Lịch cúp điện Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bản Pá Hợp xã Nậm Giôn Điện lực Mường La 07:00 - 08:30

01-06-2023

Bản Huổi Chèo xã Nậm Giôn Điện lực Mường La 09:00 - 10:30

01-06-2023

Bản Huổi Sản xã Nậm Giôn Điện lực Mường La 11:00 - 12:30

01-06-2023

Bản Huổi Pươi xã Nậm Giôn Điện lực Mường La 13:00 - 14:30

01-06-2023

Bản Con Khằm xã Phiêng Khoài Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 08:30

02-06-2023

Bản Huổi Má xã Mường Chùm Điện lực Mường La 07:00 - 08:15

02-06-2023

Bản Huổi Sản xã Mường Chùm Điện lực Mường La 08:45 - 10:00

02-06-2023

Bản Co Mon xã Phiêng Khoài Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 09:00 - 10:30

02-06-2023

Bản Hin xã Mường Chùm Điện lực Mường La 10:30 - 11:45

02-06-2023

Bản Mỏ Than xã Phiêng Khoài Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 11:00 - 12:30

02-06-2023

Bản Cha Lo xã Phiêng Khoài Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:00 - 14:30

02-06-2023

Bản Huổi Hiểu xã Mường Chùm Điện lực Mường La 14:00 - 15:15

02-06-2023

Bản Kim Chung xã Phiêng Khoài Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 15:00 - 16:30

02-06-2023

Bản HỒNG MON xã Phiêng Khoài Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 17:00 - 18:30

02-06-2023

Xã Chiềng Phung Điện lực khu vực Sông Mã - Sốp Cộp 06:00 - 13:00

03-06-2023

Bản Kim Chung xã Phiêng Khoài Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 08:30

03-06-2023

Bản Thẳm Súm xã Mường Chùm Điện lực Mường La 08:45 - 10:00

03-06-2023

Bản Tà Ẻn xã Phiêng Khoài Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 09:00 - 10:30

03-06-2023

Bản Pá Po xã Mường Chùm Điện lực Mường La 10:30 - 11:45

03-06-2023

Bản Hang Căn xã Phiêng Khoài Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 11:00 - 12:30

03-06-2023

Bản Bó Rôm xã Phiêng Khoài Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:00 - 14:30

03-06-2023

Bản Pá Tong xã Mường Chùm Điện lực Mường La 14:00 - 15:15

03-06-2023

Bản Lâu Khô xã Phiêng Khoài Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 15:00 - 16:30

03-06-2023

Xã Chiềng Sơ Điện lực khu vực Sông Mã - Sốp Cộp 06:00 - 13:30

04-06-2023

Bản Nậm Rắng xã Lóng Phiêng Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 08:30

04-06-2023

Bản Pết xã Tạ Bú Điện lực Mường La 07:00 - 08:15

04-06-2023

Bản Tô Buông xã Lóng Phiêng Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 09:00 - 10:30

04-06-2023

Bản Buôi xã Mường Chùm Điện lực Mường La 09:00 - 10:15

04-06-2023

Bản Nong Ó xã Mường Chùm Điện lực Mường La 10:30 - 11:45

04-06-2023

Bản Pa Kha xã Chiềng Tương Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 11:00 - 12:30

04-06-2023

Bản Đin Chí xã Chiềng Tương Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:00 - 14:30

04-06-2023

Bản Chăm Cọ xã Mường Chùm Điện lực Mường La 14:00 - 15:15

04-06-2023

Bản Pá Khôm xã Chiềng Tương Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 15:00 - 16:30

04-06-2023

Bản Tin Tốc xã Tú Nang Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 08:30

05-06-2023

Bản Trung Tâm xã Tú Nang Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 09:00 - 10:30

05-06-2023

Bản Chiềng Ban xã Tú Nang Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 11:00 - 12:30

05-06-2023

Bản Tà Làng Thấp xã Tú Nang Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:00 - 14:30

05-06-2023

Bản Suối Bưn xã Chiềng Hặc Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 15:00 - 16:30

05-06-2023

Bản Mường Lựm xã Mường Lựm Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 08:30

06-06-2023

Bản Ôn Ốc xã Mường Lựm Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 09:00 - 10:30

06-06-2023

Bản Bản Dảo xã Mường Lựm Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 11:00 - 12:30

06-06-2023

Bản Khâu Khoang xã Mường Lựm Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:00 - 14:30

06-06-2023

Bản Huổi Thón xã Mường Lựm Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 15:00 - 16:00

06-06-2023

Lịch cúp điện Sơn La

Lịch Cúp Điện Sơn La những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bản Co Tòng xã Mường Chùm Điện lực Mường La 14:00 - 15:15

31-05-2023

Bản Pặt xã Mường Chùm Điện lực Mường La 10:30 - 11:15

31-05-2023

Bản Huổi Lừu xã Mường Chùm Điện lực Mường La 08:45 - 10:00

31-05-2023

Khách hàng Lê Hà Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 08:00 - 09:00

31-05-2023

Đ/d0,4kV sau TBA TT Xã Chiềng Khay Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 07:30 - 12:00

31-05-2023

Bản Tà Lừ xã Mường Chùm Điện lực Mường La 07:00 - 08:15

31-05-2023

Bản Nong xã Mường Chùm Điện lực Mường La 15:30 - 16:45

30-05-2023

Bản Ún 1 xã Mường Chùm Điện lực Mường La 14:00 - 15:15

30-05-2023

TBA Nà Sành Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 11:00 - 14:30

30-05-2023

Bản Kham xã Mường Chùm Điện lực Mường La 10:30 - 11:15

30-05-2023

Bản Nong 1 xã Mường Chùm Điện lực Mường La 08:45 - 10:00

30-05-2023

TBA Liên Minh Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 15:30

30-05-2023

Không cắt điện - không mất điện KH. Khóa BV F79 đóng lặp lại MC 476 TG 2/9. Điện lực Thành Phố 07:00 - 17:30

30-05-2023

Bản Nong 1 xã Mường Chùm Điện lực Mường La 07:00 - 08:15

30-05-2023

Bản Pú luông xã Mường Bú Điện lực Mường La 17:00 - 18:15

29-05-2023

TBA Văn Minh Điện lực Mường La 15:30 - 16:15

29-05-2023

Bản Ta Mo xã Mường Bú Điện lực Mường La 14:00 - 15:15

29-05-2023

Tổ 2, Bản Là, bản lụa phường Chiềng Cơi. Điện lực Thành Phố 13:30 - 15:30

29-05-2023

Bản Nà Xi xã Mường bú Điện lực Mường La 10:30 - 11:45

29-05-2023

Bản Nà Nong xã Mường Bú Điện lực Mường La 08:45 - 10:00

29-05-2023

TBA Lâm Trường Điện lực Mường La 07:00 - 08:15

29-05-2023

Không cắt điện - không mất điện KH. Khóa BV F79 đóng lặp lại MC 473/1 Hua la; Tách TBA: Tâm Thần. Điện lực Thành Phố 07:00 - 17:30

29-05-2023

Bao gồm các khách hàng, cơ quan đóng trên địa bàn Tiểu khu: 26/7, TK 67, 84, 85, Cờ Đỏ, Mía Đường, bản Ôn, trại Bò Mẫu, chè Cờ Đỏ, chè Đài Loan... Các bản : Pa Khen 1, Pa Khen 2, Tà Lọng - thị trấn Nông Trường và các xã Tân Lập, Tân Hợp huyện Mộc Châu. Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 06:30 - 18:30

29-05-2023

Bản Huổi Pù xã Tạ Bú Điện lực Mường La 14:30 - 15:15

28-05-2023

Bản Búng xã Tạ Bú Điện lực Mường La 10:30 - 11:45

28-05-2023

Bản Buôi xã Tạ Bú Điện lực Mường La 08:30 - 10:00

28-05-2023

Bản Tà Lành xã Tạ Bú Điện lực Mường La 07:00 - 08:15

28-05-2023

Xã Chiềng Sơ Điện lực khu vực Sông Mã - Sốp Cộp 06:00 - 13:30

28-05-2023

TK 3.4,5,6,19,20,21 Thị Trấn Hát lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 17:00 - 18:00

27-05-2023

Đ/d 0,4kV TBA Công An Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 13:30 - 15:00

27-05-2023

TBA UB huyện Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 11:30 - 13:00

27-05-2023

Đ/d 0,4kV TBA Nhà Văn Hóa Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 09:30 - 11:00

27-05-2023

Đ/d0,4kV sau TBA Chiềng Khay 1 Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 13:00

27-05-2023

Xã Nà Ớt, Phiêng Pằn Xã Chiềng Tương Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:30 - 13:30

27-05-2023

TBA Trường Mầm Non Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 07:30 - 09:00

27-05-2023

Xã Phiêng Khoài Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 13:30

27-05-2023

Xã Chiềng Phung Điện lực khu vực Sông Mã - Sốp Cộp 06:00 - 13:00

27-05-2023

TK 3.4,5,6,19,20,21 Thị Trấn Hát lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 05:00 - 06:00

27-05-2023

TK 5,6 Thị Trấn Hát lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 05:00 - 18:00

27-05-2023

TK 3.4,5,6,19,20,21 Thị Trấn Hát lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 05:00 - 18:00

27-05-2023

Bản Huổi Phăng 2 xã Chiềng Lao Điện lực Mường La 07:00 - 14:30

26-05-2023

Bản Giạng Phổng xã Ngọc Chiến Điện lực Mường La 07:00 - 14:30

26-05-2023

Xã Phỏng Lái Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 06:30 - 15:00

26-05-2023

TBA Bản Cút Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 15:00 - 16:30

25-05-2023

Xã Nà Ớt, Phiêng Pằn Xã Nà Ớt, Phiêng Cằm, Chiềng Nơi Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 14:00 - 14:10

25-05-2023

Xã Nà Ớt, Phiêng Pằn Xã Phiêng Pằn Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 14:00 - 14:10

25-05-2023

TBA Nà Tòng Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 13:30 - 15:00

25-05-2023

TBA Nà Lanh Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 13:30 - 17:00

25-05-2023

TBA Bản Khứm Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 13:00 - 14:30

25-05-2023

TBA Pú Chắn Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 11:30 - 13:00

25-05-2023

TBA Pa Sáng Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 10:00 - 11:30

25-05-2023

TBA Chà Lạy B Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 09:30 - 11:00

25-05-2023

Bản Tậu Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 09:30

25-05-2023

Xã Phiêng Khoài Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:30 - 13:30

25-05-2023

Bản Nong Đúc xã Lóng Phiêng Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:30 - 10:00

25-05-2023

TBA Chà Lạy A Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 07:30 - 09:00

25-05-2023

Bản Pàn xã Mường Chùm Điện lực Mường La 07:00 - 13:30

25-05-2023

Bản Huổi Pù xã Chiềng Hoa Điện lực Mường La 07:00 - 14:30

25-05-2023

Xã Nà Ớt, Phiêng Pằn Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 14:00

25-05-2023

Xã Nà Ớt, Phiêng Pằn Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 07:10

25-05-2023

Xã Nà Ớt, Phiêng Pằn Xã Phiêng Pằn Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 07:10

25-05-2023

Xã Nà Ớt, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Chiềng Nơi Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 16:00 - 16:10

24-05-2023

TBA Tèn Khoang Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 15:00 - 16:30

24-05-2023

Khu vực SX Nhafg Máy gạch Tuy nel Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 13:30 - 18:30

24-05-2023

TBA Phiêng Bừ Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 13:00 - 14:30

24-05-2023

Bản Hát Hay xã Tạ Bú Điện lực Mường La 10:45 - 11:30

24-05-2023

TBA Lót Măn Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 10:00 - 11:30

24-05-2023

TBA Pá Lầu Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 10:00 - 11:30

24-05-2023

Bản Tôm xã Tạ Bú Điện lực Mường La 09:00 - 09:30

24-05-2023

TBA Hua Lành Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 09:30

24-05-2023

TBA Phai Khon Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 09:30

24-05-2023

Bản Pết xã Tạ Bú Điện lực Mường La 07:45 - 08:30

24-05-2023

Xã Chiềng Dong, Chiềng Kheo, Chiềng Ve Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:30 - 16:00

24-05-2023

Xã Nà Ớt, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Chiềng Nơi Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:30 - 07:40

24-05-2023

Xã Bó Mười, Mường Khiêng Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 06:30 - 15:00

24-05-2023

Bản Năng phai, Phiêng Bủng, Bản Ngoặng, Bản Sang, Pú Nhuổng Điện lực Mường La 06:00 - 12:30

24-05-2023

Các cơ quan và khách hàng trên địa bàn các bản thuộc bản Nà Ngà, An thái , Nà Bó xã Mường Sang, xã Chiềng Khừa huyện Mộc Châu Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 05:30 - 12:30

24-05-2023

TBA Noong Chông Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 13:00 - 14:30

23-05-2023

TBA Phiêng Chanh Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 13:00 - 14:30

23-05-2023

TBA Muổi Nọi 2 Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 11:00 - 14:30

23-05-2023

TBA Noong Bóng Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 10:00 - 11:00

23-05-2023

TBA Chiềng La 2 Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 10:00 - 11:30

23-05-2023

TBA Nà Ta Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 15:30

23-05-2023

TBA Cấp nước SHLB Noong Lay Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 09:30

23-05-2023

TBA Bản Lệnh 3 Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 09:30

23-05-2023

TBA Nong Trạng Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 07:00 - 12:00

23-05-2023

Bao gồm các khách hàng, cơ quan thuộc các tiểu khu: Khí tượng, TK 19/8,TK Chè Đen1, TK Chè Đen 2, TK 1/5, TK Hoa Ban, TK 66, TK 67, TK 68, TK 69, TK S89, TK 64, TK Thảo Nguyên, nhà máy chè Vân Sơn, xưởng chè Châu Tứ thuộc thị trấn Nông trường Mộc Châu, Trung tâm xã Phiêng Luông, bản Phiêng Tiến 1, bản Phiêng Tiến 2, làng Vạn Xuân xã Phiêng Luông huyện Mộc Châu; TK Sao Đỏ 1, 2, bản Suối Lìn xã Vân Hồ Điện lực khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 06:30 - 18:30

23-05-2023

TK 7,8,9,10,13,14,15,16 Thị Trấn Hát lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 17:00 - 18:00

21-05-2023

Bản Bó Cón, Tổ 9 Phường Quyết Thắng, Trường TH Nguyễn Trãi Điện lực Thành Phố 13:30 - 15:30

21-05-2023

Tổ 13, 14 Phường Quyết Thắng Điện lực Thành Phố 13:30 - 15:30

21-05-2023

Tổ 12 Phường Quyết Thắng Điện lực Thành Phố 11:00 - 12:30

21-05-2023

Bản Huổi Hin& Sang Luông, tổ 14 Phường Quyết Thắng Điện lực Thành Phố 09:30 - 11:30

21-05-2023

Bản Huổi Hin, tổ 14 Phường Quyết Thắng Điện lực Thành Phố 09:00 - 10:30

21-05-2023

Tổ 13 Phường Quyết Thắng Điện lực Thành Phố 07:00 - 09:00

21-05-2023

Bản Noong La, bản Híp, Bản Co Pục- Chiềng Ngần Điện lực Thành Phố 07:00 - 09:00

21-05-2023

Bản Noong La, bản Híp, Bản Co Pục, TK I - Chiềng Ngần Điện lực Thành Phố 07:00 - 09:00

21-05-2023

TK 13,14,15,16 Thị Trấn Hát lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 05:00 - 18:00

21-05-2023

TK 7,8,9,10,13,14,15,16 Thị Trấn Hát lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 05:00 - 06:00

21-05-2023

TK 7,8,9,10,13,14,15,16 Thị Trấn Hát lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 05:00 - 18:00

21-05-2023

TK 7,8,9,10,13,14,15,16 Thị Trấn Hát lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 17:00 - 18:00

20-05-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật