Lịch cúp điện Yên Lập - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Yên Lập - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Yên Lập - Phú Thọ

Lịch cúp điện Yên Lập - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Yên Lập - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Yên Lập - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Yên Lập - Phú Thọ

Lịch Cúp Điện Yên Lập Phú Thọ những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Ngọc Lập, Ngọc Đồng Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 15:00 - 15:05

27-03-2023

Xã Phúc Khánh, Đồng Thịnh Huyện Yên lập Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 15:00

27-03-2023

Xã Ngọc Lập, Ngọc Đồng Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 06:05

27-03-2023

Xã Hương Lung Huyện Cẩm Khê, Xã Đồng Lạc, Minh Hòa, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 15:00 - 16:00

26-03-2023

Xã Ngọc Lập, Ngọc Đồng Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 07:00

26-03-2023

Xã Đồng Thịnh Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 15:00

26-03-2023

Xã Hương Lung Huyện Cẩm Khê, Xã Đồng Lac, Minh Hòa, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 07:00

26-03-2023

Khu Mơ TT Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 07:00 - 11:00

24-03-2023

Phúc Khánh; Ngọc Đồng Yên lập. Điện Lực Cẩm Khê 16:30 - 16:40

20-03-2023

Xã Xuân viên; Xuân Thủy;Hưng long Yên lập Điện Lực Cẩm Khê 15:00 - 16:00

20-03-2023

TT Yên lập; Xã Xuân Viên; Xuân Thủy; Nga Hoàng Yên lập Điện Lực Cẩm Khê 05:30 - 07:30

20-03-2023

Phúc Khánh; Ngọc Đồng Yên lập. Điện Lực Cẩm Khê 05:00 - 05:10

20-03-2023

khu 4 Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 14:00 - 15:00

14-03-2023

Xã Lương Sơn, MỸ Lương, Xuân An, Trung Sơn, Xuân Thủy, Xuân Viên, Hưng Long Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 10:00 - 10:05

04-03-2023

Xã Lương Sơn, MỸ Lương, Xuân An, Trung Sơn, Xuân Thủy, Xuân Viên, Hưng Long Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 06:05

04-03-2023

Khu Quảng Đông Xã Xuân Viên Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 15:00 - 17:00

02-03-2023

Khu Mơ TT Yên Lập Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 15:00 - 17:00

02-03-2023

Khu Đình Xã Phúc Khánh Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 13:00 - 15:00

02-03-2023

Khu Quyết Tiến Xã Xuân Viên Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 13:00 - 15:00

02-03-2023

Khu Vải Đạng Xã Xuân Viên Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 08:00 - 10:00

02-03-2023

Khu Quảng Đông Xã Xuân Viên Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 08:00 - 10:00

02-03-2023

Khu 9 Xã Ngọc Đồng Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 08:00

02-03-2023

Khu Quảng Đông Xã Xuân Viên Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 08:00

02-03-2023

Xóm Thiện Xã Hưng Long Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 15:30 - 17:00

09-02-2023

Khu 10 xã Ngọc Đồng Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 15:00 - 17:00

09-02-2023

Xóm Thiện Xã Hưng Long Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 13:30 - 15:30

09-02-2023

Xóm Mè Xã Hưng Long Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 11:30 - 13:30

09-02-2023

Xóm Đồng Bành Xã Hưng Long Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 09:30 - 11:30

09-02-2023

Xóm Móc xã Thượng Long HUyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 07:00 - 09:00

09-02-2023

Hưng long; Nga Hoàng Yên lập Điện Lực Cẩm Khê 05:30 - 05:35

10-01-2023

Khu Trung Ngãi TT Yên Lập Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 07:00 - 12:00

03-01-2023

Khu 7 Xã Minh Hòa Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 11:00

03-01-2023

Các xã Vĩnh Chân, Vụ Cầu, Mai Tùng, Lang Sơn Văn Lang, Chuế Lưu, Xuân Áng, Lâm Lợi, Động Lâm, Hiền Lương, Quân Khê, Vô Tranh huyện Hạ Hòa và xã Mỹ Lung huyện yên Lập Điện Lực Hạ Hoà 16:00 - 18:00

18-12-2022

Các xã Vĩnh Chân, Vụ Cầu, Mai Tùng, Lang Sơn Văn Lang, Chuế Lưu, Xuân Áng, Lâm Lợi, Động Lâm, Hiền Lương, Quân Khê, Vô Tranh huyện Hạ Hòa và xã Mỹ Lung huyện yên Lập Điện Lực Hạ Hoà 04:00 - 07:00

18-12-2022

Khu 1 Xã Minh Hòa Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 15:00 - 17:00

08-12-2022

khu Phú Động xã Đồng lạc Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 13:00 - 15:00

08-12-2022

khu 7 Xã Ngọc Đồng Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 08:00 - 10:00

08-12-2022

Xóm Quán xã Thượng Long Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 08:00

08-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật