Lịch cúp điện Thanh Sơn - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thanh Sơn - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Thanh Sơn - Phú Thọ

Lịch cúp điện Thanh Sơn - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thanh Sơn - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thanh Sơn - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Phụ tải TBA Thắng Sơn 4 Điện Lực Thanh Sơn 07:00 - 12:00

07-02-2023

Phụ tải TBA Thục Luyện 10 Điện Lực Thanh Sơn 12:00 - 17:00

07-02-2023

Phụ tải TBA Thanh Sơn 19 Điện Lực Thanh Sơn 07:00 - 12:00

08-02-2023

Phụ tải TBA Thanh Sơn 6 Điện Lực Thanh Sơn 12:00 - 17:00

08-02-2023

Phụ tải TBA Kiệt Sơn 2 Điện Lực Thanh Sơn 07:00 - 12:00

09-02-2023

Phụ tải TBA Kim Thượng 1 Điện Lực Thanh Sơn 12:00 - 17:00

09-02-2023

Phụ tải TBA Kim Thượng 8 Điện Lực Thanh Sơn 13:30 - 18:00

09-02-2023

Phụ tải TBA Thu Ngạc 1 Điện Lực Thanh Sơn 07:00 - 12:00

10-02-2023

Phụ tải TBA Văn Luông 1 Điện Lực Thanh Sơn 12:00 - 17:00

10-02-2023

Phụ tải TBA Minh Đài 1 Điện Lực Thanh Sơn 07:00 - 12:00

11-02-2023

Phụ tải TBA Minh Đài 6 Điện Lực Thanh Sơn 12:00 - 17:00

11-02-2023

Lịch Cúp Điện Thanh Sơn Phú Thọ những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KH xã xuân sơn, kim thượng, xuân đài huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 06:30 - 07:30

29-01-2023

KH xã xuân sơn, kim thượng, xuân đài huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 06:30 - 07:30

18-01-2023

1 phần của xã minh đài - huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 14:00 - 16:00

16-01-2023

1 phần của xã đồng sơn - huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 14:00 - 16:00

16-01-2023

1 phần của xã văn luông - huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 11:00 - 13:00

16-01-2023

1 phần của xã thu cúc - huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 11:00 - 13:00

16-01-2023

1 phần của khu cầu đất, hoàng trung của TT thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 10:00

16-01-2023

1 phần của xã thu ngạc - huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 10:00

16-01-2023

Xã Xuân Đài, Kim Thượng (huyện Tân Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 10:00 - 10:30

30-12-2022

Xã Xuân Đài, Kim Thượng (huyện Tân Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 06:30

30-12-2022

Xã Xuân Đài, Xuân Sơn (huyện Tân Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 10:30

30-12-2022

Thị Trấn thanh sơn_Huyện Thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 05:00 - 11:00

30-12-2022

Một phầnThị Trấn thanh sơn,Xã Giap lai_Huyện Thanh sơn. Một phần Huyện Thanh Thủy Điện Lực Thanh Sơn 05:00 - 11:00

30-12-2022

Các xã Thục Luyện, Cự Thắng, Tất Thắng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Hương Cần, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn (huyện Thanh Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 15:00

29-12-2022

Xã Mỹ Thuận (huyện Tân Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 19:00

29-12-2022

Thị trấn Thanh Sơn, xã Giáp Lai (huyện Thanh Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 06:30

28-12-2022

Thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 06:30

28-12-2022

Xã Mỹ Thuận (huyện Tân Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 19:00

28-12-2022

Thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 23:45 - 23:59

27-12-2022

Thị trấn Thanh Sơn, xã Giáp Lai (huyện Thanh Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 23:45 - 23:59

27-12-2022

Phụ tải khu vực xã Lương Nha huyện Thanh Sơn và một phần xã Tu Vũ huyện Thanh Thủy mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 12:00 - 12:15

27-12-2022

Xã Tinh Nhuệ (huyện Thanh Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 12:00 - 13:00

27-12-2022

Phụ tải khu vực xã Lương Nha huyện Thanh Sơn và một phần xã Tu Vũ huyện Thanh Thủy mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 09:00 - 09:15

27-12-2022

Xã Tinh Nhuệ (huyện Thanh Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 09:00 - 10:00

27-12-2022

Xã Mỹ Thuận (huyện Tân Sơn) Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 19:00

27-12-2022

Toàn bộ khu vực thị trấn Thanh Sơn và 1 phần xã Giáp Lai. Điện Lực Thanh Sơn 05:30 - 09:00

26-12-2022

Phụ tải sau TBA Mỹ Thuận 6 Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 19:00

26-12-2022

Phụ tải sau TBA Mỹ Thuận 13 Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 19:00

26-12-2022

Toàn bộ khách hàng TBA mỹ thuận 6 Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

24-12-2022

Toàn bộ khách hàng TBA Mỹ Thuận 13 Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

24-12-2022

Toàn bộ khách hàng TBA mỹ thuận 6 Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

23-12-2022

Toàn bộ khách hàng TBA Mỹ Thuận 13 Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

23-12-2022

Toàn bộ khách hàng TBA Mỹ Thuận 13 Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

22-12-2022

Toàn bộ khách hàng TBA mỹ thuận 6 Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

22-12-2022

Toàn bộ khách hàng TBA mỹ thuận 6 Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

21-12-2022

Toàn bộ khách hàng TBA Mỹ Thuận 13 Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

21-12-2022

Gồm 1 phần của TT thanh sơn, 1 phần xã sơn hùng, xã thục luyện, xã võ miếu, toàn bộ xã địch quả của huyện thanh sơn và các xã mỹ thuận, văn luông, tân phú, thu ngạc, minh đài , xuân đài , xuân sơn, kim thượng của huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 18:00

20-12-2022

Toàn bộ các xã thạch kiệt, kiệt sơn , tân sơn, lai đồng, đồng sơn, thu cúc của huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

20-12-2022

Gồm 1 phần của TT thanh sơn, 1 phần xã sơn hùng, xã thục luyện, xã võ miếu, toàn bộ xã địch quả của huyện thanh sơn và các xã mỹ thuận, văn luông, tân phú, thu ngạc, minh đài , xuân đài , xuân sơn, kim thượng của huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 05:00

20-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 18:00

19-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 04:30

19-12-2022

Xã Thạch Kiệt, Kiệt Sơn, Tân Sơn, Lai Đồng, Đồng Sơn, Thu Cúc. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

19-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 18:00

18-12-2022

TBA CTy Tân Tiến. Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 12:00

18-12-2022

Xã Thạch Kiệt, Kiệt Sơn, Tân Sơn, Lai Đồng, Đồng Sơn, Thu Cúc. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

18-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 04:30

18-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 18:00

17-12-2022

Xã Thạch Kiệt, Kiệt Sơn, Tân Sơn, Lai Đồng, Đồng Sơn, Thu Cúc. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

17-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 04:30

17-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 18:00

16-12-2022

Xã Thạch Kiệt, Kiệt Sơn, Tân Sơn, Lai Đồng, Đồng Sơn, Thu Cúc. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

16-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 04:30

16-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 18:00

15-12-2022

Toàn bộ huyện Tân Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 04:30

15-12-2022

Xã Thạch Kiệt, Kiệt Sơn, Tân Sơn, Lai Đồng, Đồng Sơn, Thu Cúc. Điện Lực Thanh Sơn 04:00 - 18:00

15-12-2022

TBA Sơn Hùng 1 Điện Lực Thanh Sơn 07:00 - 15:00

13-12-2022

TBA Hương Cần 1 Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 14:00

13-12-2022

Một phần xã Sơn Hùng, Giáp Lai, TBA Bãi Tần Điện Lực Thanh Sơn 15:00 - 20:00

11-12-2022

TBA Sơn Hùng 7, Sơn Hùng 8, một phần huyện Tam Tông. Điện Lực Thanh Sơn 15:00 - 20:00

11-12-2022

Một phần xã Sơn Hùng Điện Lực Thanh Sơn 15:00 - 20:00

11-12-2022

Xã Địch Quả, 1 phần xã Thục Luyện, Toàn bộ huyện Tân Sơn Điện Lực Thanh Sơn 14:00 - 20:00

11-12-2022

Phụ Tải TBA Yên Sơn 4 Điện Lực Thanh Sơn 07:00 - 15:00

09-12-2022

Phụ Tải TBA Yên Sơn 3 Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 14:00

09-12-2022

Khu Bình Dân Điện Lực Thanh Sơn 07:00 - 15:00

08-12-2022

Khu Bình Dân Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 14:00

08-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật