14:00

16-01-2023

Tà Lạnh-Châu Hạnh-Quỳ Châu Điện lực Quỳ Châu 10:00 - 12:00

15-01-2023

- Mất điện các xã CHÂU KIM, NẬM GIẢI, QUANG PHONG, CẮM MUỘN, TRI LỄ , CHÂU THÔN, NẬM NHÓNG và 03 xã huyện Tương Dương (Nhôn Mai, Mai Sơn, Hữu Khuông) Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 18:30

15-01-2023

Kẻ Bọn-Châu Hạnh-Quỳ Châu Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 10:00

15-01-2023

- Mất điện Bản Cắng, Lông Không, Pà Nạt Điện lực Quỳ Châu 10:00 - 12:00

14-01-2023

TÂN HƯƠNG Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 17:00

14-01-2023

- Mất điện Các xã CHÂU KIM, Nậm giải, QUANG PHONG, CẮM MUỘN, TRI LỄ,CHÂU THÔN, NẬM NHÓNG và 03 xã của huyện Tương Dương (Nhôn Mai, Mai Sơn, Hữu Khuông) Điện lực Quỳ Châu 07:00 - 18:30

13-01-2023

Bản Xăng Cọc Điện lực Quỳ Châu 10:00 - 11:00

12-01-2023

Bản Khoang Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 09:00

12-01-2023

Khối 2-TT Tân Lạc-QC Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 11:00

11-01-2023

Khối 4-TT Tân Lạc-QC Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 11:00

11-01-2023

Khối 1, 3-TT Tân Lạc-QC Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 11:00

11-01-2023

Kẻ Bọn-Châu Hạnh-QC Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 11:00

11-01-2023

Hạnh Khai, Na Phi-Châu Hạnh-QC Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 11:00

11-01-2023

K Bắc Sơn-TT Kim Sơn-QP Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 11:00

11-01-2023

K 8-TT Kim Sơn-QP Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 11:00

11-01-2023

Châu Hội Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 17:00

09-01-2023

Bản Pà Lầu Điện lực Quỳ Châu 11:30 - 12:30

08-01-2023

Bản Cắm Điện lực Quỳ Châu 10:20 - 11:20

08-01-2023

Bản Na Cày Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 10:00

08-01-2023

Bản Hạnh Tiến, Khe Bấn-Châu Hạnh-QC Điện lực Quỳ Châu 11:30 - 12:00

07-01-2023

Bản Cằng Bài-Châu Thắng-QC Điện lực Quỳ Châu 09:30 - 10:00

07-01-2023

Bản Hạnh Tiến, Hợp Tiến, Minh Tiến-Châu Tiến-QC Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 09:00

07-01-2023

Bản Khoẳng Điện lực Quỳ Châu 07:30 - 12:00

05-01-2023

Bản Đôm 2 Điện lực Quỳ Châu 07:30 - 15:00

05-01-2023

Bản Đôm Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 17:00

04-01-2023

toàn huyện Qùy Châu Điện lực Quỳ Châu 06:00 - 18:00

30-12-2022

KẺ KHỨM Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 17:00

28-12-2022

Bản Quỳnh 2 Điện lực Quỳ Châu 07:30 - 13:00

22-12-2022

Kẻ Khứm Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 14:00

19-12-2022

Bản Kẻ Khứm-Châu Hội-QC Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 16:00

17-12-2022

Châu Bình Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 14:00

15-12-2022

Bản Hội 2, Hội 3, Bản Đơn Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 13:00

14-12-2022

CHÂU BÍNH Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 17:00

12-12-2022

CHÂU BÍNH Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 17:00

08-12-2022

HỒNG THÁI Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 14:00

08-12-2022

CHÂU BÍNH Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 13:00

07-12-2022

TĐ CHÂU THÔN Điện lực Quỳ Châu 09:30 - 11:30

06-12-2022

TT CHÂU THÔN Điện lực Quỳ Châu 08:00 - 10:00

06-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật