Lịch cúp điện Yên Lạc - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Yên Lạc - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Phúc

Lịch cúp điện Yên Lạc - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Yên Lạc - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Yên Lạc - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu vực TT Yên lạc - Yên lạc ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 07:30 - 13:00

01-04-2023

Lịch cúp điện Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Lịch Cúp Điện Yên Lạc Vĩnh Phúc những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Đồng cương, Bình định - Yên lạc ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 07:30 - 10:30

28-03-2023

Thôn Hùng vỹ, Cty Trường biện xã Đồng văn - Yên lạc ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 08:30 - 15:00

27-03-2023

Khu vực TT Yên lạc- Yên lạc ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 07:30 - 13:00

05-03-2023

ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 07:00 - 17:00

04-03-2023

Khu vực xã Yên Phương - Yên lạc ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 08:00 - 11:00

03-03-2023

Khu vực xã Liên châu, Cty Nguyên hưng ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 00:00 - 17:30

02-03-2023

Bện viện sản nhi Vĩnh phúc khu Cầu củi - Tam dương các TBA Hùng Vỹ 2,4, Đồng lạc 2,3,Đồng văn 1, Cụm CN Đồng văn - xã Đồng Văn - Yên lạc ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 07:00 - 17:30

23-02-2023

TBA Đồng cái ngang - Hợp thịnh - Tam dương , Cty Khánh dư, Cty gốm Đoàn kết & khu TT Gốm Đoàn kết xã Đồng văn - Yên lạc ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 08:00 - 18:00

22-02-2023

ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 07:30 - 17:00

17-02-2023

xã Đồng cương, Bình định ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 07:30 - 16:00

15-02-2023

xã Tam hồng - Yênlacj ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 07:30 - 17:00

14-02-2023

ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 06:00 - 07:30

27-01-2023

Xã Nguyệt đức , Văn tiến , Trung kiên , Trung hà ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 05:00 - 06:00

27-01-2023

Xã Đại tự , Liên châu ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 14:00 - 15:00

26-01-2023

Xã Yên đồng, Tam hồng , Tề lỗ , TT Yên lạc ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 05:30 - 07:00

26-01-2023

Xã Yên Phương, Hồng phương, Trung kiên , Hồng châu ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 06:00 - 07:30

20-01-2023

Xã Nguyệt đức , Văn tiến , Trung kiên , Trung hà ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 05:00 - 06:00

20-01-2023

Xã Yên đồng , Tam hồng , tề lỗ - TT Yên lạc ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 05:30 - 07:00

19-01-2023

Xã Đại tự, Liên châu ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 05:00 - 06:00

18-01-2023

Thôn Thủ ích - xã Liên châu ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 07:00 - 11:30

26-12-2022

Xã Liên châu ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 11:30 - 12:30

24-12-2022

Xã Liên châu - Yên lạc ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 07:00 - 08:00

24-12-2022

Xã Yên đồng , Đại tự - Yên lạc ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 07:00 - 16:30

20-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật