Lịch cúp điện Chiềng Công - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Chiềng Công - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Chiềng Công - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Chiềng Công - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Chiềng Công - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Mường La Sơn La những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân Điện lực Mường La 07:00 - 17:00

26-02-2023

Xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 17:00 - 17:45

25-02-2023

Xã Chiềng Muôn, Chiềng hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 07:00 - 18:00

25-02-2023

KH các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 06:00 - 06:45

25-02-2023

Xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 17:00 - 17:45

24-02-2023

Xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 07:00 - 17:00

24-02-2023

KH các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 06:00 - 06:45

24-02-2023

KH các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 17:00 - 18:00

23-02-2023

KH các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 07:00 - 17:00

23-02-2023

KH các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 06:00 - 06:45

23-02-2023

Xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 06:00 - 16:00

22-02-2023

Các xã Chiềng San, Chiềng muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân Điện lực Mường La 16:20 - 16:30

19-02-2023

Các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân Điện lực Mường La 05:50 - 06:00

19-02-2023

Các xã Chiềng san, Chiềng Muôn, Chiềng Ân, Chiềng Hoa, Chiềng Công Điện lực Mường La 12:00 - 12:30

12-12-2022

Các xã Chiềng san, Chiềng Muôn, Chiềng Ân, Chiềng Hoa, Chiềng Công Điện lực Mường La 06:00 - 06:30

12-12-2022

Các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Ân, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Điện lực Mường La 09:30 - 10:30

11-12-2022

Các xã Chiềng san, Chiềng Muôn, Chiềng Ân, Chiềng Hoa, Chiềng Công Điện lực Mường La 06:00 - 07:00

10-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật