Lịch cúp điện Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bản Hua Nậm xã Nậm Păm Điện lực Mường La 07:30 - 13:30

11-02-2023

Bản Pặt xã Mường Chùm Điện lực Mường La 07:30 - 13:30

11-02-2023

Bản Đán Én xã Chiềng Lao Điện lực Mường La 09:00 - 13:00

12-02-2023

Bản Huổi Ngàn xã Nậm Giôn Điện lực Mường La 09:00 - 13:00

12-02-2023

Lịch Cúp Điện Mường La Sơn La những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bản Huổi Liếng - xã Nậm Păm Điện lực Mường La 15:30 - 16:15

16-01-2023

Tiểu khu 1 - TT Ít Ong Điện lực Mường La 14:00 - 14:30

16-01-2023

Bản Nà Nong, Tiểu khu mé lừu - TT Ít Ong Điện lực Mường La 10:00 - 10:45

16-01-2023

Tiểu khu 4 - TT Ít Ong Điện lực Mường La 08:45 - 09:30

16-01-2023

TBA T17 Điện lực Mường La 07:30 - 08:15

16-01-2023

TBA TH Công Trường, Chăn Nuôi Ít Ong, TD TĐ Sơn La, Thượng Lưu Bờ Trái Điện lực Mường La 12:00 - 16:00

28-12-2022

TBA Huổi Pả 1, Huổi Pả 2, TD Cưở nhận Nước + Đập Tràn Điện lực Mường La 07:30 - 14:00

28-12-2022

TBA T1 Huổi Quảng và TD TĐ Huổi Quảng Điện lực Mường La 07:30 - 14:00

28-12-2022

TBA Huổi Pả 1, Huổi Pả 2, TD Cửa nhận nước + Đập Tràn Điện lực Mường La 07:30 - 14:00

27-12-2022

TBA T1 Huổi Quảng và TD TĐ Huổi Quảng Điện lực Mường La 07:30 - 14:00

27-12-2022

Bản Phiêng Bủng xã Mường Bú Điện lực Mường La 14:00 - 17:30

26-12-2022

Bản Ún xã Mường Chùm Điện lực Mường La 09:30 - 11:30

26-12-2022

Bản Bủng xã Mường Bú Điện lực Mường La 07:00 - 09:00

26-12-2022

Xã Sốp Cộp, Mường Và, Mường Lạn, Nậm Lạnh Điện lực Sông Mã 07:30 - 10:30

25-12-2022

TBA TD TĐ Nậm Chiến Điện lực Mường La 08:00 - 17:00

28-12-2022

Bản Nà Lốc - TT Ít Ong Điện lực Mường La 14:00 - 17:30

23-12-2022

Bản Nà Núa xã Pi Tong Điện lực Mường La 09:30 - 11:00

23-12-2022

Bến xe, Đô Thị, Bảo Hiểm, Phòng CCC, Đồn Công an, Tập thể công ty TĐ Sơn La Điện lực Mường La 07:30 - 09:00

23-12-2022

Bản Huổi La xã Chiềng Lao Điện lực Mường La 14:00 - 17:30

21-12-2022

CBNS Sơn Hoa Điện lực Mường La 07:30 - 09:00

17-12-2022

TBA Huổi Pả 1, Huổi Pả 2, TD Cửa nhận Nước Điện lực Mường La 18:00 - 19:30

14-12-2022

TBA T1 Huổi Quảng, TD TĐ Huổi Quảng Điện lực Mường La 18:00 - 19:30

14-12-2022

TBA Huổi Pả 1, Huổi Pả 2 và TD Cửa nhận Nước Điện lực Mường La 06:00 - 07:30

14-12-2022

TBA T1 Huổi Quảng, TD TĐ Huổi Quảng Điện lực Mường La 06:00 - 07:30

14-12-2022

Các xã Chiềng san, Chiềng Muôn, Chiềng Ân, Chiềng Hoa, Chiềng Công Điện lực Mường La 12:00 - 12:30

12-12-2022

xã Tạ Bú, Mường Bú, Mường Chùm Điện lực Mường La 12:00 - 12:30

12-12-2022

TT Ít Ong, xã Pi Tong, Mường Trai, Hua Trai Điện lực Mường La 12:00 - 12:30

12-12-2022

Các xã Chiềng san, Chiềng Muôn, Chiềng Ân, Chiềng Hoa, Chiềng Công Điện lực Mường La 06:00 - 06:30

12-12-2022

xã Tạ Bú, Mường Bú, Mường Chùm Điện lực Mường La 06:00 - 06:30

12-12-2022

TT Ít Ong, xã Pi Tong, Mường Trai, Hua Trai Điện lực Mường La 06:00 - 06:30

12-12-2022

TBA TH Công Trường, Chăn Nuôi Ít Ong, TL Bờ Trái, TD TĐ Sơn La Điện lực Mường La 06:00 - 19:30

12-12-2022

Các TBA TK 5, TTGD Thường Xuyên, Bệnh Viện, Ủy Ban, Huyện Ủy - Ủy Ban Điện lực Mường La 11:00 - 12:00

11-12-2022

Các TBA T16, Quang Sao, T17, Bản Giạng, Ban QLDA, Pá Chiến, Mỏ Cát, Nong Phự, Thẳm Hon, Hoa Ban 1 Điện lực Mường La 09:30 - 10:30

11-12-2022

Các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Ân, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Điện lực Mường La 09:30 - 10:30

11-12-2022

Các TBA TK5, TTGD Thường Xuyên, Bệnh Viện, Ủy ban, Huyện Ủy - Ủy ban Điện lực Mường La 06:00 - 07:00

11-12-2022

Xã Mường Và, Mường Lạn, Nậm Lạnh, Sốp Cộp Điện lực Sông Mã 07:30 - 10:30

10-12-2022

Các TBA T16, Quang Sao, T17, Hoa Ban, Ban QLDA, Bản Giạng, Pá Chiến, Mỏ Cát, Nong Phự, Thẳm Hon Điện lực Mường La 06:00 - 07:00

10-12-2022

Các xã Chiềng san, Chiềng Muôn, Chiềng Ân, Chiềng Hoa, Chiềng Công Điện lực Mường La 06:00 - 07:00

10-12-2022

Các TBA TH Công Trường, Chăn Nuôi Ít Ong, TL Bờ Trái, TD Thủy Điện Sơn La Điện lực Mường La 06:00 - 13:00

11-12-2022

Bản Nà Lốc - TT Ít Ong Điện lực Mường La 13:30 - 17:30

08-12-2022

Tiểu khu 1, Bản Chiềng Tè - TT Ít Ong Điện lực Mường La 13:30 - 17:30

07-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật