Lịch cúp điện Phù Yên - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phù Yên - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Phù Yên - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phù Yên - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phù Yên - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Phù Yên - Sơn La

Lịch Cúp Điện Phù Yên Sơn La những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bản Vạn 2 - Xã Tân Phong - huyện Phù Yên Điện lực khu vực Phù Yên - Bắc Yên 14:00 - 16:00

12-05-2023

Bản Tà Xùa A - Xã Tà Xùa - huyện Bắc Yên Điện lực khu vực Phù Yên - Bắc Yên 07:00 - 10:00

12-05-2023

Khối 1 - Thị trấn Phù Yên Điện lực khu vực Phù Yên - Bắc Yên 09:30 - 11:30

11-05-2023

Khối 1 - TT Phù Yên Điện lực khu vực Phù Yên - Bắc Yên 09:30 - 11:30

11-05-2023

Khối 15 Thị trấn Phù Yên Điện lực khu vực Phù Yên - Bắc Yên 07:00 - 11:00

11-05-2023

Bản Mo 4 - Xã Quang Huy Điện lực khu vực Phù Yên - Bắc Yên 07:00 - 10:00

11-05-2023

Bản kiềng xã Mường Cơi Huyện Phù Yên Điện lực khu vực Phù Yên - Bắc Yên 14:30 - 16:30

10-05-2023

Bản Tọ thượng Điện lực khu vực Phù Yên - Bắc Yên 07:30 - 10:00

10-05-2023

Xã Tường Thượng, Tường Tiến Điện lực Phù Yên 07:00 - 10:00

26-04-2023

Xã Mường Bang Điện lực Phù Yên 07:00 - 14:30

22-04-2023

Xã Mường Cơi Điện lực Phù Yên 07:30 - 09:30

18-04-2023

Bản Bèo Băn Điện lực Phù Yên 14:30 - 16:00

14-04-2023

Bản Bùa Chung 3 Điện lực Phù Yên 09:00 - 10:30

14-04-2023

Bản Bùa Chung Điện lực Phù Yên 07:00 - 08:30

14-04-2023

Tiểu khu 4 Điện lực Phù Yên 16:00 - 17:30

13-04-2023

Tiểu khu 1 Điện lực Phù Yên 14:00 - 15:30

13-04-2023

Tiểu khu 1 Điện lực Phù Yên 09:00 - 10:30

13-04-2023

Bản Nà Lò Điện lực Phù Yên 07:00 - 08:30

13-04-2023

Xã Tân Phong, Bắc Phong, đá đỏ, phiêng côn, chiềng sại Điện lực Phù Yên 07:00 - 12:00

31-03-2023

Xã Huy Hạ Điện lực Phù Yên 07:00 - 09:00

29-03-2023

Xã tà Xùa, Xím Vàng, làng Chếu Điện lực Phù Yên 07:00 - 09:00

29-03-2023

Xã Quang Huy, Huy Thượng Điện lực Phù Yên 07:00 - 12:00

28-03-2023

Xã Huy Hạ, Huy Tường Điện lực Phù Yên 07:00 - 09:00

28-03-2023

Xã Tà Xùa, Háng Đồng, Xím Vàng, Hang Chú Điện lực Phù Yên 07:00 - 13:00

09-03-2023

Xã Sập Sa Điện lực Phù Yên 07:00 - 16:00

09-03-2023

Xã tạ Khoa Điện lực Phù Yên 08:30 - 13:00

08-03-2023

Xã Chim Vàn Điện lực Phù Yên 08:30 - 13:00

08-03-2023

Xã Sập Sa Điện lực Phù Yên 07:00 - 16:00

08-03-2023

Xã Song Pe, Tạ Khoa, Mường Khoa, Hua Nhàn Điện lực Phù Yên 05:30 - 08:30

08-03-2023

Bản Đung 2 Điện lực Phù Yên 15:00 - 16:00

07-03-2023

Xã Phiêng Ban Điện lực Phù Yên 07:00 - 13:00

07-03-2023

Xã Sập Sa Điện lực Phù Yên 07:00 - 16:00

07-03-2023

Xã Phiêng Ban Điện lực Phù Yên 06:00 - 09:00

05-03-2023

Xã Song Pe Điện lực Phù Yên 15:00 - 16:00

04-03-2023

Xã Song Pe Điện lực Phù Yên 06:00 - 09:00

02-03-2023

Xã Song Pe Điện lực Phù Yên 15:00 - 16:00

01-03-2023

Xã Song Pe Điện lực Phù Yên 07:00 - 15:00

01-03-2023

Xã Song Pe Điện lực Phù Yên 06:00 - 07:00

01-03-2023

Xã Hồng Ngài Điện lực Phù Yên 16:00 - 16:45

27-02-2023

Xã Tường Phù Điện lực Phù Yên 15:00 - 16:00

27-02-2023

Xã Tường Phù Điện lực Phù Yên 06:45 - 15:00

27-02-2023

Xã Hồng Ngài Điện lực Phù Yên 06:45 - 16:00

27-02-2023

Xã Tường Phù Điện lực Phù Yên 06:00 - 06:45

27-02-2023

Xã Hồng Ngài Điện lực Phù Yên 06:00 - 06:45

27-02-2023

Xã Hồng Ngài Điện lực Phù Yên 16:00 - 16:40

26-02-2023

Xã Tường Phù Điện lực Phù Yên 15:00 - 16:00

26-02-2023

Xã Tường Phù Điện lực Phù Yên 07:00 - 15:00

26-02-2023

Xã Hồng Ngài Điện lực Phù Yên 06:45 - 16:00

26-02-2023

Xã Tường Phù Điện lực Phù Yên 06:00 - 07:00

26-02-2023

Xã Hồng Ngài Điện lực Phù Yên 06:00 - 06:45

26-02-2023

TT Phù Yên, xã Quang Huy, Huy Tân Điện lực Phù Yên 05:00 - 17:00

26-02-2023

Xã Hồng Ngài, TT Bắc Yên, xã phiêng ban Điện lực Phù Yên 16:00 - 16:40

25-02-2023

Xã Tường Phù Điện lực Phù Yên 15:00 - 16:00

25-02-2023

Xã Tường Phù Điện lực Phù Yên 06:45 - 15:00

25-02-2023

Xã Hồng Ngài Điện lực Phù Yên 06:45 - 16:00

25-02-2023

Xã Tường Phù Điện lực Phù Yên 06:00 - 06:45

25-02-2023

Thị Trấn Bắc Yên, xã Phiêng Ban Điện lực Phù Yên 06:00 - 06:45

25-02-2023

Bản Suối Vạch Điện lực Phù Yên 07:00 - 16:30

20-02-2023

Bản Ba bèo Điện lực Phù Yên 07:00 - 16:30

19-02-2023

Bản Bùa Chung Điện lực Phù Yên 07:00 - 16:30

18-02-2023

Tiểu Khu 1 Điện lực Phù Yên 07:00 - 16:30

17-02-2023

Xã Gia phù, Tường Thượng Điện lực Phù Yên 07:00 - 13:00

30-12-2022

Xã Hồng Ngài, Xã Sập Sa Điện lực Phù Yên 07:00 - 13:00

23-12-2022

Xã Hồng Ngài Điện lực Phù Yên 07:00 - 13:00

22-12-2022

Xã Hua Nhàn Điện lực Phù Yên 08:30 - 11:30

20-12-2022

Xã Gia Phù, Suối Bau Điện lực Phù Yên 15:00 - 17:00

18-12-2022

Xã Mường Thải Điện lực Phù Yên 14:00 - 16:00

18-12-2022

Bản Suối Bau Điện lực Phù Yên 08:00 - 15:00

18-12-2022

Xã Pắc Ngà Điện lực Phù Yên 07:00 - 17:00

17-12-2022

Xã suối Bau Điện lực Phù Yên 06:00 - 08:00

17-12-2022

Xã Mường Thải Điện lực Phù Yên 05:00 - 07:00

17-12-2022

Xã Gia Phù, suối Bau Điện lực Phù Yên 05:00 - 06:00

17-12-2022

Xã tân Lang Điện lực Phù Yên 14:00 - 16:00

14-12-2022

Xã tân Lang Điện lực Phù Yên 05:00 - 11:00

12-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật