Lịch cúp điện Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Phúc

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Lịch cúp điện Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Đông Hòa 4 (320kVA) - lộ 373E25.3 (Thuộc Phường Đồng Tâm) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 06:00 - 08:30

02-06-2023

Lộ 4 TBA Cầu Oai (630kVA) - Đường dây 471E25.6 (Thuộc Phường Đồng Tâm, Tích sơn) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:00 - 10:00

02-06-2023

TBA Lý Bôn 1 (320kVA) - Đường dây 484E4.3 (Thuộc Phường Đống Đa - Ngô Quyền) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 06:00 - 09:30

03-06-2023

TBA Rừng Lim (560kVA) - Đường dây 484E4.3 (Thuộc Phường Đống Đa - Ngô Quyền) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 10:00

03-06-2023

TBA Nhà Khách Tỉnh Ủy (560kVA) - Đường dây 484E4.3 (Thuộc Phường Đống Đa - Ngô Quyền) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:30 - 11:30

03-06-2023

TBA Khu giải trí CP Thép Việt Đức (160kVA) - Đường dây 484E4.3 (Thuộc Phường Đống Đa) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 14:30 - 16:30

03-06-2023

TBA NH Công Thương (200kVA) - Đường dây 484E4.3 (Thuộc Phường Ngô Quyền) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 16:00 - 18:00

03-06-2023

TBA Vina TISSUE Linh An (1500kVA) - Đường dây 478E25.9 (Thuộc Phường Khai Quang) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 10:00

04-06-2023

TBA Vina TISSUE Linh An (1600kVA) - Đường dây 478E25.9 (Thuộc Phường Khai Quang) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:30 - 11:30

04-06-2023

TBA Toàn Hưng T1 (630kVA) - Đường dây 477E25.9 (Thuộc Phường Khai Quang) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 14:30 - 16:30

04-06-2023

TBA NH Công thương (100kVA) - Đường dây 372E4.3 (Thuộc Phường Khai Quang) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 16:00 - 18:00

04-06-2023

TBA Ao Hải lộ 486 E4.3 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 06:00 - 10:30

08-06-2023

Khép vòng đường dây (không mất điện khách hàng) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 10:30

08-06-2023

TBA Xử lý Nước thải T3 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 10:00

09-06-2023

Khách sạn DIC STAR ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:30 - 11:30

09-06-2023

TBA CS Kim Ngọc ĐV-T1 (100kVA) lộ 475E4.3 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 14:30 - 16:30

09-06-2023

TBA Ga tín hiệu ĐS (50kVA) lộ 486E4.3 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 16:00 - 18:00

09-06-2023

Lịch cúp điện Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Lịch Cúp Điện Vĩnh Yên Vĩnh Phúc những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Sở GT vận tải (250kVA) - lộ 486E4.3 (Thuộc Phường Liên Bảo) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 07:30

01-06-2023

Lộ 2 TBA Ao Hải (560kVA) - đường dây 486E4.3 (Thuộc Phường Liên Bảo, Phường Đống Đa) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 07:30

01-06-2023

Từ sau AB nhánh đi cột 5.3/1.1 tại tủ TC5.3 TBA Bảo Sơn 1 (400kVA) - 371E4.3 (Thuộc Phường Liên Bảo) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 06:00 - 09:30

31-05-2023

Lộ 3 Trạm 4 dân cư 1 (320kVA) - lộ 371E4.3 (Thuộc Phường Liên Bảo) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 06:00 - 09:30

31-05-2023

Lộ 1 TBA Bảo Sơn 1 (400kVA) - lộ 371E4.3 (Thuộc Phường Liên Bảo) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 06:00 - 09:30

31-05-2023

Lộ 2, 3 TBA 5 Dân cư 1 (400kVA) - lộ 371E4.3 (Thuộc Phường Liên Bảo) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 06:00 - 09:30

31-05-2023

Từ sau LBS 474-7E25.9/1 TC số 2 NR 204/1 NR 204 - Lộ 474E25.9 (một phần Phường Định Trung) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:00 - 17:00

30-05-2023

Xã Thanh Trù, Phường Đồng Tâm ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 09:30

27-05-2023

Phường Đồng Tâm ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 09:30

27-05-2023

Đường dây 482E4.3 đến DCLF 482-7E4.3/44 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 09:30

27-05-2023

Đường dây 475E4.3 đến DCLF 475-7E4.3/47 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 09:30

27-05-2023

Phường Tích Sơn ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 09:30

26-05-2023

Phường Đồng Tâm ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 09:30

26-05-2023

Lộ 1, 5 TBA Tích Sơn 5 (400kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 09:30

26-05-2023

Lộ 2, 3 TBA Lam Sơn 2 (320kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 09:30

26-05-2023

Lộ 1 TBA Lam Sơn 3 (250kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 09:30

26-05-2023

Lộ 1 TBA Đống Đa 2 (400kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 09:30

25-05-2023

Phường Đồng Tâm ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 09:30

24-05-2023

Phường Đống Đa ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 09:30

24-05-2023

Phường Định Trung ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 09:00

24-05-2023

TBA Gốc Vừng 5 (400kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 09:00

24-05-2023

Lộ 1 TBA Đống Đa 2 (400kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 09:30

24-05-2023

Lộ 4 TBA Lam Sơn (320kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 09:30

24-05-2023

Phường Tích Sơn ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:00 - 09:30

24-05-2023

AB nhánh đi cột 3.1/1.1 tại tủ TC 3.1 TBA Tích Sơn 1 (560kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:00 - 09:30

24-05-2023

Phường Định Trung ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:30 - 18:00

21-05-2023

Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 14:00 - 16:00

21-05-2023

Phường Tích Sơn ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 10:30 - 12:30

21-05-2023

Phường Đồng Tâm ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:30 - 11:00

21-05-2023

Phường Đồng Tâm ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:10 - 10:00

21-05-2023

Phường Hội Hợp ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 10:20 - 12:00

20-05-2023

Phường Ngô Quyền ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:00 - 10:50

20-05-2023

Phường Định Trung ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:10 - 09:30

20-05-2023

Phường Đống Đa ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:10 - 18:00

19-05-2023

Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 10:30 - 12:30

19-05-2023

Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:00 - 11:00

19-05-2023

Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:10 - 09:30

19-05-2023

Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 14:30 - 17:30

17-05-2023

Phường Ngô Quyền 2 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:40 - 12:00

17-05-2023

Phường Đồng Tâm ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:10 - 10:10

17-05-2023

Phường Đồng Tâm ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:10 - 09:40

17-05-2023

TBA BHFLEX Vina T3-M1 (1600kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 20:30 - 06:00

15-05-2023

TBA BHFLEX VINA T3-M6 (2500kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 20:30 - 06:00

15-05-2023

TBA Trường Xuân (1000kVA), Khu CN Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:30 - 17:30

14-05-2023

TBA Công nghiệp Denzen (560kVA), Khu CN Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 14:00 - 16:00

14-05-2023

TBA AMO Vina T1 (1000kVA), Khu CN Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 10:30 - 12:30

14-05-2023

TBA GSR Vina (750kVA), Khu CN Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:00 - 11:00

14-05-2023

TBA CN Midori Aprel (1500kVA), Khu CN Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:10 - 09:30

14-05-2023

TBA Liên Bảo (560kVA), Phường Liên Bảo ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 12:00

13-05-2023

TBA Hội Hợp 4 (400kVA), Phường Hội Hợp ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:50 - 17:30

12-05-2023

TBA Xóm Gẩy 2 (320kVA), Phường Định Trung ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 14:00 - 16:20

12-05-2023

Lộ 4 TBA Khai Quang 5 (560kVA), Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 10:30 - 12:30

12-05-2023

Phường Đống Đa ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 11:30

12-05-2023

TBA Khai Quang 6 (560kVA), Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:10 - 11:00

12-05-2023

Phường Đồng Tâm ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 11:30

10-05-2023

TBA Trạm 5 dân cư 2 (320kVA). Phường Liên Bảo ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:30 - 14:30

09-05-2023

Lộ 5 TBA 8 Dân cư 2 (320kVA). ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:30 - 14:30

09-05-2023

Lộ 3 TBA Đồng Ải (400kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:30 - 14:30

09-05-2023

TBA CĐ nghề Việt Đức (560kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:30 - 17:30

06-05-2023

TBA Tư Vấn GT (100kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 14:00 - 16:00

06-05-2023

TBA TT KN thuốc (100kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:20 - 12:00

06-05-2023

TBA Trung cấp KTKT (250kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:10 - 09:50

06-05-2023

TBA Hội Hợp 4 (400kVA). Phường Hội Hợp ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:30 - 12:00

04-05-2023

TBA Xóm Gẩy 2. Phường Định Trung ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:10 - 10:00

04-05-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:45 - 10:30

03-05-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:25 - 09:55

03-05-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:25 - 09:00

03-05-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:05 - 08:35

03-05-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 08:15

03-05-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:25 - 07:55

03-05-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 07:30

03-05-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 06:45 - 07:20

03-05-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 06:20 - 06:50

03-05-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 08:00

03-05-2023

khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 05:30 - 06:00

03-05-2023

Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 17:30 - 18:30

02-05-2023

Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 16:30 - 17:15

02-05-2023

Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 16:00 - 17:00

02-05-2023

Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:00 - 15:45

02-05-2023

Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 14:00 - 14:50

02-05-2023

Công ty UJU Vina-T1 (1250kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:00 - 14:00

30-04-2023

Công ty UJU Vina-M1 = 1500KVA; M2=2500KVA; M3=3000KVA ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:00 - 14:00

30-04-2023

TBA Công Ty OKAMOTO Việt Nam (400kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:00 - 16:00

30-04-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 11:10 - 11:45

29-04-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 10:55 - 11:25

29-04-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 10:40 - 11:10

29-04-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 10:15 - 10:45

29-04-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:55 - 10:30

29-04-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:35 - 10:05

29-04-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:15 - 09:45

29-04-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:00 - 09:30

29-04-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:45 - 09:20

29-04-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:20 - 08:55

29-04-2023

khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:45 - 08:15

29-04-2023

khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 08:00

29-04-2023

TBA Công ty Lâm Viễn T1,T2 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 20:30

29-04-2023

TBA BH Flex Vina - T2 (1250kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 20:30 - 23:00

23-04-2023

TT văn hóa TT P.Hội Hợp ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:10 - 09:30

22-04-2023

Lộ 1,2,3 TBA Đoàn Thể 1 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:30 - 18:00

20-04-2023

Khu Đông Đạo 4 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 14:00 - 16:00

20-04-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật