Lịch cúp điện Tam Dương - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tam Dương - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Phúc

Lịch cúp điện Tam Dương - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tam Dương - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tam Dương - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Tam Dương - Vĩnh Phúc

Lịch Cúp Điện Tam Dương Vĩnh Phúc những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các TBA mất điện: Hướng Đạo 1, Kho vu khi dan. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 17:00

28-03-2023

Các TBA mất điện: Hợp Hòa 1, Tam Dương 5, Vinh Phu, An Hòa 2, Đồng Tĩnh 3, Đồng Tĩnh 5, Liên Hòa 4, Liên Hòa 2, Liên Hòa 5, Liên Hòa 6, Liên Hòa10, Đồng Tĩnh 13, An Hoa 8, Đồng Tĩnh 9, Đồng Tĩnh 18, Đồng Tĩnh 16, Đồng Tĩnh 17. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 14:30

27-03-2023

Các TBA điện : Đồng Tĩnh 10, Đồng Tĩnh 19, TBA Suối Đùm. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 14:00 - 17:30

25-03-2023

Các TBA điện : Đồng Tĩnh 2, Đồng Tĩnh 4, Đồng Tĩnh 7, Đồng Tĩnh 12, TT HL Bo doi BP, Sơn Hoàng Hà Anh, Hoang Hoa 12, Đồng Tĩnh 14, Đồng Tĩnh 15, Đồng Tĩnh 20, TBA chiếu sáng số 4 công trình đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 12:30

25-03-2023

Các TBA điện : Đồng Tĩnh 2, Đồng Tĩnh 4, Đồng Tĩnh 7, Đồng Tĩnh 12, TT HL Bo doi BP, Sơn Hoàng Hà Anh, Hoang Hoa 12, Đồng Tĩnh 14, Đồng Tĩnh 15, Đồng Tĩnh 20, TBA chiếu sáng số 4 công trình đường Hợp Châu . ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 12:30

25-03-2023

Các TBA điện : TT Giong vat nuoi, Thanh Van 4, Thanh Van 5, Thanh Van 10, Thanh Van 11, Duy Phiên 9, Đông Hòa, Trường PT Dân tộc Nội trú cấp 2-3 VP, Đông Hòa 3, TT Bảo trợ xã hội , TBA Đồi Son, Chiếu sáng QL 2C, Thanh Vân 9, TBA Đồng Tâm, TBA Đồng Tâm 5, Thanh Vân 16, Thanh Vân 17, Đông Hòa 4, Đạo Tú 13. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 15:00

24-03-2023

Các TBA mất điện : TBA Thanh Vân 11, Thanh Vân 7, Đạo Tú 2, Đạo Tú 6, Bom Tăng Áp Đạo Tú, Đạo Tú 4, Đạo Tú 5, Đạo Tú 3, Thanh Vân 17, Đạo Tú 17, Bao Bì TD, Gốm sứ VP, Thanh Vân 18, Đạo Tú 12, Đạo Tú 13. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 15:00

22-03-2023

Các TBA Mất điện: Vân Hội 1, Vân Hội 2, Vân Hội 3, Vân Hội 4, Vân Hội 5, Phú Vinh 1 , Phú Vinh 2 , Phú Vinh 3 , Phú Vinh 4, Phú Vinh 5, Duy Phiên 12, Vân Hội 10, Vân Hội 11, Vân Hội 12, Vân Hội 7, Phú Vinh 6.HTX NN Hợp Thịnh (T3), HTX NN Hợp Thịnh (T4), TBA Tân Thịnh, HTX NN Hợp Thịnh (T2),HTX NN Hợp Thịnh (T6), Giếng H3 , TT Kỹ Thuật Rau Quả, Công ty Lập Đào, Công ty Cổ phần Viwaseen3, Công ty Cổ phần Viwaseen3. Cty CP Sông Hồng 25, Cty Cấp thoát nước & MT số 1 Trạm 1, trạm 2, KS Hồng Ngọc 3, Nhà máy nước Hợp Thịnh, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Quán Tiên 2, Đông Hòa 2, TBA Vinfats. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 14:30

06-03-2023

Các TBA mất điện : Hướng Đạo 1 , Hướng Đạo 2 , Hướng Đạo 5, Hướng Đạo 6 , Hướng Đạo 7, Kho vũ khí đạn , Hướng Đạo 9, Hướng Đạo 10, Hướng Đạo 11, Hướng Đạo 12, Hướng Đạo 16, Hướng Đạo 17, Hướng Đạo 20, Đạo Tú 7, Đạo Tú 11, Đạo Tú 15, Dệt Len Phúc Hưng, DNTN Tùng Phát, Công Ty Trường Phát , Cty XD Minh Quang, Cty HT COM, Cty Việt Nhật, Cty TNHH SPUTNIK, Chiếu sáng QL 2C, Cty bê tông 136. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 14:30

04-03-2023

Các TBA : Hoàng Đan 1 , Hoàng Đan 2 , Hoàng Đan 3, Hoàng Đan 4, Hoàng Đan 6, Hoàng Đan 7, Hoàng Đan 8, Hoàng Đan 13, Đồng Bông, Diên Lâm , Diên Lâm 2, Đồng Bông 2, Đạo Tú 1, Đạo Tú 14,An Hòa 6, An Hòa 10, Xí nghiệp in XZ 72, Cty SY VINA (M1), Cty SY VINA (M2) ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:00 - 17:00

03-03-2023

Các TBA : Đạo Tú 9, Liên Hạ , Duy Phiên 4 , Duy Phiên 7, Duy Phiên 8, Duy Phiên 10, Duy Phiên 11, Phú Vinh 7, Vân Hội 6, Vân Hội 9, Công ty TNHH một thành viên xây dựng 99, Trạm chiếu sáng số 4(Cột 68). ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 14:00 - 17:00

28-02-2023

Các TBA :Hoàng Đan 1 , Hoàng Đan 2 , Hoàng Đan 3, Hoàng Đan 4, Hoàng Đan 6, Hoàng Đan 7, Hoàng Đan 8, Hoàng Đan 13, Đồng Bông, Diên Lâm , Diên Lâm 2, Đồng Bông 2, Đạo Tú 1, Đạo Tú 14,An Hòa 6, An Hòa 10, Cty XNK Tam Dương (M1), Cty XNK Tam Dương (M2), Cty XNK Tam Dương (M3), Cty XNK Tam Dương (M4), Xí nghiệp in XZ 72, Cty SY VINA (M1), Cty SY VINA (M2). ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:00 - 17:00

28-02-2023

Các TBA : Đạo Tú 9, Liên Hạ , Duy Phiên 4 , Duy Phiên 7,Duy Phiên 8, Duy Phiên 10, Duy Phiên 11, Phú Vinh 7, Vân Hội 6, Vân Hội 9, Công ty TNHH một thành viên xây dựng 99, Trạm chiếu sáng số 4(Cột 68). ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 06:30 - 09:30

28-02-2023

Các TBA Mất điện: Vân Hội 1, Vân Hội 2, Vân Hội 3, Vân Hội 4, Vân Hội 5, Phú Vinh 1 , Phú Vinh 2 , Phú Vinh 3 , Phú Vinh 4, Phú Vinh 5, Duy Phiên 12, Vân Hội 10, Vân Hội 11, Vân Hội 12, Vân Hội 7, Phú Vinh 6.HTX NN Hợp Thịnh (T3), HTX NN Hợp Thịnh (T4), TBA Tân Thịnh, HTX NN Hợp Thịnh (T2),HTX NN Hợp Thịnh (T6), Giếng H3 , TT Kỹ Thuật Rau Quả, Công ty Lập Đào, Công ty Cổ phần Viwaseen3, Công ty Cổ phần Viwaseen3. Cty CP Sông Hồng 25, Cty Cấp thoát nước & MT số 1 Trạm 1, trạm 2, KS Hồng Ngọc 3, Nhà máy nước Hợp Thịnh, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Quán Tiên 2, Đông Hòa 2, TBA Vinfats. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 13:00

27-02-2023

Các TBA : Hoàng Lâu 1, Hoàng Lâu 2, Hoàng Lâu 3, Hoàng Lâu 4, Hoàng Lâu 5, Hoàng Lâu 6, Hoàng Lâu 7, Hoàng Lâu 8, Cty TNHH Hùng Anh, Nguyễn Văn Thu, Hoàng Đan 1 , Hoàng Đan 2 , Hoàng Đan 3, Hoàng Đan 4, Hoàng Đan 6, Hoàng Đan 7, Hoàng Đan 8, Hoàng Đan 13, Đồng Bông, Diên Lâm , Diên Lâm 2, Đồng Bông 2, Đạo Tú 1, Đạo Tú 14,An Hòa 6, An Hòa 10, Cty XNK Tam Dương (M1), Cty XNK Tam Dương (M2), Cty XNK Tam Dương (M3), Cty XNK Tam Dương (M4), Xí nghiệp in XZ 72, Cty SY VINA (M1), Cty SY VINA (M2). ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 17:00

24-02-2023

TBA Mất điện: Đồng Tĩnh 1 , Đồng Tĩnh 6, Đồng Tĩnh 8, Đồng Tĩnh 11, , Đồng Tĩnh 21, TBA Nguyễn Văn Tuấn. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 12:00

24-02-2023

TBA Mất điện: Trạm Gạch nhẹ máy T1, T2, TBA Nhà Máy Nước Đồng Tĩnh. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 12:00

24-02-2023

Các TBA : Hoàng Đan 5, Hoàng Đan 9, Hoàng Đan 11, Hoàng Đan 12, TBA Chiếu Sáng Cầu Bến Gạo - 22kv ( H. Đan), TBA Hung Anh, Cty CP Giầy Vĩnh Yên 1, Cty CP Giầy Vĩnh Yên 2, Cty CP Giầy Vĩnh Yên 3. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 14:30 - 17:30

23-02-2023

Các TBA : Hoàng tân, CQT Hoàng Tân, Hoàng Đan 5. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:00 - 17:30

23-02-2023

Các TBA : Hoàng Lâu 1, Hoàng Lâu 2, Hoàng Lâu 3, Hoàng Lâu 4, Hoàng Lâu 6, Hoàng Lâu 7, Hoàng Lâu 8, Cty TNHH Hùng Anh, Nguyễn Văn Thu, Cty Bao Bì Phương Phúc. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:00 - 17:00

23-02-2023

Bện viện sản nhi Vĩnh phúc khu Cầu củi - Tam dương các TBA Hùng Vỹ 2,4, Đồng lạc 2,3,Đồng văn 1, Cụm CN Đồng văn - xã Đồng Văn - Yên lạc ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 07:00 - 17:30

23-02-2023

Các TBA : Hoàng Đan 5, Hoàng Đan 9, Hoàng Đan 11, Hoàng Đan 12, TBA Chiếu Sáng Cầu Bến Gạo - 22kv ( H. Đan), TBA Hung Anh, Cty CP Giầy Vĩnh Yên 1, Cty CP Giầy Vĩnh Yên 2, Cty CP Giầy Vĩnh Yên 3. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 06:30 - 09:00

23-02-2023

Các TBA : Hoàng Hoa 1, Hoàng Hoa 2, Tiên Lộng, Hoàng Hoa 6, Hoàng Hoa 7, Hoàng Hoa 11, Hoàng Đan 13, Ga Tam Dương 3,TBA Làng Chanh, TBA chiếu sáng số 3 công trình đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 14:00 - 17:30

22-02-2023

TBA Đồng cái ngang - Hợp thịnh - Tam dương , Cty Khánh dư, Cty gốm Đoàn kết & khu TT Gốm Đoàn kết xã Đồng văn - Yên lạc ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 08:00 - 18:00

22-02-2023

Các TBA : Hoàng Hoa 1, Hoàng Hoa 2, Tiên Lộng, Hoàng Hoa 6, Hoàng Hoa 7, Hoàng Hoa 11, Hoàng Đan 13, Ga Tam Dương 3,TBA Làng Chanh, TBA chiếu sáng số 3 công trình đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 06:30 - 09:00

22-02-2023

Nhà máy nước sạch Đồng Tĩnh, Cty Gạch nhẹ VP, Cty Gạch nhẹ VP (M2), ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 08:30

19-01-2023

TBA : Hoàng Đan 5, Hoàng Đan 9, Hoàng Đan 11, Hoàng Đan 12, Cty CP Giầy Vĩnh Yên 1, Cty CP Giầy Vĩnh Yên 2, Cty CP Giầy Vĩnh Yên 3, Hoàng Lâu 1, Hoàng Lâu 2, Hoàng Lâu 3, Hoàng Lâu 4, Hoàng Lâu 5, Hoàng Lâu 6, Hoàng Lâu 7, Hoàng Lâu 8, Cty TNHH Hùng Anh, Nguyễn Văn Thu, Bao bì phương phúc, Hoàng Đan 1 , Hoàng Đan 2 , Hoàng Đan 3, Hoàng Đan 4, Hoàng Đan 6, Hoàng Đan 7, Hoàng Đan 8, Hoàng Đan 13, Đồng Bông, Diên Lâm , Diên Lâm 2,Cty XNK Tam Dương (M1), Cty XNK Tam Dương (M2), Cty XNK Tam Dương (M3), Cty XNK Tam Dương (M4), Xí nghiệp in XZ 72, Cty SY VINA (M1), Cty SY VINA (M2). ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:00 - 08:30

18-01-2023

Hợp Hoà 1 , Điền Lương , Xóm Cao 2 , Liên Bình, Long Trì , Long TRì 3, Vinh Phú , Tam Dương 5, Tam Dương 6, Tam Dương 9, Hướng Đạo 3, Hướng Đạo 4 , Hướng Đạo 8, Hướng Đạo 13, Hướng Đạo 15, Đồng Tĩnh 1 , Đồng Tĩnh 3 , Đồng Tĩnh 5 (Phù Liễn), Đồng Tĩnh 6, Đồng Tĩnh 8, Đồng Tĩnh 9, Đồng Tĩnh 11, Đồng Tĩnh 13,Đồng Tĩnh 16, Đồng Tĩnh 18, An Hoà 2 , An Hòa 4 , An Hòa 6, An Hòa 8, An Hòa 10, An Hòa 11, Đạo Tú 1, Đạo Tú 9, Đạo Tú 10, Đạo Tú 14, Đạo Tú 16, Hoàng Hoa 10, Liên Hạ , Duy Phiên 4 , Duy Phiên 7, Duy Phiên 8, Duy Phiên 10, Duy Phiên 11, Vân Hội 6, Vân Hội 9, Đồng Tĩnh 17, Hoàng Hoa 14, Đồng Tĩnh 21, Hoàng Hoa 15, Long Trì 2, Phú Vinh 7.Nhà máy bê tông Đạo Tú, Gà Tam Dương 1, Chiếu sáng số 2 - Đạo Tú, Phú Sỹ Hương, Cty CP XD cầu 99, Công an tỉnh VP, Công ty TNHH một thành viên xây dựng 99, Trạm chiếu sáng số 3(Cột 100), Trạm chiếu sáng số 4(Cột 68), Trạm chiếu sáng số 1(NR H.Đạo). ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:00 - 08:30

18-01-2023

TBA Hướng Đạo 17 ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 17:00

17-01-2023

TBA Đạo Tú 6 ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 17:00

17-01-2023

Toàn bộ KH sau AB lộ 3 trạm Hoàng Đan 2 mất điện. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 13:00

13-01-2023

Toàn bộ KH sau AB lộ 1 trạm Hướng Đạo 8 mất điện. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 12:00 - 17:30

11-01-2023

Toàn bộ KH sau AB lộ 1 trạm Thanh Vân 8 mất điện. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:00 - 13:00

11-01-2023

TBA An Hòa 5 lộ 373E25.3. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 14:00

10-01-2023

TBA Phú Vinh 6 lộ 371E25.6. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 14:00

10-01-2023

KV Hợp Châu - Tam Đảo; Kim Long - Tam Dương ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 05:30 - 17:00

08-01-2023

KV Hợp Châu - Tam Đảo; Kim Long - Tam Dương ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 05:30 - 17:00

07-01-2023

TBA Hoàng Lâu 7 ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 14:30

06-01-2023

TBA Thanh Vân 8 ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 14:30

06-01-2023

TBA Đồng Tĩnh 7 lộ 474E25.3 ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 12:30 - 17:30

05-01-2023

TBA Đồng Tĩnh 16 lộ 474E25.6 ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 12:30 - 17:30

05-01-2023

TBA Đồng Tĩnh 4 lộ 474E25.3. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:00 - 12:30

05-01-2023

TBA Tiên Lộng lộ 474E25.6. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:00 - 12:30

05-01-2023

TBA Đạo Tú 4 lộ 373E25.3. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 12:30 - 17:30

04-01-2023

TBA Đạo Tú 5 lộ 373E25.3. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 12:30 - 17:30

04-01-2023

TBA Thanh Vân 7 lộ 373E25.3. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:00 - 12:30

04-01-2023

TBA Thanh Vân 18 lộ 373E25.3. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:00 - 12:30

04-01-2023

TBA Đồng Tĩnh 15 lộ 474E25.3 ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:00 - 12:30

30-12-2022

TBA Đạo Tú 16 lộ 474E25.6. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:00 - 12:30

30-12-2022

Đường dây AB lộ 1, lộ 3 sau TBA Hướng Đạo 8 lộ 474 E25.6 ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 12:00 - 17:30

29-12-2022

Đường dây AB lộ 3 sau TBA Hoàng Đan 2 lộ 474 E25.5. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 06:30 - 12:00

29-12-2022

Đường dây sau AB lộ 1 sau TBA Thanh vân 8 lộ 474E25.6 ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 12:00 - 17:30

28-12-2022

TBA Hoàng Lâu 4 ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 10:45 - 12:30

28-12-2022

TBA Hoàng Lâu 8 ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 09:10 - 11:00

28-12-2022

TBA Hoàng Lâu 2 ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 09:30

28-12-2022

Đường dây sau AB lộ 4 sau TBA Thanh vân 6 lộ 475 E25.6 ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 06:30 - 12:00

28-12-2022

Đường dây sau AB lộ 1 sau TBA Thanh vân 18 lộ 373E25.3 ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 06:30 - 12:00

28-12-2022

TBA : Hướng Đạo 8, Hướng Đạo 4, Hướng Đạo 3, Hướng Đạo 13, TBA Chiếu Sáng xã Hướng Đạo, Hoang Hoa 10, ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 11:30 - 16:00

27-12-2022

Các TBA :Thanh Vân 2, Thanh Vân 3, Thanh Vân 6, Thanh Vân 8, Thanh Vân 14, Thanh Vân 15, Công ty TNHH chăn nuôi gia cầm ĐTK, Nguyễn Thị Đặt (N0: 651), Bao Bì Nam Khánh (N0: 952), DN Ngọc Tú, CT Cp Trường Giang, Cty Văn Ngọc, Cty Kiều My, Cty TNHH Tây Hà, Nguyễn Thị Đặt, Cty CP TM&DV VP, Cty CP bê tông VP, ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:00 - 11:30

27-12-2022

TBA Đồng Láng lộ 474E25.6. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 08:00 - 15:30

26-12-2022

TBA Diên Lâm 2 lộ 474E25.5. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 08:00 - 15:30

26-12-2022

TBA Minh Quang lộ 373E25.3 ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 10:00 - 12:30

25-12-2022

TBA - XNK máy T3 - 1000kVA. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 08:00 - 10:30

25-12-2022

Xã Kim Long - Huyện Tam Dương. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 10:40 - 12:30

23-12-2022

TBA: Vân Hội 6 , Duy Phiên 8, Lien Ha, Duy Phiên 4, Duy Phiên 7, Duy Phiên 10,Duy Phiên 11,Đạo Tú 9, TBA Chiếu Sáng 2, TBA Cty XD 99, Vân Hội 9, TBA Chiếu sáng sô 3 HT-ĐT, Phú Vinh 7. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 08:00 - 12:30

15-12-2022

TBA Đồng Tĩnh 12, TBA Hoang Hoa 12, TBA Đồng Tĩnh 20. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 08:00 - 12:00

14-12-2022

TBA Vân Hội 2, TBA Vân Hội 1, TBA Vân Hội 3, TBA Vân Hội 5, TBA Phu Vinh 1 , TBA Phu Vinh 4, TBA Phu Vinh 5, TBA Quán Tiên 2 , TBA Vân Hội 10 , TBA Vân Hội 12, TBA Vân Hội 7. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:00 - 14:30

14-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật