Lịch cúp điện Phúc Yên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phúc Yên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Phúc

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Lịch cúp điện Phúc Yên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phúc Yên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phúc Yên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Lịch Cúp Điện Phúc Yên Vĩnh Phúc những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Nhuế Khúc 2 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 11:30

29-05-2023

Đũa Gỗ, TT Hành Chính, Bến Xe 2, Hồ Ăn Nước ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 12:00

27-05-2023

Lộ 1, lộ 2 TBA Khu D1 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 11:00

27-05-2023

Lộ 3 TBA Hồ Ăn Nước ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 05:30 - 11:00

27-05-2023

Lộ 1 TBA Thịnh Kỷ 1 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 08:00 - 14:30

26-05-2023

Lộ 1 TBA Thịnh Kỷ 1 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 05:00 - 10:00

26-05-2023

Lộ 1, lộ 3 TBA Xuân Mỹ ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 05:30 - 09:00

24-05-2023

Lộ 1 TBA Trang Đạt ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 07:00 - 09:00

21-05-2023

TBA Đồng Sơn 10 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 05:00 - 09:00

21-05-2023

Lộ 6 - TBA Bơm Tiền Châu ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 08:00 - 10:00

27-04-2023

TBA Trường CĐ Cơ Điện ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 15:30 - 17:30

26-04-2023

TBA Đại Phát ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:30 - 15:30

26-04-2023

TBA Hồng Hạc 8 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 10:00 - 12:00

26-04-2023

TBA Hồng Hạc 6 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 08:00 - 10:00

26-04-2023

TBA VINATOP ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 15:30 - 17:30

24-04-2023

TBA Phước An ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:30 - 15:30

24-04-2023

TBA Giếng G4 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 10:00 - 12:00

24-04-2023

TBA Bơm Thanh Điềm ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 08:00 - 10:00

24-04-2023

ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:00 - 09:30

14-04-2023

TBA An Lập 1 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:30 - 16:00

05-04-2023

TBA Đồng Quỳ ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 08:30 - 11:00

05-04-2023

Thịnh Kỷ, Chùa Cấm, Kim Xuyên ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 15:00

01-04-2023

TBA HTX VIỆT TRUNG ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:30 - 15:30

25-03-2023

TBA CTY TOYOTA BOSHKU HN 1000 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:30 - 15:30

25-03-2023

TBA Giếng G3 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 15:30 - 17:30

24-03-2023

TBA An Lập 4 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:30 - 15:30

24-03-2023

TBA Hồng Hạc 9 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 10:30 - 12:30

24-03-2023

TBA Chè Hoàng Long ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 08:30 - 11:00

24-03-2023

Thịnh Kỷ, Chùa Cấm, Kim Xuyên ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 15:00

21-03-2023

An Lập - xã Ngọc Thanh ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 15:00

20-03-2023

An Lập - xã Ngọc Thanh ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 13:00

20-03-2023

An Lập - xã Ngọc Thanh ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 10:00

17-03-2023

Đại Lộ - xã Ngọc Thanh ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 17:30

16-03-2023

Tháp Miếu ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 15:30

15-03-2023

Bưu Điện PY, Phước An ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 15:30

15-03-2023

Giếng G2+5 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 15:30

15-03-2023

Nam Viêm, Cao Minh, Đồng Xuân, Xuân Hòa ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 14:00 - 17:00

10-03-2023

Nam Viêm, Cao Minh, Đồng Xuân, Xuân Hòa ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 08:30

10-03-2023

Phường Trưng Nhị, Hợp Tiến ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 15:30

09-03-2023

Phường Nam Viêm ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 16:30

09-03-2023

Phường Xuân Hòa, Phường Đồng Xuân ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 14:00 - 17:00

08-03-2023

Phường Cao Minh, Phường Xuân Hòa ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 17:00

08-03-2023

Phường Xuân Hòa, Phường Đồng Xuân ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 08:30

08-03-2023

Phường Xuân Hòa, Phường Đồng Xuân ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 16:00

07-03-2023

An Phú ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 11:30

06-03-2023

Kim Xuyên, Hợp Tiến, Tân Lợi ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 15:30

04-03-2023

TBA Bãi Soi ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:30 - 15:30

02-03-2023

Lộ 2, lộ 4 TBA UB Nam Viêm ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 07:30 - 12:30

21-02-2023

Lộ 1, lộ 2 TBA Hồ Ăn Nước ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 07:00 - 14:30

20-02-2023

Lộ 3 TBA Hùng Vương 5 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 14:00 - 18:00

18-02-2023

TBA Phú Thứ 2 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 07:00 - 13:00

18-02-2023

Lộ 2 TBA Tin Lành 1 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 14:00 - 17:00

17-02-2023

Lộ 1 TBA Tin Lành 1 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 08:00 - 12:00

17-02-2023

Lộ 1, lộ 3 TBA Nam Viêm 3 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 07:30 - 12:30

16-02-2023

Lộ 1, lộ 2 TBA Nam Viêm 9 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:30 - 17:00

15-02-2023

Lộ 1 TBA Cầu Xây A ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 09:00 - 11:00

15-02-2023

TBA Tiền Châu 9 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 15:00 - 17:00

19-01-2023

TBA Khu D2 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:00 - 15:00

19-01-2023

TBA Hợp Tiến 3 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 10:00 - 12:00

19-01-2023

TBA An Lập 5 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 08:00 - 10:00

19-01-2023

TBA Đồng Quỳ ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 15:00 - 17:00

18-01-2023

TBA Đồng Xuân 4 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:00 - 15:00

18-01-2023

TBA Xuân Hòa 8 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 10:00 - 12:00

18-01-2023

TBA Xuân Mỹ ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 08:00 - 10:00

18-01-2023

HTX An Lập, Xã Ngọc Thanh ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:00 - 18:30

17-01-2023

HTX An Lập, Xã Ngọc Thanh ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 07:00 - 12:30

17-01-2023

Cty CPTVXD ĐL Miền Bắc và TBA Phúc Thắng 1 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 08:00 - 13:30

15-01-2023

TBA Bến Xe 1 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 07:30 - 13:00

12-01-2023

TBA Bãi Soi ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:30 - 15:30

10-01-2023

TBA Đại Phùng 3 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 07:30 - 09:00

10-01-2023

TBA LÀNG QUÂN NHÂN ( QUANG ĐIỆN 23) ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 07:00 - 14:30

05-01-2023

TBA Nam Viêm 7 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:00 - 18:30

04-01-2023

TBA Xuân Thượng ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:00 - 18:30

04-01-2023

TBA Xuân Hòa 1/10 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 07:00 - 12:30

04-01-2023

TBA Nam Viêm 1 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 07:00 - 12:30

04-01-2023

TBA Sư Phạm 2 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:00 - 18:30

03-01-2023

TBA Hợp Tiến 2 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:00 - 18:30

03-01-2023

TBA HTX Xuân Hòa ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 07:00 - 12:30

03-01-2023

TBA Tháp Miếu 2 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 07:00 - 12:30

03-01-2023

Phường Hùng Vương, Tiền Châu ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 02:00 - 22:00

29-12-2022

Phường Hùng Vương, Phúc Thắng , Đồng Sơn, Trưng Trắc, ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 02:00 - 22:00

29-12-2022

Phường Hùng Vương, Trưng Trắc, Tiền Châu, Trưng Nhị ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 02:00 - 22:00

29-12-2022

Xuân Phương ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 07:00 - 17:00

28-12-2022

Phường Hùng Vương, Phúc Thắng , Đồng Sơn, Trưng Trắc, ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 02:00 - 22:00

28-12-2022

Phường Hùng Vương, Tiền Châu ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 02:00 - 22:00

28-12-2022

Xuân Phương ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 07:00 - 17:00

24-12-2022

Đồng Sơn, Trưng Trắc, Phúc Thắng ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 07:30 - 13:00

23-12-2022

Phường Đồng Xuân ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 07:30 - 13:00

22-12-2022

Cao Minh ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 07:30 - 13:00

20-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật