Lịch cúp điện Thuận Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thuận Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thuận Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thuận Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thuận Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Thuận Châu - Sơn La

Lịch Cúp Điện Thuận Châu Sơn La những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đ/d0,4kV sau TBA TT Xã Chiềng Khay Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 07:30 - 12:00

31-05-2023

TBA Nà Sành Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 11:00 - 14:30

30-05-2023

TBA Liên Minh Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 15:30

30-05-2023

Đ/d 0,4kV TBA Công An Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 13:30 - 15:00

27-05-2023

TBA UB huyện Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 11:30 - 13:00

27-05-2023

Đ/d 0,4kV TBA Nhà Văn Hóa Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 09:30 - 11:00

27-05-2023

Đ/d0,4kV sau TBA Chiềng Khay 1 Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 13:00

27-05-2023

TBA Trường Mầm Non Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 07:30 - 09:00

27-05-2023

Xã Phỏng Lái Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 06:30 - 15:00

26-05-2023

TBA Bản Cút Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 15:00 - 16:30

25-05-2023

TBA Nà Tòng Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 13:30 - 15:00

25-05-2023

TBA Nà Lanh Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 13:30 - 17:00

25-05-2023

TBA Bản Khứm Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 13:00 - 14:30

25-05-2023

TBA Pú Chắn Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 11:30 - 13:00

25-05-2023

TBA Pa Sáng Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 10:00 - 11:30

25-05-2023

TBA Chà Lạy B Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 09:30 - 11:00

25-05-2023

Bản Tậu Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 09:30

25-05-2023

TBA Chà Lạy A Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 07:30 - 09:00

25-05-2023

TBA Tèn Khoang Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 15:00 - 16:30

24-05-2023

TBA Phiêng Bừ Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 13:00 - 14:30

24-05-2023

TBA Lót Măn Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 10:00 - 11:30

24-05-2023

TBA Pá Lầu Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 10:00 - 11:30

24-05-2023

TBA Hua Lành Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 09:30

24-05-2023

TBA Phai Khon Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 09:30

24-05-2023

Xã Bó Mười, Mường Khiêng Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 06:30 - 15:00

24-05-2023

TBA Noong Chông Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 13:00 - 14:30

23-05-2023

TBA Phiêng Chanh Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 13:00 - 14:30

23-05-2023

TBA Muổi Nọi 2 Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 11:00 - 14:30

23-05-2023

TBA Noong Bóng Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 10:00 - 11:00

23-05-2023

TBA Chiềng La 2 Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 10:00 - 11:30

23-05-2023

TBA Nà Ta Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 15:30

23-05-2023

TBA Cấp nước SHLB Noong Lay Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 09:30

23-05-2023

TBA Bản Lệnh 3 Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 09:30

23-05-2023

TBA Nong Trạng Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 07:00 - 12:00

23-05-2023

Đ/d0,4kV sau TBA Bản Giảng Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:30 - 13:30

20-05-2023

TBA Thuận Châu 2 Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 10:00

20-05-2023

Xã Cò Mạ , Mường Bám, Pá Nông, Co Tòng, Long Hẹ, É Tòng Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 12:25 - 12:30

19-05-2023

Xã Chiềng Bôm Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 06:30 - 12:30

19-05-2023

Xã Cò Mạ , Mường Bám, Pá Nông, Co Tòng, Long Hẹ, É Tòng Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 06:30 - 06:35

19-05-2023

TBA Nà Phi Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 11:30 - 13:00

18-05-2023

TBA Pó Ún Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 11:30 - 13:00

18-05-2023

TBA Pom Hán Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 09:30 - 11:00

18-05-2023

TBA TÔM B Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 09:30 - 11:00

18-05-2023

TBA TÔM A Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 07:30 - 09:00

18-05-2023

TBA Co Sản Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 07:30 - 09:00

18-05-2023

Đ/d0,4kV sau TBA Huổi Ná Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 15:30 - 17:30

17-05-2023

Bản Lóng Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 15:30 - 17:30

17-05-2023

TBA TBA Bản He Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 13:30 - 15:00

17-05-2023

Đ/d0,4kV sau TBA Pá Uôn 2 Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 13:30 - 15:00

17-05-2023

TBA Bản Hán ck Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 11:30 - 13:00

17-05-2023

TBA PÁ UÔN 1 Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 11:30 - 13:00

17-05-2023

TBA Pom Sinh Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 09:30 - 11:00

17-05-2023

TBA Bản Ca TĐC Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 09:30 - 11:00

17-05-2023

TBA Bản Én Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 07:30 - 09:00

17-05-2023

Đ/d0,4kV sau TBA Bản Ca Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 07:30 - 09:00

17-05-2023

TBA Huổi Pho Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 09:00 - 13:00

16-05-2023

TBA Bản Lệnh 2 Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 07:00 - 12:30

16-05-2023

Đ/d0,4kV sau TBA Số 9 Phiêng Lanh Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 11:30

13-05-2023

Đ/d 0,4 KV TBA Mường Giôn 2 Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:30 - 13:30

12-05-2023

Đ/d 0,4kV TBA Bản Bon 2 Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:30 - 15:00

11-05-2023

TBA Bản Lệnh 3 Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 14:30

08-05-2023

Đ/d0,4kV sau TBA TT xã Cà Nàng Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 12:00

06-05-2023

Đ/d0,4kV sau TBA Bản Bung(CB) Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 13:30

05-05-2023

TBA Chiềng Sơ Điện lực khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai 08:00 - 14:30

04-05-2023

TBA Bản Kích Điện lực Thuận Châu 08:00 - 12:30

28-04-2023

TBA Chiềng Sơ Điện lực Thuận Châu 08:30 - 14:30

27-04-2023

Nà Mạt Điện lực Thuận Châu 08:00 - 12:00

26-04-2023

TBA Pá Dúa Điện lực Thuận Châu 11:30 - 14:30

25-04-2023

TBA Cá Kê Điện lực Thuận Châu 09:30 - 15:30

25-04-2023

TBA Co Tòng Điện lực Thuận Châu 09:00 - 14:30

25-04-2023

Đ/d0,4kV sau TBA TT xã Cà Nàng Điện lực Thuận Châu 08:30 - 12:00

25-04-2023

TBA Hua Ngáy Điện lực Thuận Châu 08:30 - 16:30

25-04-2023

Các TBA Bản Giàn, Bản Giàn 2, Mường Bú 1, Mường Bú, Nang Phai, Phiêng Bủng, Phiêng Bủng 1, Bản Ngoặng, Pú Nhuổng, Bản sang, Phú Luông, Pá Hát và xã Bó Mười huyện Thuận Châu Điện lực Mường La 11:00 - 11:45

23-04-2023

Các TBA Bản Giàn, Bản Giàn 2, Mường Bú 1, Mường Bú, Nang Phai, Phiêng Bủng, Phiêng Bủng 1, Bản Ngoặng, Pú Nhuổng, Bản sang, Phú Luông, Pá Hát và xã Bó Mười huyện Thuận Châu Điện lực Mường La 06:15 - 07:00

23-04-2023

TBA Đức Nam Điện lực Thuận Châu 14:00 - 16:00

22-04-2023

TBA Nguyễn Thị Diệp Điện lực Thuận Châu 09:00 - 11:00

22-04-2023

Đ/d 0,4k sau TBA Bản Ngáy Điện lực Thuận Châu 08:00 - 12:00

22-04-2023

Xã Mường Giôn , Chiềng Khay Điện lực Thuận Châu 06:00 - 13:00

21-04-2023

Đ/d0,4kV sau TBA Bản Ngáy Điện lực Thuận Châu 08:00 - 11:30

18-04-2023

Mường É, Phỏng Lái, Chiềng Pha, Phổng Lăng Điện lực Thuận Châu 07:00 - 15:00

15-04-2023

TBA UB Nậm Lầu Điện lực Thuận Châu 11:00 - 15:00

14-04-2023

TBA Bản Lầu Điện lực Thuận Châu 09:00 - 14:00

14-04-2023

TBA Phiêng Luông Điện lực Thuận Châu 09:00 - 16:00

14-04-2023

Đ/d0,4kV sau TBA Số 11 Phiêng Lanh Điện lực Thuận Châu 08:00 - 11:30

14-04-2023

Co Mạ Điện lực Thuận Châu 07:30 - 15:30

13-04-2023

Xã Cò Mạ , Mường Bám, Pá Nông, Co Tòng, Long Hẹ, É Tòng, Điện lực Thuận Châu 12:55 - 13:00

12-04-2023

Xã Cò Mạ , Mường Bám, Pá Nông, Co Tòng, Long Hẹ, É Tòng, Điện lực Thuận Châu 07:00 - 07:05

12-04-2023

Cò Mạ , Pá Nông, Co Tòng, Long Hẹ, É Tòng Điện lực Thuận Châu 07:00 - 13:00

12-04-2023

Đ/d 0,4kV sau TBA Số 1 Phiêng Lanh Điện lực Thuận Châu 08:00 - 11:30

11-04-2023

Đ/d 0,4kV lộ 1TBA Thuận Châu 2 Điện lực Thuận Châu 08:30 - 12:00

08-04-2023

ĐZ 0,4 kV lộ 1 TBA Đèn đường T1 Điện lực Thuận Châu 08:30 - 12:00

08-04-2023

Đ/d0,4kV sau TBA Bản Khứm Điện lực Thuận Châu 08:30 - 12:00

08-04-2023

Đ/d0,4kV sau TBA Lốm Lầu Điện lực Thuận Châu 08:00 - 12:00

08-04-2023

Đ/d0,4kV sau TBA Bản Khoang Điện lực Thuận Châu 08:00 - 11:30

07-04-2023

Đ/d 0,4 KV TBA Bản Hậu Điện lực Thuận Châu 08:00 - 11:30

06-04-2023

Xã Pá Nông , Co Tòng Điện lực Thuận Châu 07:00 - 13:00

06-04-2023

TBA Chiềng Ngàm 2 Điện lực Thuận Châu 14:00 - 16:00

05-04-2023

TBA Cấp nước SH Nong Lay Điện lực Thuận Châu 09:00 - 12:30

05-04-2023

TBA Chiềng Ngàm 1 Điện lực Thuận Châu 09:00 - 11:00

05-04-2023

Xã Cò Mạ , Mường Bám, Pá Nông, Co Tòng, Long Hẹ, É Tòng, Điện lực Thuận Châu 12:55 - 13:00

04-04-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật