Lịch cúp điện Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Phúc

Lịch cúp điện Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thịnh Kỷ, Chùa Cấm, Kim Xuyên ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 15:00

01-04-2023

Lộ 4.6 TBA Vinh Thịnh (560kVA) phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 16:30

01-04-2023

TBA Kho 405 -T2 (320kVA) phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 16:30

01-04-2023

Khu vực TT Yên lạc - Yên lạc ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 07:30 - 13:00

01-04-2023

TBA TH Vệ tinh T1 (400kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 09:30

01-04-2023

TBA TH Vệ tinh T2 (400kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 09:30

01-04-2023

TBA CP Trần Anh (320kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:00 - 11:00

01-04-2023

TBA XNK & TM Vĩnh Phúc (250kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 10:30 - 12:30

01-04-2023

TBA CS Khu CN (100kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:40 - 15:30

01-04-2023

TBA Xử lý nước thải (400kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:00 - 17:00

01-04-2023

TBA Thanh Giã 2 (400kVA) Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 16:30

02-04-2023

TBA Trường Chính Trị (400kVA) Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 11:30

02-04-2023

TBA Thanh Giã 7 (320kVA) Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 16:30

02-04-2023

Khu CN Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:30 - 09:30

02-04-2023

Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 16:30

04-04-2023

Khu vực Phân Lân - Đạo Trù ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:30 - 16:30

05-04-2023

TBA Đồng Quỳ ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 08:30 - 11:00

05-04-2023

TBA An Lập 1 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:30 - 16:00

05-04-2023

TBA Ga (400kVA) Phường Đống Đa ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 11:00

06-04-2023

Lộ 1,2 TBA Ga 2 (400kVA) Phường Đống Đa ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 11:00

06-04-2023

Khu vực Tân Long - Hồ Sơn ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 12:00

06-04-2023

Lộ 4 TBA Đống Đa (560kVA) Phường Đống Đa ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 10:30 - 12:30

06-04-2023

Lộ 2,3,4 TBA Đông Đạo 1 (560kVA) Phường Đồng Tâm ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:40 - 15:30

06-04-2023

Xã Vĩnh Sơn,TT Thổ Tang ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:00 - 14:30

07-04-2023

Khu vực Đồng Pheo - Yên Dương ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 12:00

07-04-2023

Khu vực Đồng Pheo - Yên Dương ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 14:00 - 16:30

07-04-2023

Lịch cúp điện Vĩnh Phúc

Lịch Cúp Điện Vĩnh Phúc những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Hà Tiên 4 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:00 - 17:00

31-03-2023

Phường Hội Hợp ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:40 - 15:30

31-03-2023

TBA Xóm Yên ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:40 - 15:30

31-03-2023

Lộ 2,3 TBA Định Trung 2 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:40 - 16:30

31-03-2023

Lộ 4 TBA Định Trung 6 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:40 - 16:30

31-03-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 10:00 - 12:00

31-03-2023

Lộ 2,4 TBA Khai Quang 5 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:40 - 12:30

31-03-2023

Lộ 3,4 TBA Minh Quyết ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:40 - 12:30

31-03-2023

TT Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 08:00 - 09:30

31-03-2023

Lộ 2 TBA Hóa Nổ ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 10:10

31-03-2023

Lộ 3 TBA Xóm Thủy 2 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 10:10

31-03-2023

TBA TT TM Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 12:30

31-03-2023

Xã Tam Hợp Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 00:00 - 10:30

31-03-2023

TBA Nhà Hàng Hương Quê ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:00 - 11:30

30-03-2023

TBA Trường CĐ Nghế Việt Đức, Phòng khám Đa Khoa ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 08:00 - 11:30

30-03-2023

Từ sau LBS 371-7E4.3/2 TC5 CVA/TC2 NTT-TĐ ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 14:30

30-03-2023

Khu Khai Quang 1 ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 12:30

29-03-2023

Xã Đồng cương, Bình định - Yên lạc ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 07:30 - 10:30

28-03-2023

Các TBA mất điện: Hướng Đạo 1, Kho vu khi dan. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 17:00

28-03-2023

Một phần TT Lập Thạch, một phần xã Yên Thạch, Gốm Yên Thạch 1, 2, Nguyễn Thị Hồng. ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 07:00 - 09:30

28-03-2023

TBA Bình Dương 5 xã Bình Dương ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 15:00 - 16:30

27-03-2023

TBA Bình Dương 1 xã Bình Dương ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 13:30 - 15:00

27-03-2023

TBA Yên Bình 3 xã Yên Bình ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 09:00 - 10:30

27-03-2023

Thôn Hùng vỹ, Cty Trường biện xã Đồng văn - Yên lạc ĐIỆN LỰC YÊN LẠC 08:30 - 15:00

27-03-2023

Các TBA mất điện: Hợp Hòa 1, Tam Dương 5, Vinh Phu, An Hòa 2, Đồng Tĩnh 3, Đồng Tĩnh 5, Liên Hòa 4, Liên Hòa 2, Liên Hòa 5, Liên Hòa 6, Liên Hòa10, Đồng Tĩnh 13, An Hoa 8, Đồng Tĩnh 9, Đồng Tĩnh 18, Đồng Tĩnh 16, Đồng Tĩnh 17. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 14:30

27-03-2023

Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:00 - 17:00

26-03-2023

Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:30 - 15:30

26-03-2023

KV Hợp Châu ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 06:30 - 16:30

26-03-2023

Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 06:30 - 17:00

26-03-2023

Phường Khai Quang ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 06:30 - 14:00

26-03-2023

Phường Liên Bảo ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 15:00 - 17:00

25-03-2023

Lộ 1,3 TBA Đoàn Thể 1, Phường Đống Đa ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 14:00 - 17:00

25-03-2023

Phường Tích Sơn, Xã Định Trung ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 14:00 - 16:00

25-03-2023

Lộ 1 TBA Bàn Giản 6 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 14:00 - 17:30

25-03-2023

Các TBA điện : Đồng Tĩnh 10, Đồng Tĩnh 19, TBA Suối Đùm. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 14:00 - 17:30

25-03-2023

ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 13:30 - 15:30

25-03-2023

TBA HTX VIỆT TRUNG ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:30 - 15:30

25-03-2023

TBA CTY TOYOTA BOSHKU HN 1000 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:30 - 15:30

25-03-2023

Lộ 2 TBA Nam Giáp ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 11:00 - 13:00

25-03-2023

ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 10:30 - 12:30

25-03-2023

ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 09:00 - 11:00

25-03-2023

Lộ 2, 4 TBA Khoái Thọ 2 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 08:00 - 11:00

25-03-2023

ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 09:30

25-03-2023

Lộ 5,6 TBA Vị Thanh 5, Xã Thanh Trù ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 13:00

25-03-2023

Các TBA điện : Đồng Tĩnh 2, Đồng Tĩnh 4, Đồng Tĩnh 7, Đồng Tĩnh 12, TT HL Bo doi BP, Sơn Hoàng Hà Anh, Hoang Hoa 12, Đồng Tĩnh 14, Đồng Tĩnh 15, Đồng Tĩnh 20, TBA chiếu sáng số 4 công trình đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 12:30

25-03-2023

Các TBA điện : Đồng Tĩnh 2, Đồng Tĩnh 4, Đồng Tĩnh 7, Đồng Tĩnh 12, TT HL Bo doi BP, Sơn Hoàng Hà Anh, Hoang Hoa 12, Đồng Tĩnh 14, Đồng Tĩnh 15, Đồng Tĩnh 20, TBA chiếu sáng số 4 công trình đường Hợp Châu . ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 12:30

25-03-2023

TBA Trường CĐ VHNT (400kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 16:00

25-03-2023

TBA Đoàn Chèo (250kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 16:00

25-03-2023

TBA Công ty TNHH TM&XD Trung Chính (400kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 16:00

25-03-2023

Phường Tích Sơn, Xã Định Trung ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:00 - 09:30

25-03-2023

KV Hợp Châu ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 06:30 - 16:30

25-03-2023

Xã Phú Xuân Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 17:00

25-03-2023

Lộ 4 TBA Tử Du1 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 15:30 - 17:00

24-03-2023

TBA Giếng G3 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 15:30 - 17:30

24-03-2023

TBA An Lập 4 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 13:30 - 15:30

24-03-2023

Lộ 2 TBA Liên Hòa 5 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 13:30 - 15:30

24-03-2023

TBA Hồng Hạc 9 ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 10:30 - 12:30

24-03-2023

Lộ 2 TBA Hoa Sơn 4 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 10:30 - 12:30

24-03-2023

TBA Chè Hoàng Long ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 08:30 - 11:00

24-03-2023

Lộ 1 TBA Ngọc Mỹ 1 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 08:00 - 10:30

24-03-2023

Các TBA điện : TT Giong vat nuoi, Thanh Van 4, Thanh Van 5, Thanh Van 10, Thanh Van 11, Duy Phiên 9, Đông Hòa, Trường PT Dân tộc Nội trú cấp 2-3 VP, Đông Hòa 3, TT Bảo trợ xã hội , TBA Đồi Son, Chiếu sáng QL 2C, Thanh Vân 9, TBA Đồng Tâm, TBA Đồng Tâm 5, Thanh Vân 16, Thanh Vân 17, Đông Hòa 4, Đạo Tú 13. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 15:00

24-03-2023

TBA Tử Du 5 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 15:30 - 17:00

23-03-2023

Xã Yên Dương - Huyện Tam Đảo. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 14:00 - 16:30

23-03-2023

TBA Tử Du 3 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 13:30 - 15:30

23-03-2023

TBA Đại Thắng ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 10:00 - 12:00

23-03-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 09:30 - 10:30

23-03-2023

Xã Yên Dương - Huyện Tam Đảo. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 12:30

23-03-2023

TBA UB Yên Thạch ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 08:00 - 10:00

23-03-2023

TT Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 08:00 - 14:00

23-03-2023

Lộ 4 TBA Xóm Bầu, Phường Liên Bảo ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 11:00

23-03-2023

TBA Đèn đường T3 (320kVA) ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:40 - 11:00

23-03-2023

Xóm Đậu xã Định Trung ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN 07:30 - 16:30

23-03-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 07:30

23-03-2023

KV Minh Quang và Nhà máy Z 92;Z95 ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 06:30 - 16:30

23-03-2023

Một phần xã Đồng Ích ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 06:00 - 07:30

23-03-2023

TBA An Khang ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 15:30 - 17:15

22-03-2023

TBA Thổ Tang 7 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 15:00 - 17:00

22-03-2023

TBA Yên Mỹ ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 13:30 - 15:30

22-03-2023

TBA Thượng Trưng 8 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 13:00 - 15:00

22-03-2023

TBA Đồng Quế 1 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 10:40 - 12:30

22-03-2023

TBA Bình Dương 11 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 09:30 - 11:30

22-03-2023

TBA Sơn Cầu Nam ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 09:20 - 10:50

22-03-2023

TBA Tam Sơn 2 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 08:00 - 09:30

22-03-2023

TBA Tứ Trưng 6 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:30 - 09:30

22-03-2023

Các TBA mất điện : TBA Thanh Vân 11, Thanh Vân 7, Đạo Tú 2, Đạo Tú 6, Bom Tăng Áp Đạo Tú, Đạo Tú 4, Đạo Tú 5, Đạo Tú 3, Thanh Vân 17, Đạo Tú 17, Bao Bì TD, Gốm sứ VP, Thanh Vân 18, Đạo Tú 12, Đạo Tú 13. ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 07:30 - 15:00

22-03-2023

KV Minh Quang và Nhà máy Z 92 ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 06:30 - 16:30

22-03-2023

TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh phúc ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN 06:30 - 10:00

22-03-2023

TBA Cao Phong 5 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 16:10 - 17:40

21-03-2023

TBA Vân Hà 1 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 15:30 - 17:00

21-03-2023

TBA UB Đức Bác ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 14:45 - 16:15

21-03-2023

TBA Cam Giá 1 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 13:30 - 15:30

21-03-2023

TBA Khoái Trung 2 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 13:30 - 15:00

21-03-2023

TBA Phú đa 1 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 11:00 - 12:30

21-03-2023

TBA Đồng Thịnh 3 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 10:00 - 12:00

21-03-2023

TBA Vĩnh Thịnh 5 ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 09:30 - 11:00

21-03-2023

TBA Nguyễn Thị Hồng ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 08:00 - 10:00

21-03-2023

TBA Khách Nhi ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG 07:30 - 09:30

21-03-2023

Thịnh Kỷ, Chùa Cấm, Kim Xuyên ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN 06:30 - 15:00

21-03-2023

TBA Đồng Quế 2 ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 15:00 - 17:00

20-03-2023

TBA Trần Phú ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH 13:30 - 15:00

20-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật