Lịch cúp điện Tân Kỳ - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Kỳ - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tân Kỳ - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Kỳ - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Kỳ - Nghệ An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Tân Kỳ - Nghệ An

Lịch Cúp Điện Tân Kỳ Nghệ An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cac Xã nghĩa Hành, Phú Sơn..... Điện lực Tân Kỳ 11:00 - 11:10

31-03-2023

Xã Kỳ Tân Điện lực Tân Kỳ 08:00 - 11:00

31-03-2023

Các Xã Nghĩa Hành, Phú Sơn..... Điện lực Tân Kỳ 08:00 - 08:10

31-03-2023

Xã Tân An, Nghĩa Phúc Điện lực Tân Kỳ 06:00 - 17:30

24-03-2023

Huyện Tân Kỳ Điện lực Tân Kỳ 00:00 - 00:30

24-03-2023

Xã Tân An Điện lực Tân Kỳ 16:30 - 17:30

23-03-2023

Xã Tân Hương Điện lực Tân Kỳ 06:00 - 17:30

23-03-2023

Xã Tân AN, Nghĩa Phúc Điện lực Tân Kỳ 06:00 - 07:00

23-03-2023

Xã Nghĩa Phúc Điện lực Tân Kỳ 06:00 - 17:30

22-03-2023

Xã Nghĩa Phúc Điện lực Tân Kỳ 06:00 - 17:30

21-03-2023

Các xã Nghĩa Bình,Nghĩa Hoàn,Nghĩa Thái........... Điện lực Tân Kỳ 04:00 - 22:00

28-12-2022

Xã Bài Sơn Điện lực Tân Kỳ 07:00 - 11:00

27-12-2022

Huyện Tân Kỳ và các xã thuộc huyện Yên Thành Điện lực Tân Kỳ 07:00 - 20:00

27-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật