Lịch cúp điện Phù Ninh - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phù Ninh - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Phù Ninh - Phú Thọ

Lịch cúp điện Phù Ninh - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phù Ninh - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phù Ninh - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Phù Ninh, thị trấn Phông Châu Điện Lực Phù Ninh 05:00 - 10:05

09-02-2023

Một phần thị trấn Phong Châu, xã Phú Lộc Điện Lực Phù Ninh 05:00 - 05:05

09-02-2023

Một phần thị trấn Phong Châu Điện Lực Phù Ninh 07:00 - 09:00

09-02-2023

Một phần thị trấn Phong Châu Điện Lực Phù Ninh 09:00 - 11:00

09-02-2023

Một phần thị trấn Phong Châu, xã Phú Lộc Điện Lực Phù Ninh 10:00 - 10:05

09-02-2023

Một phần xã Phù Ninh Điện Lực Phù Ninh 05:00 - 10:05

10-02-2023

Một phần xã Phù Ninh, Phú Lộc, An Đạo, Gia Thanh, Hạ Giáp, Trị Quận. Điện Lực Phù Ninh 05:00 - 05:05

10-02-2023

Một phần xã Phù Ninh, Phú Lộc, An Đạo, Gia Thanh, Hạ Giáp, Trị Quận. Điện Lực Phù Ninh 10:00 - 10:05

10-02-2023

C.ty CP Đông Á; C.ty CP giấy Phong Châu Điện Lực Phù Ninh 05:00 - 05:05

11-02-2023

Không có khách hàng Điện Lực Phù Ninh 05:00 - 10:05

11-02-2023

C.ty CP Đông Á; C.ty CP giấy Phong Châu Điện Lực Phù Ninh 10:00 - 10:05

11-02-2023

KCN Tử Đà, một phần xã An Đạo Điện Lực Phù Ninh 05:00 - 10:00

12-02-2023

Một phần xã Bình Phú, An Đạo Điện Lực Phù Ninh 05:00 - 05:05

12-02-2023

Một phần xã Hà Thạch Điện Lực Phù Ninh 05:00 - 10:00

12-02-2023

Một phần xã Bình Phú, An Đạo Điện Lực Phù Ninh 09:55 - 10:00

12-02-2023

Một phần xã Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ, Trạm Thản Điện Lực Phù Ninh 04:45 - 04:50

13-02-2023

Một phần huyện Thanh Ba và một phần Huyện phù Ninh Điện lực Thanh ba 05:00 - 10:00

13-02-2023

Một phần xã Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ, Trạm Thản Điện Lực Phù Ninh 12:00 - 12:05

13-02-2023

Lịch Cúp Điện Phù Ninh Phú Thọ những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ, Trạm Thản Điện Lực Phù Ninh 07:00 - 07:05

29-01-2023

Xã Phú Lộc, Bảo Thanh, Trung Giáp Điện Lực Phù Ninh 06:00 - 06:05

29-01-2023

Xã Liên Hoa, Phú Mỹ, Lệ Mỹ, Trạm Thản Điện Lực Phù Ninh 07:00 - 07:05

18-01-2023

Xã Phú Lộc, Bảo Thanh, Trung Giáp Điện Lực Phù Ninh 06:00 - 06:05

18-01-2023

Xã Phú Lộc, Phú Nham Điện Lực Phù Ninh 06:55 - 07:00

14-01-2023

Một phần xã Hà Lộc-TX Phú Thọ, một phần huyện Thanh Ba, một phần huyện Phù Ninh Điện Lực TX Phú Thọ 05:30 - 07:00

14-01-2023

Một phần xã Phú Lộc Điện Lực Phù Ninh 14:00 - 15:00

11-01-2023

Một phần xã Phú Hộ, xã Trung Giáp Điện Lực Phù Ninh 14:00 - 15:00

11-01-2023

Một phần xã Phú Hộ, xã Trung Giáp Điện Lực Phù Ninh 05:00 - 06:00

11-01-2023

Một phần xã Phú Lộc Điện Lực Phù Ninh 05:00 - 06:00

11-01-2023

Một phần xã Phú Lộc, Bảo Thanh, trung Giáp, Lệ Mỹ Điện Lực Phù Ninh 05:00 - 15:00

11-01-2023

Xã Bảo Thanh, Trung Giáp, Lệ Mỹ Điện Lực Phù Ninh 14:00 - 16:00

29-12-2022

Một phần xã Phù Ninh Điện Lực Phù Ninh 13:40 - 16:40

29-12-2022

Một phần xã Phú Lộc Điện Lực Phù Ninh 10:15 - 13:15

29-12-2022

Một phần xã Liên Hoa Điện Lực Phù Ninh 07:00 - 10:00

29-12-2022

Một phần xã Lệ Mỹ Điện Lực Phù Ninh 06:00 - 16:00

29-12-2022

Xã Bảo Thanh, trung Giáp, Lệ Mỹ Điện Lực Phù Ninh 05:00 - 06:00

29-12-2022

Một phần xã Phù Ninh, một phần thị trấn Phong Châu, một phần xã Phú Lộc Điện Lực Phù Ninh 14:00 - 14:10

27-12-2022

Một phần xã Hà Lộc-TX Phú Thọ, một phần huyện Phù Ninh-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 14:00 - 15:00

27-12-2022

Một phần xã Bình Phú Điện Lực Phù Ninh 13:30 - 16:30

27-12-2022

Một phần xã Tiên Phú Điện Lực Phù Ninh 13:30 - 16:30

27-12-2022

Khu công nghiệp Đồng Lạng Điện Lực Phù Ninh 11:00 - 13:00

27-12-2022

Một phần xã Phù Ninh, một phần thị trấn Phong Châu Điện Lực Phù Ninh 06:50 - 07:00

27-12-2022

Một phần thị trấn Phong Châu, một phần xã Phù Ninh, An Đạo, Phú Lộc, Tiên Du, Phú Nham, xã Gia Thanh, Trị Quận Điện Lực Phù Ninh 05:00 - 11:00

27-12-2022

Một phần xã Hà Lộc-TX Phú Thọ, một phần huyện Phù Ninh-Phú Thọ Điện Lực TX Phú Thọ 05:00 - 07:00

27-12-2022

Một phần huyện Thanh Ba và một phần huyện Phù Ninh Điện lực Thanh ba 11:00 - 11:10

18-12-2022

Một phần huyện Thanh Ba và một phần huyện Phù Ninh Điện lực Thanh ba 06:00 - 06:10

18-12-2022

Một phần huyện Thanh Ba và một phần huyện Phù Ninh Điện lực Thanh ba 06:00 - 10:00

18-12-2022

Một phần xã Tử Đà Điện Lực Phù Ninh 15:00 - 17:00

16-12-2022

Một phần xã Tử Đà Điện Lực Phù Ninh 13:00 - 15:00

16-12-2022

Một phần xã An Đạo Điện Lực Phù Ninh 11:00 - 13:00

16-12-2022

Một phần xã An Đạo Điện Lực Phù Ninh 08:00 - 10:00

16-12-2022

Một phần xã Tiên Du Điện Lực Phù Ninh 06:00 - 08:00

16-12-2022

Một phần xã Lệ Mỹ Điện Lực Phù Ninh 13:00 - 15:00

15-12-2022

Một phần xã Trung Giáp Điện Lực Phù Ninh 11:00 - 13:00

15-12-2022

Một phần xã Trị Quận Điện Lực Phù Ninh 08:00 - 10:00

15-12-2022

Một phần xã Hạ Giáp Điện Lực Phù Ninh 06:00 - 08:00

15-12-2022

Một phần xã Phú Lộc Điện Lực Phù Ninh 14:00 - 16:00

10-12-2022

Một phần xã Phú Lộc Điện Lực Phù Ninh 08:00 - 10:00

10-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật