Lịch cúp điện Lâm Thao - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lâm Thao - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Lâm Thao - Phú Thọ

Lịch cúp điện Lâm Thao - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lâm Thao - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lâm Thao - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Sơn Vi Điện Lực Lâm Thao 06:00 - 08:00

07-02-2023

TBA Bùi công Thức Điện Lực Lâm Thao 08:00 - 10:00

07-02-2023

Một phần xã Xuân Huy Điện Lực Lâm Thao 10:00 - 12:00

07-02-2023

Một phần xã Tiên Kiên Điện Lực Lâm Thao 12:00 - 14:00

07-02-2023

Một phần xã Thạch Sơn Điện Lực Lâm Thao 14:00 - 16:00

07-02-2023

TBA Chiếu sáng số 1 Kinh Kệ Điện Lực Lâm Thao 06:00 - 08:00

08-02-2023

Một phần xã Vĩnh Lại Điện Lực Lâm Thao 08:00 - 10:00

08-02-2023

TBA Phú Phú Lâm Điện Lực Lâm Thao 10:00 - 12:00

08-02-2023

TBA Bơm Tăng Áp Điện Lực Lâm Thao 12:00 - 14:00

08-02-2023

TBA Tự dùng Bơm Lê Tính Điện Lực Lâm Thao 14:00 - 15:00

08-02-2023

lộ 3 TBA Kinh Kệ 2 Điện Lực Lâm Thao 15:00 - 16:00

08-02-2023

Một phần TT Lâm Thao Điện Lực Lâm Thao 06:00 - 08:00

09-02-2023

Một phần TT Hùng Sơn, khu công nhân Supe Điện Lực Lâm Thao 07:00 - 15:00

10-02-2023

Một phần TT Hùng Sơn, khu công nhân Supe Điện Lực Lâm Thao 07:00 - 15:00

12-02-2023

Lịch Cúp Điện Lâm Thao Phú Thọ những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Tiên Kiên, Xuân Lũng Điện Lực Lâm Thao 06:00 - 06:05

29-01-2023

Một phần xã Sơn Vi Điện Lực Lâm Thao 10:00 - 12:00

18-01-2023

Một phần xã Sơn Vi Điện Lực Lâm Thao 07:30 - 09:30

18-01-2023

Một phần xã Tiên Kiên, Xuân Lũng Điện Lực Lâm Thao 06:00 - 06:05

18-01-2023

Một phần xã Cao Xá Điện Lực Lâm Thao 10:00 - 12:00

17-01-2023

Một phần xã Cao Xá Điện Lực Lâm Thao 08:00 - 10:00

17-01-2023

Một phần xã Thạch Sơn Điện Lực Lâm Thao 07:00 - 09:00

17-01-2023

Công tác Hotline không mất điện Điện Lực Lâm Thao 07:00 - 15:00

17-01-2023

Một phần xã Cao Xá Điện Lực Lâm Thao 06:00 - 08:00

17-01-2023

Một phần xã Sơn Vi Điện Lực Lâm Thao 09:30 - 11:30

11-01-2023

Một phần TT Lâm Thao Điện Lực Lâm Thao 07:00 - 09:00

11-01-2023

Một phần xã Thạch Sơn Điện Lực Lâm Thao 07:00 - 09:00

11-01-2023

Một phần xã Cao Xá Điện Lực Lâm Thao 09:30 - 11:30

10-01-2023

Một phần xã Bản Nguyên Điện Lực Lâm Thao 07:00 - 09:00

10-01-2023

Một phần TT Lâm Thao, xã Sơn Vi Điện Lực Lâm Thao 15:00 - 16:00

29-12-2022

Một phần xã Thạch Vỹ Điện Lực Lâm Thao 06:00 - 08:00

29-12-2022

Một phần TT Lâm Thao Điện Lực Lâm Thao 05:30 - 16:00

29-12-2022

Một phần xã Sơn Vi Điện Lực Lâm Thao 05:30 - 06:30

29-12-2022

Một phần Xã Sơn vi, TT Lâm Thao Điện Lực Lâm Thao 15:00 - 16:00

28-12-2022

Một phần xã Bản Nguyên Điện Lực Lâm Thao 06:00 - 09:00

28-12-2022

Một phần xã Cao Xá Điện Lực Lâm Thao 06:00 - 09:00

28-12-2022

Một phần xã Sơn Vi, TT Lâm Thao Điện Lực Lâm Thao 05:30 - 06:30

28-12-2022

Một phần TT Lâm Thao Điện Lực Lâm Thao 05:30 - 16:00

28-12-2022

Một phần Xã Sơn VI Điện Lực Lâm Thao 15:00 - 16:00

27-12-2022

Một phần xã Sơn Vi, Thạch Sơn, Chu Hóa, TT Lâm Thao Điện Lực Lâm Thao 05:30 - 09:30

27-12-2022

Một phần TT Lâm Thao Điện Lực Lâm Thao 05:30 - 16:00

27-12-2022

Một phần TT Hùng Sơn, Khu công nhân Supe Điện Lực Lâm Thao 05:30 - 09:30

27-12-2022

Một phần xã Phùng Nguyên, Tam Nông Điện Lực Lâm Thao 05:00 - 08:00

27-12-2022

Một phần xã Son Vi, TT Lâm Thao Điện Lực Lâm Thao 14:30 - 16:00

26-12-2022

Một phần xã Son Vi Điện Lực Lâm Thao 06:00 - 16:00

26-12-2022

Một phần xã Vĩnh Lại Điện Lực Lâm Thao 09:00 - 11:00

24-12-2022

Một phần xã Xã Thạch Vỹ Điện Lực Lâm Thao 07:00 - 09:00

24-12-2022

Một phần xã Son Vi Điện Lực Lâm Thao 06:00 - 16:00

23-12-2022

Một phần xã Chu Hóa Điện Lực Lâm Thao 13:00 - 16:00

22-12-2022

TBA Bơm Bản Nguyên: 560kV-22/0,4kV, lộ 479 E4.17 Điện Lực Lâm Thao 09:00 - 12:00

22-12-2022

Một phần xã Thạch Vỹ, Vân Hùng, Phùng Nguyên, TT Lâm Thao Điện Lực Lâm Thao 07:00 - 10:00

22-12-2022

Một phần xã Vân hùng Điện Lực Lâm Thao 06:00 - 09:00

22-12-2022

Một phần xã Sơn Vi, TT Lâm Thao Điện Lực Lâm Thao 05:30 - 07:00

22-12-2022

Một phần xã Son Vi Điện Lực Lâm Thao 05:30 - 16:00

22-12-2022

Một phần TT Lâm Thao Điện Lực Lâm Thao 13:00 - 16:00

21-12-2022

Một phần TT Lâm Thao Điện Lực Lâm Thao 09:00 - 12:00

21-12-2022

Một phần xã Sơn Vi Điện Lực Lâm Thao 06:00 - 09:00

21-12-2022

Một phần xã Cao Xá, Vĩnh Lại Điện Lực Lâm Thao 05:00 - 13:00

18-12-2022

Một phần xã Cao Xá Điện Lực Lâm Thao 06:00 - 08:00

15-12-2022

Công tác Hotline không mất điện Điện Lực Lâm Thao 07:00 - 15:00

13-12-2022

Một phần xã Phùng Nguyên, TT Lâm Thao Điện Lực Lâm Thao 15:00 - 20:00

11-12-2022

Một phần xã Chu Hóa Điện Lực Lâm Thao 06:00 - 08:00

11-12-2022

Một phần xã Chu Hóa Điện Lực Lâm Thao 06:00 - 09:00

11-12-2022

Một phần xã Chu Hóa Điện Lực Lâm Thao 04:00 - 19:00

11-12-2022

Công tác Hotline không mất điện Điện Lực Lâm Thao 07:00 - 14:30

09-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật