Lịch cúp điện Việt Trì - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Việt Trì - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Việt Trì - Phú Thọ

Lịch cúp điện Việt Trì - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Việt Trì - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Việt Trì - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu công nghiệp Thuỵ Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 23:59

07-06-2023

Một phần phường Gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 12:00

07-06-2023

Một phần phường Tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 12:00

07-06-2023

Một phần phường Bến Gót, xã Sông Lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 12:00

07-06-2023

Một phần phường Thanh Miếu, Tiên Cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 12:00

07-06-2023

Một phần phường Thanh Miếu ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 12:00

07-06-2023

Một phần xã Vân Phú, Hy Cương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 12:00

07-06-2023

Một phần huyện Lâm Thao, Khu CNTV ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 16:00

07-06-2023

Một phần xã Vân Phú, Phường Vân Cơ, Gia Cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 12:00

08-06-2023

Một phần huyện Lâm Thao ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 16:00

08-06-2023

Một phần xã Thanh Đình, khu CNTV ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 16:00

08-06-2023

Một phần phường Bến Gót, Bạch Hạc ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 12:00

08-06-2023

Một phần phường Bạch Hạc ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 16:00

08-06-2023

Một phần phường Bến Gót, Bạch Hạc ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 16:00

08-06-2023

Một phần xã Thuỵ Vân, Hy Cương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 16:00

08-06-2023

Một phần phường Bến Gót, Gia Cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 12:00

08-06-2023

Một phần Phường Nông Trang, Minh Nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 10:00 - 16:00

08-06-2023

Một phần phường Minh Phương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 10:00 - 16:00

08-06-2023

Một phần xã Phượng Lâu ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 10:00 - 16:00

08-06-2023

Một phần phường vân cơ ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 08:00

09-06-2023

Một phần xã Hy cương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 08:00

09-06-2023

Một phần Phường Minh phương-Minh nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 08:00

09-06-2023

Một phần khu công nghiệp Thuỵ Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 23:59

09-06-2023

Một phầ khu công nghiệp Thuỵ Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 23:59

09-06-2023

Một phần phường Bến Gót, Sông Lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 12:00

09-06-2023

Một phần phường Thanh Miếu ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 12:00

09-06-2023

Một phần xã Vân Phú, Kim Đức ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 12:00

09-06-2023

Một phần Phường Minh phương-Minh nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:15 - 09:15

09-06-2023

Một phần Phường Nông trang ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:15 - 09:15

09-06-2023

Một phần KĐT Minh Phương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:15 - 09:15

09-06-2023

Một phần KĐT Minh Phương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:30 - 10:30

09-06-2023

Một phần Phường Nông trang ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:30 - 10:30

09-06-2023

Một phần Phường Minh phương-Minh nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:30 - 10:30

09-06-2023

Một phần Phường Minh phương-Minh nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 10:45 - 11:45

09-06-2023

Một phần Phường Minh Nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 10:45 - 11:45

09-06-2023

Một phần KĐT Minh Phương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 10:45 - 11:45

09-06-2023

Một phần phường gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 09:00

10-06-2023

Một phần Phường Tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 06:30

10-06-2023

Một phần Phường Minh phương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 08:00

10-06-2023

Một phần Khu DTLS Đền Hùng ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 08:00

10-06-2023

Một phần phường Bến Gót, Gia Cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 12:00

10-06-2023

Một phần xã Vân Phú, Vân Cơ ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 12:00

10-06-2023

Một phần huyện Lâm Thao ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 16:00

10-06-2023

Một phần xã Thụy Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 16:00

10-06-2023

Một phần khu công nghiệp Thụy Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 16:00

10-06-2023

Một phần phường Bạch Hạc ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 12:00

10-06-2023

Một phần phường Bạch Hạc ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 16:00

10-06-2023

Một phần xã Vân Phú, Hy Cương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 16:00

10-06-2023

Một phần Khu DTLS Đền Hùng ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:15 - 09:15

10-06-2023

Một phần xã hy cương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:15 - 09:15

10-06-2023

Một phần Khu Đề hùng ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:15 - 09:15

10-06-2023

Một phần Khu DTLS Đền Hùng ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:30 - 10:30

10-06-2023

Một phần xã Hy cương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:30 - 10:30

10-06-2023

Một phần phường Minh Phương, Minh Nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 10:00 - 16:00

10-06-2023

Một phần phường Minh Phương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 10:00 - 16:00

10-06-2023

Một phần xã Phượng Lâu ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 10:00 - 16:00

10-06-2023

Một phần Khu DTLS Đền Hùng ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 10:45 - 11:45

10-06-2023

Một phần khu công nghiệp Thuỵ Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 23:59

11-06-2023

Một phầnk hu công nghiệp Thuỵ Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 23:59

11-06-2023

Một phần phường Bến Gót, xã Sông Lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 12:00

11-06-2023

Một phần phường Tiên Cát, Bến Gót ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 12:00

11-06-2023

Một phần phường Thanh Miếu ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 12:00

11-06-2023

Một phần xã Vân Phú ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 12:00

11-06-2023

Một phần Thanh miếu ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 08:00

12-06-2023

Một phần Tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 08:00

12-06-2023

Một phần Thanh miếu ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:15 - 09:15

12-06-2023

Một phần gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:15 - 09:15

12-06-2023

Một phần Thọ sơn ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:15 - 09:15

12-06-2023

Một phần Thọ sơn ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:30 - 10:30

12-06-2023

Một phần Thanh miếu ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:30 - 10:30

12-06-2023

Một phần Tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 10:45 - 11:45

12-06-2023

Một phần gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 10:45 - 11:45

12-06-2023

Một phần Thọ sơn ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 10:45 - 11:45

12-06-2023

Lịch cúp điện Việt Trì - Phú Thọ

Lịch Cúp Điện Việt Trì Phú Thọ những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Phường Bến gót-Bạch hạc ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 16:00

06-06-2023

Một phần KCNTV ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 00:00

06-06-2023

Một phần KCN Thụy vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 00:00

06-06-2023

Một phần KCN THụy vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 00:00

07-06-2023

Một phần Phường Tiên cát-Minh Nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 12:00

05-06-2023

Một phần phường Minh nông -Thụy vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 12:00

05-06-2023

Một phần phường Tiên Cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:30 - 15:00

04-06-2023

Một phần phường Thanh Miếu ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:30 - 15:00

04-06-2023

Một phần phường Vân Cơ, xã Vân Phú ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:30 - 15:00

04-06-2023

Một phần xã Thuỵ Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 16:00

04-06-2023

Một phần phường Nông trang- Minh Phương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 15:00

04-06-2023

Một phần phương Minh Nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 16:00 - 00:00

04-06-2023

Một phần phường Bến Gót, xã Sông Lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:30 - 16:00

03-06-2023

Một phần Phường Thọ sơn - Tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 06:45

03-06-2023

Một phần khu công nghiệp thụy vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 14:00 - 00:00

03-06-2023

Một phần xã Thụy Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 10:00 - 13:30

02-06-2023

Một phần phường Minh Nông, Minh Phương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:30 - 13:30

02-06-2023

Một phần xã Chu Hóa ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:00 - 12:30

02-06-2023

Một phần phường Thanh Miếu, Bạch Hạc ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:00 - 15:30

02-06-2023

Một phần phường Thanh Miếu, Bạch Hạc ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:00 - 14:00

02-06-2023

Một phần Phường Thọ sơn- Tiên Cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 11:00

02-06-2023

Một phần Phường Tân dân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 15:00

02-06-2023

Một phần KĐT Minh phương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:30 - 09:45

31-05-2023

Một phần Phường Tân dân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 06:00

31-05-2023

Một phần Phường Thọ sơn ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:00 - 10:00

30-05-2023

Một phần Phường Tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 08:30

30-05-2023

Một phần Phường Gia cẩm-Minh Nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 07:00

30-05-2023

Một phần xã Thụy Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 04:00 - 17:00

30-05-2023

Một phần phường Gia Cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 09:00

29-05-2023

Một phần Phường Gia cẩm , Tân Dân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 07:00

29-05-2023

Một phần Phường Gia cẩm , Tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 09:00

29-05-2023

Một phần Phường Gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:30 - 10:30

28-05-2023

Một phần Phường Tân dân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:00 - 09:00

28-05-2023

Một phần xã Trưng vương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 07:00

28-05-2023

Một phần xã Vân Phú ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 04:00 - 17:00

23-05-2023

Một phần Xã Vân Phú ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 04:00 - 16:00

20-05-2023

Một phần Phường Bến Gót ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 20:00 - 23:00

19-05-2023

Một phần xã sông lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 20:00 - 23:00

19-05-2023

Một phần Xã Phượng lâu +Vân Phú ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 11:00 - 16:00

19-05-2023

Một phần Xã Hùng lô +Kim đức ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 11:00 - 16:00

19-05-2023

Một phần của xã Phượng Lâu ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 11:00 - 16:00

19-05-2023

Một phần của xã Hùng Lô , Kim Đức , Vĩnh Phú ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 11:00 - 17:00

19-05-2023

Một phần của Phường Bến Gót , ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 11:00 - 17:00

19-05-2023

Một phần của Xã Sông Lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 11:00 - 17:00

19-05-2023

Một phần KCNTV và Xã Thanh Đình ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 20:00 - 23:00

18-05-2023

ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 11:00 - 16:00

18-05-2023

Một phần Phường Bạch hạc ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 11:00 - 16:00

18-05-2023

Một phần xã Sông Lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:00 - 11:00

17-05-2023

Một phần xã Sông Lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 12:00

17-05-2023

Một phần phường Nông Trang ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 15:00

16-05-2023

Một phần Phường Nông trang ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 15:00

11-05-2023

Một phần Phường Gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 15:00

10-05-2023

Một phần Phường Gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 15:00

09-05-2023

Một phần Phường Gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 15:00

08-05-2023

Một phần Phường Bến Gót-Sông lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:00 - 08:05

07-05-2023

Một phần Phường Bến Gót ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 08:00

07-05-2023

Một phần xã sông lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:00 - 12:00

06-05-2023

Một phần xã sông lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 12:00

06-05-2023

Một phần Phường Thọ sơn ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 08:00

06-05-2023

Một phần Phường Bến Gót ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 08:00

06-05-2023

Một phần Phường Thọ sơn ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 08:00

06-05-2023

Một phần Phường Nông trang ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 15:00

06-05-2023

Một phần Phường Thọ sơn ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 08:00

05-05-2023

Một phần Phường Nông trang ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 15:00

05-05-2023

Một phần Phường Bến Gót ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 08:00

05-05-2023

Một phần Phường Bến Gót-Sông lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 05:05

04-05-2023

Một phần Phường Bến Gót ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 10:00

04-05-2023

Một phần Phường Nông trang ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 15:00

04-05-2023

Một phần Phường Thọ sơn ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 10:00

04-05-2023

Một phần Phường Minh Nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 11:00

27-04-2023

Một phần Phường Tân Dân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 10:00

26-04-2023

Một phần Phường Nông Trang ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 15:00

25-04-2023

Một phần Thọ sơn- Minh Nông - Thụy Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 10:00

25-04-2023

Một phần Thọ sơn- Minh Nông - Thụy Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 16:00

25-04-2023

MỘT PHẦN PHƯỜNG DỮU LÂU-LÂU THƯỢNG ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 05:05

25-04-2023

Một phần Phường Thọ sơn ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 15:00 - 17:00

24-04-2023

Một phần Phường Tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:00 - 15:00

24-04-2023

Một phần Phường Tân dân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:00 - 10:00

24-04-2023

Một phần Phường Tân dân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 08:00

24-04-2023

Một phần KCN Thụy Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 23:00 - 23:05

23-04-2023

Một phần Phường Tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:00 - 15:00

23-04-2023

Một phần Phường Tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:00 - 10:00

23-04-2023

Một phần Phường Tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 08:00

23-04-2023

Một phần xã Thụy Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 16:00

23-04-2023

Một phần Phường Minh phương- Thụy vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 07:00

23-04-2023

Một phần KCN Thụy Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 19:30 - 19:35

22-04-2023

Một phần Phường Thọ sơn ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 15:00 - 17:00

22-04-2023

Một phần Phường Thọ sơn ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:00 - 15:00

22-04-2023

Một phần phường tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:00 - 11:00

22-04-2023

Một phần Phường Tiên cát-Thọ sơn ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 08:00

22-04-2023

Một phần Xã Trưng vương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 08:00

21-04-2023

Một phần xã Hy Cương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 14:00

19-04-2023

Một phần xã Hùng lô + Kim Đức ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 05:05

18-04-2023

Một phần phường dữu lâu - Trưng vương - lâu thượng ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:00 - 15:00

16-04-2023

Một phần xã Sông lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:00 - 13:05

16-04-2023

Một phần phường Vân cơ ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 09:00

16-04-2023

Một phần Phường Dữu lâu - Trưng vương- Lâu Thượng ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 06:30

16-04-2023

Một phần Phường Dữu lâu - Trưng vương- Lâu Thượng ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 13:00

16-04-2023

Một phần xã Sông lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 05:05

16-04-2023

Một phần xã Sông lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 13:00

16-04-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật