Lịch cúp điện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Phúc

Lịch cúp điện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Thanh Xuân, Thanh Xuân 3, Đồng Mận; Gia Khánh 9 lộ 473E25.11- TT Gia Khánh và TBA Kim Long lộ 473E25.11- Xã Kim Long ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 14:30 - 17:30

03-06-2023

Lịch cúp điện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Lịch Cúp Điện Bình Xuyên Vĩnh Phúc những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Giãn Dân Bá Thiện lộ 474E25.4- TT Bá Hiến ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 07:30 - 11:30

31-05-2023

TT Hương Canh, Xã tam Hợp Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:00 - 10:30

27-05-2023

Một TT Hương Canh, một phần Xã Sơn Lôi ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:00 - 10:30

27-05-2023

Xã Hương Sơn Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 09:00

26-05-2023

Một phần xã Hương Sơn, một phần Xã Thiện Kế ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 09:00

26-05-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 14:00 - 16:00

25-05-2023

TBA Tam Hà 3 Lộ 474E25.4 - Xã Thiện Kế ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 14:00 - 16:00

25-05-2023

Xã Tam Hợp Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 10:00 - 12:00

25-05-2023

TBA Tam Hợp 4 Lộ 474E4.3 - Xã Tam Hợp ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 10:00 - 12:00

25-05-2023

TT Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 08:00 - 10:00

25-05-2023

TBA Hương Canh 4 Lộ 376E25.7 - TT Hương Canh ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 08:00 - 10:00

25-05-2023

TT Thanh Lãng Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 15:30 - 17:30

24-05-2023

TBA Thanh Lãng 8 Lộ 477E25.7 - TT Thanh Lãng ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 15:30 - 17:30

24-05-2023

TT Thanh Lãng Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 13:30 - 15:00

24-05-2023

TBA CQT Thanh Lãng 12 Lộ 477E25.7 - TT Thanh lãng ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 13:30 - 15:30

24-05-2023

TT Thanh Lãng Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 10:00 - 12:00

24-05-2023

TBA Thanh Lãng 9 Lộ 477E25.7 - TT Thanh Lãng ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 10:00 - 12:00

24-05-2023

TT Thanh Lãng Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 08:00 - 10:00

24-05-2023

TBA CQT Đồng Lý lộ 477E25.7 - TT Thanh Lãng ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 08:00 - 10:00

24-05-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 21:00 - 00:00

18-05-2023

Khu CN Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 21:00 - 00:00

18-05-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 07:00 - 07:30

04-05-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 07:00 - 07:30

03-05-2023

TT Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 07:00 - 07:30

02-05-2023

Khu CN Bình Xuyên Vĩnh phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 07:00 - 07:30

02-05-2023

Khu CN Bình Xuyên Vĩnh phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 20:00 - 20:30

29-04-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 20:00 - 20:30

29-04-2023

TT Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 20:00 - 20:30

29-04-2023

TT Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 15:30 - 17:30

27-04-2023

TT Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 13:30 - 15:30

27-04-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 10:00 - 12:30

27-04-2023

TT Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 08:00 - 10:00

27-04-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 14:30

25-04-2023

TT Thanh Lãng Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 07:30 - 10:00

24-04-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 15:30 - 17:30

15-04-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 13:30 - 15:30

15-04-2023

TT Thanh Lãng Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 09:30 - 12:00

15-04-2023

TT Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 07:30 - 09:30

15-04-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 15:30 - 17:30

14-04-2023

TT Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 13:30 - 15:30

14-04-2023

TT Thanh Lãng Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 10:00 - 12:00

14-04-2023

TT Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 08:00 - 09:30

14-04-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 10:00 - 12:00

31-03-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 08:00 - 09:30

31-03-2023

Xã Tam Hợp Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 00:00 - 10:30

31-03-2023

Xã Phú Xuân Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 17:00

25-03-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 09:30 - 10:30

23-03-2023

TT Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 08:00 - 14:00

23-03-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 07:30

23-03-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 10:00

22-03-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 12:00 - 17:00

19-03-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 17:00

19-03-2023

Xã Tam Hợp Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 17:00

18-03-2023

TT Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 16:00 - 17:30

16-03-2023

TT Thanh Lãng Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 13:30 - 16:00

16-03-2023

TT Thanh Lãng Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 10:00 - 12:00

16-03-2023

TT Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 08:00 - 11:00

16-03-2023

TT Thanh Lãng Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 08:00 - 10:00

16-03-2023

Xã Tam Hợp Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 17:00

13-03-2023

Xã Quất Lưu Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 14:30 - 17:00

12-03-2023

Xã Hương Sơn Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 17:00

12-03-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 17:00

12-03-2023

Xã Quất Lưu Bình Xuyên Vĩnh phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 17:00

11-03-2023

Xã Thiện Kế Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 13:30 - 17:00

06-03-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 08:00 - 11:30

06-03-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 12:00 - 17:00

05-03-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 17:00

05-03-2023

TT Dạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 17:00

26-02-2023

Cty Anh Long lộ 376E25.7 ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 15:00 - 18:30

25-02-2023

Xã Tân Phong Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 08:00 - 10:30

25-02-2023

TT Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 11:30

25-02-2023

TT Hương Canh, TT Dạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 17:00

25-02-2023

Đoạn sau DCLF474-7E25.4/27 đến MC&DCL474-7E25.11/53.1 ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 12:00

21-02-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 12:00

21-02-2023

Xã Thiện Kế Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 17:00

20-02-2023

Xã Thiện Kế Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 17:00

19-02-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 17:00

17-02-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 17:00

16-02-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 12:00

16-02-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 17:00

15-02-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:00 - 07:00

29-01-2023

Xã Tam Hợp Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:00 - 07:00

29-01-2023

Khu CN Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 14:00 - 16:30

26-01-2023

TT Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 14:00 - 16:30

26-01-2023

Xã Sơn Lôi Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 14:00 - 16:30

26-01-2023

Xã Tân Phong Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 14:00 - 16:30

26-01-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 14:00 - 16:30

26-01-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:00 - 08:30

26-01-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:00 - 08:30

26-01-2023

KCN Bình Xuyên 2 Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:00 - 08:30

26-01-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 07:00 - 08:00

20-01-2023

Xã Sơn Lôi Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 07:00 - 08:00

20-01-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:00 - 07:00

20-01-2023

KCN Bình Xuyên 2 Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:00 - 07:00

20-01-2023

Xã Tân Phong Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:00 - 07:00

20-01-2023

Khu CN Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 05:00 - 06:00

20-01-2023

TT Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 05:00 - 06:00

20-01-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 05:00 - 06:00

20-01-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 05:00 - 06:00

20-01-2023

Xã Tam Hợp Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 05:00 - 06:00

19-01-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật