Lịch cúp điện Thuận Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thuận Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thuận Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thuận Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thuận Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Chiềng La Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:30 - 11:30

07-12-2023

TBA Muổi Nọi Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 14:00 - 17:00

07-12-2023

Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 09:00

08-12-2023

Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 09:00 - 10:00

08-12-2023

Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 10:00 - 11:00

08-12-2023

Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 11:00 - 12:00

08-12-2023

Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 12:00 - 13:00

08-12-2023

Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 14:00 - 15:00

08-12-2023

Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 16:00 - 17:00

08-12-2023

TBA Bản Lào 2 Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:30 - 13:00

09-12-2023

Trại Bò Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 09:00 - 10:00

09-12-2023

Có Luông 2 Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 09:00 - 10:00

09-12-2023

Bản Phát Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 09:00 - 10:00

09-12-2023

Khóp Xa 1 Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 11:00 - 12:00

09-12-2023

Huổi Pho Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 11:00 - 12:00

09-12-2023

Nậm Ngùa Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 11:00 - 12:00

09-12-2023

Bản Khóp Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 13:00 - 14:00

09-12-2023

Nà Mùn Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 13:00 - 14:00

09-12-2023

Nậm Phung Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 15:00 - 16:00

09-12-2023

TBA Bản Tát Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:30 - 12:30

12-12-2023

TBA Noong Ỏ Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 14:30 - 17:30

12-12-2023

Lịch cúp điện Thuận Châu - Sơn La

Lịch Cúp Điện Thuận Châu Sơn La những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Trường Mầm Non Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 14:30 - 17:00

06-12-2023

TBA Ba Nhất Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:30 - 12:30

06-12-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật