Lịch cúp điện Tam Đảo - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tam Đảo - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Vĩnh Phúc

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Lịch cúp điện Tam Đảo - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tam Đảo - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tam Đảo - Vĩnh Phúc hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
DCLF373-7E25.11/43 - Xã Kim Long ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:00 - 12:30

03-06-2023

DCLF373-7 E25.11/2 nhánh JaFa3 - Cty Jafa ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 14:30 - 17:30

03-06-2023

TBA Minh Quang 4 Re2 Lộ 475 E25.11 - Xã Minh Quang ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:30 - 08:30

06-06-2023

TBA Minh Quang 10 Lộ 475 E25.11 - Xã Minh Quang ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:20 - 09:20

06-06-2023

TBA Xóm Con Lộ 475 E25.11 - Xã Minh Quang ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 09:25 - 10:25

06-06-2023

TBA Hợp Châu 7 Lộ 472 E25.11 - TT Hợp Châu ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 10:00 - 11:00

06-06-2023

TBA Tích Cực 1 Lộ 471 E25.11 - TT Hợp Châu ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 11:10 - 12:10

06-06-2023

TBA Hợp Châu 5 Lộ 476 E25.11 - TT Hợp Châu ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 14:00 - 15:00

06-06-2023

TBA Hợp Châu 3 Lộ 476 E25.11 - TT Hợp Châu ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 15:10 - 16:10

06-06-2023

TBA Cầu Tre 2 Lộ 471 E25.11 - Xã Hồ Sơn ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 16:15 - 17:15

06-06-2023

TBA Đồng Mỏ 3 Lộ 471 E25.11 - Xã Đạo Trù ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:30 - 08:30

07-06-2023

TBA Đạo Trù 15 Lộ 471 E25.11 - Xã Đạo Trù ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:45 - 09:45

07-06-2023

TBA Bồ Lý 4 Lộ 474 E25.3 - Xã Bồ Lý ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 09:50 - 10:50

07-06-2023

TBA Bồ Lý 11 Lộ 474 E25.3 - Xã Bồ Lý ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 11:00 - 12:00

07-06-2023

TBA Bồ Lý 10 Lộ 474 E25.3 - Xã Bồ Lý ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 14:00 - 15:00

07-06-2023

TBA Bồ Lý 12 Lộ 474 E25.3 - Xã Bồ Lý ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 15:20 - 16:30

07-06-2023

TBA Đồng Lính Lộ 471 E25.11 - TT Đại Đình ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:30 - 08:30

08-06-2023

MC 474E25.4/7 NR Trại Lợn - Xã Minh Quang ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:30 - 08:40

08-06-2023

TBA Đồng Lính 1 Lộ 471 E25.11 - TT Đại Đình ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:20 - 09:20

08-06-2023

TBA TBA Khu Nhà Ở Tây Thiên T2 Lộ 471 E25.11 - TT Đại Đình ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 09:25 - 10:30

08-06-2023

TBA Đại Đình 8 Lộ 471 E25.11 - TT Đại Đình ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 10:00 - 11:00

08-06-2023

TBA Đại Điền 2 Lộ 471 E25.11 - TT Đại Đình ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 11:10 - 12:10

08-06-2023

TBA Đền Trình Lộ 471 E25.11 - Xã Tam Quan ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 14:00 - 15:00

08-06-2023

TBA Nhân Lý 2 Lộ 471 E25.11 - Xã Tam Quan ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 15:10 - 16:10

08-06-2023

TBA Đồng Xuân 2 Lộ 471 E25.11 - Xã Tam Quan ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 16:15 - 17:15

08-06-2023

Lịch cúp điện Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Lịch Cúp Điện Tam Đảo Vĩnh Phúc những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Lộ 3 - TBA TT Thị Trấn TĐ - Tam Đảo Núi ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 13:30 - 17:00

31-05-2023

TBA TT Thị Trấn TĐ 7 - Tam Đảo Núi ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 13:30 - 17:00

31-05-2023

Lộ 2 - TBA TT Thị Trấn TĐ - Tam Đảo Núi ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:30 - 11:30

31-05-2023

TBA TT Thị Trấn TĐ 7 - Tam Đảo Núi ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:30 - 11:30

31-05-2023

TBA Người có công ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 14:00 - 16:00

23-05-2023

Nhà máy Gỗ Minh Tuấn ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 10:00 - 12:00

23-05-2023

Nhà máy Z92 ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:30 - 09:00

23-05-2023

Thôn Đồng Quạ - Đạo Trù ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:30 - 11:30

16-05-2023

Xã Minh Quang. Huyện Tam Đảo. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 16:00 - 17:30

28-04-2023

T.Trấn Tam Đảo. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 13:30 - 15:30

28-04-2023

Xã Yên Dương - Huyện Tam Đảo. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 13:00 - 16:30

28-04-2023

Thôn Quan Ngoại - Tam Quan ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 11:00 - 12:30

28-04-2023

Thị Trấn Tam Đảo ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 09:30 - 12:00

28-04-2023

Thôn Quan Ngoại - Tam Quan ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 11:00

28-04-2023

Thôn Bảo Tháng - Hợp Châu. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:30 - 09:30

28-04-2023

Thôn Đồng Quạ - Đạo Trù ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:00 - 11:30

28-04-2023

Trại Gà Bố Mẹ Yên Dương. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:00 - 11:30

28-04-2023

Thôn Bảo Tháng - Hợp Châu ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 14:00 - 16:30

27-04-2023

Minh Quang - Tam Đảo ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 10:30 - 12:00

27-04-2023

TT TT Tam Đảo núi ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 09:30 - 12:00

27-04-2023

Trung Tâm Thị Trấn Tam Đảo núi ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 10:00

27-04-2023

Thôn Đồng Quạ - Đạo Trù ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:00 - 11:30

27-04-2023

Khu vực Yên Dương - Tam Đảo ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:00 - 11:30

27-04-2023

C.Ty Minh Tuấn ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:30 - 12:00

16-04-2023

Xã Hồ Sơn - Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 11:00

15-04-2023

Khu vực Đồng Pheo - Yên Dương ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 14:00 - 16:30

07-04-2023

Khu vực Đồng Pheo - Yên Dương ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 12:00

07-04-2023

Khu vực Tân Long - Hồ Sơn ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 12:00

06-04-2023

Khu vực Phân Lân - Đạo Trù ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:30 - 16:30

05-04-2023

KV Hợp Châu ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 06:30 - 16:30

26-03-2023

KV Hợp Châu ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 06:30 - 16:30

25-03-2023

Xã Yên Dương - Huyện Tam Đảo. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 14:00 - 16:30

23-03-2023

Xã Yên Dương - Huyện Tam Đảo. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 12:30

23-03-2023

KV Minh Quang và Nhà máy Z 92;Z95 ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 06:30 - 16:30

23-03-2023

KV Minh Quang và Nhà máy Z 92 ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 06:30 - 16:30

22-03-2023

Nhà Máy Z195 ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 06:30 - 12:00

19-03-2023

KV Hợp Châu - Hồ Sơn ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 06:30 - 16:30

19-03-2023

KV Tam Đảo núi ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 06:30 - 16:30

19-03-2023

KV Minh Quang và Nhà máy Z 92 ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 06:00 - 16:30

12-03-2023

Thôn Nhân Lý-Tam Quan ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 12:00

06-03-2023

Thị Trấn Đai Đình - Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:00 - 17:00

05-03-2023

Xã Yên Dương - Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:00 - 17:00

04-03-2023

Xã Bồ Lý - Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:00 - 16:30

02-03-2023

Xã Bồ Lý - Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:00 - 11:30

02-03-2023

Xã Đạo Trù - Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:00 - 16:30

01-03-2023

Thôn Ngọc Thụ - Bồ Lý ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 13:30 - 16:00

18-02-2023

Thôn Ngọc Thụ - Bồ Lý ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 16:00

18-02-2023

Khu Đồng Quang - Yên Dương ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 16:30

17-02-2023

Khu Yên Phú - Yên Dương ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 13:30 - 16:30

16-02-2023

Khu Yên Phú - Yên Dương ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 11:30

16-02-2023

Khu ủy ban - Yên Dương ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 16:00

15-02-2023

Khu Thiền Viện -Đại Đình ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 16:00

14-02-2023

Khu vực Lán Than; Đại Điền - T.Trấn Đại Đình - Huyện Tam Đảo. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 17:30 - 19:00

16-01-2023

Khu vực Lán Than; Đại Điền - T.Trấn Đại Đình - Huyện Tam Đảo. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 06:30 - 16:30

16-01-2023

Xã Bồ Lý - Huyện Tam Đảo ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 15:30

13-01-2023

Xã Tam Quan - Huyện Tam Đảo. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 15:30

11-01-2023

Xã Tam Quan - Huyện Tam Đảo. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:30 - 15:30

11-01-2023

Xã Đạo Trù - Huyện Tam Đảo ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 15:30

10-01-2023

Thị Trấn Hợp Châu; Đai Đình; Xã Hồ Sơn; Tam Quan - Huyện Tam Đảo ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:30 - 12:30

10-01-2023

Xã Hồ Sơn - Huyện Tam Đảo ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 15:30

09-01-2023

Thị Trấn Đai Đình - Huyện Tam Đảo ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 15:30

09-01-2023

KV Hợp Châu - Tam Đảo; Kim Long - Tam Dương ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 05:30 - 17:00

08-01-2023

KV Hợp Châu - Tam Đảo; ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 05:30 - 17:00

08-01-2023

KV Hợp Châu - Tam Đảo; Kim Long - Tam Dương ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 05:30 - 17:00

07-01-2023

KV Hợp Châu - Tam Đảo; ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 05:30 - 17:00

07-01-2023

Thôn Minh Quang ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 05:30 - 17:00

31-12-2022

Thi Trấn Hợp Châu - Tam Đảo ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 14:30

30-12-2022

Xã Hợp Châu; Hồ Sơn ;Đại Đình ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 13:30

30-12-2022

Thôn Minh Quang ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 05:30 - 17:00

30-12-2022

TT Hợp Châu; Xã Hồ Son; TT Tam Đảo - Huyện Tam Đảo ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 04:00 - 17:30

30-12-2022

TT Hợp Châu; Xã Hồ Son; TT Tam Đảo - Huyện Tam Đảo ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 07:00 - 09:30

29-12-2022

Thôn Đại Điền - Đại Đình ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 14:30

28-12-2022

Thôn Làng Hà - Hồ Sơn ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 14:30

28-12-2022

TDP Đại Điền - TT Đại Đình - Huyện Tam Đảo ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 06:30 - 16:00

28-12-2022

Thôn Tân Đồng - Đạo Trù ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 14:30

27-12-2022

Thôn Tích Cực - Hợp Châu ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 14:30

27-12-2022

TDP Đại Điền - TT Đại Đình - Huyện Tam Đảo ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 06:30 - 16:00

27-12-2022

Cục Tác Chiến Điện Tử. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 11:00 - 12:30

24-12-2022

Xã Kim Long - Huyện Tam Dương. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 10:40 - 12:30

23-12-2022

Thôn Đồng Thành - Yên Dương ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 10:00

22-12-2022

KV Kim Long và Tam Đảo Núi ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 05:00 - 17:00

16-12-2022

T.Trấn Đại Đình - Huyện Tam Đảo. ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO 08:00 - 12:00

08-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật