Lịch cúp điện Chiềng Ân - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Chiềng Ân - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Chiềng Ân - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Chiềng Ân - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Chiềng Ân - Mường La - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Mường La Sơn La những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bản Bó Phứa, Bó cón Phường Chiềng An Điện lực Thành Phố 15:30 - 17:30

20-05-2023

Bản Bó Phứa Phường Chiềng An Điện lực Thành Phố 13:30 - 15:30

20-05-2023

Tổ 5, 6 chợ Chiềng an-Phường Chiềng lề Điện lực Thành Phố 13:30 - 15:30

20-05-2023

Bản Cá - Chiềng An Điện lực Thành Phố 11:00 - 13:00

20-05-2023

Bản Bó - Chiềng An - thành phố Sơn La Điện lực Thành Phố 08:00 - 11:30

20-05-2023

Bản Bó - Chiềng An - thành phố Sơn La Điện lực Thành Phố 07:00 - 11:30

20-05-2023

Cảnh sát Cơ động, Trung tâm lao động thành phố, Bản Cọ, Bó phứa Phường Chiềng An Điện lực Thành Phố 07:00 - 09:00

20-05-2023

Xã Chiềng Ân, CTy TĐ Lam Sơn Điện lực Mường La 06:00 - 12:00

20-05-2023

Bản Bó Phứa, Bó cón Phường Chiềng An Điện lực Thành Phố 15:30 - 17:30

14-05-2023

Bản Bó Phứa Phường Chiềng An Điện lực Thành Phố 13:30 - 15:30

14-05-2023

Tổ 5, 6 chợ Chiềng an-Phường Chiềng lề Điện lực Thành Phố 13:30 - 15:30

14-05-2023

Bản Cá - Chiềng An Điện lực Thành Phố 11:00 - 13:00

14-05-2023

Bản Bó - Chiềng An - thành phố Sơn La Điện lực Thành Phố 08:00 - 11:30

14-05-2023

Bản Bó - Chiềng An - thành phố Sơn La Điện lực Thành Phố 07:00 - 11:30

14-05-2023

Cảnh sát Cơ động, Trung tâm lao động thành phố, Bản Cọ, Bó phứa Phường Chiềng An Điện lực Thành Phố 07:00 - 09:00

14-05-2023

Bản Hán Trạng xã Chiềng Ân Điện lực Mường La 07:00 - 15:30

25-04-2023

Các TBA: Thuộc tổ 4, 5, 6 phường Chiềng lề và Bản cá, Bản hài, bản phiêng Ngùa Phường Chiềng An, Bản Hụm, Bản Là Mường, Bản Ái, Bản Tông &Tông nọi Xã Chiềng xôm, Mỏ đá Phiêng Hay, Phiêng Hay TBA Cà Phê Bản Sẳng TBA Cà Phê minh Tiến TBA Thuỷ Điện Nậm La TBA Khai Thác Đá Nậm Pàn TBA Hua Bó TBA Bản Trón TBA Nà Xi Điện lực Thành Phố 15:00 - 15:05

25-03-2023

Các TBA: Thuộc tổ 4, 5, 6 phường Chiềng lề và Bản cá, Bản hài, bản phiêng Ngùa Phường Chiềng An, Bản Hụm, Bản Là Mường, Bản Ái, Bản Tông &Tông nọi Xã Chiềng xôm, Mỏ đá Phiêng Hay, Phiêng Hay TBA Cà Phê Bản Sẳng TBA Cà Phê minh Tiến TBA Thuỷ Điện Nậm La TBA Khai Thác Đá Nậm Pàn TBA Hua Bó TBA Bản Trón TBA Nà Xi Điện lực Thành Phố 06:55 - 07:00

25-03-2023

Xã Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân Điện lực Mường La 07:00 - 17:00

26-02-2023

Xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 17:00 - 17:45

25-02-2023

Xã Chiềng Muôn, Chiềng hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 07:00 - 18:00

25-02-2023

KH các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 06:00 - 06:45

25-02-2023

Xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 17:00 - 17:45

24-02-2023

Xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 07:00 - 17:00

24-02-2023

KH các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 06:00 - 06:45

24-02-2023

KH các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 17:00 - 18:00

23-02-2023

KH các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 07:00 - 17:00

23-02-2023

KH các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 06:00 - 06:45

23-02-2023

Xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân. Điện lực Mường La 06:00 - 16:00

22-02-2023

Các xã Chiềng San, Chiềng muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân Điện lực Mường La 16:20 - 16:30

19-02-2023

Các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân Điện lực Mường La 05:50 - 06:00

19-02-2023

Bản Hìn, Bản Loọng Bon Phường Chiềng An. Điện lực Thành Phố 07:00 - 15:00

27-12-2022

Thuộc tổ 5, 6 phường Chiềng lề, Bản cá, Bản hài, bản phiêng Ngùa Phường Chiềng An, Bản Tông, Tông Nọi, Bản Là Mường, Bản Ái xã Chiềng xôm . Điện lực Thành Phố 07:00 - 14:30

20-12-2022

Các xã Chiềng san, Chiềng Muôn, Chiềng Ân, Chiềng Hoa, Chiềng Công Điện lực Mường La 12:00 - 12:30

12-12-2022

Các xã Chiềng san, Chiềng Muôn, Chiềng Ân, Chiềng Hoa, Chiềng Công Điện lực Mường La 06:00 - 06:30

12-12-2022

Các xã Chiềng San, Chiềng Muôn, Chiềng Ân, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Điện lực Mường La 09:30 - 10:30

11-12-2022

Các xã Chiềng san, Chiềng Muôn, Chiềng Ân, Chiềng Hoa, Chiềng Công Điện lực Mường La 06:00 - 07:00

10-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật