Lịch cúp điện Thanh Ba - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thanh Ba - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Thanh Ba - Phú Thọ

Lịch cúp điện Thanh Ba - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thanh Ba - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thanh Ba - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Chiếu sáng 2 (50kVA) lộ 377E4.5, Ngân Hàng nông nghiệp huyện Thanh Ba Điện lực Thanh ba 08:00 - 09:00

09-02-2023

Toàn bộ khách hàng TBA Khải Xuân 5 (250kVA) lộ 371E4.7 Điện lực Thanh ba 09:30 - 10:30

09-02-2023

Toàn bộ TBA Xí Nghiệp Khai Thác Nguyên Liệu Đá Ninh Dân (1000kVA) lộ 371E4.9 Điện lực Thanh ba 11:00 - 12:00

09-02-2023

Toàn bộ TBA Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nôi - Ga Chí Chủ (50kVA) lộ 371 E4.7 Điện lực Thanh ba 13:30 - 15:00

09-02-2023

Toàn bộ TBA Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nôi - Ga Vũ Ẻn (50kVA) lộ 371 TC Đồi Phướn Điện lực Thanh ba 15:30 - 17:00

09-02-2023

Toàn bộ TBA Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em Mồ Côi Khuyết Tất (160kVA) lộ 377E4.5 Điện lực Thanh ba 08:00 - 09:00

10-02-2023

Toàn bộ TBA Công ty Chè Hưng Hà (400kVA) lộ 373E4.9 Điện lực Thanh ba 09:30 - 10:30

10-02-2023

Toàn bộ TBA Cty CP Hóa Chất và Phân Bón Sông Hồng (560kVA) lộ 371 TC Đồi Phướn Điện lực Thanh ba 11:00 - 12:00

10-02-2023

Toàn bộ TBA Bơm Hoàng Hanh M2 (560kVA) lộ 371 TC Đồi Phướn Điện lực Thanh ba 14:00 - 15:00

10-02-2023

Toàn bộ TBA Bơm Chí Tiên (560kVA) lộ 371 E4.7 Điện lực Thanh ba 15:30 - 16:30

10-02-2023

Một phần huyện Thanh Ba Điện lực Thanh ba 05:30 - 09:00

11-02-2023

Một phần huyện Thanh Ba và một phần Huyện phù Ninh Điện lực Thanh ba 05:00 - 10:00

13-02-2023

Một phần khách hàng thuộc Khu 1, khu 3 Thị Trấn Thanh Ba Điện lực Thanh ba 13:00 - 17:00

13-02-2023

Lịch Cúp Điện Thanh Ba Phú Thọ những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Toàn bộ xã Thanh Xá, Hoàng Cương và một phần xã Yên Nội, xã Ninh Dân, Xã chí tiên Điện lực Thanh ba 08:00 - 08:05

29-01-2023

Một phần xã Thanh Hà, KH cụm CN Nam Thanh Ba-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 07:00 - 07:05

29-01-2023

Toàn bộ xã Đông Lĩnh ( Các TBA Đông Lĩnh 1,2,3,4,5 ) Điện lực Thanh ba 07:00 - 07:05

29-01-2023

Một phần huyện thanh Ba và một phần huyện Hạ Hòa Điện lực Thanh ba 06:00 - 06:05

29-01-2023

Toàn bộ xã Thanh Xá, Hoàng Cương và một phần xã Yên Nội, xã Ninh Dân, Xã chí tiên Điện lực Thanh ba 08:00 - 08:05

18-01-2023

Một phần xã Thanh Hà, Cụm CN Nam Thanh Ba- Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 07:00 - 07:05

18-01-2023

Toàn bộ xã Đông Lĩnh ( Các TBA Đông Lĩnh 1,2,3,4,5 ) Điện lực Thanh ba 07:00 - 07:05

18-01-2023

Một phần huyện thanh Ba và một phần huyện Hạ Hòa Điện lực Thanh ba 06:00 - 06:05

18-01-2023

Một phần xã Hà Lộc-TX Phú Thọ, một phần huyện Thanh Ba, một phần huyện Phù Ninh Điện Lực TX Phú Thọ 05:30 - 07:00

14-01-2023

Mất điện TBA TĐC Ninh Dân 3, TBA công Ty Hoa Linh, CTy Nguyên Bình, Công Ty Kiên và Kiên Điện lực Thanh ba 05:30 - 09:00

12-01-2023

Mất điện TBA Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nôi - Ga Vũ Ẻn lộ 371TCĐP Điện lực Thanh ba 15:00 - 17:00

11-01-2023

Mất điện TBA Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nôi - Ga Chí Chủ lộ 371E4.7 Điện lực Thanh ba 13:30 - 15:30

11-01-2023

Mất điện TBA Xí Nghiệp Khai Thác Nguyên Liệu Đá Ninh Dân (1000kVA) lộ 371E4.9 Điện lực Thanh ba 11:30 - 13:30

11-01-2023

TBA Chiếu sáng 2 (50kVA) lộ 377E4.5 Điện lực Thanh ba 08:00 - 10:00

11-01-2023

Mất điện khu 2 và khu 3 xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 08:00 - 10:00

11-01-2023

Khu 4 xã Đại An & Lilama 5 Điện lực Thanh ba 06:00 - 10:00

04-01-2023

TBA chè Hoài Trung Điện lực Thanh ba 10:00 - 12:00

03-01-2023

TBA Hồng Phong Điện lực Thanh ba 07:30 - 09:30

03-01-2023

Một phần huyện Thanh Ba và một phần huyện Hạ Hòa Điện lực Thanh ba 09:00 - 09:10

30-12-2022

Một phần huyện Thanh Ba và một phần huyện Hạ Hòa Điện lực Thanh ba 06:00 - 06:10

30-12-2022

XN KT NL Đá Ninh Dân Điện lực Thanh ba 11:30 - 12:30

28-12-2022

Mỏ Đá Vôi Ninh Dân Điện lực Thanh ba 10:30 - 11:30

28-12-2022

Một phần xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 10:00 - 11:00

28-12-2022

Trạm Bơm Chí Tiên Điện lực Thanh ba 09:15 - 10:15

28-12-2022

Trạm Bơm Hoàng Hanh Điện lực Thanh ba 08:00 - 09:00

28-12-2022

Một phần xã Đại An Điện lực Thanh ba 08:00 - 09:00

28-12-2022

Khu 5,6 xã Vân Lĩnh Điện lực Thanh ba 15:00 - 17:00

27-12-2022

Điện lực Thanh ba 14:00 - 16:00

27-12-2022

Khu 4,5 xã vân Lĩnh Điện lực Thanh ba 12:00 - 14:00

27-12-2022

Khu 4,5 xã vân Lĩnh Điện lực Thanh ba 11:00 - 13:00

27-12-2022

Khu 3,4 xã vân Lĩnh Điện lực Thanh ba 10:00 - 12:00

27-12-2022

Khu 2,3 xã vân Lĩnh Điện lực Thanh ba 08:00 - 10:00

27-12-2022

Khu 3 xã vân Lĩnh Điện lực Thanh ba 06:00 - 08:00

27-12-2022

Một phần xã Võ Lao-Thanh Ba-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 07:00 - 12:00

24-12-2022

Một phần xã Võ Lao-Thanh Ba-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 06:00 - 11:00

24-12-2022

Một phần xã Đỗ Sơn-Thanh Ba-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 07:00 - 12:00

23-12-2022

Một phần xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 16:00 - 17:00

22-12-2022

Một phần xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 15:00 - 16:00

22-12-2022

Một phần xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 14:00 - 15:00

22-12-2022

Một phần xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 13:00 - 14:00

22-12-2022

Một phần xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 10:00 - 11:00

22-12-2022

Một phần xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 09:00 - 10:00

22-12-2022

Một phần xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 08:00 - 09:00

22-12-2022

Một phần xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 15:00 - 16:30

21-12-2022

Một phần xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 13:00 - 15:00

21-12-2022

Một phần xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 10:00 - 11:00

21-12-2022

Một phần xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 09:00 - 10:00

21-12-2022

Một phần xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 08:00 - 09:00

21-12-2022

Một phần xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 14:30 - 16:00

20-12-2022

Một phần xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 13:00 - 14:00

20-12-2022

Một phần xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 10:00 - 11:00

20-12-2022

Một phần xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 09:00 - 10:00

20-12-2022

Một phần xã Khải Xuân Điện lực Thanh ba 08:00 - 09:00

20-12-2022

Xã Thanh Vân, xã Vân Lĩnh Điện lực Thanh ba 16:00 - 18:00

18-12-2022

Xã Thanh Vân, xã Hanh Cù, xã Chính Công Điện lực Thanh ba 16:00 - 18:00

18-12-2022

Xã Ninh Dân, Đông Thành Điện lực Thanh ba 11:00 - 11:15

18-12-2022

Một phần huyện Thanh Ba và một phần huyện Phù Ninh Điện lực Thanh ba 11:00 - 11:10

18-12-2022

Xã Ninh Dân, Hoàng Cương, Chí Tiên Điện lực Thanh ba 10:00 - 11:00

18-12-2022

Một phần huyện Thanh Ba và một phần huyện Phù Ninh Điện lực Thanh ba 06:00 - 06:10

18-12-2022

Một phần huyện Thanh Ba và một phần huyện Phù Ninh Điện lực Thanh ba 06:00 - 10:00

18-12-2022

Một phần huyện Thanh Ba Điện lực Thanh ba 06:00 - 10:00

18-12-2022

Xã Ninh Dân, Hoàng Cương, Chí Tiên Điện lực Thanh ba 05:00 - 07:00

18-12-2022

Xã Ninh Dân, Đông Thành Điện lực Thanh ba 05:00 - 07:00

18-12-2022

Xã Thanh Vân, xã Hanh Cù, xã Chính Công Điện lực Thanh ba 04:00 - 07:00

18-12-2022

Xã Thanh Vân, xã Vân Lĩnh Điện lực Thanh ba 04:00 - 06:00

18-12-2022

TBA Hanh Cù 2, 4; TBA Yển Khê 1, 2, 4, 8 Điện lực Thanh ba 05:00 - 11:00

10-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật