Lịch cúp điện Yên Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Yên Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Yên Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Yên Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Yên Châu - Sơn La hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Yên Châu - Sơn La

Lịch Cúp Điện Yên Châu Sơn La những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chiềng Mai, Chiềng Ban,Chiềng Chung, Mường Chanh, Nà Ớt, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn. Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:30 - 13:35

30-09-2023

Xã Chiềng Mung, Chiềng Ban Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 13:30

30-09-2023

Chiềng Mai, Chiềng Ban,Chiềng Chung, Mường Chanh, Nà Ớt, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn. Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 07:05

30-09-2023

Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 06:00 - 15:00

30-09-2023

Bản Keo Bó Xã Chiềng Đông Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:00 - 14:30

29-09-2023

Xã Cò Nòi Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 12:00 - 12:05

29-09-2023

Xã Chiềng Đông, Chiềng Pằn, Chiềng Sàng, Chiềng on, Yên Sơn Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 12:00 - 12:05

29-09-2023

Bản Hua Tát xã Cò Nòi Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 09:30 - 11:00

29-09-2023

Xã Chiềng Đông, Chiềng Pằn, Chiềng Sàng, Chiềng on, Yên Sơn Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 07:05

29-09-2023

Xã Cò Nòi Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 12:00

29-09-2023

Xã Cò Nòi Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 07:05

29-09-2023

Xã Cò Nòi Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:30 - 17:30

28-09-2023

Xã Cò Nòi, chiềng Lương Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 12:00

28-09-2023

Xã Mường Bằng Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:30 - 17:00

26-09-2023

Xã Cò Nòi, Chiềng Lương, Chiềng Đông, Chiềng Pằn, Chiềng Sàng, Chiềng on, Yên Sơn Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 11:30 - 11:40

26-09-2023

Xã mường Bằng Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 08:30 - 12:00

26-09-2023

Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:30 - 11:30

26-09-2023

Xã Cò Nòi, Chiềng Lương, Chiềng Đông, Chiềng Pằn, Chiềng Sàng, Chiềng on, Yên Sơn Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:20 - 07:30

26-09-2023

TK 32 xã Cò Nòi Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 09:30

26-09-2023

TK 32 xã Cò Nòi Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 05:00 - 07:00

26-09-2023

Xã Chiềng Hặc, Tú Nang, Mường Lựm Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 12:00

24-09-2023

Bản Sang Lầu xã Chiềng Mung Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 15:00 - 16:30

23-09-2023

Bản Bản Xum xã Chiềng Mung Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:30 - 14:45

23-09-2023

Xã Chiềng Mung, Hát Lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 12:00 - 12:05

23-09-2023

Bản Noong Phụ xã Chiềng Mung Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 11:00 - 12:30

23-09-2023

Xã Chiềng Mung Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 12:00

23-09-2023

Xã Chiềng Mung, Hát Lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 07:05

23-09-2023

Bản Nà Hạ 3 xã Chiềng Mung Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 08:30

23-09-2023

Xã Chiềng Tương Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 12:30

22-09-2023

Bản Sang Lầu xã Chiềng Mung Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 15:00 - 16:30

21-09-2023

Bản Bản Xum xã Chiềng Mung Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:30 - 14:30

21-09-2023

Bản Noong Phụ xã Chiềng Mung Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 11:00 - 12:30

21-09-2023

Bản Đông ngùa xã Chiềng Mung Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 09:00 - 10:30

21-09-2023

Bản Ái xã Phiêng Khoài Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:30 - 11:30

21-09-2023

Phiêng Khoài xã Phiêng Khoài Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:30 - 11:30

21-09-2023

Bản Nà Hạ 3 xã Chiềng Mung Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 08:30

21-09-2023

Xã Chiềng Mung Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 11:00

20-09-2023

Bản Mè Mòng xã Tà Hộc Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 15:00 - 16:30

19-09-2023

Bản Cáp Na xã Tà Hộc Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:00 - 14:30

19-09-2023

Bản Hong Sàn xã Nà Bó Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 11:00 - 12:30

19-09-2023

Bản Nà Ca xã Nà Bó Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 09:00 - 10:30

19-09-2023

TK 7 xã Nà Bó Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 08:30

19-09-2023

TK 19/5 xã Cò Nòi Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:00 - 14:30

18-09-2023

Bản Mé Lếch xã Cò Nòi Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 11:00 - 12:30

18-09-2023

Bản Pom Khóc xã Chiềng Tương Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 11:00 - 12:30

18-09-2023

Bản Co Tôm xã Chiềng On Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 08:30

18-09-2023

Bản Diên Hồng xã Cò Nòi Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 08:30

18-09-2023

Bản Nong luông xã Cò Nòi Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 08:30

18-09-2023

Bản Lù xã Chiềng Lương Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 15:00 - 16:30

16-09-2023

Bản Oi xã Chiềng Lương Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:00 - 14:30

16-09-2023

Bản Mờn xã Chiềng Lương Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 11:00 - 12:00

16-09-2023

Bản Mờn xã Chiềng Lương Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 09:00 - 10:30

16-09-2023

Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 14:30

16-09-2023

Bản Mật xã Chiềng Lương Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 08:30

16-09-2023

Bản Bản Dăm xã Chiềng Mai Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 11:00 - 12:30

15-09-2023

Bản Huổi My xã Chiềng Mai Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 09:00 - 10:30

15-09-2023

Bản Cò Chịa xã Yên Sơn Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 08:00 - 11:30

15-09-2023

Bản Nà Nội xã Chiềng Mung Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 08:30

15-09-2023

TK 17,18 TT Hát Lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 11:00

15-09-2023

Bản Hin Đón xã Nà Ớt Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:00 - 14:30

14-09-2023

Xã Nà Ớt, Phiêng Cằm Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 14:30

14-09-2023

Bản Co Muông xã Cò Nòi Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 17:00 - 18:30

13-09-2023

Bản Co Muông 1 xã Hát Lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 15:00 - 16:30

13-09-2023

Bản Nà Sẳng xã Hát Lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:00 - 14:30

13-09-2023

Bản Nậm Tăm xã Hát Lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 10:30 - 12:00

13-09-2023

Bản 428 xã Hát Lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 08:30 - 10:00

13-09-2023

Bản Phiêng Lươm xã Hát Lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 08:00

13-09-2023

Bản Toong Tải xã Chiềng Chăn Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:00 - 14:30

12-09-2023

Bản Sài Lương xã Chiềng Chăn Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 11:00 - 12:30

12-09-2023

Bản Nà Hùn xã Chiềng Chăn Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 09:00 - 10:30

12-09-2023

Xã Chiềng Hặc, Tú Nang, Mường Lựm Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 12:00

12-09-2023

TK 17 Thị Trấn Hát Lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 08:30

12-09-2023

Xã Mường Chanh, Chiềng Chung, Chiềng Mai Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 14:30

10-09-2023

Xã Nà Ớt, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn. Chiềng Ve, Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 14:30 - 14:35

09-09-2023

Xã Phiêng Khoài Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 14:30

09-09-2023

Xã Mường Chanh, Chiềng Chung, Chiềng Mai Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 14:30

09-09-2023

Xã Nà Ớt, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn. Chiềng Ve, Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 07:05

09-09-2023

Bản Mời xã Mường Bằng Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 16:00 - 17:00

08-09-2023

Bản Cao Sơn xã Chiềng Sung Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 15:30 - 17:00

08-09-2023

Bản Mé xã Mường Bằng Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:30 - 15:30

08-09-2023

Bản Nán Lỷ xã Chiềng Sung Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:30 - 15:00

08-09-2023

Bản Chiềng Đen xã Chiềng Sung Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 11:00 - 12:30

08-09-2023

Khu vực UBX xã Mường Bằng Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 10:30 - 12:00

08-09-2023

Bản Mai Châu xã Mường Bằng Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 09:00 - 10:00

08-09-2023

Bản Cầu Đường xã Chiềng Chăn Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 09:00 - 10:30

08-09-2023

Bản Giàn xã Mường Bằng Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 08:30

08-09-2023

Bản Rừng Thông xã Mường Bon Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:00 - 08:30

08-09-2023

Bản Bản Tra xã Mường Bon Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 16:30 - 17:30

07-09-2023

Bản Phường xã Chiềng Chăn Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 15:30 - 17:00

07-09-2023

Bản Tà Sinh xã Mường Bon Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 15:00 - 16:00

07-09-2023

Bản Tà Chan xã Chiềng Chăn Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:30 - 15:00

07-09-2023

Bản Tằn Pầu xã Mường Bon Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:00 - 14:30

07-09-2023

Bản Chiềng xã Chiềng Chăn Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 10:30 - 11:30

07-09-2023

Bản Củ Pe xã Mường Bon Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 09:30 - 11:00

07-09-2023

Bản Si xã Chiềng Chăn Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 09:00 - 10:00

07-09-2023

TK 10, TT Hát Lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:30 - 09:30

07-09-2023

Bản Kiếng xã Chiềng Chăn Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 07:30 - 09:00

07-09-2023

Bản Púng Ngồ xã Hát Lót Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 15:30 - 17:00

06-09-2023

Khu vực Cảng Tà Hộc xã Tà Hộc Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 15:30 - 17:00

06-09-2023

Bản Hộc xã Tà Hộc Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu 13:30 - 15:00

06-09-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật