Lịch cúp điện Thanh Thủy - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thanh Thủy - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Thanh Thủy - Phú Thọ

Lịch cúp điện Thanh Thủy - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thanh Thủy - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thanh Thủy - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần phụ tải xã Lương Nha mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 05:00 - 06:30

01-06-2023

Một phần phụ tải xã Tu Vũ mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 05:00 - 06:30

01-06-2023

Một phần phụ tải xã Đồng Trung mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 06:30 - 08:00

01-06-2023

Một phần phụ tải xã Lương Nha mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 06:30 - 08:00

01-06-2023

Một phần phụ tải xã Lương Nha mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 08:00 - 09:30

01-06-2023

Một phần phụ tải xã Hoàng Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 08:00 - 09:30

01-06-2023

Một phần phụ tải xã Hoàng Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 09:30 - 11:00

01-06-2023

Một phần phụ tải xã Tu Vũ mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 09:30 - 11:00

01-06-2023

Một phần phụ tải xã Hoàng Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 05:00 - 06:30

02-06-2023

Một phần phụ tải Thị trấn Thanh Thủy mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 06:30 - 08:00

02-06-2023

Một phần phụ tải xã Bảo Yên mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 08:00 - 09:30

02-06-2023

Một phần phụ tải Thị trấn Thanh Thủy mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 09:30 - 11:00

02-06-2023

Lịch cúp điện Thanh Thủy - Phú Thọ

Lịch Cúp Điện Thanh Thủy Phú Thọ những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần phụ tải xã Bảo Yên mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 07:00 - 10:00

25-05-2023

Một phần phụ tải xã Bảo Yên mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 06:00 - 11:00

25-05-2023

Một phần phụ tải xã Đào Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 05:00 - 10:00

25-05-2023

gồm một phần xã cự đồng ,xã thắng sơn,xã hương cần ,xã yên lương ,xã yên lãng ,xã yên sơn ,một phần huyện thanh thủy Điện Lực Thanh Sơn 20:00 - 23:00

18-05-2023

Một phần phụ tải xã Tân Phương, Bảo Yên, Đoan Hạ, Sơn Thủy và Thị trấn Thanh Thủy mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 20:00 - 23:00

18-05-2023

Phụ tải khu vực xã Thạch Đồng và một phần xã Tân Phương mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 11:00 - 16:00

18-05-2023

Một phần phụ tải xã Đồng Trung, Tu Vũ mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 11:00 - 16:00

18-05-2023

Một phần phụ tải khu vực xã Đoan Hạ mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 13:00 - 14:30

07-05-2023

Một phần phụ tải khu vực xã Đào Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 11:00 - 13:00

07-05-2023

Phụ tải khu vực THị trấn Thanh Thủy, xã Bảo Yên, Sơn Thủy và một phần phụ tải khu vực xã Đào Xá; Tân Phương mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 11:00 - 19:00

07-05-2023

Một phần phụ tải khu vực xã Thị trấn Thanh Thủy mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 15:00 - 17:00

25-04-2023

Một phần phụ tải khu vực xã Thị trấn Thanh Thủy mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 13:00 - 15:00

25-04-2023

Một phần phụ tải khu vực xã Tu Vũ mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 10:00 - 12:00

25-04-2023

Một phần phụ tải khu vực xã Đồng Trung mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 08:00 - 10:00

25-04-2023

Một phần phụ tải khu vực xã Đồng Trung mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 06:00 - 08:00

25-04-2023

Một phần các xã Thục Luyện, Cự Thắng, Tất Thắng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Hương Cần, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn, huyện Thanh Sơn và Một phần huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Điện Lực Thanh Sơn 19:00 - 22:30

22-04-2023

Một phần các xã Thục Luyện, Cự Thắng, Tất Thắng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Hương Cần, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn, huyện Thanh Sơn và Một phần huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Điện Lực Thanh Sơn 09:30 - 13:00

22-04-2023

Gồm các xã thục luyện, cự thắng, tất thắng , thắng sơn, hương cần, yên lương , yên lãng , yên sơn của huyện thanh sơn, và 1 phần huyện thanh thủy Điện Lực Thanh Sơn 11:00 - 21:00

15-04-2023

Một phần phụ tải xã Đồng Trung mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 10:30 - 12:00

30-03-2023

Một phần phụ tải xã Tân Phương mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 07:00 - 10:00

30-03-2023

Một phần phụ tải xã Hoàng Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 11:00 - 11:05

29-03-2023

Một phần phụ tải xã Hoàng Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 10:00 - 11:05

29-03-2023

Một phần phụ tải xã Hoàng Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 05:00 - 06:00

29-03-2023

Một phần phụ tải xã Hoàng Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 05:00 - 11:05

29-03-2023

Một phần phụ tải xã Hoàng Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 04:55 - 05:00

29-03-2023

Một phần phụ tải khách hàng xã Đào Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 13:30 - 15:30

27-03-2023

Một phần phụ tải khách hàng khu 6 Thị trấn Thanh Thủy mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 09:30 - 11:30

27-03-2023

Một phần phụ tải khách hàng xã Sơn Thủy mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 07:00 - 09:00

27-03-2023

Một phần phụ tải khu vực xã Đoan Hạ, Đồng Trung mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 15:00 - 17:00

21-03-2023

Không mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 14:00 - 15:00

21-03-2023

Không mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 08:00 - 09:00

21-03-2023

Một phần phụ tải xã Tu Vũ mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 08:00 - 15:00

21-03-2023

Một phần phụ tải khu vực xã Đoan Hạ, Đồng Trung mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 06:00 - 07:00

21-03-2023

Một phần phụ tải khu vực xã Đồng Trung mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 06:00 - 17:00

21-03-2023

Một phần phụ tải khu vực xã Đồng Trung, Tu Vũ mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 06:00 - 08:00

21-03-2023

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 07:00 - 10:00

20-03-2023

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 15:00 - 17:00

15-03-2023

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 13:00 - 15:00

15-03-2023

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 08:00 - 10:00

15-03-2023

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 06:00 - 08:00

15-03-2023

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 13:30 - 15:30

14-03-2023

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 08:00 - 10:00

14-03-2023

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 06:00 - 08:00

14-03-2023

Phụ tải khu vực xã Lương Nha huyện Thanh Sơn và một phần khu vực xã Tu Vũ huyện Thanh Thủy mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 07:00 - 07:15

05-03-2023

Toàn bộ xã Tinh Nhuệ và 1 phần huyện Thanh Thủy Điện Lực Thanh Sơn 07:00 - 07:30

05-03-2023

Toàn bộ xã Tinh Nhuệ và 1 phần huyện Thanh Thủy Điện Lực Thanh Sơn 22:00 - 22:30

04-03-2023

Phụ tải khu vực xã Lương Nha huyện Thanh Sơn và một phần khu vực xã Tu Vũ huyện Thanh Thủy mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 22:00 - 22:15

04-03-2023

Một phần phụ tải khu vực xã Đồng Trung, Tu Vũ mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 14:00 - 15:30

26-02-2023

Một phần phụ tải khu vực xã Hoàng Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 10:00 - 10:05

26-02-2023

Một phần phụ tải khu vực xã Hoàng Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 05:00 - 10:00

26-02-2023

Phụ tải khu vực xã Hoàng Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 15:00 - 15:05

21-02-2023

Phụ tải khu vực xã Hoàng Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 05:00 - 05:05

21-02-2023

Phụ tải khu vực Thị trấn Thanh Thủy, xã Đào Xá, Đoan Hạ, Bảo Yên, Sơn Thủy, Đồng Trung và một phần xã Tân Phương, Hoàng Xá, Tu Vũ mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 14:00 - 19:00

20-02-2023

Một phần phụ tải khu vực Đồng Trung, Tu Vũ mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 14:00 - 19:00

20-02-2023

Một phần phụ tải khu vực xã Hoàng Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 06:00 - 20:00

20-02-2023

Phụ tải khu vực xã Đồng Trung và một phần xã Đoan Hạ, Tu Vũ mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 05:00 - 07:00

20-02-2023

Một phần phụ tải khu vực xã Đồng Trung mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 05:00 - 19:00

20-02-2023

Phụ tải khu vực xã Đồng Trung và một phần xã Đoan Hạ, Tu Vũ mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 15:00 - 15:05

19-02-2023

Phụ tải khu vực xã Đồng Trung và một phần xã Đoan Hạ, Tu Vũ mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 05:00 - 05:05

19-02-2023

Một phần phụ tải khu vực xã Đồng Trung mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 05:00 - 15:05

19-02-2023

1 phần TT thanh sơn, và xã giáp lai - huyện thanh sơn, và 1 phần huyện thanh thủy Điện Lực Thanh Sơn 22:00 - 22:30

18-02-2023

Một phần phụ tải xã Đồng Trung, Tu Vũ mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 06:00 - 10:00

17-02-2023

Một phần phụ tải xã Tân Phương mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 15:00 - 17:00

16-02-2023

Một phần phụ tải xã Tân Phương mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 13:00 - 15:00

16-02-2023

Một phần phụ tải xã Đào Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 08:00 - 10:00

16-02-2023

Một phần phụ tải xã Đào Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 06:00 - 08:00

16-02-2023

Một phần phụ tải xã Đồng Trung, Tu Vũa mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 06:00 - 08:00

14-02-2023

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 13:00 - 15:00

11-02-2023

Một phần phụ tải xã Tu Vũ mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 10:00 - 12:00

11-02-2023

Một phần phụ tải xã Tu Vũ mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 08:00 - 10:00

11-02-2023

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 06:00 - 08:00

11-02-2023

Một phần phụ tải xã Lương Nha mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 15:00 - 17:00

10-02-2023

Một phần phụ tải xã Lương Nha mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 13:00 - 15:00

10-02-2023

Một phần phụ tải xã Lương Nha mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 10:00 - 12:00

10-02-2023

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 08:00 - 10:00

10-02-2023

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 06:00 - 08:00

10-02-2023

Phụ tải từ xã Bảo Yên, Đoan Hạ, Đồng Trung và một phần Thị trấn Thanh Thủy, xã Hoàng Xá, Tu Vũ mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 06:00 - 06:05

29-01-2023

Phụ tải từ xã Bảo Yên, Đoan Hạ, Đồng Trung và một phần Thị trấn Thanh Thủy, xã Hoàng Xá, Tu Vũ mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 06:00 - 06:05

18-01-2023

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 08:00 - 11:00

15-01-2023

Một phần phụ tải xã Đồng Trung mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 13:00 - 15:00

10-01-2023

Một phần phụ tải Thị trấn Thanh Thủy mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 10:00 - 12:00

10-01-2023

Một phần phụ tải xã Đào Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 08:00 - 10:00

10-01-2023

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 08:00 - 10:00

10-01-2023

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 08:00 - 11:00

10-01-2023

Một phầnThị Trấn thanh sơn,Xã Giap lai_Huyện Thanh sơn. Một phần Huyện Thanh Thủy Điện Lực Thanh Sơn 05:00 - 11:00

30-12-2022

Phụ tải xã Hoàng Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 12:00 - 12:05

29-12-2022

Phụ tải xã Hoàng Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 05:30 - 05:35

29-12-2022

Một phần phụ tải Thị trấn Thanh Thủy mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 15:00 - 17:00

28-12-2022

Một phần phụ tải xã Đào Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 13:00 - 15:00

28-12-2022

Một phần phụ tải xã Đồng Trung mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 13:00 - 15:00

28-12-2022

Một phần phụ tải xã Bảo Yên mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 10:00 - 12:00

28-12-2022

Một phần phụ tải xã Đào Xá mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 10:00 - 12:00

28-12-2022

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 08:00 - 10:00

28-12-2022

Một phần phụ tải Thị trấn Thanh Thủy mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 08:00 - 10:00

28-12-2022

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 15:00 - 17:00

27-12-2022

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 14:30 - 16:30

27-12-2022

Phụ tải khu vực xã Lương Nha huyện Thanh Sơn và một phần xã Tu Vũ huyện Thanh Thủy mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 12:00 - 12:15

27-12-2022

Phụ tải khu vực xã Lương Nha huyện Thanh Sơn và một phần xã Tu Vũ huyện Thanh Thủy mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 09:00 - 09:15

27-12-2022

Phụ tải trạm bơm mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 13:00 - 15:00

18-12-2022

Phụ tải khách hàng mất điện Điện Lực Thanh Thuỷ 07:00 - 09:00

18-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật