Lịch cúp điện Mường Chùm - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mường Chùm - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Mường Chùm - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mường Chùm - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mường Chùm - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bản Huổi Má xã Mường Chùm Điện lực Mường La 07:00 - 08:15

02-06-2023

Bản Huổi Sản xã Mường Chùm Điện lực Mường La 08:45 - 10:00

02-06-2023

Bản Hin xã Mường Chùm Điện lực Mường La 10:30 - 11:45

02-06-2023

Bản Huổi Hiểu xã Mường Chùm Điện lực Mường La 14:00 - 15:15

02-06-2023

Bản Thẳm Súm xã Mường Chùm Điện lực Mường La 08:45 - 10:00

03-06-2023

Bản Pá Po xã Mường Chùm Điện lực Mường La 10:30 - 11:45

03-06-2023

Bản Pá Tong xã Mường Chùm Điện lực Mường La 14:00 - 15:15

03-06-2023

Bản Buôi xã Mường Chùm Điện lực Mường La 09:00 - 10:15

04-06-2023

Bản Nong Ó xã Mường Chùm Điện lực Mường La 10:30 - 11:45

04-06-2023

Bản Chăm Cọ xã Mường Chùm Điện lực Mường La 14:00 - 15:15

04-06-2023

Lịch Cúp Điện Mường La Sơn La những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bản Co Tòng xã Mường Chùm Điện lực Mường La 14:00 - 15:15

31-05-2023

Bản Pặt xã Mường Chùm Điện lực Mường La 10:30 - 11:15

31-05-2023

Bản Huổi Lừu xã Mường Chùm Điện lực Mường La 08:45 - 10:00

31-05-2023

Bản Tà Lừ xã Mường Chùm Điện lực Mường La 07:00 - 08:15

31-05-2023

Bản Nong xã Mường Chùm Điện lực Mường La 15:30 - 16:45

30-05-2023

Bản Ún 1 xã Mường Chùm Điện lực Mường La 14:00 - 15:15

30-05-2023

Bản Kham xã Mường Chùm Điện lực Mường La 10:30 - 11:15

30-05-2023

Bản Nong 1 xã Mường Chùm Điện lực Mường La 08:45 - 10:00

30-05-2023

Bản Nong 1 xã Mường Chùm Điện lực Mường La 07:00 - 08:15

30-05-2023

Bản Pàn xã Mường Chùm Điện lực Mường La 07:00 - 13:30

25-05-2023

Bản Nà Nhụng xã Mường Chùm Điện lực Mường La 08:00 - 13:30

31-03-2023

Tã Tạ Bú, Mường Bú, mường Chùm Điện lực Mường La 16:20 - 16:30

19-02-2023

KH Xã Tạ Bú, Mường Bú, Mường Chùm Điện lực Mường La 05:50 - 06:00

19-02-2023

Bản Pặt xã Mường Chùm Điện lực Mường La 07:30 - 13:30

11-02-2023

Bản Ún xã Mường Chùm Điện lực Mường La 09:30 - 11:30

26-12-2022

xã Tạ Bú, Mường Bú, Mường Chùm Điện lực Mường La 12:00 - 12:30

12-12-2022

xã Tạ Bú, Mường Bú, Mường Chùm Điện lực Mường La 06:00 - 06:30

12-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật