Lịch cúp điện Liêm Hải - Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Liêm Hải - Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Liêm Hải - Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Liêm Hải - Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Liêm Hải - Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Liêm Hải, một phần xã Trung Đông, CTy AMARA Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 11:00

09-10-2023

Lịch Cúp Điện Trực Ninh Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 11:30

28-09-2023

Xã Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Định, khu CN Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:30 - 14:45

23-09-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 10:00

20-09-2023

Xã Liêm Hải, Việt Hùng, khu CN TT Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 11:30

18-09-2023

Xã Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Định - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:45 - 08:00

31-08-2023

Xã Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Định - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:30 - 05:45

31-08-2023

Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định, khu CN thị trấn Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

26-06-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

24-06-2023

Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định, khu CN thị trấn Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

24-06-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

24-06-2023

Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định, khu CN thị trấn Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

24-06-2023

Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định, khu CN thị trấn Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 07:00

23-06-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

22-06-2023

Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định, khu CN thị trấn Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

22-06-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

22-06-2023

Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định, khu CN thị trấn Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

20-06-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

20-06-2023

Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định, khu CN thị trấn Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

20-06-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

20-06-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

18-06-2023

Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định, khu CN thị trấn Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 07:00

18-06-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

18-06-2023

Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định, khu CN thị trấn Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

17-06-2023

Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định khu CN Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

17-06-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 07:00

16-06-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

15-06-2023

Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định khu CN Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 07:00

15-06-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

15-06-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:15

14-06-2023

Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định khu CN Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

14-06-2023

Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định khu CN Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

14-06-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 07:00

13-06-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyên Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

12-06-2023

Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực khu CN TT Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 07:00

12-06-2023

Xã Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Định, khu CN Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 15:00 - 01:00

11-06-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 15:00 - 01:00

11-06-2023

Xã Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Định, khu CN Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 17:00

09-06-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 17:00

09-06-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:15

06-06-2023

Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định, một phần khu CN Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 12:30

05-06-2023

Xã Liêm Hải, Trực Phương, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 12:30

05-06-2023

Xã Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Định, một phần khu CN Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 01:30 - 06:00

04-06-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:30 - 11:00

03-06-2023

Xã Liêm Hải, xã Việt Hùng, một phần xã Phương Định, một phần thị trấn Cát Thành, cụm Công Nghiệp thị trấn Cát thành - huyện Trực ninh - Nam Định . Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 14:00

03-06-2023

Xã Liêm Hải, xã Trực Chính, một phần xã Phương Định, một phần thị trấn Cổ Lễ - huyện Trực Ninh - Nam Định . Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 14:00

03-06-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:15

01-06-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 15:45

01-06-2023

Xã Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Định - huyện Trực Niinh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 17:00

09-05-2023

Xã Liêm Hải, Việt Hùng - huyện Trực Niinh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 11:00

09-05-2023

TBA Nhà máy nước Liêm Hải Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 09:30

27-04-2023

Xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:45 - 17:00

15-04-2023

Xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 06:15

15-04-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 10:00

01-04-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 17:00

28-03-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:45 - 09:15

28-03-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 15:45 - 17:15

20-03-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 11:00

08-03-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 17:00 - 17:15

19-02-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 06:15

19-02-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 16:00

19-02-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:45 - 06:00

19-02-2023

Một phần xã Liêm Hải - Huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 13:30 - 17:00

09-02-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:30 - 16:35

30-01-2023

Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 15:40 - 15:45

19-01-2023

Xã Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Định - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:50 - 14:55

19-01-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật