Lịch cúp điện Việt Trì - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Việt Trì - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Việt Trì - Phú Thọ

Lịch cúp điện Việt Trì - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Việt Trì - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Việt Trì - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Việt Trì Phú Thọ những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Phường Bạch hạc ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 07:35

29-01-2023

Một phần Phường Bến gót- sông lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 07:05

29-01-2023

Một phần Phường Bến gót- sông lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:30 - 06:35

29-01-2023

Một phần Phường Thọ sơn-Tiên Cát - Minh Nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 06:05

29-01-2023

Một phần Phường Thọ sơn-Tiên Cát - Minh Nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 05:05

29-01-2023

Một phần Nông trang- Gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:00 - 13:05

28-01-2023

Một phần KCN Thụy Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 12:30 - 12:35

28-01-2023

Một phần KCN Thụy Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 12:00 - 12:05

28-01-2023

Một phần Phường Vân phú -Dữu lâu-Phượng lâu -Hùng lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:30 - 09:35

28-01-2023

Một phần Phường Vân phú -Dữu lâu-Phượng lâu -Hùng lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:00 - 09:05

28-01-2023

Một phần Phường Vân cơ ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:30 - 08:35

28-01-2023

Một phần Phường Vân phú-Hy cương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:00 - 08:05

28-01-2023

Một phần Phường Vân phú ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 07:35

28-01-2023

Một phần KCN Thụy Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 07:05

28-01-2023

Một phần KCN Thụy Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:30 - 06:35

28-01-2023

Một phần Phường Tân dân-Dữu lâu ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 06:05

28-01-2023

Một phần Phường Thanh miếu - Thọ sơn- tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:30 - 05:35

28-01-2023

Một phần Phường Thanh miếu - Thọ sơn- tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 05:05

28-01-2023

Một phần Nông trang- Gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:00 - 13:05

19-01-2023

Một phần KCN Thụy Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 12:30 - 12:35

19-01-2023

Một phần KCN Thụy Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 12:00 - 12:05

19-01-2023

Một phần Phường Vân phú -Dữu lâu-Phượng lâu -Hùng lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:30 - 09:35

19-01-2023

Một phần Phường Vân phú -Dữu lâu-Phượng lâu -Hùng lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:00 - 09:05

19-01-2023

Một phần Phường Vân cơ ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:30 - 08:35

19-01-2023

Một phần Phường Vân phú-Hy cương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:00 - 08:05

19-01-2023

Một phần Phường Vân phú ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 07:35

19-01-2023

Một phần KCN Thụy Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 07:05

19-01-2023

Một phần KCN Thụy Vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:30 - 06:35

19-01-2023

Một phần Phường Tân dân-Dữu lâu ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 06:05

19-01-2023

Một phần Phường Thanh miếu - Thọ sơn- tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:30 - 05:35

19-01-2023

Một phần Phường Thanh miếu - Thọ sơn- tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 05:05

19-01-2023

Một phần phường Gia Cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 09:30

18-01-2023

Một phần Phường Bạch hạc ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:30 - 07:35

18-01-2023

Một phần phường Vân Cơ ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 11:00

18-01-2023

Một phần Phường Bến gót- sông lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 07:00 - 07:05

18-01-2023

Một phần Phường Bến gót- sông lô ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:30 - 06:35

18-01-2023

Một phần phường Thọ Sơn ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 10:00

18-01-2023

Một phần Phường Thọ sơn-Tiên Cát - Minh Nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 06:05

18-01-2023

Một phần Phường Thọ sơn-Tiên Cát - Minh Nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 05:05

18-01-2023

Một phần phường Tiên Cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 14:00 - 15:00

17-01-2023

Một phần xã Vân Phú ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:30 - 17:00

17-01-2023

Một phần phường Tiên Cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:00 - 11:30

17-01-2023

Một phần xã Hy Cương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 10:00

17-01-2023

Một phần phường Tân Dân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:00 - 16:00

16-01-2023

Một phần xã Lâu Thượng ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 09:00

16-01-2023

Một phần phường Thanh Miếu ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 10:00

16-01-2023

Một phần phường Thọ sơn ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 10:00

16-01-2023

Một phần xã trưng vương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:30 - 15:30

13-01-2023

Một phần phường tân dân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:30 - 16:30

13-01-2023

Một phần xã trưng vương ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 12:00 - 15:00

13-01-2023

Một phần xã lâu thượng ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 09:00

13-01-2023

Một phần phường Nông trang ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:00 - 16:00

12-01-2023

Một phần phường Nông trang ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 12:00 - 15:00

12-01-2023

Một phần phường Tân dân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 10:00

12-01-2023

Một phần phường Nông trang ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 09:00

12-01-2023

Một phần phường Minh Nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:00 - 12:00

11-01-2023

TBA Dữu lâu 7 ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 09:00

11-01-2023

Một phần phường Minh Nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 09:00

11-01-2023

một phần Phường Gia Cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:00 - 16:30

10-01-2023

Một phần Phường Dữu Lâu , Tân Dân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 14:00

10-01-2023

Một phần phường Minh Nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:00 - 16:00

30-12-2022

Một phần phường Tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 11:00

30-12-2022

Một phần phường dữu lâu , Phượng lâu , Thụy vân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 11:00

27-12-2022

Một phần phường bạch hạc ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 10:00

26-12-2022

Một Phần Phường Bạch Hạc , Bến Gót , Thanh Miếu ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 10:00

26-12-2022

Một phần Phường Bạch hạc ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 10:00

24-12-2022

Một phần Phường Dữu lâu ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:00 - 16:30

23-12-2022

Một phần Phường Thanh Miếu ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 11:00

23-12-2022

Một phần Phường Tiên Cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:00 - 16:30

22-12-2022

Một phần Phường gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 11:00 - 15:00

22-12-2022

Một phần Phường gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 09:00 - 13:00

22-12-2022

Một phần Phường gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:00 - 16:00

22-12-2022

Một phần Phường Tiên Cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 11:00

22-12-2022

Một phần Phường Tiên Cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:00 - 16:30

21-12-2022

Một phần Phường gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 12:00 - 16:00

21-12-2022

Một phần Phường Min Nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:00 - 16:30

20-12-2022

Một phần Phường Nông trang - Gia Cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 15:00

20-12-2022

Một phần Phường Nông trang - Vân cơ ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 15:00

20-12-2022

Một phần Phường gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 15:00

20-12-2022

Một phần Tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 10:00

20-12-2022

Một phân phường gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 07:00

20-12-2022

Một phần phường gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 07:30

20-12-2022

Một phần phường thọ sơn tiên cát ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 13:00

18-12-2022

Một phần xã thụy vân , minh nông , tiên cát , thọ sơn ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 13:00

18-12-2022

Một phần phường thanh miếu , thọ sơn , trưng vương, tân dân , ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 11:00

17-12-2022

Một phần Phường Tân dân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:00 - 10:00

15-12-2022

Một phần Phường Thanh miếu ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 10:00

15-12-2022

Một phần Phường Tân dân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 08:00

15-12-2022

Một phần Phường Minh nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 15:00 - 17:00

14-12-2022

Một phần Phường Minh nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:00 - 15:00

14-12-2022

Một phần Phường Vân phú ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 10:00 - 12:00

14-12-2022

Một phần Phường Vân phú ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 08:00 - 10:00

14-12-2022

Một phần phường Tân dân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 08:00

14-12-2022

Một phần phường Tân dân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 10:00

14-12-2022

Một phần xã kim đức ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 06:00 - 10:00

14-12-2022

Một phần phường Nông trang -Minh nông ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 05:00 - 05:10

14-12-2022

Một phần phường Dữu lâu ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 15:00 - 17:00

13-12-2022

Một phần phường Tân dân ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:00 - 15:00

13-12-2022

Một phần phường Gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 13:00 - 15:00

13-12-2022

Một phần phường Gia cẩm ĐIỆN LỰC TP. VIỆT TRÌ 11:00 - 13:00

13-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật