Lịch cúp điện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Phúc

Lịch cúp điện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Vĩnh Sơn,TT Thổ Tang ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 14:30

07-04-2023

Lịch cúp điện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Lịch Cúp Điện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Bình Dương 5 xã Bình Dương ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 15:00 - 16:30

27-03-2023

TBA Bình Dương 1 xã Bình Dương ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 13:30 - 15:00

27-03-2023

TBA Yên Bình 3 xã Yên Bình ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 09:00 - 10:30

27-03-2023

TBA Thổ Tang 7 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 15:00 - 17:00

22-03-2023

TBA Thượng Trưng 8 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 13:00 - 15:00

22-03-2023

TBA Bình Dương 11 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 09:30 - 11:30

22-03-2023

TBA Tứ Trưng 6 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:30 - 09:30

22-03-2023

TBA Vân Hà 1 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 15:30 - 17:00

21-03-2023

TBA Cam Giá 1 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 13:30 - 15:30

21-03-2023

TBA Phú đa 1 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 11:00 - 12:30

21-03-2023

TBA Vĩnh Thịnh 5 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 09:30 - 11:00

21-03-2023

TBA Khách Nhi ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:30 - 09:30

21-03-2023

TBA Cầu 5 Thăng Long ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 15:30 - 17:00

15-03-2023

TBA Bơm Đại Định 2 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 13:30 - 15:30

15-03-2023

TBA Tứ Trưng 3 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 09:30 - 11:30

15-03-2023

TBA Phúc Sơn 2 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:30 - 09:30

15-03-2023

Xã Cao Đại,Bồ Sao ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 17:00

07-03-2023

Xã Cao Đại ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 17:00

06-03-2023

TT Thổ Tang ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 17:00

04-03-2023

TT Thổ Tang,Xã Lũng Hòa ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 17:00

03-03-2023

Xã Nghĩa Hưng,Đại Đồng ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 17:00

02-03-2023

Xã Nghĩa Hưng,Đại Đồng ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 17:00

01-03-2023

CTYCPCNVN ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 17:00

01-03-2023

Xã Kim Xá ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 11:00

28-02-2023

Xã Nghĩa Hưng,Kim Xá,Chấn Hưng ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 17:00

28-02-2023

Khu VựcĐại Đồng ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:30 - 10:30

25-02-2023

xã kim xá ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 17:00

23-02-2023

Khu Kinh Tế Thổ Tang ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 13:30 - 17:30

08-02-2023

Khu Kinh Tế Thổ Tang ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:30 - 12:30

08-02-2023

Xã Ngũ Kiên,Phú Đa,Minh Châu,An Tường,Vĩnh Thinh ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 14:30 - 16:30

06-02-2023

TBA Thủ độ 2 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 13:30 - 15:00

30-01-2023

TBA B.Vĩnh Sơn ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 10:30 - 12:00

30-01-2023

TBA Đại Đồng 2 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 09:00 - 10:30

30-01-2023

TBA TTTM Thổ Tang ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:30 - 09:00

30-01-2023

TBA Thôn Liễu ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:30 - 15:30

18-01-2023

TBA Bình Dương 2 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:30 - 15:30

17-01-2023

xã chấn hưng ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 08:00 - 16:30

16-01-2023

xã vinh ninh ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 12:30

12-01-2023

thị trấn vĩnh tường ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 12:30

12-01-2023

xã đại đồng ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 12:30

11-01-2023

xã thượng trưng ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 12:30

11-01-2023

xã đại đồng ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 12:30

10-01-2023

xã tân phú ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 12:30

10-01-2023

xã yên bình ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 12:30

09-01-2023

xã tân phú ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 12:30

09-01-2023

xã yên bình ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 12:30

07-01-2023

xã thượng trưng ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 12:30

07-01-2023

xã yên lập ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 12:30

06-01-2023

xã nghĩa hưng ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 12:30

06-01-2023

xã an tường ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 12:30

05-01-2023

xã nghĩa hưng ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 12:30

05-01-2023

thị trấn vĩnh tường ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 12:30

04-01-2023

xã Nghĩa Hưng ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 12:30

04-01-2023

Xã Tân Tiến, Vĩnh Sơn, Bình Dương, Vân Xuân ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 16:30

30-12-2022

Xã Đại Đồng ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 16:30

30-12-2022

Xã Bồ Sao Việt Xuân ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 16:30

29-12-2022

Xã Vĩnh Ninh,Vĩnh Thịnh ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 16:30

28-12-2022

Xã Tứ Trưng,Ngũ Kiên,An Tương,Phú Đa ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 16:30

27-12-2022

Xã Tứ Trưng,TT Vĩnh Tường ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 16:30

26-12-2022

Xã Nghĩa Hưng,Kim Xã,Yên Bình ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 16:30

25-12-2022

Xã Tuân Chính,Lý Nhân ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 19:30 - 21:00

24-12-2022

Xã Nghĩa Hưng,Đại Đồng ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 16:30

24-12-2022

Xã Vĩnh Sơn,Thổ Tang ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 16:30

24-12-2022

Xã Tuân Chính,Lý Nhân ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 05:00 - 06:00

24-12-2022

Xã Tuân Chính,Lý Nhân ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 13:30 - 18:00

23-12-2022

TT Vĩnh Tường,Xã Vĩnh Sơn ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 12:30

23-12-2022

Xã Ngũ Kiên,Phú Đa,An Tường ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 16:30

22-12-2022

Xã Đại Đồng,Chấn Hưng ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 16:30

22-12-2022

TT Vĩnh Tường ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 13:30 - 17:00

21-12-2022

Xã Việt Xuân ,Hòa Loan ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 12:20

21-12-2022

Thị Trấn Thổ Tang ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 16:30

20-12-2022

Xã cao Đại ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 16:30

19-12-2022

Xã Thượng Trưng ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 16:30

19-12-2022

lộ 2 TBA Vân Xuân 4 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 10:00 - 13:30

15-12-2022

lộ 1 TBA Vân Xuân 1 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 06:30 - 10:00

15-12-2022

xã vĩnh thịnh ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 13:30 - 15:30

07-12-2022

xã việt xuân ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 09:40 - 12:00

07-12-2022

xã việt xuân ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 08:00 - 10:00

07-12-2022

xã cao đại ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 13:30 - 15:30

06-12-2022

xã cao đại ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 10:45 - 12:30

06-12-2022

xã cao đại ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 09:10 - 11:00

06-12-2022

xã cao đại ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:30 - 09:30

06-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật