Lịch cúp điện Trực Hùng - Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trực Hùng - Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Trực Hùng - Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trực Hùng - Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trực Hùng - Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 17:30

04-10-2023

Lịch Cúp Điện Trực Ninh Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Nội Trực Mỹ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:30 - 16:45

23-09-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 11:30

14-09-2023

Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 11:30

14-09-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, TT Ninh Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 11:30

12-09-2023

Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:00 - 07:30

23-08-2023

Xã Trực Thuận, Trực Mỹ, Một phần xã Trực Khang, Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:00 - 07:30

23-08-2023

Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 10:00 - 11:15

22-08-2023

Một phần xã Trực Hưng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:30 - 10:30

22-08-2023

Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 08:15

22-08-2023

Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:15

18-08-2023

Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:30 - 15:45

18-08-2023

Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 10:00 - 11:15

18-08-2023

Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:30 - 09:45

18-08-2023

Một phần xã Trực Hưng - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 09:00

18-08-2023

Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 08:15

18-08-2023

Một phần xã Trực Hưng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 10:00 - 11:30

14-08-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, TT Ninh Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:00 - 10:00

09-08-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, TT Ninh Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:00 - 10:00

02-08-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

26-06-2023

Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh Xã Nam Sơn, Nam Thái, Nam Phúc - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

25-06-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 07:00

25-06-2023

Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh Xã Nam Thái, Nam Sơn, Nam Phúc - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

25-06-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

24-06-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Thắng, Trực Cường, Trực Hùng, khu CN Trực Hùng, TT Ninh Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

24-06-2023

Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh Xã Nam Thái, Nam Sơn, Nam Phúc - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 07:00

24-06-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, TT Ninh Cường, khu CCN Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

24-06-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

24-06-2023

Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh Xã Nam Sơn, Nam Thái, Nam Phúc - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

23-06-2023

Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh Xã Nam Sơn, Nam Thái, Nam Phúc - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

23-06-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

22-06-2023

Xã trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, TT Ninh Cường, khu CN Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

22-06-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

22-06-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái,Trực Cường, Trực Hùng, TT Ninh Cường, khu CCN Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

22-06-2023

Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh, xã Nam Sơn, Nam Thái, Nam Phúc - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

21-06-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái,Trực Cường, Trực Hùng, TT Ninh Cường, khu CCN Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 07:00

21-06-2023

Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh, xã Nam Thái, Nam Sơn, Nam Phúc - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

21-06-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

20-06-2023

Xã Trực Đại, xã Trực Thái, Trực Thắng, Trực Cường, TT Ninh Cường, Trực Hùng, khu CN Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

20-06-2023

Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh, xã Nam Thái, Nam Sơn, Nam Phúc - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 07:00

20-06-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

20-06-2023

Xã Trực Đại, xã Trực Thái, Trực Thắng, Trực Cường, Trực Hùng,TT Ninh Cường, khu CN Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

20-06-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, khu CN Trực Hùng, TT Ninh Cường -huyện Trực Ninh. Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

18-06-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

18-06-2023

Xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh, xã Nam Sơn, Nam Thái, Nam Phúc - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 07:00

18-06-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, khu CN Trực Hùng, TT Ninh Cường -huyện Trực Ninh. Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

18-06-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

18-06-2023

Xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh, xã Nam Sơn, Nam Thái, Nam Phúc - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

17-06-2023

Xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh, xã Nam Sơn, Nam Thái, Nam Phúc - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

17-06-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 07:00

16-06-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, khu CN Trực Hùng, TT Ninh Cường -huyện Trực Ninh. Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 07:00

16-06-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

15-06-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, khu CN Trực Hùng, TT Ninh Cường -huyện Trực Ninh. Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

15-06-2023

Các khách hàng thuộc TBA Trực Hưng 5. Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 10:30

15-06-2023

Xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh, xã Nam Sơn, Nam Thái, Nam Phúc - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 07:00

15-06-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, khu CN Trực Hùng, TT Ninh Cường -huyện Trực Ninh. Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

15-06-2023

Xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh, xã Nam Sơn, Nam Thái, Nam Phúc - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

14-06-2023

Xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh, xã Nam Sơn, Nam Thái, Nam Phúc - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

14-06-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

13-06-2023

Xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh, xã Nam Sơn, Nam Thái, Nam Phúc - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 07:00

13-06-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, khu CN Trực Hùng, TT Ninh Cường -huyện Trực Ninh. Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 07:00

13-06-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Mỹ, Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

13-06-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

13-06-2023

Xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh; Xã Nam Sơn, Nam Thái, Nam Phúc - huyên Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 07:00

12-06-2023

Một phần xã Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, TT Ninh Cường, cụm CN Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:30 - 16:30

11-06-2023

Một phần xã Trực Hưng, Trực Khang, Trực Mỹ, Trực Thuận - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

11-06-2023

Một phần xã Trực Nội, Trực Hưng - huyện Trực Ninh Một phần xã Nam Thái, Nam Sơn - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

11-06-2023

Một phần xã Trực Nội, Trực Hưng, Trực Khang, Trực Mỹ, Trực Thuận - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

11-06-2023

Một phần xã Trực Nội, Trực Hưng - huyện Trực Ninh Một phần xã Nam Thái, Nam Sơn - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 06:00

10-06-2023

Một phần xã Trực Nội, Trực Hưng, Trực Khang, Trực Mỹ, Trực Thuận - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 06:00

10-06-2023

Một phần xã Trực Hưng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:30 - 09:00

09-06-2023

Một phần xã Trực Nội, Trực Hưng - huyện Trực Ninh. Một phần xã Nam Sơn, Nam Thái - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

09-06-2023

Một phần xã Trực Nội, Trực Hưng, Trực Khang, Trực Mỹ, Trực Thuận - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

09-06-2023

Một phần xã Trực Hưng, Trực Thuận, Trực Khang - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

09-06-2023

Một phần xã Trực Hưng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 07:30

09-06-2023

Xã Trực Nội , Xã Trực Hưng huyện Trực Ninh . Xã Nam Thái, Xã Nam Sơn huyện Nam Trực . Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

09-06-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

09-06-2023

Xã Trực Thái , Xã Trực Cường , Xã Việt Tiến , Xã Việt Hùng, Xã Tân Phú , Khu công Nghiệp Trực Hùng - huyện Trực Ninh . Điện Lực Trực Ninh 07:30 - 16:30

08-06-2023

Xã Trực Thái , Xã Trực Cường , Xã Việt Tiến , Xã Việt Hùng, Xã Tân Phú , Khu công Nghiệp Trực Hùng - huyện Trực Ninh . Điện Lực Trực Ninh 02:30 - 06:30

08-06-2023

Một phần xã Trực Nội, Trực Hưng - huyện Trực Ninh; xã Nam Thái, Nam Sơn - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

07-06-2023

Một phần xã Trực Nội, Trực Hưng, Trực Khang, Trực Mỹ, Trực Thuận - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

07-06-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Hùng, TT Ninh Cường, khu CN Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 12:00

07-06-2023

Xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh; xã Nam Thái, Nam Sơn, Nam Phúc - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

07-06-2023

Xã Trực Hưng, Trực Nội, Trực Khang, Trực Mỹ, Trực Thuận - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

07-06-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, TT ninh Cường, khu CN Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 02:00

07-06-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường Trực Hùng, TT Ninh Cường, khu CN Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 12:00 - 19:30

06-06-2023

Xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh; xã Nam Thái, Nam Sơn, Nam Phúc - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 02:00 - 06:00

06-06-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, TT Ninh Cường, khu CN Trực Hùng - huyên Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 19:30 - 23:59

05-06-2023

Xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh; xã Nam Phúc, Nam Thái, Nam Sơn - huyện Nam Trực Điện Lực Trực Ninh 12:30 - 19:30

05-06-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Hùng, Trực Cường, TT Ninh Cường, khu CN Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 19:30 - 23:59

03-06-2023

Xã Trực Thái, Trực Đại, Trực Cường, Trực Hùng, TT Ninh Cường, khu CN Trực Hùng - huyện Trực Ninh, TBA 1, 2, 4 Công ty giày AMARA Điện Lực Trực Ninh 10:00 - 19:30

02-06-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ, Trực Nội - huyên Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 12:00

02-06-2023

Một phần Trực Hùng - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 10:30

15-05-2023

Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 15:30

25-04-2023

Một phần Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 15:30

31-03-2023

Một phần xã Trực Hưng - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 17:00

15-03-2023

Một phần xã Trực Hưng - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 17:00

14-03-2023

Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 15:30 - 17:30

07-03-2023

Một phần xã Trực Hùng - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 17:00

01-03-2023

Một phần xã Trực Hưng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:30 - 12:00

01-03-2023

Một phần xã Trực Hưng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 11:30

25-02-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật