Lịch cúp điện Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bản Huổi Má xã Mường Chùm Điện lực Mường La 07:00 - 08:15

02-06-2023

Bản Huổi Sản xã Mường Chùm Điện lực Mường La 08:45 - 10:00

02-06-2023

Bản Hin xã Mường Chùm Điện lực Mường La 10:30 - 11:45

02-06-2023

Bản Huổi Hiểu xã Mường Chùm Điện lực Mường La 14:00 - 15:15

02-06-2023

Bản Thẳm Súm xã Mường Chùm Điện lực Mường La 08:45 - 10:00

03-06-2023

Bản Pá Po xã Mường Chùm Điện lực Mường La 10:30 - 11:45

03-06-2023

Bản Pá Tong xã Mường Chùm Điện lực Mường La 14:00 - 15:15

03-06-2023

Bản Pết xã Tạ Bú Điện lực Mường La 07:00 - 08:15

04-06-2023

Bản Buôi xã Mường Chùm Điện lực Mường La 09:00 - 10:15

04-06-2023

Bản Nong Ó xã Mường Chùm Điện lực Mường La 10:30 - 11:45

04-06-2023

Bản Chăm Cọ xã Mường Chùm Điện lực Mường La 14:00 - 15:15

04-06-2023

Lịch cúp điện Mường La - Sơn La

Lịch Cúp Điện Mường La Sơn La những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bản Huổi Pươi xã Nậm Giôn Điện lực Mường La 13:00 - 14:30

01-06-2023

Bản Huổi Sản xã Nậm Giôn Điện lực Mường La 11:00 - 12:30

01-06-2023

Bản Huổi Chèo xã Nậm Giôn Điện lực Mường La 09:00 - 10:30

01-06-2023

Bản Pá Hợp xã Nậm Giôn Điện lực Mường La 07:00 - 08:30

01-06-2023

Bản Co Tòng xã Mường Chùm Điện lực Mường La 14:00 - 15:15

31-05-2023

Bản Pặt xã Mường Chùm Điện lực Mường La 10:30 - 11:15

31-05-2023

Bản Huổi Lừu xã Mường Chùm Điện lực Mường La 08:45 - 10:00

31-05-2023

Bản Tà Lừ xã Mường Chùm Điện lực Mường La 07:00 - 08:15

31-05-2023

Bản Nong xã Mường Chùm Điện lực Mường La 15:30 - 16:45

30-05-2023

Bản Ún 1 xã Mường Chùm Điện lực Mường La 14:00 - 15:15

30-05-2023

Bản Kham xã Mường Chùm Điện lực Mường La 10:30 - 11:15

30-05-2023

Bản Nong 1 xã Mường Chùm Điện lực Mường La 08:45 - 10:00

30-05-2023

Bản Nong 1 xã Mường Chùm Điện lực Mường La 07:00 - 08:15

30-05-2023

Bản Pú luông xã Mường Bú Điện lực Mường La 17:00 - 18:15

29-05-2023

TBA Văn Minh Điện lực Mường La 15:30 - 16:15

29-05-2023

Bản Ta Mo xã Mường Bú Điện lực Mường La 14:00 - 15:15

29-05-2023

Bản Nà Xi xã Mường bú Điện lực Mường La 10:30 - 11:45

29-05-2023

Bản Nà Nong xã Mường Bú Điện lực Mường La 08:45 - 10:00

29-05-2023

TBA Lâm Trường Điện lực Mường La 07:00 - 08:15

29-05-2023

Bản Huổi Pù xã Tạ Bú Điện lực Mường La 14:30 - 15:15

28-05-2023

Bản Búng xã Tạ Bú Điện lực Mường La 10:30 - 11:45

28-05-2023

Bản Buôi xã Tạ Bú Điện lực Mường La 08:30 - 10:00

28-05-2023

Bản Tà Lành xã Tạ Bú Điện lực Mường La 07:00 - 08:15

28-05-2023

Bản Huổi Phăng 2 xã Chiềng Lao Điện lực Mường La 07:00 - 14:30

26-05-2023

Bản Giạng Phổng xã Ngọc Chiến Điện lực Mường La 07:00 - 14:30

26-05-2023

Bản Pàn xã Mường Chùm Điện lực Mường La 07:00 - 13:30

25-05-2023

Bản Huổi Pù xã Chiềng Hoa Điện lực Mường La 07:00 - 14:30

25-05-2023

Bản Hát Hay xã Tạ Bú Điện lực Mường La 10:45 - 11:30

24-05-2023

Bản Tôm xã Tạ Bú Điện lực Mường La 09:00 - 09:30

24-05-2023

Bản Pết xã Tạ Bú Điện lực Mường La 07:45 - 08:30

24-05-2023

Bản Năng phai, Phiêng Bủng, Bản Ngoặng, Bản Sang, Pú Nhuổng Điện lực Mường La 06:00 - 12:30

24-05-2023

Xã Chiềng Ân, CTy TĐ Lam Sơn Điện lực Mường La 06:00 - 12:00

20-05-2023

Các TBA: Nậm Hồng, Kho Lao, Pá Xá Hồng Điện lực Mường La 06:00 - 12:00

19-05-2023

Bản Bủng, Huổi Hao Điện lực Mường La 06:00 - 10:00

18-05-2023

Banrtaj Bú xã Tạ Bú Điện lực Mường La 17:00 - 17:45

17-05-2023

Bản Giàn xã Mường Bú Điện lực Mường La 15:30 - 16:30

17-05-2023

Bản Nong Heo - TT Ít Ong Điện lực Mường La 09:00 - 09:45

17-05-2023

Bản Nà Lốc - TT Ít Ong Điện lực Mường La 08:00 - 08:45

17-05-2023

Bản Nong xã Chiềng san Điện lực Mường La 15:00 - 15:45

15-05-2023

Bản Pia xã Chiềng Hoa Điện lực Mường La 09:00 - 09:45

15-05-2023

Bản Pia xã Chiềng Hoa Điện lực Mường La 08:00 - 08:45

15-05-2023

TK 2 TT Ít Ong Điện lực Mường La 07:30 - 12:00

28-04-2023

Bản Áng xã Chiềng Hoa Điện lực Mường La 07:00 - 13:30

26-04-2023

Bản Khâu Ban 2 xã Mường Trai Điện lực Mường La 07:00 - 13:30

26-04-2023

Bản Lẻ xã Hua Trai Điện lực Mường La 07:00 - 15:30

25-04-2023

Bản Hán Trạng xã Chiềng Ân Điện lực Mường La 07:00 - 15:30

25-04-2023

TBA Nà Nhụng, Bản Pàn Điện lực Mường La 13:30 - 16:30

23-04-2023

Các TBA Bản Giàn, Bản Giàn 2, Mường Bú 1, Mường Bú, Nang Phai, Phiêng Bủng, Phiêng Bủng 1, Bản Ngoặng, Pú Nhuổng, Bản sang, Phú Luông, Pá Hát và xã Bó Mười huyện Thuận Châu Điện lực Mường La 11:00 - 11:45

23-04-2023

Xã Mường Và, Mường Lạn Điện lực Sông Mã 07:30 - 12:30

23-04-2023

Các TBA Bản Giàn, Bản Giàn 2, Mường Bú 1, Mường Bú, Nang Phai, Phiêng Bủng, Phiêng Bủng 1, Bản Ngoặng, Pú Nhuổng, Bản sang, Phú Luông, Pá Hát và xã Bó Mười huyện Thuận Châu Điện lực Mường La 06:15 - 07:00

23-04-2023

Bản Ít xã Nậm Păm Điện lực Mường La 06:00 - 13:30

21-04-2023

Xã Hua Trai Điện lực Mường La 06:00 - 08:30

21-04-2023

Bản Lếch xã Chiềng Lao Điện lực Mường La 05:30 - 13:30

21-04-2023

TK 2 TT Ít Ong Điện lực Mường La 07:30 - 12:00

16-04-2023

TK 2 TT Ít Ong Điện lực Mường La 07:30 - 12:00

08-04-2023

TK 2, 3 TT Ít Ong Điện lực Mường La 07:30 - 14:30

04-04-2023

TĐ Nậm Chiến 3, TĐ Chiềng Muôn Điện lực Mường La 07:00 - 17:00

02-04-2023

Bản Lếch xã Chiềng Lao Điện lực Mường La 08:00 - 13:30

31-03-2023

Bản Tà Lành xã Chiềng Hoa Điện lực Mường La 08:00 - 13:30

31-03-2023

Bản Nà Nhụng xã Mường Chùm Điện lực Mường La 08:00 - 13:30

31-03-2023

Điện lực Mường La 07:30 - 13:30

31-03-2023

Bản Huổi Tóng xã Chiềng Lao Điện lực Mường La 08:00 - 13:30

30-03-2023

Bản búng xã tạ bú Điện lực Mường La 07:30 - 13:30

30-03-2023

Xã Bó Sinh, Pú Bẩu, Chiềng En, Mường Lầm Điện lực Sông Mã 07:30 - 12:30

29-03-2023

Xã Chiềng Lao Điện lực Mường La 08:00 - 10:00

28-03-2023

Các TBA Nang Phai, CBNS Q V Oan, Phiêng Bủng, Phiêng Bủng 1, Bản Ngoặng, Pú Nhuổng, Bản Sang, Pú Luông, Pá Hát Điện lực Mường La 10:30 - 13:30

25-03-2023

Xã Ngọc Chiến. Điện lực Mường La 08:00 - 10:00

25-03-2023

Các TBA Bản Giàn, Bản Giàn 2, Mường Bú, Mường Bú 1, Nang Phai, CBNS Q V Oan, Phiêng Bủng, Phiêng Bủng 1, Bản Ngoặng, Pú Nhuổng, Bản Sang, Pú Luông, Pá Hát Điện lực Mường La 08:00 - 10:30

25-03-2023

Tiểu khu 3 - TT Ít Ong Điện lực Mường La 07:30 - 11:30

20-03-2023

Tiểu khu 3 - TT Ít Ong Điện lực Mường La 07:30 - 11:30

16-03-2023

Bản Nà Lứa, Pha Se. Điện lực Mường La 16:00 - 17:30

14-03-2023

Bản Áng Điện lực Mường La 16:00 - 17:30

14-03-2023

Bản Hin Phá Điện lực Mường La 16:00 - 17:30

14-03-2023

Tiểu khu 3 - TT Ít Ong Điện lực Mường La 07:30 - 18:00

06-03-2023

Tiểu khu 4 - TT Ít Ong Điện lực Mường La 07:30 - 11:30

28-02-2023

TĐ Nậm Chiến 3, TĐ Chiềng Muôn. Điện lực Mường La 17:00 - 18:00

26-02-2023

Xã Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân Điện lực Mường La 07:00 - 17:00

26-02-2023

Xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 17:00 - 17:45

25-02-2023

TĐ Nậm Chiến 3, TĐ Chiềng Muôn. Điện lực Mường La 07:30 - 17:30

25-02-2023

Xã Chiềng Muôn, Chiềng hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 07:00 - 18:00

25-02-2023

KH các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 06:00 - 06:45

25-02-2023

Xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 17:00 - 17:45

24-02-2023

Xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 07:00 - 17:00

24-02-2023

KH các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 06:00 - 06:45

24-02-2023

KH các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 17:00 - 18:00

23-02-2023

KH các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 07:00 - 17:00

23-02-2023

KH các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 06:00 - 06:45

23-02-2023

các TBA Bản Giạng, PA Chiến, Nong Phự, Thẳm Hon. Điện lực Mường La 17:00 - 18:00

22-02-2023

Xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 06:00 - 16:00

22-02-2023

Điện lực Mường La 06:00 - 06:45

22-02-2023

Các xã Chiềng San, Chiềng muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân Điện lực Mường La 16:20 - 16:30

19-02-2023

Thị trấn Ít Ong và Các xã Pi Tong, Mường Trai, Hua Trai huyện Mường la, Xã Chế Tạo Huyện Mù Cang Chải Điện lực Mường La 16:20 - 16:30

19-02-2023

Tã Tạ Bú, Mường Bú, mường Chùm Điện lực Mường La 16:20 - 16:30

19-02-2023

KH TBA Truyền Hình Công Trường, Chăn Nuôi Ít Ong, Thượng Lưu Bờ Trái. Điện lực Mường La 06:00 - 16:30

19-02-2023

Thị Trấn Ít Ong và các xã Pi Tong, Mường Trai, Hua Trai huyện Mường la và xã Chế Tạo - Mù Cang Chải Điện lực Mường La 05:50 - 06:00

19-02-2023

Các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân Điện lực Mường La 05:50 - 06:00

19-02-2023

KH Xã Tạ Bú, Mường Bú, Mường Chùm Điện lực Mường La 05:50 - 06:00

19-02-2023

Bản Đán Én xã Chiềng Lao Điện lực Mường La 09:00 - 13:00

12-02-2023

Bản Huổi Ngàn xã Nậm Giôn Điện lực Mường La 09:00 - 13:00

12-02-2023

Bản Hua Nậm xã Nậm Păm Điện lực Mường La 07:30 - 13:30

11-02-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật