Lịch cúp điện Sông Mã - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sông Mã - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Sông Mã - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sông Mã - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sông Mã - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Chiềng Phung Điện lực khu vực Sông Mã - Sốp Cộp 06:00 - 13:00

03-06-2023

Xã Chiềng Sơ Điện lực khu vực Sông Mã - Sốp Cộp 06:00 - 13:30

04-06-2023

Lịch cúp điện Sông Mã - Sơn La

Lịch Cúp Điện Sông Mã Sơn La những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Chiềng Sơ Điện lực khu vực Sông Mã - Sốp Cộp 06:00 - 13:30

28-05-2023

Xã Chiềng Phung Điện lực khu vực Sông Mã - Sốp Cộp 06:00 - 13:00

27-05-2023

Xã Mường Và, Mường Lạn Điện lực Sông Mã 07:30 - 12:30

23-04-2023

Xã Nậm Ty Điện lực Sông Mã 07:30 - 12:30

22-04-2023

Xã Nà Nghịu, Bản Kéo Bệnh Viện, Quyết Tiến, Quyết Thắng Điện lực Sông Mã 09:30 - 16:30

16-04-2023

Xã Mường Sai Điện lực Sông Mã 07:30 - 12:30

15-04-2023

Xã nậm Lạnh Điện lực Sông Mã 07:30 - 10:30

09-04-2023

Xã Chiềng Khương, Chiềng cang, Mường Hưng Điện lực Sông Mã 07:30 - 15:30

30-03-2023

Bản Quyết Thắng, Quyết Tiến, Bản Kéo Điện lực Sông Mã 07:30 - 12:30

30-03-2023

Xã Bó Sinh, Pú Bẩu, Chiềng En, Mường Lầm Điện lực Sông Mã 07:30 - 12:30

29-03-2023

Xã Nà Nghịu, Chiềng Sơ Điện lực Sông Mã 07:30 - 13:30

28-03-2023

Xã Huổi một, Nậm Mằn, Thị Trấn, Nà Nghịu Điện lực Sông Mã 07:30 - 15:30

26-03-2023

Xã Chiềng Khương, Chiềng cang, Mường Hưng Điện lực Sông Mã 07:30 - 15:30

25-03-2023

Xã Huổi một, Nậm Mằn, Thị Trấn, Nà Nghịu Điện lực Sông Mã 06:00 - 08:00

25-03-2023

Xã Huổi Một, Nậm Mằn, Thị Trấn, Nà Nghịu Điện lực Sông Mã 06:00 - 12:00

25-03-2023

Xã Chiềng Cang, Mường Cai Điện lực Sông Mã 07:30 - 12:30

24-03-2023

Xã Chiềng Khương, Chiềng cang, Mường Hưng Điện lực Sông Mã 07:30 - 15:30

19-03-2023

Xã Chiềng Khương, Chiềng cang, Mường Hưng, Mường Sai Điện lực Sông Mã 07:30 - 09:30

19-03-2023

Xã Chiềng Cang, Mường Cai Điện lực Sông Mã 13:30 - 18:30

18-03-2023

Bản Quyết Thắng, Quyết Tiến, Bản Kéo Điện lực Sông Mã 07:30 - 12:30

18-03-2023

Bản Quyết Thắng, Quyết Tiến, Bản Lê Hồng Phông, Bản Kéo Điện lực Sông Mã 08:30 - 11:30

15-01-2023

Xã Chiềng Khoong Điện lực Sông Mã 07:30 - 09:30

14-01-2023

Xã Nâm Ty Điện lực Sông Mã 07:30 - 11:30

07-01-2023

Xã Sốp Cộp, Mường Và, Mường Lạn, Nậm Lạnh Điện lực Sông Mã 07:30 - 10:30

25-12-2022

Xã Chiềng Khương, Mường Sai Điện lực Sông Mã 07:30 - 12:30

24-12-2022

Xã Huổi Một, Nậm Mằn, Thị Trấn, Nà Nghịu Điện lực Sông Mã 07:30 - 14:00

18-12-2022

Xã Huổi Một , Nậm Mằn, Thị Trấn, Nà Nghịu, Chiềng Sơ Điện lực Sông Mã 07:30 - 09:30

17-12-2022

Xã Đứa Mòn Điện lực Sông Mã 07:30 - 16:00

10-12-2022

Xã Mường Và, Mường Lạn, Nậm Lạnh, Sốp Cộp Điện lực Sông Mã 07:30 - 10:30

10-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật