Lịch cúp điện Tân Sơn - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Sơn - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Tân Sơn - Phú Thọ

Lịch cúp điện Tân Sơn - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Sơn - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Sơn - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Tân Sơn - Phú Thọ

Lịch Cúp Điện Tân Sơn Phú Thọ những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
toàn bộ xã thu cúc của huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 15:30 - 16:30

30-03-2023

toàn bộ xã thu cúc của huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 13:15 - 14:00

30-03-2023

Gồm 1 phần của TT thanh sơn và 1 phần xã sơn hùng, xã thục luyện, địch quả, võ miếu huyện thanh sơn, cả huyện tân sơn trừ các xã tam thanh , long cốc, vinh tiền, thu cúc Điện Lực Thanh Sơn 00:30 - 01:30

29-03-2023

1 phần huyện thanh sơn , và toàn bộ huyện tân sơn trừ các xã tam thanh , long cốc , vinh tiền Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 16:30

19-02-2023

1 phần huyện thanh sơn , và toàn bộ huyện tân sơn trừ các xã tam thanh , long cốc , vinh tiền Điện Lực Thanh Sơn 22:15 - 23:00

18-02-2023

1 phần của TT thanh sơn, xã sơn hùng, thục luyện, địch quả , võ miếu huyện thanh sơn và toàn bộ huyện tân sơn trừ các xã tam thanh , long cốc , vinh tiền Điện Lực Thanh Sơn 14:00 - 21:00

18-02-2023

KH xã xuân sơn, kim thượng, xuân đài huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 06:30 - 07:30

29-01-2023

KH xã xuân sơn, kim thượng, xuân đài huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 06:30 - 07:30

18-01-2023

1 phần của xã minh đài - huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 14:00 - 16:00

16-01-2023

1 phần của xã đồng sơn - huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 14:00 - 16:00

16-01-2023

1 phần của xã văn luông - huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 11:00 - 13:00

16-01-2023

1 phần của xã thu cúc - huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 11:00 - 13:00

16-01-2023

1 phần của xã thu ngạc - huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 10:00

16-01-2023

Xã Xuân Đài, Kim Thượng (huyện Tân Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 10:00 - 10:30

30-12-2022

Xã Xuân Đài, Kim Thượng (huyện Tân Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 06:30

30-12-2022

Xã Xuân Đài, Xuân Sơn (huyện Tân Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 10:30

30-12-2022

Xã Mỹ Thuận (huyện Tân Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 19:00

29-12-2022

Xã Mỹ Thuận (huyện Tân Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 19:00

28-12-2022

Xã Mỹ Thuận (huyện Tân Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 19:00

27-12-2022

Gồm 1 phần của TT thanh sơn, 1 phần xã sơn hùng, xã thục luyện, xã võ miếu, toàn bộ xã địch quả của huyện thanh sơn và các xã mỹ thuận, văn luông, tân phú, thu ngạc, minh đài , xuân đài , xuân sơn, kim thượng của huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 18:00

20-12-2022

Toàn bộ các xã thạch kiệt, kiệt sơn , tân sơn, lai đồng, đồng sơn, thu cúc của huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

20-12-2022

Gồm 1 phần của TT thanh sơn, 1 phần xã sơn hùng, xã thục luyện, xã võ miếu, toàn bộ xã địch quả của huyện thanh sơn và các xã mỹ thuận, văn luông, tân phú, thu ngạc, minh đài , xuân đài , xuân sơn, kim thượng của huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 05:00

20-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 18:00

19-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 04:30

19-12-2022

Xã Thạch Kiệt, Kiệt Sơn, Tân Sơn, Lai Đồng, Đồng Sơn, Thu Cúc. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

19-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 18:00

18-12-2022

Xã Thạch Kiệt, Kiệt Sơn, Tân Sơn, Lai Đồng, Đồng Sơn, Thu Cúc. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

18-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 04:30

18-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 18:00

17-12-2022

Xã Thạch Kiệt, Kiệt Sơn, Tân Sơn, Lai Đồng, Đồng Sơn, Thu Cúc. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

17-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 04:30

17-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 18:00

16-12-2022

Xã Thạch Kiệt, Kiệt Sơn, Tân Sơn, Lai Đồng, Đồng Sơn, Thu Cúc. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

16-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 04:30

16-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 18:00

15-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 04:30

15-12-2022

Xã Thạch Kiệt, Kiệt Sơn, Tân Sơn, Lai Đồng, Đồng Sơn, Thu Cúc. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

15-12-2022

Xã Địch Quả, 1 phần xã Thục Luyện, Toàn bộ huyện Tân Sơn Điện Lực Thanh Sơn 14:00 - 20:00

11-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật