Lịch cúp điện Hưng Nguyên - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hưng Nguyên - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hưng Nguyên - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hưng Nguyên - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hưng Nguyên - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KH sau TBA T1 HUNG THANG Điện Lực Hưng Nguyên 09:00 - 12:00

03-10-2023

KH sau TBA T5 HUNG NHAN Điện Lực Hưng Nguyên 07:30 - 11:00

04-10-2023

KH sau TBA T2 TAN NHUONG Điện Lực Hưng Nguyên 07:30 - 11:00

04-10-2023

KH sau TBA T1 TAN NHUONG Điện Lực Hưng Nguyên 14:00 - 17:00

04-10-2023

KH sau TBA T3 HUNG LONG Điện Lực Hưng Nguyên 14:00 - 17:00

04-10-2023

KH sau TBA T4 HUNG CHINH Điện Lực Hưng Nguyên 07:30 - 11:30

05-10-2023

KH sau TBA T1 HUNG XA M1 Điện Lực Hưng Nguyên 07:30 - 11:30

05-10-2023

KH sau TBA T2 HUNG LINH Điện Lực Hưng Nguyên 14:00 - 17:00

05-10-2023

KH sau TBA T2 NAM CAT Điện Lực Hưng Nguyên 14:00 - 17:00

05-10-2023

Lịch cúp điện Hưng Nguyên - Nghệ An

Lịch Cúp Điện Hưng Nguyên Nghệ An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Hưng Thái, Hưng thông, Hưng Xá, Hưng Long, T3 Nam Cát Điện Lực Hưng Nguyên 06:00 - 11:30

29-09-2023

Hưng Thịnh, Hưng Châu, Hưng Nhân, Hưng Lợi Điện Lực Hưng Nguyên 12:30 - 14:00

22-09-2023

KH sau AB3 TBA DC XOM 6B HUNG DAO Điện Lực Hưng Nguyên 07:00 - 10:30

22-09-2023

Hưng Thịnh, Hưng Châu, Hưng Nhân, Hưng Lợi Điện Lực Hưng Nguyên 05:30 - 07:00

22-09-2023

Hưng Lợi Điện Lực Hưng Nguyên 05:30 - 14:00

22-09-2023

KH sau AB1 TBA T3 HUNG LOI Điện Lực Hưng Nguyên 07:00 - 10:00

20-09-2023

TTHN , Hưng Thái , Hưng Tân , Hưng Thông , Hưng Xá , Hưng Long Điện Lực Hưng Nguyên 12:00 - 13:30

14-09-2023

TTHN , Hưng Thái ,Hưng Đạo , Nam Cát Điện Lực Hưng Nguyên 11:00 - 13:30

14-09-2023

TTHN , Hưng Thái , Hưng Đạo , Nam Cát Điện Lực Hưng Nguyên 06:00 - 07:30

14-09-2023

T3, T4, T6,TĐC k10 TTHN, Bưu điện HN, TT TM Hưng Nguyên Điện Lực Hưng Nguyên 06:00 - 13:30

14-09-2023

TTHN , Hưng Thái , Hưng Tân , Hưng Thông , Hưng Xá , Hưng Long Điện Lực Hưng Nguyên 05:30 - 06:00

14-09-2023

KH sau TBA T1 HUNG CHAU Điện Lực Hưng Nguyên 15:30 - 17:00

13-09-2023

KH sau TBA T1 XUAN LAM Điện Lực Hưng Nguyên 14:00 - 15:00

13-09-2023

Các khách hàng sau TBA Chợ Lò Điện Lực Hưng Nguyên 06:30 - 11:30

13-09-2023

Các khách hàng sau AB 1 TBA số 3 Hưng Lợi ( M1 ) Điện Lực Hưng Nguyên 13:30 - 17:00

12-09-2023

KH sau AB3 TBA T1 TTHN Điện Lực Hưng Nguyên 07:00 - 10:00

31-08-2023

KH sau TBA T3 HUNG XA M2 Điện Lực Hưng Nguyên 08:45 - 09:30

29-08-2023

KH sau AB2 TBA Số 2 Nam Cát Điện Lực Hưng Nguyên 07:30 - 08:30

29-08-2023

Khu CN Víips Điện Lực Hưng Nguyên 19:00 - 19:30

27-08-2023

N/M Bia Sai Gòn Điện Lực Hưng Nguyên 08:00 - 14:00

27-08-2023

Khu CN Víips Điện Lực Hưng Nguyên 08:00 - 19:00

27-08-2023

Khu CN Víips Điện Lực Hưng Nguyên 08:00 - 08:30

27-08-2023

N/M Bia Sai Gòn Điện Lực Hưng Nguyên 06:00 - 12:00

27-08-2023

Khu CN Víips Điện Lực Hưng Nguyên 06:00 - 19:00

27-08-2023

TTHN , Hưng Thái , Hưng Tân , Hưng Thông , Hưng Xá , Hưng Long , Hưng Đạo , Nam Cát Điện Lực Hưng Nguyên 19:00 - 19:30

25-08-2023

H Chính , Khối 15 Cửa Nam , TĐC H Tây , Rau Sạch Điện Lực Hưng Nguyên 19:00 - 19:30

25-08-2023

TTHN , Hưng Thái , Hưng Tân , Hưng Thông , Hưng Xá , Hưng Long , Hưng Đạo , Nam Cát Điện Lực Hưng Nguyên 05:30 - 06:00

25-08-2023

H Chính , Khối 15 Cửa Nam , TĐC H Tây , Rau Sạch Điện Lực Hưng Nguyên 05:30 - 06:00

25-08-2023

KH TBA T6 HUNG THINH Điện Lực Hưng Nguyên 06:30 - 14:00

24-08-2023

KH TBA T2 CONTAINER Điện Lực Hưng Nguyên 15:30 - 16:30

23-08-2023

KH TBA T3 CONTAINER Điện Lực Hưng Nguyên 14:00 - 16:30

23-08-2023

TKH BA SO 1+2 AVATAR Điện Lực Hưng Nguyên 08:30 - 09:30

23-08-2023

KH TBA CTY HUNG HIEU Điện Lực Hưng Nguyên 07:00 - 08:00

23-08-2023

KH TBA KHO VAN HANG HOA Điện Lực Hưng Nguyên 07:00 - 08:00

23-08-2023

KH TBA CS CAU BEN THUY 2 Điện Lực Hưng Nguyên 15:30 - 16:30

22-08-2023

KH TBA CS TRANH VINH 2 Điện Lực Hưng Nguyên 15:30 - 16:30

22-08-2023

KH TU NAM VINH MAY 2 Điện Lực Hưng Nguyên 14:30 - 15:00

22-08-2023

KH TU NAM VINH MAY 1 Điện Lực Hưng Nguyên 14:00 - 15:00

22-08-2023

AB2 TBA T2 NAM CAT Điện Lực Hưng Nguyên 14:00 - 14:30

22-08-2023

AB4 TBA T1 HUNG XUAN Điện Lực Hưng Nguyên 10:30 - 11:20

22-08-2023

AB 1 TBA T1 HUNG LAM Điện Lực Hưng Nguyên 09:50 - 10:20

22-08-2023

AB 1 TBA T1 HUNG PHU Điện Lực Hưng Nguyên 07:30 - 09:30

22-08-2023

KH TBA T4 HUNG LINH Điện Lực Hưng Nguyên 07:00 - 11:30

22-08-2023

KH sau TBA số 1 Hưng Lợi Điện Lực Hưng Nguyên 09:30 - 11:30

21-08-2023

Khách hàng sau TBA TĐC khối 10TTHN Điện Lực Hưng Nguyên 08:30 - 10:00

21-08-2023

TBA RAU SACH (M1) Điện Lực Hưng Nguyên 07:00 - 09:00

21-08-2023

TBA RAU SACH (M2) Điện Lực Hưng Nguyên 07:00 - 09:00

21-08-2023

TBA KĐT12 Điện Lực Hưng Nguyên 15:00 - 15:50

20-08-2023

TBA KDT7 Điện Lực Hưng Nguyên 14:00 - 14:50

20-08-2023

TBA BOM NT TB2 Điện Lực Hưng Nguyên 13:00 - 13:50

20-08-2023

TBA CHIEU SANG VSIP Điện Lực Hưng Nguyên 11:00 - 11:50

20-08-2023

TBA PCCC Điện Lực Hưng Nguyên 10:00 - 10:50

20-08-2023

TBA NHA XUONG 2 Điện Lực Hưng Nguyên 09:00 - 09:50

20-08-2023

TBA NHA XUONG 1 Điện Lực Hưng Nguyên 08:00 - 08:50

20-08-2023

TBA VAN PHONG VSIP Điện Lực Hưng Nguyên 07:00 - 07:50

20-08-2023

TBA XU LY NUOC THAI Điện Lực Hưng Nguyên 06:00 - 06:50

20-08-2023

KH sau AB 1 TBA số 9 Hưng Chính Điện Lực Hưng Nguyên 07:00 - 09:00

17-08-2023

KH sau AB2, AB4 TBA số 1 Hưng Tiến Điện Lực Hưng Nguyên 06:30 - 17:00

16-08-2023

KH sau AB2 TBA số 2 Nam Cát Điện Lực Hưng Nguyên 10:30 - 11:10

15-08-2023

KH sau AB3 TBA số 1 Hưng Xuân Điện Lực Hưng Nguyên 09:30 - 10:10

15-08-2023

KH sau AB1 TBA số 1 Hưng LAm Điện Lực Hưng Nguyên 08:30 - 09:10

15-08-2023

KH sau AB1 TBA số 1 Hưng Phú Điện Lực Hưng Nguyên 07:30 - 08:10

15-08-2023

KH sau TBA T2 HUNG TIEN Điện Lực Hưng Nguyên 15:30 - 17:00

11-08-2023

KH sau TBA T1 HUNG CHAU Điện Lực Hưng Nguyên 13:00 - 15:00

11-08-2023

KH sau TBA số 8 Hưng Mỹ Điện Lực Hưng Nguyên 07:00 - 10:30

10-08-2023

KH sau AB2, AB4 TBA số 1 Hưng Tiến Điện Lực Hưng Nguyên 06:30 - 17:00

08-08-2023

KH TBA T3 HUNG THANG Điện Lực Hưng Nguyên 10:00 - 11:00

05-08-2023

KH TBA T6 HUNG LOI Điện Lực Hưng Nguyên 10:00 - 11:00

05-08-2023

KH TBA T2 HUNG LAM (TDC) Điện Lực Hưng Nguyên 08:50 - 09:40

05-08-2023

KH TBA T3 HUNG TIEN Điện Lực Hưng Nguyên 08:30 - 09:00

05-08-2023

KH TBA Ga Yên Xuân Điện Lực Hưng Nguyên 07:30 - 08:30

05-08-2023

KH TBA T4 HUNG PHU Điện Lực Hưng Nguyên 07:20 - 08:00

05-08-2023

KH TBA T1 NAM CAT Điện Lực Hưng Nguyên 06:30 - 07:10

05-08-2023

KH TBA T2 HUNG PHU Điện Lực Hưng Nguyên 06:00 - 07:00

05-08-2023

KH sau TBA số 1 Hưng Xuân Điện Lực Hưng Nguyên 15:30 - 17:00

02-08-2023

KH sau TBA số 4 Hưng Lĩnh Điện Lực Hưng Nguyên 13:30 - 15:00

02-08-2023

KH sau AB Tổng TBA số 3 Hưng Thắng Điện Lực Hưng Nguyên 13:30 - 17:00

02-08-2023

KH sau AB2,AB3 TBA số 1 Hưng Tiến Điện Lực Hưng Nguyên 07:00 - 11:00

02-08-2023

KH sau AB1 TBA số 5 Hưng Thông Điện Lực Hưng Nguyên 06:30 - 12:00

02-08-2023

KH TBA MEry Luxshare-ICT Điện Lực Hưng Nguyên 09:30 - 12:00

30-07-2023

KH TBA TBA 4 Luxshare-ICT Điện Lực Hưng Nguyên 07:00 - 09:30

30-07-2023

KH TBA Great Long View Điện Lực Hưng Nguyên 09:30 - 12:00

29-07-2023

KH TBA EMTECH VSip Điện Lực Hưng Nguyên 06:00 - 09:30

29-07-2023

KH sau TBA T1 HUNG TAN Điện Lực Hưng Nguyên 06:30 - 11:00

28-07-2023

KH sau TBA T5 HUNG THONG Điện Lực Hưng Nguyên 06:30 - 12:00

28-07-2023

H Nhân , CU H Châu Điện Lực Hưng Nguyên 05:00 - 12:00

28-07-2023

KH sau AB2 TBA CHO LO Điện Lực Hưng Nguyên 07:00 - 11:30

27-07-2023

KH sau TBA DC XOM 6B HUNG DAO Điện Lực Hưng Nguyên 06:00 - 11:30

27-07-2023

KH sau TBA T8 HUNG MY Điện Lực Hưng Nguyên 06:00 - 09:00

27-07-2023

KH sau AB3 TBA 1 Hưng Phú Điện Lực Hưng Nguyên 07:00 - 13:00

24-07-2023

TTHN , Hưng Thái , Hưng Tân , Hưng Thông , Hưng Xá , Hưng Long , Hưng Đạo , Nam Cát Điện Lực Hưng Nguyên 06:00 - 08:00

23-07-2023

N/M Bia Sài Gòn , N/M Nước Cầu Miệu Điện Lực Hưng Nguyên 05:00 - 12:00

22-07-2023

KH sau TBA Việt Thắng Điện Lực Hưng Nguyên 07:00 - 14:00

21-07-2023

KH sau AB2 ĐZ 0,4 Kv TBA T7 HUNG MY Điện Lực Hưng Nguyên 07:00 - 11:30

19-07-2023

KH sau TBA NHA XUONG 1 VSIP Điện Lực Hưng Nguyên 16:45 - 17:30

15-07-2023

KH sau TBA CTY WOOSIN VINA Điện Lực Hưng Nguyên 15:00 - 16:00

15-07-2023

H Lợi , H Thịnh , H Phúc, H Châu , H Nhân , H Phú , H Lam , H Thắng, H Tiến , H Nhgĩa, H Thành, H Khánh , H Xuân Điện Lực Hưng Nguyên 08:30 - 09:00

15-07-2023

KH AB2 TBA T5 TTHN Điện Lực Hưng Nguyên 07:00 - 08:00

15-07-2023

H Lợi , H Thịnh Điện Lực Hưng Nguyên 05:00 - 09:00

15-07-2023

H Lợi , H Thịnh , H Phúc, H Châu , H Nhân , H Phú , H Lam , H Thắng, H Tiến , H Nhgĩa, H Thành, H Khánh , H Xuân Điện Lực Hưng Nguyên 05:00 - 05:30

15-07-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật