Lịch cúp điện Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Phúc

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Lịch cúp điện Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Hội Hợp ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 16:00

06-02-2023

Ngô Quyền ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 15:30

08-02-2023

Tích Sơn ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 15:30

08-02-2023

Liên Bảo ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 12:00

09-02-2023

Định Trung ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 16:00

11-02-2023

Hội Hợp ,Đồng Tâm ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 06:30 - 07:30

12-02-2023

Lịch Cúp Điện Vĩnh Yên Vĩnh Phúc những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Lâm Viễn T2 (1500kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:00 - 13:00

19-01-2023

Công ty TNHH Phú Hòa ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:00 - 17:30

18-01-2023

Đèn đường T1 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:30 - 15:30

18-01-2023

TBA Trung Tâm, Ngô Quyền 3 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 12:00

18-01-2023

TBA Xóm Yên 5 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 10:30

18-01-2023

TBA : Hoàng Đan 5, Hoàng Đan 9, Hoàng Đan 11, Hoàng Đan 12, Cty CP Giầy Vĩnh Yên 1, Cty CP Giầy Vĩnh Yên 2, Cty CP Giầy Vĩnh Yên 3, Hoàng Lâu 1, Hoàng Lâu 2, Hoàng Lâu 3, Hoàng Lâu 4, Hoàng Lâu 5, Hoàng Lâu 6, Hoàng Lâu 7, Hoàng Lâu 8, Cty TNHH Hùng Anh, Nguyễn Văn Thu, Bao bì phương phúc, Hoàng Đan 1 , Hoàng Đan 2 , Hoàng Đan 3, Hoàng Đan 4, Hoàng Đan 6, Hoàng Đan 7, Hoàng Đan 8, Hoàng Đan 13, Đồng Bông, Diên Lâm , Diên Lâm 2,Cty XNK Tam Dương (M1), Cty XNK Tam Dương (M2), Cty XNK Tam Dương (M3), Cty XNK Tam Dương (M4), Xí nghiệp in XZ 72, Cty SY VINA (M1), Cty SY VINA (M2). ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:00 - 08:30

18-01-2023

Phường Tích Sơn ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:30 - 17:00

17-01-2023

Phường Đồng Tâm ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 12:30

17-01-2023

Khu Thanh Giã 5,6,7... ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 17:30

17-01-2023

Trường Mầm non FTF ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 17:30

17-01-2023

Phường Đống Đa ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 17:30

15-01-2023

Phường Đống Đa ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 11:30

15-01-2023

Phường Đồng Tâm ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:15 - 17:15

14-01-2023

Xã Thanh Trù ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:30 - 15:30

14-01-2023

Phường Đồng Tâm ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:30 - 17:00

14-01-2023

Không mất điện ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 10:30 - 12:30

14-01-2023

Xã Thanh Trù ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:45 - 12:00

14-01-2023

Xã Thanh Trù ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 12:30

14-01-2023

Không mất điện ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 10:30

14-01-2023

Liên bảo ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:00 - 15:30

12-01-2023

Thanh trù ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 15:30

12-01-2023

khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 15:30

12-01-2023

khai quang, Liên bảo ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 15:30

12-01-2023

Phường Đống Đa ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 17:30 - 20:00

11-01-2023

Phường Đống Đa ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 20:00

11-01-2023

Khai quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:30 - 17:00

10-01-2023

Liên Bảo ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:30 - 16:00

10-01-2023

Hội hợp ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:10 - 12:00

10-01-2023

Đồng Tâm ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 09:30

10-01-2023

Liên Bảo ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 19:30

10-01-2023

Liên Bảo ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 17:30

10-01-2023

BCH QS Tỉnh T1 (180kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 10:30 - 12:30

09-01-2023

Phường Tích Sơn ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:00 - 11:00

09-01-2023

Phường Khai Quang 2 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 09:30

09-01-2023

Phường Ngô Quyền ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 19:00

07-01-2023

Xã Định trung ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 15:30

06-01-2023

Phường Liên Bảo ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 15:30

06-01-2023

Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 15:30

06-01-2023

Phường Ngô Quyền ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 15:30

06-01-2023

Phường Hội Hợp ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 15:30

06-01-2023

Tích Sơn, Đống Đa ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 17:00 - 18:00

05-01-2023

Tô Hiệu, Tô Hiệu 1, Lý Bôn 1,2 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 19:00

05-01-2023

Khu Khu Vui Chơi, Ngô Quyền 4 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:30 - 17:00

04-01-2023

Hà Tiên 6 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 12:00

04-01-2023

Lộ 2, 4 Xuân Mai 1 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 17:00

04-01-2023

Nguyễn Viết Xuân 2 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:00 - 17:30

03-01-2023

Nguyễn Viết Xuân, Chợ, Ga, Ngô Quyền ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 12:00 - 13:00

03-01-2023

Nguyễn Viết Xuân, Chợ, Ga, Ngô Quyền, Cống Vuông ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 12:30

03-01-2023

Nguyễn Viết Xuân, Chợ, Ga, Ngô Quyền ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 06:30 - 07:30

03-01-2023

Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:00 - 15:30

30-12-2022

Xã Định Trung ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 12:00

30-12-2022

Phường Liên Bảo ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 17:30

30-12-2022

Phường Hội Hợp ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:15 - 17:15

29-12-2022

Xã Định Trung ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:30 - 15:30

29-12-2022

Xã Định Trung ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:45 - 12:00

29-12-2022

Xã Định Trrung ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:00 - 10:00

29-12-2022

Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 06:00 - 09:30

29-12-2022

TBA Lạc Ý 1 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:15 - 17:15

28-12-2022

TBA Chắn Voi ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:30 - 15:30

28-12-2022

TBA Vị Trù ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:45 - 12:00

28-12-2022

TBA Vị Thanh 5 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:00 - 10:00

28-12-2022

TBA Xóm Bầu 6 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 17:30

28-12-2022

TBA Xóm Bầu 1 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 17:30

28-12-2022

Khu TBA Ga, Ga 2 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 17:00 - 19:30

27-12-2022

TBA Vị Thanh 1 (630kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:00 - 17:00

27-12-2022

Partron X4-T2 (2000kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:30 - 15:30

27-12-2022

TBA Partron NM3 (2000kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:00 - 12:00

27-12-2022

TBA Partron Vi na NM3 (3000kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 09:30

27-12-2022

Khu Chợ VY, Ngô Quyền ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 19:30

27-12-2022

Khu TBA Ga, Ga 2 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 09:30

27-12-2022

TBA Khai Quang 8 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 06:30 - 17:30

26-12-2022

TBA Hóa Nổ 3 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 06:30 - 17:30

26-12-2022

BHFLEX Vina T3-M2 (1600kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 20:30 - 00:30

26-12-2022

BHFLEX VINA T3-M4 (2500kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 20:30 - 00:30

26-12-2022

TBA CN CXVN1 T3+T7+T9 (3*1500kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 16:30 - 18:30

25-12-2022

TBA CN CXVN1 T4+T10 (2*1500kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:00 - 17:00

25-12-2022

TBA Học viện KTQS (320kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:30 - 12:30

25-12-2022

TBA Thiện Mỹ (1000kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 10:00

25-12-2022

Phường Đống Đa, Ngô Quyền ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 20:30

24-12-2022

Phường Đống Đa, Ngô Quyền ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 20:30

22-12-2022

TBA Chi Nhánh Điện ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 17:30

20-12-2022

Lộ 6 TBA Đống Đa 3 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 17:30

20-12-2022

Chợ VY ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 17:30

16-12-2022

Trung Tâm ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 17:30

14-12-2022

TBA Công ty Kim Cương (560kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:00 - 14:30

13-12-2022

Phường Khai Quang, Liên Bảo ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 06:30 - 20:30

12-12-2022

Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 20:30 - 23:30

11-12-2022

Phường Liên Bảo, xã Định Trung ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 17:00 - 19:00

11-12-2022

TBA Siêu thị Sài Gòn (560kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 17:00 - 19:00

11-12-2022

Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:00 - 17:30

11-12-2022

Ngô Quyền ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 14:00 - 17:00

11-12-2022

Liên Bảo ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:40 - 12:30

11-12-2022

Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:30 - 11:30

11-12-2022

Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 10:00

11-12-2022

Định Trung ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 10:10

11-12-2022

Phường Liên Bảo ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 06:30 - 18:30

11-12-2022

Đống đa ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 17:30

09-12-2022

Ngô Quyền ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 17:30

09-12-2022

Ngô Quyền ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 17:30

08-12-2022

Ngô Quyền 3 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 17:30

06-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật