Lịch cúp điện Đoan Hùng - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đoan Hùng - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Đoan Hùng - Phú Thọ

Lịch cúp điện Đoan Hùng - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đoan Hùng - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đoan Hùng - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu 3,4 xã Yên Kiện Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 16:00

04-04-2023

Khu 5 xã Vụ Quang Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 16:00

05-04-2023

Lịch cúp điện Đoan Hùng - Phú Thọ

Lịch Cúp Điện Đoan Hùng Phú Thọ những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn 4 xã Bằng Luân huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ Điện Lực Đoan Hùng 13:00 - 16:30

24-03-2023

Thôn 6 xã Bằng Luân huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ Điện Lực Đoan Hùng 07:00 - 10:00

24-03-2023

Thôn 2 xã Hữu Đô huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ Điện Lực Đoan Hùng 07:00 - 10:00

22-03-2023

Thôn 6 xã Tiêu Sơn huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ Điện Lực Đoan Hùng 13:30 - 16:30

21-03-2023

Thôn 4 xã Vân Đồn huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ Điện Lực Đoan Hùng 07:00 - 10:00

21-03-2023

Không Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 08:00

15-03-2023

Một Phần Xã Đại Nghĩa, Xã Hữu Đô Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 16:00

09-03-2023

Một Phần Xã Phú Thứ, Xã Đại Nghĩa, Xã Hùng Long Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 16:00

08-03-2023

Một phần xã chân mộng và xã minh phú, vụ quang Điện Lực Đoan Hùng 15:00 - 16:00

05-03-2023

Một phần xã chân mộng Điện Lực Đoan Hùng 05:00 - 15:00

05-03-2023

Xã ninh phú, vụ quang và một phần xã chân mông Điện Lực Đoan Hùng 05:00 - 07:00

05-03-2023

một phần xã chân mông,vân đồn Điện Lực Đoan Hùng 05:00 - 07:00

05-03-2023

Xã ninh phú, vụ quang và một phần xã chân mông Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 16:00

04-03-2023

Xã Bằng Doãn,Minh Lương,phúc lai và một phần xã quế lâm Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 16:00

03-03-2023

Xã Bằng Doãn,Minh Lương,phúc lai và một phần xã quế lâm Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 16:00

28-02-2023

Một phần xã Bằng Luân, Minh Lương và một phần Huyện Hạ Hòa Điện Lực Đoan Hùng 05:00 - 09:00

21-02-2023

Thôn 3 Xã Hữu Đô Điện Lực Đoan Hùng 10:00 - 12:00

20-02-2023

Thôn 2 Xã Hùng Long Điện Lực Đoan Hùng 08:00 - 10:00

20-02-2023

Thôn 2 Xã Quế Lâm Điện Lực Đoan Hùng 07:00 - 11:00

10-02-2023

Thôn 3 Xã Vân Đồn Điện Lực Đoan Hùng 07:00 - 11:00

10-02-2023

Thôn 2 Xã Chân Mộng Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 10:00

10-02-2023

Thôn 4 Xã Bằng Luân Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 10:00

10-02-2023

Một phần xã ca đình Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 09:00

31-01-2023

Một phần Huyện Đoan Hùng Điện Lực Đoan Hùng 07:00 - 07:05

29-01-2023

Một phần Huyện Đoan Hùng và Huyện Hạ Hòa Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 06:05

29-01-2023

Một phần Huyện Đoan Hùng Điện Lực Đoan Hùng 07:00 - 07:05

18-01-2023

Một phần Huyện Đoan Hùng và Huyện Hạ Hòa Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 06:05

18-01-2023

Công Ty Vạn Thắng Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 10:00

12-01-2023

Xã Minh Tiến, Tiêu Sơn, Yên Kiện, một phần Xã Chân Mộng Điện Lực Đoan Hùng 05:00 - 11:00

10-01-2023

Xã vân đồn và một phần xã sóc đăng Điện Lực Đoan Hùng 05:00 - 10:00

05-01-2023

một phần xã ngọc quan và TT Đoan Hùng Điện Lực Đoan Hùng 05:00 - 10:00

05-01-2023

Xã phúc lai, bằng doãn, minh lương, bằng luân và một phần xã tây cốc, hùng xuyên, phúc lâm và một phần huyện hạ hòa Điện Lực Đoan Hùng 05:00 - 11:00

04-01-2023

Một phần xã ngọc quan, tây cốc Điện Lực Đoan Hùng 05:00 - 11:00

04-01-2023

Thôn 2 Xã Hùng Quan Điện Lực Đoan Hùng 07:00 - 11:00

29-12-2022

Thôn 6 Xã Bằng Doãn Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 10:00

29-12-2022

Thôn 2 Xã Quế Lâm Điện Lực Đoan Hùng 07:00 - 11:00

28-12-2022

Thôn 7 Xã Bằng Luân Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 10:00

28-12-2022

Thôn 6 Xã Sóc Đăng Điện Lực Đoan Hùng 07:00 - 11:00

27-12-2022

Thôn 3 Xã Phúc Lai Điện Lực Đoan Hùng 07:00 - 11:00

27-12-2022

Thôn 4 Xã Bằng Luân Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 10:00

27-12-2022

Thôn 4 Xã Tiêu Sơn Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 10:00

27-12-2022

Thôn 3 Xã Đông Khê Điện Lực Đoan Hùng 08:00 - 12:00

23-12-2022

Thôn 2 Xã Ngọc Quan Điện Lực Đoan Hùng 13:00 - 16:00

22-12-2022

Thôn 4 Xã Hùng Long Điện Lực Đoan Hùng 08:00 - 11:00

22-12-2022

Một phần Huyện Đoan Hùng Điện Lực Đoan Hùng 16:00 - 16:05

18-12-2022

Một phần Huyện Đoan Hùng Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 06:05

18-12-2022

Một phần Huyện Đoan Hùng và Huyện Hạ Hòa Điện Lực Đoan Hùng 11:00 - 11:15

17-12-2022

Một phần xã Yên Kiện Điện Lực Đoan Hùng 12:00 - 12:15

15-12-2022

Một phần xã yên Kiện Điện Lực Đoan Hùng 05:00 - 05:05

15-12-2022

Một phần huyện Đoan Hùng Điện Lực Đoan Hùng 05:00 - 12:15

15-12-2022

Một phần Huyện Đoan Hùng Điện Lực Đoan Hùng 05:00 - 15:00

15-12-2022

Sau TBA Hài Mỹ 1,2 Điện Lực Đoan Hùng 06:00 - 11:00

10-12-2022

Một Phần Xã Sóc Đăng Điện Lực Đoan Hùng 05:00 - 15:00

10-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật