Lịch cúp điện Ít Ong - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ít Ong - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Ít Ong - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ít Ong - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ít Ong - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TK 2, 3 TT Ít Ong Điện lực Mường La 07:30 - 14:30

04-04-2023

TK 2 TT Ít Ong Điện lực Mường La 07:30 - 12:00

08-04-2023

Lịch Cúp Điện Mường La Sơn La những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Tiểu khu 3 - TT Ít Ong Điện lực Mường La 07:30 - 11:30

20-03-2023

Tiểu khu 3 - TT Ít Ong Điện lực Mường La 07:30 - 11:30

16-03-2023

Tiểu khu 3 - TT Ít Ong Điện lực Mường La 07:30 - 18:00

06-03-2023

Tiểu khu 4 - TT Ít Ong Điện lực Mường La 07:30 - 11:30

28-02-2023

Thị trấn Ít Ong và Các xã Pi Tong, Mường Trai, Hua Trai huyện Mường la, Xã Chế Tạo Huyện Mù Cang Chải Điện lực Mường La 16:20 - 16:30

19-02-2023

KH TBA Truyền Hình Công Trường, Chăn Nuôi Ít Ong, Thượng Lưu Bờ Trái. Điện lực Mường La 06:00 - 16:30

19-02-2023

Thị Trấn Ít Ong và các xã Pi Tong, Mường Trai, Hua Trai huyện Mường la và xã Chế Tạo - Mù Cang Chải Điện lực Mường La 05:50 - 06:00

19-02-2023

Tiểu khu 1 - TT Ít Ong Điện lực Mường La 14:00 - 14:30

16-01-2023

Bản Nà Nong, Tiểu khu mé lừu - TT Ít Ong Điện lực Mường La 10:00 - 10:45

16-01-2023

Tiểu khu 4 - TT Ít Ong Điện lực Mường La 08:45 - 09:30

16-01-2023

TBA TH Công Trường, Chăn Nuôi Ít Ong, TD TĐ Sơn La, Thượng Lưu Bờ Trái Điện lực Mường La 12:00 - 16:00

28-12-2022

Bản Nà Lốc - TT Ít Ong Điện lực Mường La 14:00 - 17:30

23-12-2022

TT Ít Ong, xã Pi Tong, Mường Trai, Hua Trai Điện lực Mường La 12:00 - 12:30

12-12-2022

TT Ít Ong, xã Pi Tong, Mường Trai, Hua Trai Điện lực Mường La 06:00 - 06:30

12-12-2022

TBA TH Công Trường, Chăn Nuôi Ít Ong, TL Bờ Trái, TD TĐ Sơn La Điện lực Mường La 06:00 - 19:30

12-12-2022

Các TBA TH Công Trường, Chăn Nuôi Ít Ong, TL Bờ Trái, TD Thủy Điện Sơn La Điện lực Mường La 06:00 - 13:00

11-12-2022

Bản Nà Lốc - TT Ít Ong Điện lực Mường La 13:30 - 17:30

08-12-2022

Tiểu khu 1, Bản Chiềng Tè - TT Ít Ong Điện lực Mường La 13:30 - 17:30

07-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật