Lịch cúp điện Mai Sơn - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mai Sơn - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Mai Sơn - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mai Sơn - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mai Sơn - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Mai Sơn - Sơn La

Lịch Cúp Điện Mai Sơn Sơn La những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Huyện Yên Châu Điện lực Mai Sơn 12:30 - 12:40

31-03-2023

Huyện Yên Châu Điện lực Mai Sơn 06:00 - 06:10

31-03-2023

Xã Tú Lang, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Chiềng Tương Điện lực Mai Sơn 06:00 - 12:30

31-03-2023

Xã Chiềng Ban Điện lực Mai Sơn 21:00 - 23:00

30-03-2023

Xã Chiềng On, Yên Sơn Điện lực Mai Sơn 07:30 - 12:30

29-03-2023

Bản Nong Pết, Chiềng Ban xã Tú Nang Điện lực Mai Sơn 07:30 - 10:45

28-03-2023

Xã Cò Nòi Điện lực Mai Sơn 07:30 - 09:45

28-03-2023

Xã Phiêng Pằn, Chiềng On, Yên Sơn Điện lực Mai Sơn 13:30 - 13:40

27-03-2023

Xã Nà Ớt, Phiêng Cằm, Chiềng Nơi Điện lực Mai Sơn 12:30 - 13:30

27-03-2023

Xã Nà Ớt, Phiêng Cằm, Chiềng Nơi Điện lực Mai Sơn 05:30 - 13:30

27-03-2023

Xã Phiêng Pằn, Chiềng On, Yên Sơn Điện lực Mai Sơn 05:30 - 05:40

27-03-2023

Xã Nà Ớt, Phiêng Cằm, Chiềng Nơi Điện lực Mai Sơn 05:30 - 06:30

27-03-2023

Xã ,Chiềng Ve, Chiềng Kheo, Nà Ớt, Phiêng Cằm Điện lực Mai Sơn 15:00 - 15:10

25-03-2023

Xã , Chiềng Ban, Chiềng Chung, Mường Chanh Điện lực Mai Sơn 14:00 - 15:00

25-03-2023

Xã , Chiềng Ban, Chiềng Chung, Mường Chanh Điện lực Mai Sơn 05:30 - 14:00

25-03-2023

Xã Chiềng Mung, Chiềng Ban, Chiềng Mai, Chiềng Chung, Mường Chanh Điện lực Mai Sơn 05:30 - 06:30

25-03-2023

Xã ,Chiềng Ve, Chiềng Kheo, Nà Ớt, Phiêng Cằm Điện lực Mai Sơn 05:30 - 05:40

25-03-2023

Xã Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Chiềng Đông Điện lực Mai Sơn 07:00 - 12:00

24-03-2023

Khách hàng Lại Thị Thúy Điện lực Mai Sơn 06:00 - 17:30

23-03-2023

Khách hàng Lại Thị Thúy Điện lực Mai Sơn 06:00 - 17:30

22-03-2023

Khách hàng Lại Thị Thúy Điện lực Mai Sơn 06:00 - 17:30

21-03-2023

Khách hàng Trạm 220kV Điện lực Mai Sơn 06:00 - 17:30

17-03-2023

Bản Rừng Thông, Bãi 8 xã Mường Bon Điện lực Mai Sơn 07:00 - 10:00

07-03-2023

Khách hàng Lại Thị Thúy Điện lực Mai Sơn 06:00 - 17:30

04-03-2023

Khách hàng Lại Thị Thúy Điện lực Mai Sơn 06:00 - 17:30

03-03-2023

Bản Suối Bưn xã Chiềng Hặc Điện lực Mai Sơn 14:00 - 17:00

02-03-2023

Bản Búng xã Chiềng sàng Điện lực Mai Sơn 08:00 - 10:00

02-03-2023

Khách hàng Lại Thị Thúy Điện lực Mai Sơn 06:00 - 17:30

02-03-2023

Khu vực trung tâm xã Lóng Phiêng Điện lực Mai Sơn 08:00 - 10:00

01-03-2023

Xã Mường Bon, Mường Bằng, TT Hát Lót, Xã Cò Nòi, Chiềng Lương Điện lực Mai Sơn 13:00 - 13:05

28-02-2023

Xã Nà Bó, Tà Hộc Điện lực Mai Sơn 07:00 - 13:00

28-02-2023

Xã Hát Lót Điện lực Mai Sơn 07:00 - 13:00

28-02-2023

Xã Mường Bon, Mường Bằng, TT Hát Lót, Xã Cò Nòi, Chiềng Lương Điện lực Mai Sơn 07:00 - 07:05

28-02-2023

Xã Cò Nòi Điện lực Mai Sơn 07:00 - 13:00

27-02-2023

Xã Cò Nòi Điện lực Mai Sơn 06:30 - 09:30

27-02-2023

Xã Chiềng Sung, Tà Hộc, Nà Bó, TT Hát Lót Điện lực Mai Sơn 11:30 - 11:40

26-02-2023

Xã Chiềng Sung, Tà Hộc, Nà Bó, TT Hát Lót Điện lực Mai Sơn 07:30 - 07:40

26-02-2023

Xã Chiềng Chăn Điện lực Mai Sơn 07:30 - 11:40

26-02-2023

Xã Chiềng Chăn Điện lực Mai Sơn 07:00 - 14:00

26-02-2023

Xã Chiềng Sung Điện lực Mai Sơn 06:30 - 11:30

26-02-2023

Xã Chiềng Sung Điện lực Mai Sơn 06:30 - 09:30

26-02-2023

Xã Chiềng Ban Điện lực Mai Sơn 07:30 - 11:30

25-02-2023

Xã Chiềng Ban Điện lực Mai Sơn 07:00 - 14:00

25-02-2023

Xã Mường Bon, Mường Bằng Điện lực Mai Sơn 07:00 - 13:00

24-02-2023

Xã Phiêng Pằn Điện lực Mai Sơn 07:00 - 13:00

24-02-2023

Xã Hát Lót Điện lực Mai Sơn 07:30 - 11:30

23-02-2023

Xã Hát Lót Điện lực Mai Sơn 07:30 - 11:30

22-02-2023

Xã Cò Nòi Điện lực Mai Sơn 06:30 - 09:30

19-02-2023

Xã Chiềng Pằn, Chiềng Đông Điện lực Mai Sơn 06:30 - 09:30

18-02-2023

Bản Nà Hạ xã Hát Lót Điện lực Mai Sơn 07:30 - 13:30

11-02-2023

Bản Co Muông xã Hát Lót Điện lực Mai Sơn 07:30 - 13:30

11-02-2023

Bản Hua Noong xã Cò Nòi Điện lực Mai Sơn 07:30 - 13:30

07-02-2023

Bản Nậm Luông xã Chiềng Chăn Điện lực Mai Sơn 07:30 - 13:30

07-02-2023

Xã Chiềng Pằn, Chiềng Đông, Chiềng Sàng Điện lực Mai Sơn 07:30 - 13:30

18-01-2023

Bản Bắt Đông TT Yên Châu Điện lực Mai Sơn 07:30 - 13:30

17-01-2023

Bản Pa Kha xã Lóng Phiêng Điện lực Mai Sơn 07:30 - 13:30

17-01-2023

Xã Tú Namg, Phiêng Khoài, Chiềng Tương, Lóng Phiêng Điện lực Mai Sơn 07:30 - 10:30

17-01-2023

Xã Chiềng Đông, Chiềng Pằn, Chiềng Khoi, Chiềng Sàng, TT Yên Châu Điện lực Mai Sơn 14:00 - 14:10

15-01-2023

Xã Chiềng Hặc, Mường Lựm Điện lực Mai Sơn 07:30 - 14:00

15-01-2023

Xã Chiềng Đông, Chiềng Pằn, Chiềng Khoi, Chiềng Sàng, TT Yên Châu Điện lực Mai Sơn 07:20 - 07:30

15-01-2023

Bản Cắp xã Mường Bằng Điện lực Mai Sơn 14:00 - 18:00

13-01-2023

Bản Co Hiên xã Hát Lót Điện lực Mai Sơn 08:00 - 14:00

13-01-2023

Bản Chu Văn Thịnh xã Mường Bằng Điện lực Mai Sơn 10:00 - 14:00

12-01-2023

TK 7 xã Nà Bó Điện lực Mai Sơn 08:00 - 13:00

12-01-2023

Khách hàng Tinh Bột Sắn Điện lực Mai Sơn 07:30 - 13:30

12-01-2023

Bản Pút xã Chiềng Khoi Điện lực Mai Sơn 07:30 - 11:30

11-01-2023

Khách hàng Tự Dùng 220 Điện lực Mai Sơn 06:00 - 17:00

11-01-2023

Khách hàng Tự Dùng 220 Điện lực Mai Sơn 06:00 - 17:00

10-01-2023

TK Quyết Thắng xã Cò Nòi Điện lực Mai Sơn 10:00 - 15:00

06-01-2023

TK 1 xã Cò Nòi Điện lực Mai Sơn 08:00 - 13:00

06-01-2023

Bản Bản Nam xã Chiềng Chung Điện lực Mai Sơn 10:00 - 15:00

05-01-2023

Bản Bản Dè xã Chiềng Dong Điện lực Mai Sơn 08:00 - 13:00

05-01-2023

Khách hàng Đèn Đường Điện lực Mai Sơn 14:30 - 16:30

04-01-2023

Khách hàng Đèn Đường Điện lực Mai Sơn 08:30 - 10:30

04-01-2023

Bản Toong Chinh xã Chiềng Ban Điện lực Mai Sơn 08:00 - 13:00

04-01-2023

TK 3 Thị trấn Yên Châu Điện lực Mai Sơn 08:00 - 10:00

31-12-2022

Khách hàng Tự Dùng 220kV Điện lực Mai Sơn 07:00 - 16:30

31-12-2022

Xã Chiềng Đông, Chiềng Pằn, TT Yên Châu Điện lực Mai Sơn 13:00 - 13:10

30-12-2022

Xã Chiềng Tương Điện lực Mai Sơn 08:00 - 14:00

30-12-2022

Khách hàng Tự Dùng 220kV Điện lực Mai Sơn 07:00 - 16:30

30-12-2022

Xã Chiềng Đông, TT Trấn Yên Châu Điện lực Mai Sơn 07:00 - 07:10

30-12-2022

Xã Mường Lựm, Chiềng Hặc, Tú Nang Điện lực Mai Sơn 07:00 - 13:00

30-12-2022

Bản Na Pa, Bản Nhúng xã Sập Vạt Điện lực Mai Sơn 09:00 - 16:30

29-12-2022

Bản Pút Xã Chiềng Khoi Điện lực Mai Sơn 08:00 - 10:30

29-12-2022

Khách hàng Tám Thu Điện lực Mai Sơn 08:00 - 10:00

29-12-2022

Bản Nà Đít xã Chiềng On Điện lực Mai Sơn 08:00 - 10:00

29-12-2022

Xã Phiêng Khoài, Chiềng Tương Điện lực Mai Sơn 08:00 - 14:00

28-12-2022

Xã Chiềng Tương Điện lực Mai Sơn 08:00 - 14:00

26-12-2022

Khách hàng Lại Thị Thúy Điện lực Mai Sơn 07:00 - 16:30

24-12-2022

Xã Hát Lót Điện lực Mai Sơn 07:30 - 14:30

23-12-2022

Khách hàng Lại Thị Thúy Điện lực Mai Sơn 07:00 - 16:30

23-12-2022

Bản Nhúng, Pá Sang xã Sập Vạt Điện lực Mai Sơn 09:00 - 16:30

20-12-2022

TK 4,20,17.18 TT Hát Lót, Điện lực Mai Sơn 15:00 - 16:00

18-12-2022

TK 4,20,17.18 TT Hát Lót, Điện lực Mai Sơn 05:00 - 16:00

18-12-2022

TK 4,20,17.18 TT Hát Lót, Điện lực Mai Sơn 05:00 - 06:00

18-12-2022

TK 17.18 TT Hát Lót, xã Nà Bó, Tà Hộc Điện lực Mai Sơn 07:00 - 15:00

17-12-2022

TK 39, 32 xã Cò Nòi Điện lực Mai Sơn 07:00 - 13:00

15-12-2022

TK 4, 17,19,20, Thị trấn Hát Lót Điện lực Mai Sơn 05:00 - 17:00

11-12-2022

Bản Xum - xã Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La Điện lực Mai Sơn 13:30 - 15:30

09-12-2022

Bản Nà Hạ- xã Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La Điện lực Mai Sơn 08:30 - 10:30

09-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật