Lịch cúp điện Mộc Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mộc Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Mộc Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mộc Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mộc Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Mộc Châu - Sơn La

Lịch Cúp Điện Mộc Châu Sơn La những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bao gồm các khách hàng, cơ quan đóng trên địa bàn Tiểu khu: 26/7, TK 67, 84, 85, Cờ Đỏ, Mía Đường, bản Ôn, trại Bò Mẫu, chè Cờ Đỏ, chè Đài Loan... Các bản : Pa Khen 1, Pa Khen 2, Tà Lọng - thị trấn Nông Trường và các xã Tân Lập, Tân Hợp huyện Mộc Châu. Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 06:30 - 18:30

29-05-2023

Khu vực SX Nhafg Máy gạch Tuy nel Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 13:30 - 18:30

24-05-2023

Các cơ quan và khách hàng trên địa bàn các bản thuộc bản Nà Ngà, An thái , Nà Bó xã Mường Sang, xã Chiềng Khừa huyện Mộc Châu Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 05:30 - 12:30

24-05-2023

Bao gồm các khách hàng, cơ quan thuộc các tiểu khu: Khí tượng, TK 19/8,TK Chè Đen1, TK Chè Đen 2, TK 1/5, TK Hoa Ban, TK 66, TK 67, TK 68, TK 69, TK S89, TK 64, TK Thảo Nguyên, nhà máy chè Vân Sơn, xưởng chè Châu Tứ thuộc thị trấn Nông trường Mộc Châu, Trung tâm xã Phiêng Luông, bản Phiêng Tiến 1, bản Phiêng Tiến 2, làng Vạn Xuân xã Phiêng Luông huyện Mộc Châu; TK Sao Đỏ 1, 2, bản Suối Lìn xã Vân Hồ Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 06:30 - 18:30

23-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Bản Dạo Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 15:00 - 18:30

18-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Bản Pàn 2 Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 12:30 - 15:30

18-05-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn các bản Bản Hinh, Bản Pơ Tào xã Mường tè, Xã Quang Minh, huyện Vân Hồ Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 08:00 - 11:00

18-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Bản Dạo Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 10:00 - 13:30

16-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Bản Pàn 2 Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 07:00 - 10:00

16-05-2023

Đ/d 35kV từ sau PĐ 374/8 Bản Dạo - Bản Bó Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 14:30 - 15:00

13-05-2023

Bao gồm các khách hàng, cơ quan thuộc xã Suối Bàng huyện Vân Hồ; Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 07:00 - 14:30

13-05-2023

Đ/d 35kV từ sau PĐ 374/8 Bản Dạo - Bản Bó Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 06:30 - 07:00

13-05-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn các bản, tiểu khu thuộc các xã Bản Dón xã Liên Hoà huyện Vân Hồ, Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 07:00 - 11:00

12-05-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn các bản, tiểu khu thuộc các xã Bản Dón xã Liên Hoà huyện Vân Hồ, Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 07:00 - 11:00

11-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Nà Ngà Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 13:00 - 15:30

10-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Cột Mốc Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 11:00 - 13:30

10-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Bản Ngà Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 09:00 - 11:00

10-05-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn các bản, tiểu khu thuộc các xã Tân Xuân huyện Vân Hồ Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 07:00 - 10:30

10-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Bản Bướt Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 07:00 - 09:30

10-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Bản Bướt Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 15:00 - 17:30

09-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA A Má 2 Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 15:00 - 17:30

09-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Pu Pau Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 13:00 - 15:30

09-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Phụ Mẫu 2 Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 13:00 - 15:30

09-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Phụ Mẫu Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 11:00 - 13:30

09-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Suối Đon Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 11:00 - 13:30

09-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Bản Phách Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 09:00 - 11:00

09-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Bản Leo Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 09:00 - 11:00

09-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Nà bai Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 07:00 - 09:30

09-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Pá Mau Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 07:00 - 09:30

09-05-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Nà Ngà 2 Điện lực Mộc Châu 08:00 - 15:00

26-04-2023

Lộ 2 Đ/d 0.4kV sau TBA Bản Áng 3 Điện lực Mộc Châu 07:30 - 13:00

15-04-2023

Lộ 1 Đ/d 0.4kV sau TBA Nà Sài Điện lực Mộc Châu 07:30 - 13:00

15-04-2023

Lộ 2 Đ/d 0.4kV sau TBA Lâm Sản Điện lực Mộc Châu 07:30 - 13:00

15-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Xưởng Chè 2 Điện lực Mộc Châu 07:30 - 12:30

14-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Đội 12 Điện lực Mộc Châu 13:30 - 18:00

13-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Bản Dọi Điện lực Mộc Châu 07:30 - 12:30

13-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Lâm Sản Điện lực Mộc Châu 17:00 - 19:00

07-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Bảo Tàng Điện lực Mộc Châu 15:00 - 17:00

07-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Biên Cương Điện lực Mộc Châu 15:00 - 17:00

07-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA MN Tây Tiến Điện lực Mộc Châu 13:00 - 15:00

07-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Chè Vân Sơn Điện lực Mộc Châu 13:00 - 15:00

07-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA NTLS Điện lực Mộc Châu 11:00 - 13:00

07-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Cấp 3 TN 2 Điện lực Mộc Châu 11:00 - 13:00

07-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA TK 9 Điện lực Mộc Châu 09:00 - 11:00

07-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Đội 82 Điện lực Mộc Châu 09:00 - 11:00

07-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Hang Dơi Điện lực Mộc Châu 07:00 - 09:00

07-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA TK14 Điện lực Mộc Châu 07:00 - 09:00

07-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Bến Xe Điện lực Mộc Châu 15:00 - 17:00

06-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Tiểu khu 4 Điện lực Mộc Châu 15:00 - 17:00

06-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA TTVH MC Điện lực Mộc Châu 13:00 - 15:00

06-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Dốc 75 Điện lực Mộc Châu 13:00 - 15:00

06-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Công Đoàn 2 Điện lực Mộc Châu 11:00 - 13:00

06-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Công Đoàn 4 Điện lực Mộc Châu 11:00 - 13:00

06-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Bệnh Viện 2 Điện lực Mộc Châu 09:00 - 11:00

06-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Chợ 70 Điện lực Mộc Châu 09:00 - 11:00

06-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Bệnh Viện 1. Điện lực Mộc Châu 07:30 - 09:00

06-04-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Quỹ Tín Dụng Điện lực Mộc Châu 07:00 - 09:00

06-04-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn các bản, tiểu khu thuộc các TK 68, TK S89 TTNT MC, TK Sao Đỏ 1, 2, TTHC Vân Hồ xã Vân Hồ, Bản Nà An, Bản Mường An xã Xuân Nha Vân Hồ Điện lực Mộc Châu 12:30 - 12:40

30-03-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn các bản, tiểu khu thuộc các TK 68, TK S89 TTNT MC, TK Sao Đỏ 1, 2, TTHC Vân Hồ xã Vân Hồ, xã Chiềng Yên, xã Lóng Luông huyện Vân Hồ Điện lực Mộc Châu 06:30 - 12:30

30-03-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn các bản, tiểu khu thuộc các TK 68, TK S89 TTNT MC, TK Sao Đỏ 1, 2, TTHC Vân Hồ xã Vân Hồ, Bản Nà An, Bản Mường An xã Xuân Nha Vân Hồ Điện lực Mộc Châu 06:20 - 06:30

30-03-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn các bản, tiểu khu thuộc các TK 68, TK S89 TTNT MC, TK Sao Đỏ 1, 2, TTHC Vân Hồ xã Vân Hồ, xã Chiềng Yên, xã Lóng Luông huyện Vân Hồ Điện lực Mộc Châu 06:30 - 12:30

29-03-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn các bản, tiểu khu thuộc các xã Quang Minh, Mường Tè huyện Vân HồCác cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn các bản, tiểu khu thuộc các xã Quang Minh, Mường Tè huyện Vân Hồ Điện lực Mộc Châu 07:00 - 12:00

28-03-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn các bản Bản Áng 1, 2, 3 xã Đông Sang, Điện lực Mộc Châu 07:00 - 11:30

27-03-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn bản Suối Tôn Điện lực Mộc Châu 17:00 - 19:00

26-03-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn bản Suối Cáu Điện lực Mộc Châu 15:00 - 17:00

26-03-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn bản Nà Cạn Điện lực Mộc Châu 15:00 - 17:00

26-03-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn bản Bến Trai Điện lực Mộc Châu 13:00 - 15:00

26-03-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn bản Tháng 5 Điện lực Mộc Châu 13:00 - 15:00

26-03-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn bản Suối Mó Điện lực Mộc Châu 11:00 - 13:00

26-03-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn bản Sao Tua Điện lực Mộc Châu 11:00 - 13:00

26-03-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn bản Nà Mường Điện lực Mộc Châu 09:00 - 11:00

26-03-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn bản Suối Khua Điện lực Mộc Châu 09:00 - 11:00

26-03-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn bản Nà Bó Điện lực Mộc Châu 07:00 - 09:00

26-03-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn bản Sỳ Lỳ Điện lực Mộc Châu 07:00 - 09:00

26-03-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn các bản, tiểu khu thuộc các bản Phú Khoa, Suối Ba, Suối Ngõa, KM16 xã Chiềng Khoa huyện Vân Hồ, xã Hua Phăng, Nà Mường, Tà Lại, Quy Hướng, bản Sao Tua xã Tân Hợp Huyện Mộc Châu Điện lực Mộc Châu 07:00 - 12:30

26-03-2023

Thi công Hotline không mất điện khách hàng Điện lực Mộc Châu 06:30 - 12:00

25-03-2023

Thi công Hotline không mất điện khách hàng Điện lực Mộc Châu 06:30 - 12:30

25-03-2023

Thi công Hotline không mất điện khách hàng Điện lực Mộc Châu 13:00 - 18:30

24-03-2023

Thi công Hotline không mất điện khách hàng Điện lực Mộc Châu 07:00 - 12:30

24-03-2023

Công tác Hotline không mất điện khách hàng Điện lực Mộc Châu 07:00 - 18:00

12-03-2023

Công tác Hotline không mất điện khách hàng Điện lực Mộc Châu 07:00 - 18:00

11-03-2023

Công tác Hotline không mất điện khách hàng Điện lực Mộc Châu 07:00 - 18:00

10-03-2023

Công tác Hotline không mất điện khách hàng Điện lực Mộc Châu 07:00 - 18:00

09-03-2023

Công tác Hotline không mất điện khách hàng Điện lực Mộc Châu 07:00 - 18:00

08-03-2023

Công tác Hotline không mất điện khách hàng Điện lực Mộc Châu 07:00 - 18:00

07-03-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Pa Khen 3 Điện lực Mộc Châu 06:30 - 19:30

05-03-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Pa Khen 1 Điện lực Mộc Châu 09:00 - 13:30

04-03-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Pa Khen 1 Điện lực Mộc Châu 06:30 - 19:30

02-03-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Cấp 3 TN 2 Điện lực Mộc Châu 06:00 - 19:00

26-02-2023

Đ/d 0.4kV lộ 1 sau TBA Bản Leo Điện lực Mộc Châu 06:00 - 19:00

24-02-2023

Đ/d 0.4kV lộ 2 sau TBA Co Cài Điện lực Mộc Châu 06:00 - 19:00

21-02-2023

Đ/d 0.4kV lộ 1 sau TBA Co Cai Điện lực Mộc Châu 06:00 - 19:00

19-02-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA TBA CHIỀNG ĐI 3 Điện lực Mộc Châu 10:00 - 15:00

17-01-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA XƯỞNG CHÈ 2 Điện lực Mộc Châu 09:00 - 13:30

17-01-2023

Đ/d 0.4kV sau TBA Trường 8/4 Điện lực Mộc Châu 08:00 - 17:00

17-01-2023

Các cơ quan doanh nghiệp và khách hàng trên địa bàn các bản Bản Áng 1, 2, 3 xã Đông Sang, Điện lực Mộc Châu 07:00 - 09:59

14-01-2023

Khu vực khách sạn Sao Xanh Điện lực Mộc Châu 13:30 - 17:30

05-01-2023

Thi công Hotline không mất điện khách hàng Điện lực Mộc Châu 13:30 - 17:30

05-01-2023

Thi công Hotline không mất điện khách hàng Điện lực Mộc Châu 09:00 - 12:30

05-01-2023

Thi công Hotline không mất điện khách hàng Điện lực Mộc Châu 07:00 - 09:00

05-01-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật