Lịch cúp điện Thanh Sơn - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thanh Sơn - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Thanh Sơn - Phú Thọ

Lịch cúp điện Thanh Sơn - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thanh Sơn - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thanh Sơn - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Tinh Nhuệ,Xã Thục Luyện,Cự Thắng,Cự Đồng,Thắng Sơn,Hương Cần,Yên Lương,Yên Lãng, Yên Sơn,Huyện Thanh Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 07:30 - 16:00

07-06-2023

Xã Sơn Hùng,Huyện Thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 16:00

07-06-2023

Xã Võ Miếu,Văn Miếu,Tân Minh,Tân Lập,một phần xã Hương Cần,Tam Thanh,Long Cốc,Vinh Tiền,Đông Cửu,Khả Cửu,Thượng Cửu,Huyện Thanh Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 23:59

07-06-2023

Xã Sơn Hùng,1 phần xã Giap Lai,Huyện Thanh Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 23:59

07-06-2023

Một phần Thị Trấn Thanh sơn,1 phần Xã Thuc Luyện ,Xã Địch Qủa,Huyện Thanh Sơn.Xã Mỹ Thuận,Thu Ngạc,Minh Đài,Xuân Đài,Kim Thượng,Xuân Sơn,Tân Phú,Thạch Kiệt,Kiệt Sơn,Tân Sơn,Lai Đồng,Đồng Sơn,Thu Cúc,Huyện Tân Sơn Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 23:59

07-06-2023

Thị Trấn Thanh Sơn,Huyện Thanh Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 23:59

07-06-2023

Thị Trấn Thanh Sơn,Xã Giap Lai,Xã Thạch Khoán Huyện Thanh Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 23:59

07-06-2023

Xã Hương Cần, yên Lương, yên Lãng, Yên Sơn, TBA Tân Lập 5, Thắng Sơn 5, xã Yến Mao Thanh Thủy. Điện Lực Thanh Sơn 06:55 - 07:30

09-06-2023

Xã Thục Luyện,Xã Tinh Nhuệ,Xã Cự Thăng,Cự Đồng,Thắng Sơn,Hương Cần,Yên Lương,Yên Sơn,Yên Lãng,Huyện Thanh Sơn Điện Lực Thanh Sơn 07:30 - 16:00

09-06-2023

Xã Sơn Hùng,Huyện Thanh Sơn Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 16:00

09-06-2023

Xã Hương Cần, yên Lương, yên Lãng, Yên Sơn, TBA Tân Lập 5, Thắng Sơn 5, xã Yến Mao Thanh Thủy. Điện Lực Thanh Sơn 12:00 - 12:30

09-06-2023

Một Phần Thị Trấn Thanh Sơn,Xã Giap Lai,Sơn Hùng Huyện Thanh Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 23:59

09-06-2023

Xã Võ Miếu,Văn Miếu,Tân Minh,Tân Lập,Tam Thanh,Long Cốc,Vinh Tiền,Đông Cửu,Khả Cửu,Thượng Cửu,Một Phần Xã Hương Cần Huyện Thanh Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 23:59

09-06-2023

Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 23:59

09-06-2023

Một Phần Thị Trấn Thanh Sơn,Xã Thục Luyện,Địch Qủa Huyện Thanh Sơn.Toàn Bộ Huyện Tân Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 23:59

09-06-2023

Thị Trấn Thanh Sơn,Xã Giap Lai,Xã Thạch Khoán Huyện Thanh Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 23:59

09-06-2023

Xã Thu Cúc, TBA Kiệt Sơn 1, 8. Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 12:00

10-06-2023

Xã Thục Luyện,Xã Tinh Nhuệ,Xã Cự Thăng,Cự Đồng,Thắng Sơn,Hương Cần,Yên Lương,Yên Sơn,Yên Lãng,Huyện Thanh Sơn Điện Lực Thanh Sơn 07:30 - 16:00

11-06-2023

Xã Sơn Hùng,Huyện Thanh Sơn Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 16:00

11-06-2023

Xã Võ Miếu,Văn Miếu,Tân Minh,Tân Lập,Tam Thanh,Long Cốc,Vinh Tiền,Đông Cửu,Khả Cửu,Thượng Cửu,Một Phần Xã Hương Cần Huyện Thanh Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 23:59

11-06-2023

Một Phần Thị Trấn Thanh Sơn,Xã Thục Luyện,Địch Qủa Huyện Thanh Sơn.Toàn Bộ Huyện Tân Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 23:59

11-06-2023

Một Phần Thị Trấn Thanh Sơn,Xã Giap Lai,Sơn Hùng Huyện Thanh Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 23:59

11-06-2023

Thị Trấn Thanh Sơn,Xã Giap Lai,Xã Thạch Khoán Huyện Thanh Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 23:59

11-06-2023

Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 23:59

11-06-2023

Lịch cúp điện Thanh Sơn - Phú Thọ

Lịch Cúp Điện Thanh Sơn Phú Thọ những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
1 phần TT thanh sơn và xã giáp lai thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 17:00 - 01:00

06-06-2023

Xã Địch Quả, TBA Thục Luyện 3, 7, Võ Miếu 8, Thanh Sơn 5, 10, một phần xã Sơn Hùng và Toàn bộ huyện Tân Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 01:00

05-06-2023

Một phần thị trấn Than h Sơn Điện Lực Thanh Sơn 07:30 - 16:00

04-06-2023

1 phần xã văn luông 3 Điện Lực Thanh Sơn 09:30 - 13:00

03-06-2023

1 phần xã mỹ thuận Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 11:00

03-06-2023

1 phần xã địch quả Điện Lực Thanh Sơn 06:30 - 10:00

03-06-2023

1 phần xã địch quả Điện Lực Thanh Sơn 05:00 - 08:00

03-06-2023

1 phần xã địch quả Điện Lực Thanh Sơn 09:30 - 13:00

02-06-2023

1 phần xã địch quả Điện Lực Thanh Sơn 09:30 - 13:01

02-06-2023

gầm các xã gồm các xã xuân đài, xuân sơn, kim thượng của tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 09:00 - 12:30

02-06-2023

1 phần của TT thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 09:00 - 12:30

02-06-2023

gồm các xã tân sơn , lai đồng , đồng sơn TBA thạch kiệt 2,6,7 Huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 09:00 - 12:30

02-06-2023

1 phần xã thục luyện Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 11:00

02-06-2023

1 phần xã địch quả Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 11:00

02-06-2023

1 phần xã địch quả Điện Lực Thanh Sơn 06:30 - 10:00

02-06-2023

1 phần xã thục luyện Điện Lực Thanh Sơn 06:30 - 10:00

02-06-2023

1 phần xã sơn hùng Điện Lực Thanh Sơn 05:00 - 08:00

02-06-2023

1 phần xã địch quả Điện Lực Thanh Sơn 05:00 - 08:00

02-06-2023

1 phần TT thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 09:30 - 13:00

01-06-2023

1 phần TT thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 11:00

01-06-2023

1 phần TT thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 06:30 - 09:30

01-06-2023

1 phần TT thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 06:30 - 10:00

01-06-2023

1 phần TT thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 05:00 - 08:00

01-06-2023

1 phần TT thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 05:00 - 08:30

01-06-2023

một phần xã yên lương Xã yên lãng ,xã yên sơn Điện Lực Thanh Sơn 11:00 - 16:00

19-05-2023

một phần Văn Miếu ,xã tam thanh ,xã long cốc Điện Lực Thanh Sơn 11:00 - 16:00

19-05-2023

một phần Văn Miếu ,xã tam thanh ,xã long cốc .vinh tiền Điện Lực Thanh Sơn 11:00 - 16:00

19-05-2023

một phần xã địch quả Điện Lực Thanh Sơn 11:00 - 16:00

19-05-2023

gồm một phần xã cự đồng ,xã thắng sơn,xã hương cần ,xã yên lương ,xã yên lãng ,xã yên sơn ,một phần huyện thanh thủy Điện Lực Thanh Sơn 20:00 - 23:00

18-05-2023

một phần huyện thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 20:00 - 23:00

18-05-2023

gồm xã tân minh ,xã tân lập ,xã khả cử .xã đông cửu ,xã thượng cửu Điện Lực Thanh Sơn 11:00 - 16:00

18-05-2023

Xã Mỹ Thuận;Huyện Tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 16:00

13-05-2023

Xã Xuân Sơn;Huyện Tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 07:00 - 16:00

13-05-2023

Xã Tất Thắng;Huyện Thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 16:00

12-05-2023

một phần khu vực xã tất thắng Điện Lực Thanh Sơn 07:00 - 16:00

12-05-2023

Xã Thu Cúc,Xã Kiệt Sơn;Huyện Tân Sơn Điện Lực Thanh Sơn 12:00 - 13:00

08-05-2023

Xã Thu Cúc,Xã Kiệt Sơn;Huyện Tân Sơn Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 07:00

06-05-2023

Một phần xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Điện Lực Thanh Sơn 14:00 - 21:00

23-04-2023

Một phần khu vực thị trấn Thanh Sơn. Điện Lực Thanh Sơn 12:00 - 21:00

23-04-2023

Một phần các xã Thục Luyện, Cự Thắng, Tất Thắng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Hương Cần, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn, huyện Thanh Sơn và Một phần huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Điện Lực Thanh Sơn 19:00 - 22:30

22-04-2023

Một phần Thị trấn Thanh Sơn và các xã Sơn Hùng, Địch Quả, Thục Luyện, huyện Thanh Sơn và các xã Văn Luông, Mỹ Thuận, Thu Ngạc, Tân Phú, Minh Đài, Xuân Đài, Kim Thượng, Xuân Sơn, Thạch Kiệt, Kiệt Sơn, Lai Đồng, Đồng Sơn, Tân Sơn, huyện Thanh Sơn Điện Lực Thanh Sơn 11:00 - 21:00

22-04-2023

Một phần các xã Thục Luyện, Cự Thắng, Tất Thắng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Hương Cần, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn, huyện Thanh Sơn và Một phần huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Điện Lực Thanh Sơn 09:30 - 13:00

22-04-2023

Một phần xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Điện Lực Thanh Sơn 09:30 - 22:30

22-04-2023

TBA Kiệt Sơn 1 và toàn bộ xã Thu Cúc Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 11:00

22-04-2023

Gồm các xã văn miếu, võ miếu, tam thanh, long cốc, vinh tiền, tân minh, khà cửu, đông cửu, thượng cửu, tân lập, 1 phần xã hương cần - huyện thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 11:00 - 21:00

17-04-2023

Gồm các xã thục luyện, cự thắng, tất thắng , thắng sơn, hương cần, yên lương , yên lãng , yên sơn của huyện thanh sơn, và 1 phần huyện thanh thủy Điện Lực Thanh Sơn 11:00 - 21:00

15-04-2023

TBA khách hàng , Điện Lực Thanh Sơn 10:00 - 15:00

15-04-2023

một phần khách hàng xã tinh nhuệ, huyện thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 09:00 - 15:00

15-04-2023

Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 14:00

15-04-2023

một phần khách hàng xã tinh nhuệ, huyện thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 10:00 - 15:00

13-04-2023

một phần khách hàng xã tinh nhuệ Điện Lực Thanh Sơn 09:00 - 15:00

13-04-2023

Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 13:00

13-04-2023

một phần khách hàng xã tinh nhuệ Điện Lực Thanh Sơn 09:00 - 15:00

12-04-2023

Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 13:00

12-04-2023

Khách hàng TBA Thanh Sơn 17 -Huyện Thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 10:30

06-04-2023

TBA Công ty Chè Văn Võ Miếu Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 12:00

02-04-2023

toàn KH 1 phần xã mỹ thuận Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 16:00

31-03-2023

toàn KH 1 phần xã xuân sơn Điện Lực Thanh Sơn 07:00 - 16:00

31-03-2023

toàn bộ xã thu cúc của huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 15:30 - 16:30

30-03-2023

toàn bộ xã thu cúc của huyện tân sơn Điện Lực Thanh Sơn 13:15 - 14:00

30-03-2023

toàn KH xã tất thắng khu xem Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 16:00

30-03-2023

toàn KH xã tất thắng khu xem Điện Lực Thanh Sơn 07:00 - 16:00

30-03-2023

Gồm 1 phần của TT thanh sơn Huyện thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 00:30 - 01:30

29-03-2023

Gồm 1 phần của TT thanh sơn và 1 phần xã sơn hùng, xã thục luyện, địch quả, võ miếu huyện thanh sơn, cả huyện tân sơn trừ các xã tam thanh , long cốc, vinh tiền, thu cúc Điện Lực Thanh Sơn 00:30 - 01:30

29-03-2023

Gồm 1 phần của TT thanh sơn và 1 phần xã sơn hùng huyện thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 00:30 - 01:30

29-03-2023

Gồm 1 phần của TT thanh sơn và 1 phần xã sơn hùng huyện thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 00:00 - 01:00

29-03-2023

Gồm các xã võ miếu, văn miếu , tam thanh , long cốc, vinh tiền, tân minh, đông cửu, khà cửu , thượng cửu huyện thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 00:00 - 01:00

29-03-2023

Gồm các xã cự thắng, tất thắng, thắng sơn, cự đồng, hương cần, yên lương, yên lãng , yên sơn huyện thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 00:00 - 01:00

29-03-2023

Toàn bộ phụ tải sau TBA võ miếu 3 một phần xã võ miếu Điện Lực Thanh Sơn 06:30 - 18:00

27-03-2023

Toàn bộ phụ tải sau Lộ 1+2 TBA võ miếu 17 một phần xã võ miếu Điện Lực Thanh Sơn 06:30 - 18:00

26-03-2023

Toàn bộ phụ tải sau Lộ 1+3 TBA võ miếu 4 một phần xã võ miếu Điện Lực Thanh Sơn 06:30 - 18:00

25-03-2023

Toàn bộ phụ tải sau TBA võ miếu 4 một phần xã võ miếu Điện Lực Thanh Sơn 06:30 - 18:00

24-03-2023

Toàn bộ phụ tải sau lộ 3 TBA Cự Thắng 7 một phần xã cự thắng Điện Lực Thanh Sơn 06:30 - 12:00

23-03-2023

Toàn bộ phụ tải sau TBA Cự Thắng 7 một phần xã cự thắng Điện Lực Thanh Sơn 06:30 - 18:00

22-03-2023

Toàn bộ phụ tải sau TBA Đồng Sơn 3 một phần xã đồng sơn Điện Lực Thanh Sơn 06:30 - 12:00

21-03-2023

Điện Lực Thanh Sơn 11:00 - 15:00

14-03-2023

Điện Lực Thanh Sơn 08:00 - 12:00

14-03-2023

Phụ tải khu vực xã Lương Nha huyện Thanh Sơn và một phần khu vực xã Tu Vũ huyện Thanh Thủy mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 07:00 - 07:15

05-03-2023

Toàn bộ xã Tinh Nhuệ và 1 phần huyện Thanh Thủy Điện Lực Thanh Sơn 07:00 - 07:30

05-03-2023

Toàn bộ xã Tinh Nhuệ và 1 phần huyện Thanh Thủy Điện Lực Thanh Sơn 22:00 - 22:30

04-03-2023

Phụ tải khu vực xã Lương Nha huyện Thanh Sơn và một phần khu vực xã Tu Vũ huyện Thanh Thủy mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 22:00 - 22:15

04-03-2023

Khu vực xã Thu Cúc Điện Lực Thanh Sơn 10:00 - 10:30

04-03-2023

Khu vực xã Thu Cúc Điện Lực Thanh Sơn 09:00 - 09:30

04-03-2023

Khu vực xã Thu Cúc Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 06:30

04-03-2023

Khu vực xã Thu Cúc Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 11:00

04-03-2023

Khu vực xã Tinh Nhuệ Điện Lực Thanh Sơn 07:00 - 07:15

26-02-2023

Khu vực xã Tinh Nhuệ Điện Lực Thanh Sơn 22:00 - 22:15

25-02-2023

Các xã huyện Thanh Sơn: Yên Sơn Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 18:00

22-02-2023

Các xã huyện Thanh Sơn: Thắng Sơn Điện Lực Thanh Sơn 15:00 - 16:00

21-02-2023

Các xã huyện Thanh Sơn: Yên Sơn Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 18:00

21-02-2023

Các xã huyện Thanh Sơn: Thắng Sơn Điện Lực Thanh Sơn 05:00 - 16:00

21-02-2023

Các xã huyện Thanh Sơn: Thắng Sơn Điện Lực Thanh Sơn 05:00 - 05:15

21-02-2023

Các xã huyện Thanh Sơn: Cự Thắng, Tất Thắng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Hương Cần Điện Lực Thanh Sơn 15:00 - 20:00

20-02-2023

Các xã huyện Thanh Sơn: Yên Lương, Yên Lãng, Yên Sơn Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 20:00

20-02-2023

Các xã huyện Thanh Sơn: Tất Thắng Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 20:00

20-02-2023

Các xã huyện Thanh Sơn: Cự Thắng, Tất Thắng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Hương Cần Điện Lực Thanh Sơn 06:00 - 09:00

20-02-2023

1 phần TT thanh sơn - huyện thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 16:15 - 17:00

19-02-2023

1 phần của TT thanh sơn và xã giáp lai - huyện thanh sơn, Điện Lực Thanh Sơn 16:15 - 17:00

19-02-2023

1 phần huyện thanh sơn , và toàn bộ huyện tân sơn trừ các xã tam thanh , long cốc , vinh tiền Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 16:30

19-02-2023

1 phần xã sơn hùng huyện thanh sơn Điện Lực Thanh Sơn 16:00 - 16:30

19-02-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật