Lịch cúp điện Cẩm Khê - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cẩm Khê - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Cẩm Khê - Phú Thọ

Lịch cúp điện Cẩm Khê - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cẩm Khê - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cẩm Khê - Phú Thọ hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
khu 6 Xuân An Điện Lực Cẩm Khê 05:00 - 09:00

02-06-2023

khu 6 Lương Sơn Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 10:00

02-06-2023

khu 6 TT Cẩm khê Điện Lực Cẩm Khê 05:00 - 10:00

03-06-2023

Xã Ngá Hoàng Điện Lực Cẩm Khê 05:00 - 10:00

03-06-2023

khu 6 Xuân Thủy Điện Lực Cẩm Khê 05:00 - 08:00

05-06-2023

Lịch cúp điện Cẩm Khê - Phú Thọ

Lịch Cúp Điện Cẩm Khê Phú Thọ những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
khu 6 trung sơn Điện Lực Cẩm Khê 08:00 - 09:00

31-05-2023

khu 6 Đồng thịnh Điện Lực Cẩm Khê 07:00 - 08:00

31-05-2023

khu 6 minh Tân Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 10:00

31-05-2023

khu 6 TT Cẩm khê Điện Lực Cẩm Khê 05:00 - 09:00

31-05-2023

khu 2 mỹ lung Điện Lực Cẩm Khê 07:00 - 08:30

30-05-2023

Xã Đồng lương Điện Lực Cẩm Khê 04:15 - 04:20

29-05-2023

Xã Đồng lương Điện Lực Cẩm Khê 12:00 - 12:05

28-05-2023

Khu Chợ xã Phúc Khánh Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 16:00 - 17:00

27-05-2023

KHu 2 xã Phúc Khánh Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 15:00 - 16:00

27-05-2023

Xóm Bằng Thung Xã Hưng Long Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 14:00 - 15:00

27-05-2023

Xã Đồng lương Điện Lực Cẩm Khê 13:00 - 13:05

27-05-2023

Xóm Đình TT Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 13:00 - 14:00

27-05-2023

TT Yên Lập Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 10:00 - 11:00

27-05-2023

TT Yên Lập Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 09:00 - 10:00

27-05-2023

TT Yên Lập Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 08:00 - 09:00

27-05-2023

TT Yên Lập Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 07:00 - 08:00

27-05-2023

TT Yên Lập Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 07:00

27-05-2023

TT Yên Lập Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 05:00 - 06:00

27-05-2023

Trạm Bơm Điện Lực Cẩm Khê 10:00 - 11:00

26-05-2023

Cty Hoàng việt Điện Lực Cẩm Khê 09:00 - 10:00

26-05-2023

Cty Hoàng việt Điện Lực Cẩm Khê 08:00 - 09:00

26-05-2023

khu 3 Lương Sơn Điện Lực Cẩm Khê 05:00 - 08:00

26-05-2023

khu 3 Xuân An Điện Lực Cẩm Khê 05:00 - 08:00

25-05-2023

khu 3 Xuân An Điện Lực Cẩm Khê 05:00 - 08:00

24-05-2023

Xã Đồng lac, Minh Hòa Yên lập Điện Lực Cẩm Khê 17:30 - 23:59

19-05-2023

Xã Tiên lương, ngô xá, minh côi. Điện Lực Cẩm Khê 17:30 - 23:59

19-05-2023

TT Yên lập, KCN Yên lập Điện Lực Cẩm Khê 17:30 - 23:59

19-05-2023

Xã Cấp Dẫn,Tùng khê Cẩm khê Điện Lực Cẩm Khê 17:30 - 23:59

19-05-2023

Xã Lương Sơn, Mỹ Lương Yên Lập. Điện Lực Cẩm Khê 11:00 - 17:00

19-05-2023

Xã Tạ Xá, Chương Xá, Văn khúc Cẩm khê Điện Lực Cẩm Khê 11:00 - 17:00

19-05-2023

Xã Sơn Tình, Yên Tập, Phú Lạc, Phú Khê, Hùng Việt Huyện Cẩm Khê Điện Lực Cẩm Khê 20:00 - 23:00

18-05-2023

khu 1 Đồng Thịnh Điện Lực Cẩm Khê 10:00 - 12:00

17-05-2023

khu 7 Đồng Lạc Điện Lực Cẩm Khê 08:00 - 10:00

17-05-2023

khu 1 Xuân Viên Điện Lực Cẩm Khê 10:00 - 12:00

16-05-2023

khu 1 Xuân Viên Điện Lực Cẩm Khê 08:00 - 10:00

16-05-2023

khu 1 Xuân Viên Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 08:00

16-05-2023

Khu 1 TT Yên lập Điện Lực Cẩm Khê 15:00 - 17:00

10-05-2023

Khu 1 TT Yên lập Điện Lực Cẩm Khê 13:00 - 15:00

10-05-2023

Khu 1 TT Yên lập Điện Lực Cẩm Khê 08:00 - 10:00

10-05-2023

Khu 1 TT Yên lập Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 08:00

10-05-2023

TBA khachs hàng Điện Lực Cẩm Khê 09:00 - 10:00

09-05-2023

TBA khachs hàng Điện Lực Cẩm Khê 08:00 - 09:00

09-05-2023

TBA khachs hàng Điện Lực Cẩm Khê 07:00 - 08:00

09-05-2023

khu 1 Điêu lương Điện Lực Cẩm Khê 13:00 - 15:00

08-05-2023

khu 1 Điêu lương Điện Lực Cẩm Khê 10:00 - 12:00

08-05-2023

khu 1 Điêu lương Điện Lực Cẩm Khê 08:00 - 10:00

08-05-2023

Xã Cấp Dẫn, Sơn Tình Huyện Cẩm Khê Điện Lực Cẩm Khê 07:00 - 09:00

08-05-2023

khu 1 Điêu lương Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 08:00

08-05-2023

Cụm CN Cẩm khê. Điện Lực Cẩm Khê 05:00 - 08:00

07-05-2023

Xã lương Sơn. Điện Lực Cẩm Khê 04:30 - 04:35

07-05-2023

TT Cẩm khê; Xã Hùng Việt Cẩm khê Điện Lực Cẩm Khê 16:00 - 23:59

06-05-2023

Xã Minh Tân Cẩm khê Điện Lực Cẩm Khê 16:00 - 23:59

06-05-2023

Xã Ngô Xá; Tiên lương ; Tuy lộc; Đồng Cam; Thụy liễu Cẩm khê Điện Lực Cẩm Khê 16:00 - 23:59

06-05-2023

Xã Cấp Dẫn; Sơn tình Điện Lực Cẩm Khê 13:00 - 13:05

06-05-2023

Xã Cấp Dẫn, Sơn Tình, Tam Sơn, Phượng Vỹ Huyện Cẩm Khê; Điện Lực Cẩm Khê 12:00 - 12:05

06-05-2023

Xã Cấp Dẫn, Sơn Tình Huyện Cẩm Khê Điện Lực Cẩm Khê 12:00 - 13:00

06-05-2023

Xã Xương Thịnh, Sơn Tình Huyện Cẩm Khê Điện Lực Cẩm Khê 08:00 - 09:00

06-05-2023

Xã Đồng lạc; Minh Hòa; Ngọc Đồng; Ngọc lập; TT Yên lập Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 19:00

06-05-2023

Xã Lương Sơn, Xuân an; Xuân Thủy Yên lập. Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 12:00

06-05-2023

Xã Cấp Dẫn; Sơn tình Điện Lực Cẩm Khê 19:00 - 19:05

05-05-2023

Xã Trung Sơn Điện Lực Cẩm Khê 16:00 - 23:59

05-05-2023

Xã Ngọc Đồng; Ngọc lập Điện Lực Cẩm Khê 16:00 - 23:59

05-05-2023

Xã Cấp Dẫn; Sơn tình Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 19:00

05-05-2023

Xã lương Sơn. Điện Lực Cẩm Khê 04:30 - 04:35

05-05-2023

Khu Hạ Bạc Xã Đồng Thịnh Điện Lực Cẩm Khê 15:00 - 17:00

28-04-2023

Khu Minh Phúc Xã Đồng Lạc Điện Lực Cẩm Khê 13:00 - 15:00

28-04-2023

Khu Quyết Tiến Xã Xuân Viên Điện Lực Cẩm Khê 10:00 - 12:00

28-04-2023

Khu Quảng Đông Xã Xuân Viên Điện Lực Cẩm Khê 08:00 - 10:00

28-04-2023

Khu 3 Xã Tạ Xá Điện Lực Cẩm Khê 08:00 - 10:00

28-04-2023

Khu An Phú Xã Yên Tập Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 08:00

28-04-2023

Khu Đồng Xuân Xã Xuân Viên Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 08:00

28-04-2023

Khu Đá TRắng xã Lương Sơn Điện Lực Cẩm Khê 09:00 - 11:00

27-04-2023

Xã Lương Sơn, Mỹ Lương Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 09:00 - 09:05

27-04-2023

Khu Hon xã Xuân An Điện Lực Cẩm Khê 08:00 - 10:00

27-04-2023

Khu An Lạc xã Xuân An Điện Lực Cẩm Khê 07:00 - 09:00

27-04-2023

Khu An Lạc xã Xuân An Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 08:00

27-04-2023

Xã Phượng Vỹ, Tam Sơn Huyện Cẩm Khê. Xã Xuận An, Lương Sơn, Mỹ Lương, Trung Sơn Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 05:00 - 09:00

27-04-2023

Xã Lương Sơn, Mỹ Lương Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 04:45 - 04:50

27-04-2023

Xã Hưng Long, Xuân Thủy, Xuân Viên, Nga Hoàng, Thượng Long Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 10:00 - 10:05

26-04-2023

Xã Hưng Long, Xuân Thủy, Xuân Viên, Nga Hoàng, Thượng Long Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 05:00 - 05:05

26-04-2023

Xã Thượng Long Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 05:00 - 10:00

26-04-2023

Khu 1,2 Xã Tam Sơn Huyện Cẩm Khê Điện Lực Cẩm Khê 05:00 - 10:00

26-04-2023

Xã Cấp dẫn; Tùng khê Cẩm khê Điện Lực Cẩm Khê 06:30 - 06:35

09-04-2023

Xã Đồng Cam; Thụy liễu Cẩm khê Điện Lực Cẩm Khê 14:00 - 16:00

08-04-2023

TBA Xương thịnh 5 xã Xương thịnh. Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 16:00

08-04-2023

Đổi pt. Không có phụ tải Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 16:00

08-04-2023

Xã Cấp dẫn; Tùng khê Cẩm khê Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 06:05

07-04-2023

Đổi pt. Không có phụ tải Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 16:00

07-04-2023

TBA Xương thịnh 5 xã Xương thịnh. Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 16:00

07-04-2023

Khu 3 Sai Nga Điện Lực Cẩm Khê 13:30 - 15:30

05-04-2023

Khu 3 CHƯƠNG XÁ Điện Lực Cẩm Khê 10:00 - 12:00

05-04-2023

Khu 3 ĐIÊU LƯƠNG Điện Lực Cẩm Khê 08:00 - 10:00

05-04-2023

Khu 3 Tam Sơn Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 08:00

05-04-2023

Khu 3 Xuân Thuỷ Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 10:00

04-04-2023

Khu 3 Lương Sơn Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 10:00

04-04-2023

Xã Ngọc Lập, Ngọc Đồng Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 15:00 - 15:05

27-03-2023

Xã Phúc Khánh, Đồng Thịnh Huyện Yên lập Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 15:00

27-03-2023

Xã Ngọc Lập, Ngọc Đồng Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 06:05

27-03-2023

Xã Hương Lung Huyện Cẩm Khê, Xã Đồng Lạc, Minh Hòa, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 15:00 - 16:00

26-03-2023

Xã Ngọc Lập, Ngọc Đồng Huyện Yên Lập Điện Lực Cẩm Khê 06:00 - 07:00

26-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật