Lịch cúp điện Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Sơn La

Lịch Cúp Điện Sơn La những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bản Khoang xã chiềng Ngần Điện lực Thành Phố 14:00 - 17:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bản Ỏ, bản Nà Lo, bản Muông Xã Chiềng Ngần Điện lực Thành Phố 13:30 - 16:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bản Nam, Bản nẹ lưa xã Hua la Điện lực Thành Phố 13:30 - 17:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bản Co Phung, Bản Nhọt, bản San Xã Hua La Điện lực Thành Phố 08:00 - 12:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bản Pát, bản Nậm Tròn Xã Chiềng Ngần Điện lực Thành Phố 08:00 - 11:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bản Poọng Xã Hua La Điện lực Thành Phố 07:00 - 11:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bản Noong La, bản Híp, Bản Co Pục- Chiềng Ngần Điện lực Thành Phố 07:00 - 10:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bản Có, bản Mảy Chiềng Sinh, Tổ 4 Phường Chiềng Sinh Điện lực Thành Phố 13:30 - 18:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bản Sẳng Phường Chiềng Sinh Điện lực Thành Phố 13:00 - 16:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Tổ 6, 7 Phường Chiềng Sinh Điện lực Thành Phố 08:00 - 12:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bản Thẳm, bản Cang Chiềng Sinh, Tổ 5 Phường Chiềng Sinh Điện lực Thành Phố 07:00 - 10:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Tổ 1, 2 Phường Chiềng Sinh Điện lực Thành Phố 13:30 - 17:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Tổ 2, 3 Phường Quyết Tâm Điện lực Thành Phố 13:00 - 16:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bản Hịa xã Hua la, Tổ 4, 5 Quyết Tâm Điện lực Thành Phố 08:00 - 11:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Tổ 4, 5 Phường Quyết Tâm Điện lực Thành Phố 07:00 - 11:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật