Lịch cúp điện Phú Thọ - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phú Thọ - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Phú Thọ - Phú Thọ

Lịch cúp điện Phú Thọ - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phú Thọ - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phú Thọ - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Hà Lộc - TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 06:00 - 06:05

05-04-2023

Lịch cúp điện Phú Thọ - Phú Thọ

Lịch Cúp Điện Phú Thọ Phú Thọ những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Tại TBA Cty cổ phần cấp nước Phú Thọ Điện Lực Hạ Hoà 13:00 - 15:00

28-03-2023

Xã Sơn Cương, một phần xã Thanh Hà-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 14:00 - 14:05

27-03-2023

Một phần phường Thanh Vinh, một phần xã Khải Xuân, một phần xã Đông Thành, xã Võ Lao-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 13:45 - 13:50

27-03-2023

Một phần phường Thanh Vinh, một phần xã Thanh Hà-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 13:30 - 13:35

27-03-2023

Một phần phường Thanh Vinh, một phần xã Khải Xuân, một phần xã Đông Thành, xã Võ Lao-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 05:05

25-03-2023

Xã Sơn Cương, một phần xã Thanh Hà-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 04:45 - 04:50

25-03-2023

Một phần phường Thanh Vinh, một phần xã Thanh Hà-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 04:30 - 04:35

25-03-2023

Thôn 4 xã Bằng Luân huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ Điện Lực Đoan Hùng 13:00 - 16:30

24-03-2023

Thôn 6 xã Bằng Luân huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ Điện Lực Đoan Hùng 07:00 - 10:00

24-03-2023

Khách hàng sau TBA VINCOM-SHOPHOUSE Điện Lực TX Phú Thọ 07:00 - 10:00

23-03-2023

Một phần xã Võ Lao-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 14:00 - 16:00

22-03-2023

Một phần xã Thanh Hà-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 10:00 - 12:00

22-03-2023

Một phần xã Hà Thạch-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 07:00 - 09:00

22-03-2023

Thôn 2 xã Hữu Đô huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ Điện Lực Đoan Hùng 07:00 - 10:00

22-03-2023

Thôn 6 xã Tiêu Sơn huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ Điện Lực Đoan Hùng 13:30 - 16:30

21-03-2023

Thôn 4 xã Vân Đồn huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ Điện Lực Đoan Hùng 07:00 - 10:00

21-03-2023

Xã Võ Lao, một phần xã Khải Xuân, một phần xã Đông Thành-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 14:00 - 14:05

13-03-2023

Xã Sơn Cương, một phần xã Đông Thành-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 13:45 - 13:50

13-03-2023

Một phần xã Thanh Hà, một phần phường Thanh VInh-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 13:30 - 13:35

13-03-2023

Một phần xã Văn Lung, một phần phường Thanh Vinh-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 13:30 - 13:35

13-03-2023

C.ty An Hưng - Phú Thọ Điện Lực Phù Ninh 06:00 - 14:00

12-03-2023

Xã Võ Lao, một phần xã Khải Xuân, một phần xã Đông Thành-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 05:05

11-03-2023

Xã Sơn Cương, một phần xã Đông Thành-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 04:45 - 04:50

11-03-2023

Một phần xã Thanh Hà, một phần phường Thanh VInh-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 04:30 - 04:35

11-03-2023

Một phần xã Văn Lung, một phần phường Thanh Vinh-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 04:30 - 04:35

11-03-2023

Một phần xã Thanh Hà, một phần phường Thanh Vinh-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 12:00 - 12:05

05-03-2023

Một phần xã Thanh Hà, một phần phường Thanh Vinh-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:30 - 05:35

05-03-2023

TBA Cty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Phú Thọ (250kVA) lộ 375E4.5 Điện lực Thanh ba 08:00 - 09:00

28-02-2023

xã Sơn Cương, một phần xã Đông Thành - Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 06:00 - 06:05

20-02-2023

Phường Thanh Vinh, một phần xã Thanh Hà- Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:30 - 05:35

20-02-2023

Xã Võ Lao, một phần xã Đông Thành, một phần phường Thanh Vinh- Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 16:00 - 16:05

19-02-2023

Xã Hà Lộc, một phần huyện Thanh Ba, một phần huyện Phù Ninh-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 15:00 - 16:00

19-02-2023

Một xã Hà Thạch-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 14:00 - 16:00

19-02-2023

Một xã Hà Thạch-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 12:00 - 14:00

19-02-2023

Một xã Hà Thạch-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 10:00 - 12:00

19-02-2023

Một phường Hùng Vương-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 10:00 - 12:00

19-02-2023

Một xã Hà Thạch-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 08:00 - 10:00

19-02-2023

Một phường Hùng Vương-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 06:00 - 10:00

19-02-2023

Một xã Hà Thạch-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 06:00 - 10:00

19-02-2023

Một phường Phong Châu-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 06:00 - 08:00

19-02-2023

Một phần phường Hùng Vương, phường Âu Cơ, một phần phường Phong Châu, một phần xã Thanh Minh-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 16:00

19-02-2023

Một phần xã Hà Lộc, KCN Phú Hà-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 16:00

19-02-2023

xã Đỗ Sơn, xã Lương Lỗ, xã Đỗ Xuyên, xã Thanh Minh-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 16:00

19-02-2023

Xã Võ Lao, một phần xã Đông Thành, một phần phường Thanh Vinh- Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 05:05

19-02-2023

Một phần xã Khải Xuân-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 16:05

19-02-2023

Một phần xã Hà Lộc, một phầnxã Khải Xuân-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 16:00 - 20:00

18-02-2023

Một phần phường Thanh Vinh, một phần xã Đông Thành, xã Võ Lao-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 15:00 - 15:05

18-02-2023

Một phần phường Thanh Vinh-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 14:00 - 16:00

18-02-2023

Một phần phường Thanh Vinh-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 12:00 - 14:00

18-02-2023

Một phần xã Võ Lao-Thanh Ba Điện Lực TX Phú Thọ 12:00 - 14:00

18-02-2023

Một xã Thanh Hà-Thanh Ba Điện Lực TX Phú Thọ 12:00 - 14:00

18-02-2023

Một xã Thanh Hà-Thanh Ba Điện Lực TX Phú Thọ 10:00 - 12:00

18-02-2023

Một phần xã Võ Lao-Thanh Ba Điện Lực TX Phú Thọ 10:00 - 12:00

18-02-2023

Một phần phường Thanh Vinh-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 10:00 - 12:00

18-02-2023

Một phần phường Thanh Vinh-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 08:00 - 10:00

18-02-2023

Một xã Thanh Hà-Thanh Ba Điện Lực TX Phú Thọ 08:00 - 10:00

18-02-2023

TX Phú thọ Điện Lực Cẩm Khê 05:00 - 07:00

18-02-2023

Một phần phường Hùng Vương, một phần phường Thanh Vinh-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 07:00

18-02-2023

một phần phường Thanh Vinh, xã Võ Lao-TX Phú Thọ, một phần xã Đông Thành-Thanh Ba Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 10:00

18-02-2023

Một phần xã Khải Xuân-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 15:05

18-02-2023

xã Sơn Cương, một phần xã Đông Thành-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 14:00

18-02-2023

xã Đỗ Sơn, xã Đỗ Xuyên, xã Lương Lỗ, xã Thanh Minh-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 16:00

18-02-2023

Một phần xã Hà Lộc, KCN Phú Hà-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 16:00

18-02-2023

Một phần phường Hùng Vương, phường Âu Cơ, một phần phường Phong Châu, một phần xã Thanh Minh- TX Phú Thọ. Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 16:00

18-02-2023

Xã Hà Lộc, một phần huyện Phù Ninh, một phần huyện Thanh Ba-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 08:00

18-02-2023

Công ty CP Xi Măng Phú Thọ Điện lực Thanh ba 07:00 - 10:30

15-02-2023

xã Hà Lộc-TX Phú Thọ, một phần huyện Thanh Ba, một phần huyên Phù Ninh Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 10:00

11-02-2023

Một phần xã Hà Lộc, một phần P.Phong Châu-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 08:00 - 08:05

29-01-2023

Một phần xã Thanh Hà, KH cụm CN Nam Thanh Ba-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 07:00 - 07:05

29-01-2023

Một phần xã Võ Lao, một phần xã Đông Thành -TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 06:00 - 06:05

29-01-2023

Một phần xã Hà Lộc, một phần P.Phong Châu-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 08:00 - 08:05

18-01-2023

Một phần xã Thanh Hà, Cụm CN Nam Thanh Ba- Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 07:00 - 07:05

18-01-2023

Một phần xã Võ Lao, một phần xã Đông Thành -TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 06:00 - 06:05

18-01-2023

Một phần xã Hà Lộc-TX Phú Thọ, Phụ tải KCN Phú Hà. Điện Lực TX Phú Thọ 06:30 - 08:30

15-01-2023

Một phần xã Hà Lộc-TX Phú Thọ, một phần huyện Thanh Ba, một phần huyện Phù Ninh Điện Lực TX Phú Thọ 05:30 - 07:00

14-01-2023

Một phần xã Hà Lộc-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:30 - 12:00

05-01-2023

Một phần xã Hà Lộc-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 12:00 - 16:00

31-12-2022

Một phần xã Hà Lộc-TX Phú Thọ, một phần huyện Phù Ninh-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 14:00 - 15:00

27-12-2022

Một phần xã Hà Lộc-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 15:00

27-12-2022

Một phần xã Hà Lộc-TX Phú Thọ, một phần huyện Phù Ninh-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 07:00

27-12-2022

Một phần xã Thanh Minh-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 07:00 - 12:00

26-12-2022

Một phần phường Phong Châu-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 06:00 - 11:00

26-12-2022

Một phần xã Võ Lao-Thanh Ba-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 07:00 - 12:00

24-12-2022

Một phần xã Võ Lao-Thanh Ba-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 06:00 - 11:00

24-12-2022

Một phần xã Đỗ Sơn-Thanh Ba-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 07:00 - 12:00

23-12-2022

Một phần phường Phong Châu-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 06:00 - 11:00

23-12-2022

Một phần xã Sơn Cương-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 07:00 - 12:00

22-12-2022

Một phần xã Sơn Cương-TX Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 06:00 - 11:00

22-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật