Lịch cúp điện Sông Lô - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sông Lô - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Phúc

Lịch cúp điện Sông Lô - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sông Lô - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sông Lô - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Sông Lô - Vĩnh Phúc

Lịch Cúp Điện Sông Lô Vĩnh Phúc những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
1 phần xã Như Thụy + 1 phần thị trấn Tam Sơn Huyện Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 06:00 - 11:00

28-09-2023

Lộ 2 TBA Cao Phong 9, xã Cao Phong, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 13:30 - 17:00

27-08-2023

Lộ 3 TBA Sơn Cầu Nam, TT Tam Sơn, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 10:00 - 13:00

27-08-2023

Lộ 2 TBA Như Thụy 6, xã Như Thụy, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:30 - 10:00

27-08-2023

Lộ 2 TBA Phương Khoan 3, xã Phương Khoan, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 06:00 - 11:30

23-08-2023

Lộ 1 TBA Phương Khoan 2, xã Phương Khoan, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 06:00 - 11:30

23-08-2023

Lộ 2 TBA Lê Xoay, xã Nhân Đạo, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 06:00 - 10:30

22-08-2023

- ĐZ sau MC472 E25.3/3 Then Đôn Nhân gồm: Xã Như Thụy, Phương Khoan, Đôn Nhân, Bạch Lưu, Hải Lựu và TBA Long Cương, Sơn Cầu Nam, Chiếu Sáng (307), Lạc Kiều, Tam Sơn 1, 2, 3, Cấp 3 Sáng Sơn , Bơm Then 1, Nước sạch TS, Bình Sơn Thượng, Bơm Đồng Dầu, Đồng Tâm, Hải Đường Đỏ, Nhân Đạo 3, Móng Tấn, Trần Phú, Nhân Lạc, Liên Kết,Lê Xoay, Đạo Nội, Nước Tam Sơn, Bình Lạc, Chiếu Sáng Sông Lô, Tam Sơn 5, Long Cương 4 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 18:00 - 00:00

26-06-2023

Một phần xã Yên Thạch, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

25-06-2023

- ĐZ sau MC472 E25.3/3 Then Đôn Nhân gồm: Xã Như Thụy, Phương Khoan, Đôn Nhân, Bạch Lưu, Hải Lựu và TBA Long Cương, Sơn Cầu Nam, Chiếu Sáng (307), Lạc Kiều, Tam Sơn 1, 2, 3, Cấp 3 Sáng Sơn , Bơm Then 1, Nước sạch TS, Bình Sơn Thượng, Bơm Đồng Dầu, Đồng Tâm, Hải Đường Đỏ, Nhân Đạo 3, Móng Tấn, Trần Phú, Nhân Lạc, Liên Kết,Lê Xoay, Đạo Nội, Nước Tam Sơn, Bình Lạc, Chiếu Sáng Sông Lô, Tam Sơn 5, Long Cương 4 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 18:00 - 00:00

24-06-2023

Một phần xã Yên Thạch, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

23-06-2023

- ĐZ sau MC472 E25.3/3 Then Đôn Nhân gồm: Xã Như Thụy, Phương Khoan, Đôn Nhân, Bạch Lưu, Hải Lựu và TBA Long Cương, Sơn Cầu Nam, Chiếu Sáng (307), Lạc Kiều, Tam Sơn 1, 2, 3, Cấp 3 Sáng Sơn , Bơm Then 1, Nước sạch TS, Bình Sơn Thượng, Bơm Đồng Dầu, Đồng Tâm, Hải Đường Đỏ, Nhân Đạo 3, Móng Tấn, Trần Phú, Nhân Lạc, Liên Kết,Lê Xoay, Đạo Nội, Nước Tam Sơn, Bình Lạc, Chiếu Sáng Sông Lô, Tam Sơn 5, Long Cương 4 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 18:00 - 00:00

22-06-2023

Một phần xã Yên Thạch, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

21-06-2023

TBA Cao Phong 4, 6, 12, xã Cao Phong, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

18-06-2023

TBA Đồng Sinh, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

18-06-2023

TBA Cầu Gạo, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

18-06-2023

TBA Thụy Điền, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

18-06-2023

AB lộ 2 TBA Cao Phong 9, xã Cao Phong, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 16:00 - 17:30

17-06-2023

AB lộ 3 TBA UB Đức Bác, xã Đức Bác, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 13:45 - 15:30

17-06-2023

TBA Tân Lập 1, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 12:00 - 17:00

17-06-2023

TBA Tân Lập 2, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 12:00 - 17:00

17-06-2023

TBA Tân Lập 3, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 12:00 - 17:00

17-06-2023

TBA Tân Lập 4, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 12:00 - 17:00

17-06-2023

AB lộ 3 - TBA Khoái Thọ, xã Đức Bác, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 10:00 - 12:00

17-06-2023

- ĐZ 472 E25.3 gồm: Xã Như Thụy, Phương Khoan, Đôn Nhân, Bạch Lưu, Hải Lựu và TBA Long Cương, Sơn Cầu Nam, Chiếu Sáng (307), Lạc Kiều, Tam Sơn 1, 2, 3, Cấp 3 Sáng Sơn , Công An Sông Lô, Bơm Then 1, Nước sạch TS, Bình Sơn Thượng, Bơm Đồng Dầu, Đồng Tâm, Hải Đường Đỏ, Nhân Đạo 3, Móng Tấn, Trần Phú, Nhân Lạc, Liên Kết,Lê Xoay, Đạo Nội, Nước Tam Sơn, Bình Lạc, Chiếu Sáng Sông Lô, Tam Sơn 5,Thuế Sông Lô, UB Huyện Sông Lô, Kho bạc Sông Lô, Long Cương 4 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

17-06-2023

AB lộ 2 TBA Như Thụy 6, xã Như Thụy, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 16:00 - 17:30

16-06-2023

AB lộ 3 TBA Phương Khoan 6, xã Phương Khoan, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 13:45 - 15:30

16-06-2023

AB lộ 2 TBA Móng Tấn, xã Nhân Đạo, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 10:00 - 12:00

16-06-2023

AB lộ 2 TBA Đôn Nhân 1, xã Đôn Nhân Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:30 - 09:30

16-06-2023

TBA Cao Phong 4, 6, 12, xã Cao Phong, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

16-06-2023

TBA Thụy Điền, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

16-06-2023

TBA Cầu Gạo, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

16-06-2023

TBA Đồng Sinh, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

16-06-2023

TBA Tân Lập 1, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 12:00 - 17:00

15-06-2023

TBA Tân Lập 2, một phần xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 12:00 - 17:00

15-06-2023

TBA Tân Lập 3, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 12:00 - 17:00

15-06-2023

TBA Tân Lập 4, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 12:00 - 17:00

15-06-2023

- ĐZ 472 E25.3 gồm: Xã Như Thụy, Phương Khoan, Đôn Nhân, Bạch Lưu, Hải Lựu và TBA Long Cương, Sơn Cầu Nam, Chiếu Sáng (307), Lạc Kiều, Tam Sơn 1, 2, 3, Cấp 3 Sáng Sơn , Công An Sông Lô, Bơm Then 1, Nước sạch TS, Bình Sơn Thượng, Bơm Đồng Dầu, Đồng Tâm, Hải Đường Đỏ, Nhân Đạo 3, Móng Tấn, Trần Phú, Nhân Lạc, Liên Kết,Lê Xoay, Đạo Nội, Nước Tam Sơn, Bình Lạc, Chiếu Sáng Sông Lô, Tam Sơn 5,Thuế Sông Lô, UB Huyện Sông Lô, Kho bạc Sông Lô, Long Cương 4 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

15-06-2023

TBA Cao Phong 4, 6, 12, xã Cao Phong, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

14-06-2023

TBA Thụy Điền, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

14-06-2023

TBA Đồng Sinh, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

14-06-2023

TBA Cầu Gạo, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

14-06-2023

TBA Đôn Nhân 4, xã Đôn Nhân, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 06:00 - 08:00

14-06-2023

AB lộ 1, 2 TBA Đôn Nhân 4, xã Đôn Nhân, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 06:00 - 12:00

14-06-2023

TBA Tân Lập 1, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 12:00 - 17:00

13-06-2023

TBA Tân Lập 2, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 12:00 - 17:00

13-06-2023

TBA Tân Lập 3, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 12:00 - 17:00

13-06-2023

TBA Tân Lập 4, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 12:00 - 17:00

13-06-2023

- ĐZ 472 E25.3 gồm: Xã Như Thụy, Phương Khoan, Đôn Nhân, Bạch Lưu, Hải Lựu và TBA Long Cương, Sơn Cầu Nam, Chiếu Sáng (307), Lạc Kiều, Tam Sơn 1, 2, 3, Cấp 3 Sáng Sơn , Công An Sông Lô, Bơm Then 1, Nước sạch TS, Bình Sơn Thượng, Bơm Đồng Dầu, Đồng Tâm, Hải Đường Đỏ, Nhân Đạo 3, Móng Tấn, Trần Phú, Nhân Lạc, Liên Kết,Lê Xoay, Đạo Nội, Nước Tam Sơn, Bình Lạc, Chiếu Sáng Sông Lô, Tam Sơn 5,Thuế Sông Lô, UB Huyện Sông Lô, Kho bạc Sông Lô, Long Cương 4 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

13-06-2023

- ĐZ 472 E25.3 gồm: Xã Như Thụy, Phương Khoan, Đôn Nhân, Bạch Lưu, Hải Lựu và TBA Long Cương, Sơn Cầu Nam, Chiếu Sáng (307), Lạc Kiều, Tam Sơn 1, 2, 3, Cấp 3 Sáng Sơn , Công An Sông Lô, Bơm Then 1, Nước sạch TS, Bình Sơn Thượng, Bơm Đồng Dầu, Đồng Tâm, Hải Đường Đỏ, Nhân Đạo 3, Móng Tấn, Trần Phú, Nhân Lạc, Liên Kết,Lê Xoay, Đạo Nội, Nước Tam Sơn, Bình Lạc, Chiếu Sáng Sông Lô, Tam Sơn 5,Thuế Sông Lô, UB Huyện Sông Lô, Kho bạc Sông Lô, Long Cương 4 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 12:00 - 17:00

12-06-2023

TBA Đồng Sinh, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

12-06-2023

TBA Cầu Gạo, xã Tân Lập, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 12:00

12-06-2023

- ĐZ 477 E25.3: Xã Tân Lập, Đồng Quế, Lãng Công, Quang Yên và TBA Đông Phú, Đồng Hầm, Cầu Nóng, Thanh Tùng, Xuân Hòa 6, Vân Trục 1, 2, 4, 6, Tam Phú, Bệnh Viện Lập Thạch, Bơm Then 2, Nước sạch NS, Nhạo Sơn 1, 2, 3, 4, Y Tế Sông Lô, Nguyễn Văn Bình, Cấp 3 Bình Sơn, VIVAT Việt Nam, Đá Đồng Găng, Đỗ Hoàng Hạnh, TBD Việt Hàn 1 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 16:00 - 02:00

08-06-2023

TBA Y Tế Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 14:00 - 16:30

07-06-2023

- ĐZ 472 E25.3: Xã Như Thụy, Phương Khoan, Đôn Nhân, Bạch Lưu, Hải Lựu và TBA Long Cương, Sơn Cầu Nam, Chiếu Sáng (307), Lạc Kiều, Tam Sơn 1, 2, 3, Cấp 3 Sáng Sơn , Công An Sông Lô, Bơm Then 1, Nước sạch TS, Bình Sơn Thượng, Bơm Đồng Dầu, Đồng Tâm, Hải Đường Đỏ, Nhân Đạo 3, Móng Tấn, Trần Phú, Nhân Lạc, Liên Kết,Lê Xoay, Đạo Nội, Nước Tam Sơn, Bình Lạc, Chiếu Sáng Sông Lô, Tam Sơn 5,Thuế Sông Lô, UB Huyện Sông Lô, Kho bạc Sông Lô, Long Cương 4 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 12:00 - 19:00

07-06-2023

- ĐZ 472 E25.3: Xã Như Thụy, Phương Khoan, Đôn Nhân, Bạch Lưu, Hải Lựu và TBA Long Cương, Sơn Cầu Nam, Chiếu Sáng (307), Lạc Kiều, Tam Sơn 1, 2, 3, Cấp 3 Sáng Sơn , Công An Sông Lô, Bơm Then 1, Nước sạch TS, Bình Sơn Thượng, Bơm Đồng Dầu, Đồng Tâm, Hải Đường Đỏ, Nhân Đạo 3, Móng Tấn, Trần Phú, Nhân Lạc, Liên Kết,Lê Xoay, Đạo Nội, Nước Tam Sơn, Bình Lạc, Chiếu Sáng Sông Lô, Tam Sơn 5,Thuế Sông Lô, UB Huyện Sông Lô, Kho bạc Sông Lô, Long Cương 4 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 00:00 - 06:00

07-06-2023

Lộ 2 TBA Đôn Nhân 1, xã Đôn Nhân, H. Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 14:00 - 17:30

06-06-2023

Lộ 3 TBA Đôn Nhân 1, xã Đôn Nhân, H. Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:30 - 12:00

06-06-2023

Lộ 2 TBA Quang Yên 1, xã Quang Yên, H. Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 14:00 - 16:30

05-06-2023

Lộ 2 TBA Quang Yên 7, xã Quang Yên, H. Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:45 - 12:30

05-06-2023

Lộ 2 TBA Quang Yên 1, xã Quang Yên, H. Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 14:00 - 16:30

04-06-2023

Lộ 2 TBA Quang Yên 7, xã Quang Yên, H. Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:45 - 12:30

04-06-2023

Lộ 2 TBA Cao Phong 9, xã Cao Phong, H. Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 14:00 - 17:00

03-06-2023

Lộ 3 TBA UB Đức Bác, xã Đức Bác, H. Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 10:00 - 12:30

03-06-2023

Lộ 3 TBA Khoái Thọ, xã Đức Bác, H. Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:45 - 10:00

03-06-2023

Lộ 3 TBA Tứ Yên 3, xã Tứ Yên, H. Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 14:00 - 17:00

02-06-2023

Lộ 2 TBA Như Thụy 6, xã Như Thụy, H. Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 10:00 - 12:30

02-06-2023

Lộ 3 TBA Phương Khoan 6, xã Phương Khoan, H. Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:45 - 10:00

02-06-2023

Lộ 2 TBA Đôn Nhân 1, xã Đôn Nhân, H. Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 14:00 - 17:30

31-05-2023

AB lộ 2 TBA Móng Tấn, Nhân Đạo, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 10:00 - 12:30

31-05-2023

AB lộ 2 TBA Nhân Đạo 2 xã Nhân Đạo, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:45 - 10:00

31-05-2023

AB lộ 3 TBA Đôn Nhân 1, xã Đôn Nhân, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 14:00 - 17:30

30-05-2023

TBA Đồng Thịnh 3 , xã Đồng Thịnh, Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 06:30 - 13:30

27-05-2023

Huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 04:00 - 22:30

28-04-2023

Huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 04:00 - 22:30

23-04-2023

Huyện Lập Thạchn Sông Lô ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 04:00 - 22:30

16-04-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật